Oryginalna ulotka dla Nurofen dla dzieci Junior o smaku truskawkowym
zawiesina

produkt dostępny bez recepty

ibuprofen

Dawka

4% = 0,2 G/5 ML

Opakowanie

100 mililitrów
w 61% aptek, od 19.90 zł do 44.99
Nurofen dla dzieci Junior o smaku truskawkowym to zawiesina doustna o smaku truskawkowym stosowana między innymi w bolesnym ząbkowaniu, gorączce, bólach ucha, a także w przebiegu przeziębienia i grypy. Substancją czynną preparatu jest ibuprofen należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Lek wskazany jest do stosowania u dzieci od 6 roku życia, dostępny bez recepty.

Ulotki Nurofen dla dzieci Junior o smaku truskawkowym dla opakowania 100 mililitrów (4% = 0,2 G/5 ML).

Wybrany dokument Nurofen dla dzieci Junior o smaku truskawkowym:
Dokument z 2021-03-18
PDF
dokument PDF dla Nurofen dla dzieci Junior o smaku truskawkowym

Podgląd dokumentu PDF Nurofen dla dzieci Junior o smaku truskawkowym

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-18

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Version 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy

40 mg/ml, zawiesina doustna

Ibuprofenum

Dla dzieci o wadze od 20 kg (6 lat ) do 40 kg (12 lat)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy

3. Jak stosować lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen1 należy do grupy leków zwanych Niesteroidowymi Lekami Przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków polega na zmianie odpowiedzi organizmu na ból i podwyższoną temperaturę ciała. Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy jest przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia:

 • gorączki,
 • bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy

 • Jeśli dziecko ma uczulenie na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar, obrzęk twarzy i (lub) dłoni lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ).
 • Jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ.
 • Jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia).
 • Jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby i nerek.
 • Jeśli występuje ciężka niewydolność serca
 • Jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie.
 • Jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia.
 • Jeśli występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.
 • U dzieci z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).

Nie przyjmować leku w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

 • Jeśli dziecko ma pewne dziedziczne zaburzenia wytwarzania krwi (np. ostra przerywana porfiria).
 • Jeśli u dziecka występują zaburzenia krzepnięcia.
 • Jeśli dziecko ma niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszaną chorobę tkanki łącznej).
 • Jeśli dziecko ma lub kiedykolwiek miało choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Crohna), ponieważ ich objawy mogą się nasilić (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).
 • Jeśli dziecko kiedykolwiek mialo lub ma obecnie zwiększone ciśnienie krwi i (lub) niewydolność serca.
 • Jeśli u dziecka występują zaburzenia czynności nerek.
 • Jeśli u dziecka występują choroby wątroby. W przypadku długotrwałego stosowania leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy wymagane jest regularne kontrolowanie parametrów wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi.
 • Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy (takie jak prednizolon), leki rozrzedzające krew (takie jak warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne) oraz leki przeciwpłytkowe (jak kwas acetylosalicylowy).
 • Jeśli dziecko równocześnie przyjmuje inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX-2 takie jak celekoksyb lub etorikoksyb), gdyż należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków (patrz punkt

Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy a inne leki”).

 • Występowanie działań niepożądanych może być zmniejszone poprzez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki leku w najkrótszym czasie.
 • Ogólnie, ciągłe stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do utrzymujących się poważnych chorób nerek. Ryzyko to może wzrosnąć podczas wysiłku fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem. Należy więc tego unikać.
 • W wyniku długotrwałego stosowania jakiegokolwiek rodzaju leków przeciwbólowych, mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami tego leku. W takim przypadku lek należy odstawić i poradzić się lekarza. Diagnozę bólu głowy spowodowanego nadużywaniem leków należy podejrzewać u pacjentów, którzy mają częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków łagodzących ból głowy.
 • Jeśli u dziecka występowała lub występuje astma, lub choroby alergiczne, które mogą powodować duszność.
 • Jeśli dziecko ma katar sienny, polipy nosa, przewlekłe obturacyjne choroby dróg oddechowych istnieje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą występować jako napady astmy (tzw.

astma wywołana lekami przeciwbólowymi), obrzęk Quinckiego lub pokrzywka.

 • Należy unikać stosowania leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy w przypadku wystąpienia ospy (ospy wietrznej).
 • Jeśli dziecko przebyło ostatnio poważny zabieg chirurgiczny (wymagany jest nadzór medyczny).
 • Jeśli dziecko jest odwodnione, ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek u dzieci odwodnionych.
 • Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki.

Reakcje skórne

Notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy. Jeśli pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej. Patrz punkt 4.

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja układu pokarmowego, które mogą mieć skutki śmiertelne, były odnotowywane w trakcie leczenia wszystkimi lekami z grupy NLPZ z objawami ostrzegawczymi lub bez, lub u pacjentów, u których wystąpiły poważne choroby przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia układu pokarmowego, należy natychmiast przerwać leczenie. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji układu pokarmowego wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki leku z grupy NLPZ u pacjentów, u których w wystąpiło owrzodzenie, szczególnie z krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy”) oraz u osób w podeszłym wieku. Pacjenci ci powinni rozpocząć leczenie od najmniejszej skutecznej dawki. U tych pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach lub leków zwiększających ryzyko reakcji układu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem2 lub inhibitorami pompy protonowej).

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA).
 • pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych przypadków dotyczy dziecka należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych w trakcie stosowania leków z grupy NLPZ, w szczególności tych dotyczących żołądka i jelit. Więcej informacji, patrz punkt 4

Możliwe działania niepożądane”.

Pacjenci z chorobami dotyczącymi przewodu pokarmowego w przeszłości, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy w obrębie jamy brzusznej (głównie krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowym etapie leczenia.

Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio przez dziecko, a także o lekach, które dziecko może przyjmować.

Lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy. Na przykład:

 • leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna)
 • leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan).

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy. Dlatego też przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy z innymi lekami zawsze należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy powiadomić lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujace leki: Inne NLPZ włączajac inhibiory COX-2 ponieważ może wzrastać ryzyko działań niepożądanych

Digoksyna3 (lek stosowany w niewydolności serca) ponieważ działanie digoksyny może ulec wzmocnieniu

Glukokortykoidy (leki zawierające kortyzon4 lub substancje podobne do kortyzonu) ponieważ może wzrastać ryzyko owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego

Leki przeciwpłytkowe ponieważ może wzrosnąć ryzyko krwawienia

Kwas acetylosalicylowy (małe dawki) ponieważ działanie rozrzedzające krew może ulec osłabieniu

Leki rozrzedzające krew (np. warfaryna) ponieważ ibuprofen może nasilać działanie tych leków

Fenytoina5 (lek stosowany w leczeniu padaczki) ponieważ działanie fenytoiny może ulec wzmocnieniu

Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji) ponieważ mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego

Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych oraz depresji) ponieważ działanie litu może ulec wzmocnieniu

Probenecyd i sulfinpirazon (lek stosowany w leczeniu dny) ponieważ wydalanie ibuprofenu może ulec opóźnieniu

Leki przeciwnadciśnieniowe i leki moczopędne ponieważ ibuprofen może osłabiać działanie tych leków oraz może wzrosnąć ryzyko pogorszenia czynności nerek

Leki moczopędne oszczędzające potas np.

amiloryd, potasu kanrenoat, spironolakton, triamteren.

ponieważ może wystąpić hiperkaliemia

Metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka i reumatyzmu) ponieważ działanie metotreksatu może ulec wzmocnieniu

Takrolimus i cyklosporyna (leki immunosupresyjne) ponieważ może dojść do uszkodzenia nerek

Zydowudyna (w leczeniu HIV/AIDS) ponieważ użycie leku Nurofen może powodować zwiększenie ryzyka krwawienia wewnątrzstawowego lub krwawienia prowadzącego do obrzęku u osób HIV(+) chorujących na hemofilię

Pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe) ponieważ mogą wpływać na poziom cukru we krwi

Antybiotyki z grupy chinolonów ponieważ może wzrosnąć ryzyko drgawek

Worykonazol i flukonazol (Inhibitory CYP2C9 ), stosowane w infekcjach grzybiczych ponieważ działanie ibuprofenu może zostać wzmocnione; Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu, w szczególności podczas stosowania dużych dawek ibuprofenu wraz z worykonazolem lub flukonazolem

Baklofen po zastosowaniu ibuprofenu może rozwinąć się toksyczność baklofenu

Rytonawir rytonawir może zwiększyć stężenie NLPZ w osoczu Aminoglikozydy NLPZ mogą zwiększać wydalanie aminoglikozydów Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy z alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy. Niektóre działania niepożądane, takie jak te związane z przewodem pokarmowym lub ośrodkowym układem nerwowym, mogą być bardziej prawdopodobne podczas jednoczesnego przyjmowania alkoholu i leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie stosować leku w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży. Unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Jedynie niewielkie ilości ibuprofenu i jego produktów rozpadu przenikają do mleka matki. Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli podawany jest w zalecanych dawkach i przez najkrótszy możliwy czas.

Płodność Lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy należy do grupy leków (NLPZ), które mogą wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające po przerwaniu stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas krótkotrwałego stosowania, lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy

 • Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy zawiera maltitol ciekły. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
 • Wartośc kaloryczna dla maltitolu to: 2,3 kcal/g
 • Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w każdej dawce, znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
 • Lek zawiera 16,45 mg glikolu propylenowego w każdych 5 ml zawiesiny.

3. Jak stosować lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy

Lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka w przypadku bólu i gorączki, to:

Masa ciała dziecka (wiek)

Ilość i sposób podawania Częstotliwość w ciągu

24 godzin*

20 do 29 kg (6 do 9 lat)

1 x 200 mg/5 ml (jednokrotne użycie prawidłowej końcówki łyżeczki)

3 razy

30 do 40 kg (10 do12 lat 1 x 300 mg/7,5 ml (dwukrotne użycie łyżeczki (5 ml i 2,5 ml))

3 razy

Dawki należy podawać co około 6 do 8 godzin.

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat lub o masie ciała poniżej 20 kg.

U pacjentów z wrażliwym żołądkiem zaleca się, aby lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy był przyjmowany w trakcie posiłku.

UWAGA: nie przekraczać ustalonej dawki.

Do stosowania doustnego

Sposób podawania przy użyciu łyżki miarowej 1. Wstrząsnąć mocno butelką.

2. Użyć końca łyżki miarowej odpowiedniego dla wymaganej dawki.

3. Wylać lek na łyżkę miarową.

4. Umieścić łyżkę miarową w ustach dziecka i podać dawkę.

5. Po użyciu zakręcić butelkę. Umyć łyżkę miarową w ciepłej wodzie i pozostawić do wyschnięcia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

dzieci.

Czas trwania leczenia

Lek ten jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania. Jeśli objawy u dziecka utrzymują się dłużej niż 3 dni lub pacjent czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy:

Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy lub jeśli dziecko przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku podjąć.

Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), krwawienie z przewodu pokarmowego, bóle głowy, dzwonienie w uszach, dezorientacja i oczopląs lub rzadziej biegunka.

Po przyjęciu dużej dawki, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, niskie ciśnienie krwi, pobudzenie, dezorientacja, śpiączka, hiperkaliemia, kwasica metaboliczna, zwiększenie czasu protrombinowego/INR, ostra niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby, depresja oddechowa, sinica oraz zaostrzenie astmy u chorych na astmę senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem.

Pominięcie przyjęcia leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni przyjąć lub podać dawkę, należy ją przyjąć lub podać po przypomnieniu, a następnie przyjąć lub podać następną dawkę leku zgodnie z przerwą w dawkowaniu opisaną powyżej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Wystąpienie działań niepożądanych można zmniejszyć przez zastosowanie najmniejszej dawki w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. U dziecka może wystąpić jedno ze znanych działań niepożądanych leków z grupy NLPZ. Jeśli wystąpią działania niepożądane lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać podawanie leku i porozmawiać z lekarzem najszybciej jak to możliwe. Osoby w podeszłym wieku stosujące ten lek należą do grupy o zwiększonym ryzyku związanym z działaniami niepożądanymi.

PRZERWAĆ STOSOWANIE leku i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli u dziecka występują:

 • objawy krwawienia jelitowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne smoliste stolce, krwawe wymioty lub wymioty zawierające cząstki o ciemnej barwie, przypominające fusy kawy.
 • objawy rzadkich lecz poważnych reakcji alergicznych, takich jak nasilenie astmy, niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Objawy mogą wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku. Jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka, obejmująca całe ciało, złuszczanie, powstawanie pęcherzy i odpadanie płatów skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)

 • Dolegliwości żołądkowe i jelitowe takie jak zgaga, bóle brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, wymioty, wzdęcia (gazy), zaparcia, niewielka utrata krwi z żołądka i (lub) jelit, która w wyjątkowych przypadkach może powodować niedokrwistość.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)

 • Wrzody w przewodzie pokarmowym, które mogą krwawić lub pękać, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem, nasilenie istniejącej choroby jelit (zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), zapalenie błony śluzowej żołądka
 • Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie
 • Zaburzenia widzenia
 • Różne wysypki skórne
 • Reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób)

 • Szumy uszne (dzwonienie w uszach)
 • Zwiększenie stężenia mocznika we krwi, bóle w boku i (lub) bóle brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogące być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek nerkowych)
 • Zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi
 • Zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób)

 • Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita
 • Niewydolność serca, zawał serca i obrzęk twarzy lub rąk
 • Oddawanie mniejszej ilości moczu niż zwykle oraz obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub pogorszoną czynnością nerek), obrzęki i zmętnienie moczu (zespół nerczycowy), zapalna choroba nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), która może prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Jeśli wystąpił jeden z wyżej wymienionych objawów lub jeśli pacjent czuje się źle, należy przerwać stosowanie leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy i natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia lub niewydolności nerek
 • Reakcje psychotyczne i depresja
 • Wysokie ciśnienie krwi, zapalenie naczyń
 • Kołatanie serca
 • Zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (pierwszymi objawami mogą być przebarwienia skóry), szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby
 • Zaburzenia produkcji krwinek - pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry, niewyjaśnione siniaczenie. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Nie wolno leczyć się samodzielnie lekami przeciwbólowymi lub lekami obniżającymi gorączkę (lekami przeciwgorączkowymi)
 • Ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich podczas zakażenia ospą wietrzną
 • Opisywano pogorszenie stanu zapalnego związanego z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) wskutek stosowania pewnych leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeżeli wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, pacjent powinien niezwłocznie udać się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego (antybiotykoterapia)
 • Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniem świadomości. U pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń, mieszana choroba tkanki łącznej) istnieje większe ryzyko takich objawów. W razie wystąpienia takich dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • Ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy (np. zespół

Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół

Lyella), wypadanie włosów (łysienie).

Częstość nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych)

 • Reaktywność dróg oddechowych, w tym astma, skurcz oskrzeli, duszność.
 • Mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek).
 • Czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występującą na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać przyjmowanie leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz także punkt 2.

Leki, takie jak ten mogą być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy

Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każdy 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharyna sodowa, polisorbat 80, bromek domifenu, maltitol ciekły, glicerol, guma ksantanowa, aromat truskawkowy 500244E (glikol propylenowy, kwas askorbowy (E 300), naturalne i identyczne z naturalnymi substancje aromatyczne) i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy i co zawiera opakowanie Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy jest białawą zawiesiną o konsystencji syropu o charakterystycznym truskawkowym zapachu.

Każda butelka zawiera 100 ml, 150 ml lub 200 ml.

Opakowanie zawiera dwustronną łyżkę miarową (z miarką o pojemności 2,5 ml z wewnętrznym znakiem 1,25 ml na jednym końcu i z miarką o pojemności 5 ml na drugim końcu) do prawidłowego odmierzenia dawki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wytwórca: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS, Wielka Brytania

Importer: RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Tel.: 801 88 88 07

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod nastepującymi nazwami: Belgia Nurofen voor Kinderen Suikervrij Rood 4% suspensie voor oraal gebruik Bułgaria Нурофен за Юноши Ягода 200 mg/5 ml перорално суспензия

Chorwacja Nurofen Forte za djecu 200 mg/5 ml oralna suspenzija s okusom jagode

Cypr Nurofen για Παιδιά 4% Φράουλα Czechy Nurofen pro děti 4% jahoda

Niemcy Nurodon Schmerz-und Fiebersaft Erdbeer 40mg/ml Suspension zum Einnehmen Grecja Nurofen for Children 4% strawberry Węgry Nurofen eperízû 40 mg/ml belsõleges szuszpenzió gyermekeknek Irlandia Nurofen for Children Six Plus Strawberry 200mg/5ml Oral Suspension Luksemburg Nurofen pour Enfants 4% suspension buvable Holandia Nurofen voor Kinderen Aardbei suspensie, suspensie 200 mg/5ml Polska Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy Portugalia Nurofen Morango 40 mg/ml suspensão oral Rumunia Nurofen Junior, cu aromă de căpşuni 200mg/5ml suspensie orală Słowacja Nurofen pre deti 4% jahoda

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2020


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/ibuprofen

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/mizoprostol

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/digoxin

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/kortyzon

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenytoina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.