Statystyki

Leki przeciwwirusowe do stosowania wewnętrznego

kategoria ATC o kodzie J05

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki przeciwinfekcyjne (kod J).

Zawiera 256 produktów, z czego 238 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 18 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 6 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 256 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 40.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki przeciwwirusowe do stosowania wewnętrznego, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera jedną podkategorię na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

J05. Leki przeciwwirusowe do stosowania wewnętrznego (40)