---

Fraxiparine, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja,

Nadroparyna (nadroparin)

, Aspen

Dawka:

3800 J.M./0,4 ML

Opakowanie:

10 ampułkostrzykawek
w 48% aptek, refundowany

Koszyk:

100+ aptek z Fraxiparine na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 84,51 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 31,52 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla kobiet w ciąży
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---

  Więcej informacji o Fraxiparine

  Fraxiparine to lek na receptę w postaci ampułkostrzykawek stosowany zapobieganiu zmianom zatorowo-zakrzepowym u pacjentów długotrwale unieruchomionych, głównie po zabiegach chirurgicznych, a także u chorych z niewydolnością serca. Substancją czynną leku jest jedna z heparyn drobnocząsteczkowych - nadroparyna.

  więcej: Stosowanie Fraxiparine, skutki uboczne i interakcje Fraxiparine

  Jak działa Fraxiparine?

  Fraxiparine jest lekiem w postaci zastrzyków (ampułkostrzykawek) zaliczanym do grupy leków przeciwzakrzepowych.

  Substancja czynna to nadroparyna wapniowa, drobnocząsteczkowa heparyna, która hamuje działanie odpowiednich czynników krzepnięcia krwi. Lek Fraxiparine stosowany jest:

  • w leczeniu zakrzepicy żył głębokich z występującą lub nie zatorowością płucną,
  • w zapobieganiu rozwojowi żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w chirurgii otropedycznej,
  • w zapobieganiu rozwojowi zakrzepicy żylnej u pacjentów unieruchomionych z powodów innych niż zabieg chirurgiczny,
  • w zapobieganiu wykrzepiania w układzie krążenia pozaustrojowego podczas hemiodializy
  Różne produkty lecznicze heparyn drobnocząsteczkowych (LMWH) nie muszą być równoważne z powodu różnej aktywności biologicznej każdego z produktów. Należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzne instrukcje dotyczące dawkowania dla każdej heparyny drobnocząsteczkowej.


  Nie używaj Fraxiparine, jeśli:

  • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
  • wystąpiła u Ciebie małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi) po podaniu leku Fraxiparine poprzednio,
  • występują u Ciebie ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi,
  • występuje u Ciebie ostre bakteryjne zapalenie wsierdzia,
  • występują u Ciebie krwawienia lub choroba powodująca zmniejszenie krzepliwości,
  • masz ciężkie zaburzenia czynności nerek,
  • masz chorobę wrzodową żołądka lub/i dwunastnicy lub krwotoki z przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego
  • niedawno przeszedłeś wylew krwi do mózgu

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Fraxiparine?

  Ważne jest by stosować się do zaleceń lekarza podczas stosowania leku Fraxiparine. U pacjentów powyżej 80 roku życia oraz u osób o małej masie ciała istnieje zwiększone ryzyko krwawień, dlatego wymagają oni szczególnej obserwacji.

  Jak stosować Fraxiparine?

  Dawkę  ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Należy przyjmować lek Fraxiparine tak długo, jak wymaga tego kuracja zalecona przez lekarza. Nie przerywaj stosowania leku na własną rękę.

  Lek przyjmuje się w zastrzykach podskórnych lub dożylnie, najczęściej podaje się go w fałd skórny brzuszny, przytrzymując go kciukiem i palcem wskazującym. Ampułkostrzykawkę należy wprowadzić pionowo w fałd skóry.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Fraxiparine?

  Podczas stosowania leku Fraxiparine należy wykowywać regularnie badania krwi, w szczególności kontrolować liczbę płytek krwi, ponieważ zdarza się, że dochodzi do wystąpienia małopłytkowości (niedobór płytek krwi). W takim przypadku lekarz zaleci inny lek przeciwzakrzepowy. Po podskórnym podaniu leku w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić ból, krwiak i łagodnepodrażnienie miejscowe. Rzadko obserwowano twarde zapalne guzki w miejscu wstrzyknięcia. Jednak objawy przemijają po kilku dniach i nie powodują koniecznościodstawienia produktu leczniczego.

  Czy mogę łączyć Fraxiparine z innymi lekami?

  Należy poinformować lekarza o wszystkichych stosowanych lekach. Przed leczeniem należy odstawić niektóre leki: m. in. salicylany, kwas acetylosalicylowy, NLPZ (np. ibuprofen, naproxen), inne leki przeciwpłytkowe

  Czy po zastosowaniu Fraxiparine mogę prowadzić pojazdy?

  Lek Fraxiparine nie wypływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania narzędzi lub maszyn.

  Czy mogę stosować Fraxiparine będąc w ciąży?

  Przyjmuje się, że heparyny drobnocząsteczkowe nie przenikają przez łożysko. Jeżeli u kobiety w ciąży istnieją wskazania do antykoagulacji, w przypadku zdecydowanej konieczności można stosować heparynę drobnocząsteczkową.

  Czy po zastosowaniu Fraxiparine mogę karmić piersią?

  Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku karmienia piersią. Nie ma danych, które mówiłyby w jakim stopniu terapeutyk przenika do mleka matki. Zaleca się unikania stosowania leku Fraxiparine podczas karmienia piersią.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Fraxiparine?

  Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Fraxiparine w przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej objawiającej się pokrzywką (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze), obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk twarzy lub ust utrudniających oddychanie) oraz martwicy skóry w miejscu wstrzyknięcia (podskórne wylewy krwi, twarde lub bolesne zaczerwienienie skóry)
  Najczęściej występującym działaniem niepożądanym są krwawienia o różnym stopniu nasilenia. Np:

  • małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia,
  • reakcja skórna w miejscu wstrzyknięcia,
  •   zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotranferaz), które przemija po odstawieniu leku


  Rzadziej pojawiają się m.in:

  • zwiększenie lub zmniejszenie liczby płytek krwi,
  • wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie, świąd skóry,
  • zwapnienie pod skórą w miejscu wstrzyknięcia,
  • reakcja rzekomoanafilaktyczna (objawy podobne do bardzo mocnej reakcji alergicznej),
  • martwica skóry,
  • przemijające zwiększenie liczby eozynofili (komórek ukłądu odpornościowego odpowiedzialnych za zwalczanie pasożytów i biorące udział w reakcji alergicznej),
  • zwiększenie stężenia potasu we krwi,
  • priapizm czyli długotrwały i bolesny wzwód prącia

  Skład Fraxiparine

  Substancja czynna: nadroparyna wapniowa w dawkach:

  • 2 850 j.m w 0,3 ml roztworu do wstrzykiwań,
  • 3 800 j.m w 0,4 ml roztworu do wstrzykiwań,
  • 5 700 j.m w 0,6 ml roztworu do wstrzykiwań,
  • 7 600 j.m w 0,8 ml roztworu do wstrzykiwań,
  • 9 500 j.m w 1 ml roztworu do wstrzykiwań


  Substancje pomocnicze: roztwór wodorotlenku wapnią lub kwas solny do ustalenia pH, woda wstrzykiwań.

  Jak przechowywać Fraxiparine?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią oraz w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

  Nie wolno stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Za termin ważności uważany jest ostatni dzień miesiąca, który został podany na opakowaniu.
  Leków nie zależy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Fraxiparine

  Kto może wystawić receptę na Fraxiparine?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Fraxiparine

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Fraxiparine

  Ceny po refundacji, 10 ampułkostrzykawek, 3800 J.M./0,4 ML

  Odpłatność 100%
  84,51 zł
  Limit
  56,19 zł
  Ryczałt
  31,52 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla kobiet w ciąży
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Fraxiparine aptekach

  Wszystkie opakowania Fraxiparinew 68% aptek
  10 ampułkostrzykawekw 48% aptek

  Ulotka produktu Fraxiparine

  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Fraxiparine (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Artykuły związane z Fraxiparine

  Najnowsze filmy

  Ciasteczka

  Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.