---

Kaletra, cena i dostępność w aptekach w Polsce

produkt na receptę do zastrzeżonego stosowania, płyn,

Lopinawir (lopinavir)

,

Rytonawir (ritonavir)

, Abbvie

Dawka:

(80 mg + 20 mg)/ml
brak ofert

Opakowanie:

Koszyk:

 Pokaż mapę 
---

Więcej informacji o Kaletra

Kaletra to lek zawierający w swoim składzie lopinawir i rytonawir. Preparat ma formę roztworu doustnego i choć nie powoduje wyleczenia zakażenia HIV lub AIDS, jest wskazany, m.in. w terapii zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV-1), w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi, w celu spowolnienia rozwoju choroby.

więcej: Stosowanie Kaletra, skutki uboczne i interakcje Kaletra

Jak działa Kaletra?

Lopinawir jest odpowiedzialny za działanie przeciwwirusowe produktu Kaletra. Hamuje proteazę HIV, co w konsekwencji uniemożliwia dojrzewanie cząsteczek wirusa i ich namnażanie w organizmie.

Rytonawir hamuje metabolizm lopinawiru, zwiększając jego stężenie w osoczu i tym samym wzmacnia jego działanie.

Nie używaj Kaletra, jeśli:

 • jesteś uczulony na substancje czynne lub jakąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku Kaletra,
 • cierpisz na ciężką niewydolność wątroby,
 • u noworodków poniżej 14. dnia życia.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Kaletra?

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub zmniejszoną zdolnością metabolizowania glikolu propylenowego (np. osoby pochodzenia azjatyckiego) stosujący lek Kaletra, powinni być poddani stałej obserwacji w celu wykrycia ewentualnych reakcji niepożądanych, takich jak np. drgawki, osłupienie, tachykardia, hiperosmolarność, kwasica mleczanowa, toksyczne działanie na nerki, hemoliza.

Ponieważ lek zawiera alkohol, może być szkodliwy u osób z chorobą wątroby, alkoholizmem, padaczką, uszkodzeniem lub chorobą mózgu oraz u kobiet w ciąży i u dzieci.

Jak stosować Kaletra?

Zwykle zalecana dawka leku Kaletra u dorosłych i młodzieży wynosi 5 ml dwa razy na dobę.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne obliczenie dawki produktu Kaletra oraz ściśle przestrzegać dawkowania ustalonego przez lekarza, aby ograniczyć do minimum ryzyko błędów w podawaniu leku i przedawkowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku niemowląt i małych dzieci.

Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Kaletra?

U pacjentów z hemofilią, należy zwrócić uwagę na możliwość występowania zwiększonego krwawienia podczas stosowania leku Kaletra. W razie podejrzenia krwotoków, należy pilnie skontaktować się z lekarze.

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią objawy zapalenia trzustki (np. wymioty, biegunka, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, takie jak podwyższony poziom lipazy lub amylazy w surowicy), należy zaprzestać stosowania leku Kaletra.

U pacjentów z podstawową organiczną chorobą serca lub stwierdzonymi wcześniej zaburzeniami układu przewodzenia impulsu w sercu, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż stosowanie leku Kaletra u tej grupy pacjentów może prowadzić do bloku przedsionkowo- komorowego II lub III stopnia.

Produkt Kaletra roztwór doustny zawiera alkohol, dlatego ze względu na możliwość niezgodności, nie zaleca się podawania za pomocą cewników do karmienia wykonanych z poliuretanu.

Czy mogę łączyć Kaletra z innymi lekami?

 • Stosowanie leku Kaletra z lekami, których klirens w znacznym stopniu zależy od aktywności izoenzymu CYP3A, takimi jak np. alfuzosyna, ranolazyna, amiodaron, dronedaron, kwas fusydowy, wenetoklast, kolchicyna, astemizol, terfenadyna, lurazydon, pimozyd, kwetiapina, alkaloidy sporysz, sildenafil czy ziele dziurawca, może zwiększać stężenie tych leków w osoczu, nasilić ich aktywność i zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Z uwagi na zawartość glikolu propylenowego (substancji pomocniczej leku Kaletra), nie zaleca się stosowania leku wraz z disulfiramem lub metronidazolem, ze względu na możliwość wystąpienia toksycznej interakcji z glikolem.
 • Nie zaleca się stosowania produktu Kaletra w skojarzeniu z atorwastatyną. Jeśli stosowanie atorwastatyny jest bezwzględnie konieczne, należy podawać najmniejszą możliwą dawkę atorwastatyny i dokładnie monitorować bezpieczeństwo stosowania.
 • Nie zaleca się podawania produktu Kaletra w skojarzeniu z ryfampicyną. Ryfampicyna stosowana jednocześnie z produktem Kaletra powoduje znaczne zmniejszenie stężenia lopinawiru, co z kolei może prowadzić do istotnego osłabienia działania leczniczego.
 • Lek Kaletra zawiera alkohol, który może modyfikować lub nasilać działanie innych stosowanych równocześnie leków leków.

Czy mogę łączyć Kaletra z alkoholem?

Leku nie należy łączyć z alkoholem.

Czy po zastosowaniu Kaletra mogę prowadzić pojazdy?

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Czy mogę stosować Kaletra będąc w ciąży?

 Lopinawir można stosować w okresie ciąży, jeśli jest to uzasadnione klinicznie.

Czy po zastosowaniu Kaletra mogę karmić piersią?

Badania na szczurach wykazały, że lopinawir wydziela się z mlekiem. Nie wiadomo, czy lek ten wydziela się z mlekiem kobiecym. Zgodnie z ogólną zasadą zaleca się, aby matka zakażona HIV nie karmiła dziecka piersią, aby uniknąć przeniesienia HIV.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Kaletra?

Do najczęstszych działań niepożądanych, jakie wystąpiły po zastosowaniu leku Kaletra należą:

 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • zakażenia skóry,
 • niedokrwistość,
 • zaburzenia związane z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi, w tym cukrzyca, hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie łaknienia,
 • ból i zawroty głowy,
 • ból mięśni i stawów,
 • zaburzenia ze strony układu pokarmowego, takie jak, m.in. wymioty, czy biegunka,
 • zaburzenia erekcji, zaburzenia miesiączkowania,
 • zapalenie wątroby.
   

Skład Kaletra

 • substancje czynne: 1 ml roztworu zawiera 80 mg lopinawiru i 20 mg rytonawiru,
 • substancje pomocnicze: alkohol (42,4% v/v), syrop kukurydziany o dużej zawartości fruktozy, glikol propylenowy (15,3% w/v), wodę oczyszczoną, glicerol, powidon, aromat Magnasweet-110 (mieszanina glicyryzanu jednoamonowego i glicerolu), aromat waniliowy (zawierający kwas p-hydroksybenzoesowy, aldehyd p-hydroksybenzoesowy, kwas wanilinowy, wanilinę, heliotropina, etylowanilinę), polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40, aromat landrynkowy (zawierający etylomaltol, etylowanilinę, acetoinę, dihydrokumarynę, glikol propylenowy), potasu acesulfam, sacharyna sodowa, sodu chlorek, olejek mięty pieprzowej, sodu cytrynian, kwas cytrynowy, lewomentol

Jak przechowywać Kaletra?

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).
 
W okresie stosowania przez pacjenta, kiedy produkt nie jest przechowywany w lodówce, nie należy przechowywać go w temperaturze powyżej 25°C, a pozostałość leku nie wykorzystaną w ciągu 42 dni (6 tygodni), należy wyrzucić. Zaleca się zapisanie na opakowaniu daty wyjęcia z lodówki. 

Źródła

Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego

Skład Kaletra

 • substancje czynne: 1 ml roztworu zawiera 80 mg lopinawiru i 20 mg rytonawiru,
 • substancje pomocnicze: alkohol (42,4% v/v), syrop kukurydziany o dużej zawartości fruktozy, glikol propylenowy (15,3% w/v), wodę oczyszczoną, glicerol, powidon, aromat Magnasweet-110 (mieszanina glicyryzanu jednoamonowego i glicerolu), aromat waniliowy (zawierający kwas p-hydroksybenzoesowy, aldehyd p-hydroksybenzoesowy, kwas wanilinowy, wanilinę, heliotropina, etylowanilinę), polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40, aromat landrynkowy (zawierający etylomaltol, etylowanilinę, acetoinę, dihydrokumarynę, glikol propylenowy), potasu acesulfam, sacharyna sodowa, sodu chlorek, olejek mięty pieprzowej, sodu cytrynian, kwas cytrynowy, lewomentol

Kto może wystawić receptę na Kaletra?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Kaletra

2021-01-12

AbbVie Polska Sp. z o.o. w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych przekazała informację o obecności cząstek amidów w doustnych strzykawkach dozujących 2 ml produkt Kaletra. W listopadzie 2020 r. w pustych doustnych strzykawkach przeznaczonych do stosowania z produktem Kaletra zaobserwowano niewielkie widoczne cząstki/płatki. Materiał został zidentyfikowany jako erukamid. Zaleca się umycie strzykawki przed pierwszym użyciem.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Kaletra

Dostępność Kaletra aptekach

Wszystkie opakowania Kaletraw 0% aptek
2 butelki 60 mililitrów + 2 strzykawkiw 0% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację