Rytonawir (ritonavir)

16 produktów zawierających Rytonawir, w tym 16 na receptę.

2 produkty można aktualnie znaleźć w aptekach.

Rytonawir to inhibitor proteaz stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV. Stosowany łącznie z lopinawirem - innym lekiem antyretrowirusowym, hamuje jego metabolizm, tym samym zwiększając stężenie lopinawiru w osoczu, dzięki czemu wzmacnia jego działanie na organizm.

W Polsce rytonawir został dopuszczony do obrotu w 2018 r. Dostępny jest w postaci doustnych tabletek lub jako preparat złożony, w połączeniu z lopinawirem - w postaci tabletek lub płynu doustnego. Wszystkie te leki zalicza się do kategorii dostępności "wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania". Czyli, w terapii chorób, które muszą być zdiagnozowane w warunkach szpitalnych lub w ośrodkach o odpowiednim zapleczu diagnostycznym, chociaż podawanie i dalsza opieka mogą być prowadzone gdzie indziej lub w przypadku leków, które z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, wymagają monitorowania całego okresu terapii.

Wraz z początkiem pandemii SARS-CoV-2, z uwagi na silne działanie przeciwwirusowe, leki złożone zawierające lopinawir i rytonawir zostały poddane badaniom, na możliwość ich stosowania w leczeniu pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19.

W marcu 2020 r. chińscy naukowcy przeprowadzili niewielkie badanie na grupie 199 pacjentów z ciężkimi objawami COVID-19. W podsumowaniu autorzy napisali, że uzyskane dane nie są dostateczne, by jednoznacznie rozstrzygnąć, czy stosowanie kombinacji lopinawir i rytonawir w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2 poprawia wyniki kliniczne. Jak przyznali, potrzebne są dalsze, randomizowane badania, aby to ustalić.

W lipcu 2020 r. WHO podjęła decyzję o przerwaniu badań nad lopinawirem z rytonawirem w leczeniu osób chorych na COVID-19. Związane jest to z brakiem zmniejszenia śmiertelności pacjentów hospitalizowanych z powodu koronawirusa w porównaniu do standardowej opieki.

Opublikowane 5 października 2020 r. w The Lancet wyniki randomizowanych badań potwierdziły brak skuteczności lopinawiru z rytonawirem w leczeniu pacjentów z COVID-19.
Lista produktów zawierających Rytonawir

Kolejność według aktualnej dostępności w aptekach. Kliknij na odnośnik przy wybranym produkcie, żeby zobaczyć apteki, które w tej chwili mają go stanie.