Oryginalna ulotka dla Arava 10 mg
tabletki powlekane

produkt na receptę do zastrzeżonego stosowania

Leflunomid (leflunomide)

Dawka:

10 mg

Opakowanie:

30 tabletek
w 9% aptek, refundowany
Arava 10mg to tabletki przeznaczone do stosowania w leczeniu aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz łuszczycy. Preparat zawiera leflunomid, który modyfikuje przebieg choroby, działa przeciwreumatycznie oraz antyproliferacyjnie.

Ulotki Arava 10 mg dla opakowania 30 tabletek (10 mg).

Wybrany dokument Arava 10 mg:
Dokument z 2020-12-02
PDF
dokument PDF dla Arava 10 mg

Podgląd dokumentu PDF Arava 10 mg

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-12-02

Ulotki innych produktów zawierających leflunomide

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Arava, INN-leflunomide - arava-epar-product-information_pl.pdf o opakowania: informacja dla pacjenta Arava 10 mg tabletki powlekane leflunomid

zawiera ona informacje

 • lekarza, farmaceuty , .
 • . N . Lek innej osobie jej

Patrz punkt 4.

1. Co to jest lek Ar

2.

3.

4.

5.

6.

1. je

Objawy 2.

 • w przypadku uczuleni ) na leflunomid zespól Stevensa- tego leku (wymienionych w punkcie 6), lub w przypadku uczulenia na teryflunomid (stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego),
 • nerek,
 • (hipoproteinemia),
 • ych organizmu takich jak
 • szpiku lub gdy liczba krwinek czerwonych,
 • w przypadku ch ,
 • w y lub w przypadku podejrzenia, pacjentka jest w okresie karmienia leku farmaceuty lub ki
 • ( ).
 • w celu
 • antykoncepc . M lekarzem, który wydalenie leku Arava odpowiednimi badaniami krwi, a d
 • Wyniki lub z nerwami r lub nóg.
 • DRESS - ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) badanie krwi w celu kontrolowania obrazu krwinek Arava Leku Arava nie stos u dzieci i lat.

Inne leki i Arava

Szczepienia Arava z jedzeniem, piciem i alkoholem

A .

leku Arava w .

podczas stosowania leku Arava wzrasta ryzyko pienia .

antykoncepcji.

poinformow Arava z organizmu.

prowadz cego.

natychmiastowe

leków, które

W okresie nie wolno stoso matki.

iwanie maszyn Arava zawiera pacjent ma problemy z dz

leku.

3.

Lek ten lub farmaceuty. W przypadku

w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów: 10 lub 20 wody.

Odczuwalna poprawa sta

W przypadk zastosowania leku Arava

farmaceuty lub

4.

lek ten

Powiadom lekarza i przerwij stosowanie leku Arava gdy:

 • problemy z oddychaniem
 • wysypka skórna lub owrzodzenie jamy ustnej tkiem
 • Johnson, toksyczne martwicze

wysypka polekowa objawami ogólnymi - DRESS - ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms), patrz punkt 2.

Powiadom lekarza w przypadku gdy:

 • objawy takie jak , lub siniaków
 • uczuc lub
 • infekcji takie jak gor lub kaszel, e infekcji, ,
 • wyst pi kaszel lub problemy z oddychaniem wskazy szow ),
 • lub stopach o problemach z nerwami (neuropatia obwodowa).

( dotycz 1 na 10 pacjentów )

 • nie (astenia),
 • zapalenie ,
 • biegunka,
 • zapalenie jamy ustnej lub owrzodzenie jamy ustnej,
 • bóle brzucha,
 • wz
 • gna zwykle w okolicy
 • zwi ych enzymów we krwi (kinaza kreatynowa),
 • problemy z nerwami ramion lub nóg (neuropatia obwodowa).

( dotycz 1 na 100 pacjentów )

 • (trombocytopenia),
 • niepokój,
 • zaburzenia smaku,
 • pokrzywka (wysypka pokrzywkowa),

Rzadko ( 1 na 1000 pacjentów))

 • i krwinek (pancytopenia),
 • za
 • ,
 • wzrost niektórych enzymów we krwi (dehydrogenaza mleczanowa).

Bardzo rzadko ( dotycz 000 pacjentów)

 • zmn
 • zapalenie drobnych nacz vasculitis
 • zapalenie trzustki (pancreatitis),
 • -Johnsona, toksyczne we krwi po zaprzestaniu leczenia tym lekiem)

objawów) i DRESS .

5.

niewidocznym i dla dzieci.

Nie Termin

Blister:

Butelka:

Takie post

6. cje

Co zawiera lek Arava

 • powidon jodowany (E 1201), krospowidon (E 1202), krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu (E 470b), laktoza jednowodna, 553b), hydroksypropylometyloceluloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 8000.

Jak lek Arava i co zawiera opakowanie Arava 10 mg

Napis na jednej stronie: ZBN

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH D-65926 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Wytwórca Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy au Bac F-60205 Compiegne Cedex

Francja miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel: +370 5 2755224 SANOFI BULGARIA EOOD

: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Nederland Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00 sanofi-aventis AEBE

+30 210 900 16 00

Österreich sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France sanofi-aventis france

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanof - Produtos Farmacêuticos,Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia Sanofi S.r.l.

Tel: 800 536389

Suomi/Finland Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 sanofi-aventis Cyprus Ltd.

357 22 871600

Sverige Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51 United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Data ostatniej aktualizacji ulotki

Inne informacji leku Leków http://www.ema.europa.eu/.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.