dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 kapsułek (0,4 G), 20 kapsułek (0,4 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Strona 1 z 6 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ibuprom Max Sprint 400 mg Kapsułki, miękkie (Ibuprofenum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Ibuprom Max Sprint i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprom Max Sprint 3. Jak stosować lek Ibuprom Max Sprint 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Ibuprom Max Sprint 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Ibuprom Max Sprint i w jakim celu się go stosuje Lek Ibuprom Max Sprint zawiera ibuprofen – substancję czynną należącą do grupy tak zwanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jest lekiem działającym przeciwbólowo.

Gorączka (m. in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprom Max Sprint Kiedy nie stosować leku Ibuprom Max Sprint  Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).  U osób, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej.

Ostrzeżenia i środki (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających ibuprofen

W kolejności według dostępności w aptekach.