Statystyki

Leki psycholeptyczne

kategoria ATC o kodzie N05

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Układ nerwowy (kod N).

Zawiera 1152 produkty, z czego 718 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 202 to leki OTC (bez recepty), 232 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 129 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 1152 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 393.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki psycholeptyczne, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

N05. Leki psycholeptyczne (393)