Onirex, cena i dostępność w aptekach

lek na receptę, tabletki powlekane,

zolpidem

, Orion

środek psychotropowy

Dawka:

10 mg

Opakowanie:

20 tabletek
w 80% aptek, od 5,00 zł do 21,59 zł

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Onirex na stanie

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od Zakres cen od do do.
 Pokaż mapę 

Więcej informacji o Onirex

Onirex to lek w formie tabletek powlekanych z winianem zolpidemu. Preparat wskazany jest, m.in. w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych oraz w ciężkich zaburzeniach snu, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie lub są niezwykle uciążliwe dla pacjenta.

więcej: Stosowanie Onirex, skutki uboczne i interakcje Onirex

Jak działa Onirex?

Zolpidem wykazuje szybkie działanie nasenne (ułatwia zasypianie, wydłuża całkowity czas trwania snu, zapobiega zjawisku wczesnego przebudzenia oraz zmniejsza liczbę i czas trwania wybudzeń nocnych). Lek działa również uspokajająco.

W porównaniu z pochodnymi benzodiazepiny zapewnia fazy snu głębokiego, co wynika z mechanizmu działania leku, czyli wybiórczego łączenia się zolpidemu z receptorem omega-1.

Co istotne, lek nie zmniejsza aktywności dziennej następnego dnia po zastosowaniu dawki nasennej. 

Nie używaj Onirex, jeśli:

 • masz nadwrażliwość na składniki preparatu,
 • chorujesz na ciężką niewydolność wątroby, ostrą lub ciężką niewydolność oddechową,
 • występuje u Ciebie nużliwość mięśni (Myasthenia gravis),
 • cierpisz na zespół bezdechu sennego,
 • rozpoczynasz leczenie choroby psychicznej,
 • stwierdzono u Ciebie rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy, brak laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Onirex?

 • Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z niewydolnością oddechową, ponieważ wykazano, że lek hamuje czynność ośrodka oddechowego.
 • Podanie leku pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby może spowodować rozwój encefalopatii.
 • Przed użyciem leku zaleca się określenie przyczyny bezsenności.
 • Przed zastosowaniem zolpidemu, należy dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka u pacjentów z rozpoznanym, wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT.

Jak stosować Onirex?

Zazwyczaj zaleca się stosowanie 1 tabletki leku raz dziennie, bezpośrednio przed snem. W przypadku pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych, dawkę można zmniejszyć o połowę.

Należy stosować możliwie jak najmniejszą skuteczną dawkę, przez możliwie jak najkrótszy czas.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Onirex?

 • Onirex powinien być stosowany krótkotrwale. Maksymalny czas leczenia powinien wynosić 4 tygodnie wliczając w to stopniowe odstawienie preparatu.
 • Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się wraz z czasem trwania leczenia.
 • W przypadku konieczności wydłużenia maksymalnego okresu stosowania leku konieczna jest ponowna ocena stanu pacjenta.
 • Brak efektu terapeutycznego po upływie 7-14 dni może wskazywać na pierwotną chorobę psychiczną lub fizyczną.
 • Zaleca się regularną ocenę stanu pacjenta.
 • Onirex może wywoływać niepamięć następczą. W celu zmniejszenie ryzyka z nią związanego, zaleca się zapewnienie pacjentowi 8-godzinnego nieprzerwanego snu.
 • Podczas stosowania leku może ujawnić się istniejąca wcześniej depresja. Stosowanie leku u pacjentów z depresją może skutkować m.in. pojawieniem się prób samobójczych.
 • W przypadku wystąpienia reakcji psychicznych i paradoksalnych, jak np. niepokój, nasilona bezsenność, pobudzenie, koszmary senne, urojenia, zaleca się odstawienie preparatu.
 • U niektórych pacjentów może występować lunatykowanie i inne podobne zachowania, jak np. prowadzenie pojazdów we śnie, rozmowy przez telefon. Pacjent może nie pamiętać wykonywanych czynności. Najczęściej takie sytuacje zdarzają się u pacjentów, którzy jednocześnie spożyli alkohol, inne środki hamujące ośrodkowy układ nerwowy lub zastosowali większą dawkę leku Onirex niż zalecana. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku.
 • Wielokrotne przyjmowanie leku może prowadzić do zmniejszenia skuteczności leczenia.
 • Ryzyko uzależnienia od preparatu zwiększa się wraz z czasem trwania terapii i dawką leku. Jest ono większe u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniem od leków lub alkoholu w wywiadzie.
 • W przypadku wystąpienia uzależnienia fizycznego, po zakończeniu stosowania leku Onirex, mogą wystąpić objawy odstawienne, takie jak np. bóle głowy, bóle mięśni, splątanie, drażliwość, omamy, drgawki. Zespół odstawienny może występować również w czasie przerw między kolejnymi dawkami.
 • Po zakończeniu stosowania zolpidemu może wystąpić tzw. bezsenność z odbicia. Mogą jej towarzyszyć inne objawy takie, jak zmiany nastroju, lęk czy niepokój ruchowy.
 • Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychoruchowym w dniu następnym wzrasta, jeżeli od przyjęcia leku nie minęło 8 godzin, zastosowano większą dawkę niż zalecana lub, gdy łącznie zastosowano inny środek hamujący ośrodkowy układ nerwowy.
 • W trakcie stosowania leku istnieje ryzyko upadków. 

Czy mogę łączyć Onirex z innymi lekami?

 • W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie alternatywnych metod leczenia, dopuszcza się możliwość łącznego stosowania leku Onirex i opioidów. Łączne zastosowanie opioidów i zolpidemu zwiększa ryzyko wystąpienia m.in. depresji oddechowej, śpiączki. Należy poinformować pacjentów oraz ich opiekunów o możliwych działaniach niepożądanych ( nadmiernego uspokojenia, śpiączki, depresji oddechowej czy też zgonu).
 • Jednoczesne zastosowanie leku Onirex z lekami przeciwpsychotycznymi, nasennymi, przeciwlękowymi, uspokajającymi, przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, przeciwpadaczkowymi, znieczulającymi i przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym zwiększa ryzyko nasilenia działania hamującego na ośrodkowy układ nerwowy oraz wystąpienia zaburzeń psychoruchowy dnia następnego.
 • Łączne stosowanie leku Onirex z preparatami przeciwdepresyjnymi, jak np. wenlafaksyną, bupropionem, dezypraminą, sertraliną, fluoksetyną zwiększa ryzyko wystąpienia omamów.
 • Fluwoksamina, cyprofloksacyna mogą zwiększać stężenie zolpidemu we krwi.
 • Induktory izoenzymu CYP3A4, jak np. ryfampicyna, obniżają stężenie leku Onirex we krwi co może spowodować zmniejszenie działania preparatu. Nagłe odstawienie induktora enzymatycznego, może spowodować nadmierny wzrost stężenia leku Onirex we krwi.
 • Inhibitory izoenzymu CYP3A4, jak np. sok grejpfrutowy, mogą zwiększać stężenie leku Onirex we krwi, co może spowodować nasilenie działania preparatu.
 • Łączne stosowanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe, może nasilać działanie rozluźniające mięśnie i zwiększać ryzyko upadków.

Czy mogę łączyć Onirex z alkoholem?

W trakcie kuracji lekiem Onirex nie należy spożywać alkoholu. Alkohol nasila depresyjne działanie leku na ośrodkowy układ nerwowy.

Czy po zastosowaniu Onirex mogę prowadzić pojazdy?

Przez co najmniej 8 godzin od zażycia leku, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych. U niektórych pacjentów, ze względu na możliwość występowania zaburzeń psychoruchowych w dniu następnym, zaleca się zaprzestanie prowadzenia pojazdów mechanicznych przez cały okres terapii. 

Czy mogę stosować Onirex będąc w ciąży?

Nie należy stosować leku Onirex u kobiet ciężarnych. Według niektórych badań klinicznych stosowanie leku zwiększa ryzyko wystąpienia rozszczepu warg i podniebienia u dziecka. Zgłaszano również np. zmienność rytmu serca u płodu. W przypadku stosowania leku w okresie okołoporodowym obserwowano u dziecka m.in. zespół odstawienny czy tzw. "zespół wiotkiego dziecka" (charakteryzujący się np. problemami z ssaniem).

Czy po zastosowaniu Onirex mogę karmić piersią?

Ze względu na to, że zolpidem przenika do mleka matki, nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Onirex?

Do najczęściej opisywanych działań niepożądanych leku Onirex należą:

 • senność w ciągu następnego dnia,
 • zobojętnienie emocjonalne,
 • zmęczenie,
 • ból i zawroty głowy,
 • osłabienie mięśni,
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
 • osłabienie libido,
 • reakcje skórne,
 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • omamy, pobudzenie, koszmary senne.

Pełen opis działań niepożądanych, wraz z częstością ich występowania, znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania. Działania niepożądane leku Onirex zazwyczaj występują na początku leczenia i ustępują wraz z czasem trwania terapii.

Skład Onirex

 • Substancja czynna: 10 mg winianu zolpidemu.
 • Substancje pomocnicze rdzenia tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, stearynian magnezu, hypromeloza; otoczki (Opadry Y-1-700 White): hypromeloza, dwutlenek tytanu, makrogol 400.

Jak przechowywać Onirex?

Preparat należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Źródła

 • Ulotka
 • Charakterystyka Produktu Leczniczego

Kto może wystawić receptę na Onirex?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Onirex

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Onirex

Dostępność Onirex aptekach

Wszystkie opakowania Onirexw 80% aptek
20 tabletekw 80% aptek

Najnowsze filmy

Ulotka produktu Onirex

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Onirex (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Onirex

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.