---Wolt Drive - produkty

Lamitrin, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki,

Lamotrygina (lamotrigine)

, GlaxoSmithKline

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Lamitrin na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 37,95 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 3,20 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla kobiet w ciąży
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Lamitrin

  Lamitrin to lek w postaci tabletek, który stosuje się w leczeniu napadów padaczkowych u dorosłych i dzieci oraz zapobieganiu epizodom depresji u osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Lek ten zawiera lamotryginę, która działa na ośrodkowy układ nerwowy i hamuje drgawki.

  więcej: Stosowanie Lamitrin, skutki uboczne i interakcje Lamitrin

  Jak działa Lamitrin?

  Lamotrygina, czyli substancja czynna leku Lamitrin, blokuje impulsy w mózgu wywołujące napady padaczkowe. Zapobiega także epizodom depresji występującym w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, jednak mechanizm tego działania nie jest znany.

  Nie używaj Lamitrin, jeśli:

  • jesteś uczulony na substancję czynną (lamotryginę) lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, 
  • cierpisz na nietolerancję laktozy,
  • pacjent ma mniej niż 2 lata.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Lamitrin?

  • Należy poinformować lekarza, jeśli cierpisz na choroby nerek, niewydolność wątroby, zespół Brugadów (rzadka, genetyczna choroba serca) lub kiedykolwiek po przyjęciu lamotryginy wystąpiła u Ciebie wysypka, oparzenie słoneczne lub zapalenie opon mózgowo rdzeniowych.

  Jak stosować Lamitrin?

  Lek ten należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj przyjmuje się go raz lub dwa razy na dobę niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości.

  Odpowiednia dawka leku zostaje dobrana indywidualnie na podstawie, m.in. wieku, innych przyjmowanych przez pacjenta leków oraz chorób towarzyszących. Zwykle leczenie rozpoczyna się od małych dawek, które stopniowo zwiększa się w ciągu kolejnych tygodni leczenia, aż do osiągnięcia pożądanych efektów. Skuteczna dawka leku Lamitrin u osób dorosłych i dzieci powyżej 13. roku życia mieści się zwykle między 100, a 400 mg na dobę, natomiast u dzieci w wieku od 2 do 12 lat, między 1 mg, a 15 mg/kg masy ciała dziecka (w sumie maksymalnie można podać do 200 mg leku na dobę).

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Lamitrin?

  • W przypadku zaobserwowania objawów, takich jak nasilająca się wysypka skórna i zaczerwienienie skóry, owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa lub genitaliów, ból w jamie ustnej, zaczerwienienie i opuchlizna oczu, gorączka, obrzęk twarzy oraz powiększenie węzłów chłonnych, szczególnie w pierwszych miesiącach stosowania leku Lamitrin, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ mogą one świadczyć o wystąpieniu zagrażającej zdrowiu lub życiu reakcji alergicznej. 
  • Jeśli wystąpią niepokojące myśli (o samookaleczeniu, samobójstwie) lub gorsze samopoczucie, należy niezwłocznie udać się do lekarza. 
  • Jeżeli podczas leczenia lekiem Lamitrin napady występujączęściej, lub jeśli wystąpi ciężki napad, należy jak najszybciej udać się do lekarza. 

  Czy mogę łączyć Lamitrin z innymi lekami?

  • Należy poinformować lekarza, jeżeli przyjmujesz inne leki stosowane w leczeniu padaczki (np. okskarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetyracetam, pregabalina, topiramat, zonisamid) lub zaburzeń psychicznych (np. lit, olanzapina, aripiprazol, bupropion) w celu ułatwienia ustalenia odpowiedniej dawki leków.
  • Kwas walproinowy (np. Depakine Chrono, Absenor, Convulex) może zmniejszać metabolizm substancji czynnej leku Lamitrin - lamotryginy, nasilając i wydłużając jej działanie. Stosując oba leki równocześnie należy odpowiednio dobrać dawkowanie. 
  • Niektóre leki przeciwpadaczkowe, jak fenytoina (np. Phenytoinum WZF), karbamazepina (np. Neurotop Retard, Tegretol CR, Amizepin), fenobarbital (np. Luminalum) czy prymidon (np. Mizodin) oraz antybiotyk - ryfampicyna i lek przeciwwirusowy stosowany w zakażeniu HIV - lopinawir w połączeniu z rytonawirem, przyśpieszają metabolizm lamotryginy, co może spowodować osłabienie działania leku Lamitrin. W związku z tym lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki leku. Dodatkowo u pacjentów stosujących karbamazepinę, po wprowadzeniu do leczenia lamotryginy obserwowano objawy niepożądane, takie jak zawroty głowy, ataksja, podwójne widzenie oraz zaburzenia ostrości wzroku i nudności, które zwykle ustępowały po zmniejszeniu dawki karbamazepiny.
  • Jednoczesne stosowanie leków zawierających rysperydon (np. Rispolept, Orizon, Risperon) z lekiem Lamitrin może powodować nadmierną senność.
  • Stosowanie hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych może powodować osłabienie działania leku Lamitrin i wymagać dostosowania dawki (często nawet dwukrotnego jej zwiększenia). Przez to w ciągu tygodnia, w którym następuje przerwa w stosowaniu antykoncepcji, obserwuje się znaczne nasilenie działania lamotryginy, co grozi zwiększeniem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. W związku z tym lekarz może zalecić stosowanie antykoncepcji nie wymagającej tygodniowej przerwy w stosowaniu np. hormonalne środki antykoncepcyjne podawane w sposób ciągły lub niehormonalne metody antykoncepcji. 

  Czy mogę łączyć Lamitrin z alkoholem?

  Picie alkoholu podczas stosowania leku Lamitrin może nasilać działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, senność, splątanie i trudność z koncentracją. Należy unikać lub ograniczyć spożycie alkoholu podczas terapii tym lekiem. 

  Czy po zastosowaniu Lamitrin mogę prowadzić pojazdy?

  Lek Lamitrin może powodować zawroty głowy i podwójne widzenie, w związku z czym, należy obserwować swój organizm i w razie wystąpienia tego typu skutków ubocznych, powstrzymać się od prowadzenia pojazdów. 

  Czy mogę stosować Lamitrin będąc w ciąży?

  Jeśli kobieta stosująca lek Lamitrin zajdzie w ciążę lub planuje ciążę, powinna skonsultować się z lekarzem. Przyjmowanie leku Lamitrin w pierwszych trzech miesiącach ciąży może nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia wad wrodzonych (m.in. rozszczep warg i podniebienia), jednak nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, szczególnie jeśli pacjentka ma padaczkę. Poza tym ciąża może zmieniać skuteczność leku Lamitrin, w związku z czym niezbędne jest wykonanie badań i dostosowanie dawki leku. Jeśli leczenie preparatem Lamitrin podczas ciąży jest konieczne, zaleca się stosowanie najmniejszej możliwej dawki terapeutycznej. 

  Czy po zastosowaniu Lamitrin mogę karmić piersią?

  Substancja czynna leku Lamitrin przenika do mleka matki i może wywierać wpływ na karmione piersią niemowlę. Przed rozpoczęciem karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem, który przedstawi potencjalne korzyści z karmienia piersią i ryzyko działań niepożądanych u niemowlęcia. Jeśli pomimo ryzyka, kobieta zdecyduje się karmić piersią, dziecko należy regularnie badać pod kątem wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku zaobserwowania takich objawów, jak nadmierne uspokojenie, wysypka lub za mały przyrost masy ciała, należy niezwłocznie udać się do lekarza. 

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Lamitrin?

  Wśród działań niepożądanych leku Lamitrin obserwowano najczęściej objawy, takie jak:

  • ból głowy,
  • wysypka skórna,
  • agresja lub drażliwość, 
  • uczucie senności,
  • zawroty głowy,
  • drżenie,
  • trudności z zasypianiem (bezsenność),
  • uczucie pobudzenia,
  • biegunka,
  • suchość w jamie ustnej,
  • nudności lub wymioty,
  • uczucie zmęczenia,
  • ból pleców lub stawów.

  Wszystkie obserwowane działania niepożądane można znaleźć w ulotce leku. 

  Skład Lamitrin

  • Substancja czynna: lamotrygina w dawce 25, 50 lub 100 mg.
  • Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), żelaza tlenek żółty (E 172), magnezu stearynian.

  Jak przechowywać Lamitrin?

  Lek Lamitrin należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Źródła

  • Charakterystyka Produktu Leczniczego
  • Ulotka 
  • Drugs.com

  Skład Lamitrin

  • Substancja czynna: lamotrygina w dawce 25, 50 lub 100 mg.
  • Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), żelaza tlenek żółty (E 172), magnezu stearynian.

  Kto może wystawić receptę na Lamitrin?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Lamitrin

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Lamitrin

  Ceny po refundacji, 60 tabletek, 100 mg

  Limit
  37,95 zł
  Odpłatność 100%
  37,95 zł
  Ryczałt
  3,20 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla kobiet w ciąży
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Lamitrin w aptekach

  Wszystkie opakowania Lamitrinw 87% aptek
  60 tabletekw 71% aptek

  Ulotka produktu Lamitrin

  Lamitrin
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Lamitrin (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy