Statystyki

Leki psycholeptyczne

kategoria ATC o kodzie N05

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Układ nerwowy (kod N).

Zawiera 1139 produktów, z czego 718 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 204 to leki OTC (bez recepty), 217 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 130 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 1139 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 385.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Leki psycholeptyczne, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

N05. Leki psycholeptyczne (385)