Leki na stwardnienie rozsiane

W leczeniu stwardnienia rozsianego stosowane są wyłącznie leki dostęne na receptę. Są to przeciwciała monoklonalne - natalizumab, substancje spazmolityczne - baklofen, oraz interferon beta - 1b, famprydyna, która prowadzi do przedłużenia okresu repolaryzacji i wzmocnienia powstawania potencjałów czynnościowych, co zwiększa przewodzenie impulsów w OUN.

Przegląd ulotek dla pacjentów

Poniżej ulotki dla pacjentów, które zawierają treść związaną z tematem. Bierzemy pod uwagę wszystkie ulotki dostępne w wersji tekstowej1.


Sirdalud tizanidine
tabletki, produkt na receptę, M03BX

...odcinka kręgosłupa, kręcz szyi będących następstwem operacji, np. przepukliny jądra miażdżystego lub zapalenia stawu biodrowego leczeniu wzmożonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych np. w stwardnieniu rozsianym, przewlekłych chorobach rdzenia kręgowego, chorobach zwyrodnieniowych rdzenia kręgowego, w następstwie udaru mózgu oraz w mózgowym porażeniu dziecięcym u dorosłych, u których wcześniej rozpoznan...

w 99% aptek | znajdź Sirdalud w aptekach

Encorton prednisone
tabletki, produkt na receptę, H02AB

Choroby neurologiczne: stwardnienie rozsiane w okresach zaostrzenia.

Choroby układu oddechowego: beryloza; zespół Löfflera; zachłystowe zapalenie płuc; objawowa sarkoidoza; piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc (z jednoczesnym leczeniem przeciwgruźliczym); astma oskrzelowa.

w 98% aptek | znajdź Encorton w aptekach

Metypred methylprednisolone
tabletki, produkt na receptę, H02AB

Choroby układu oddechowego objawowa sarkoidoza; zespół Loefflera niepoddający się leczeniu innymi lekami; beryloza; piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc, jednocześnie z odpowiednim leczeniem chemioterapeutykiem przeciwgruźliczym; zachłystowe zapalenie płuc.

Choroby układu nerwowego zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego; obrzęk mózgu związany z obecnością guza mózgu.

w 98% aptek | znajdź Metypred w aptekach

identyczne wyniki: Medrol

Baclofen Polpharma baclofen
tabletki, produkt na receptę, M03BX

Lek stosuje się w celu zmniejszenia i złagodzenia nadmiernego napięcia mięśni szkieletowych (skurcze), które występuje w różnych stanach chorobowych, takich jak: porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane, udary mózgu, uszkodzenie rdzenia kręgowego i inne choroby układu nerwowego.

w 94% aptek | znajdź Baclofen w aptekach

Depo-Medrol methylprednisolone
iniekcja, produkt na receptę, H02AB

...mowego Wspomagająco w ostrej fazie choroby, w przebiegu: wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (leczenie układowe) choroba Crohna (leczenie układowe) Choroby układu oddechowego piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc, jednocześnie z odpowiednim chemioterapeutycznym leczeniem przeciwgruźliczym objawowa sarkoidoza płuc beryloza (pylica berylowa) zespół Loefflera niepoddający się leczeniu innymi leka...

w 89% aptek | znajdź Depo-Medrol w aptekach

Neurotop Retard 300 carbamazepine
tabletki, produkt na receptę, N03AF

Idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego oraz nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego.

w 88% aptek | znajdź Neurotop w aptekach

identyczne wyniki: Tegretol Cr 400, Tegretol Cr 200, Neurotop Retard 600, Tegretol

Sirdalud MR tizanidine
kapsułki, produkt na receptę, M03BX

Sirdalud MR jest stosowany w leczeniu zwiększonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych np. stwardnieniu rozsianym, przewlekłych chorobach rdzenia kręgowego, chorobach zwyrodnieniowych rdzenia kręgowego, w następstwie udaru mózgu oraz w mózgowym porażeniu dziecięcym u dorosłych, u których wcześniej rozpoznano porażenie mózgowe dziecięce.

w 84% aptek | znajdź Sirdalud w aptekach

Tizanor tizanidine
tabletki, produkt na receptę, M03BX

Tyzanidyna jest stosowana w celu rozluźnienia mięśni, które zesztywniały z powodu stwardnienia rozsianego lub innych chorób rdzenia kręgowego.

w 79% aptek | znajdź Tizanor w aptekach

Encortolon prednisolone
tabletki, produkt na receptę, H02AB

Choroby neurologiczne Stwardnienie rozsiane w okresach zaostrzenia Choroby oka (ciężkie ostre i przewlekłe procesy zapalne) Zapalenie tęczówki Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego Zapalenie naczyniówki i siatkówki Rozlane zapalenie błony ...

w 63% aptek | znajdź Encortolon w aptekach

Finlepsin 200 Retard carbamazepine
tabletki, produkt na receptę, N03AF

...postaciach mieszanych; idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego; idiopatyczny nerwoból nerwu językowo-gardłowego; ból w przebiegu neuropatii cukrzycowej; nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego; profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów nie reagujących na leczenie litem; zapobieganie napadom drgawkowym w alkoholowym zespole abstynencyjnym w warunkach szpitalnych.

w 50% aptek | znajdź Finlepsin w aptekach

identyczne wyniki: Finlepsin 400 Retard

Finlepsin carbamazepine
tabletki, produkt na receptę, N03AF

...postaciach mieszanych; idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego; idiopatyczny nerwoból nerwu językowo-gardłowego; ból w przebiegu neuropatii cukrzycowej; nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego; zapobieganie napadom drgawkowym w alkoholowym zespole abstynencyjnym w warunkach szpitalnych.

w 47% aptek | znajdź Finlepsin w aptekach

Polcortolon triamcinolone
tabletki, produkt na receptę, H02AB

.: sarkoidoza, gruźlica płuc); chorób układu krwiotwórczego; chorób nowotworowych (jako leczenie objawowe); chorób przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna); stwardnienia rozsianego.

w 34% aptek | znajdź Polcortolon w aptekach

Solu-Medrol methylprednisolone
iniekcja, produkt na receptę, H02AB

...ego Jako leczenie układowe w zaostrzeniu przebiegu: wrzodziejącego zapalenia jelita grubego choroby Leśniowskiego-Crohna Choroby układu oddechowego objawowa sarkoidoza beryloza piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc, jednocześnie z odpowiednim leczeniem chemioterapeutykiem przeciwgruźliczym zespół Loefflera niepoddający się leczeniu innymi środkami zachłystowe zapalenie płuc umiarkowane lub ciężk...

w 7% aptek | znajdź Solu-Medrol w aptekach

Tizanidine Arrow tizanidine
tabletki, produkt na receptę, M03BX

Lek ten jest stosowany w celu zmniejszenia sztywności mięśni i napięcia mięśniowego spowodowanego stwardnieniem rozsianym, urazem lub chorobami rdzenia kręgowego.

w 2% aptek | znajdź Tizanidine w aptekach

Remurel glatiramer acetate
iniekcja, produkt na receptę, L03AX

Uważa się, że objawy stwardnienia rozsianego są spowodowane przez nieprawidłowe działanie układu odpornościowego organizmu.

Lek Remurel jest stosowany w celu zmniejszenia częstości występowania rzutów stwardnienia rozsianego (nawrotów choroby).

Nie wykazano korzystnego działania leku w przypadku innych postaci stwardnienia rozsianego, w których nie występują lub prawie nie występują rzuty choroby.

Lek Remurel może nie mieć wpływu na czas trwania rzutu stwardnienia rozsianego ani na nasilenie dolegliwości w trakcie rzutu.

w 0% aptek | znajdź Remurel w aptekach

Copaxone glatiramer acetate
iniekcja, produkt na receptę, L03AX

Copaxone jest lekiem wskazanym w leczeniu postaci rzutowych stwardnienia rozsianego (ang.

Uważa się, że objawy stwardnienia rozsianego są spowodowane przez zaburzenie układu odpornościowego organizmu.

Lek Copaxone jest wskazany do zmniejszania częstości występowania napadów stwardnienia rozsianego (rzutów).

Nie wykazano działania leku w przypadku innych postaci stwardnienia rozsianego, w których nie występują lub prawie nie występują rzuty choroby.

Lek Copaxone może nie mieć wpływu na czas trwania napadu stwardnienia rozsianego ani na nasilenie dolegliwości podczas tego napadu.

w 0% aptek | znajdź Copaxone w aptekach

Remurel glatiramer acetate
iniekcja, produkt na receptę, L03AX

Uważa się, że objawy stwardnienia rozsianego są spowodowane przez nieprawidłowe działanie układu odpornościowego organizmu.

Lek Remurel jest stosowany w celu zmniejszenia częstości występowania rzutów stwardnienia rozsianego (nawrotów choroby).

Nie wykazano korzystnego działania leku w przypadku innych postaci stwardnienia rozsianego, w których nie występują lub prawie nie występują rzuty choroby.

Lek Remurel może nie mieć wpływu na czas trwania rzutu stwardnienia rozsianego ani na nasilenie dolegliwości w trakcie rzutu.

Lek Remurel może być także stosowany u pacjentów, u których pierwszy raz wystąpiły objawy, które wskazują na wysokie ryzyko rozwoju stwardnienia rozsianego.

w 0% aptek | znajdź Remurel w aptekach

Tizanidine Teva tizanidine
tabletki, produkt na receptę, M03BX

Lek ten jest stosowany w celu zmniejszenia sztywności i ograniczeń ruchowych mięśni związanych ze stwardnieniem rozsianym, uszkodzeniem lub chorobami rdzenia kręgowego.

w 0% aptek | znajdź Tizanidine w aptekach

Lioresal Intrathecal baclofen
iniekcja, produkt na receptę, M03BX

Lioresal Intrathecal jest stosowany w celu sprawdzenia odpowiedzi na dooponowe podanie baklofenu pacjentom z ciężką, przewlekłą spastycznością (zwiększone napięcie mięśniowe), której nie można skutecznie leczyć standardowymi lekami: w stwardnieniu rozsianym Jest to postępująca choroba układu nerwowego, mózgu i rdzenia kręgowego z objawami fizycznymi i psychicznymi.

w 0% aptek | znajdź Lioresal w aptekach

Mitoxantron Ap mitoxantrone
iniekcja, lek na receptę do zastrzeżonego stosowania, L01DB

Ponadto Mitoxantron-Ebewe stosuje się w leczeniu wtórnej postępującej (SPMS) lub nawracająco- ustępującej (RRMS) postaci stwardnienia rozsianego.

w 0% aptek | znajdź Mitoxantron w aptekach

Mitoxantron Ebewe mitoxantrone
iniekcja, lek na receptę do zastrzeżonego stosowania, L01DB

Lek ten także hamuje aktywność układu odpornościowego i jest z tego powodu stosowany w leczeniu pewnej postaci stwardnienia rozsianego, jeżeli nie ma żadnej innej możliwości leczenia.

...we stosowany jest w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi; bólu spowodowanego przez raka prostaty w zaawansowanym stadium (w skojarzeniu z kortykosteroidami); wysoce aktywnej rzutowej postaci stwardnienia rozsianego i szybko postępującej niepełnosprawności w sytuacji, w której nie ma innych możliwości leczenia (patrz punkty 2 i 3).

w 0% aptek | znajdź Mitoxantron w aptekach

Methylprednisolone Teva methylprednisolone
iniekcja, produkt na receptę, H02AB

Dostarczenie organizmowi dodatkowych kortykosteroidów, takich jak Methylprednisolone Teva może pomóc pacjentowi po operacji (np. po przeszczepie narządów), podczas zaostrzenia objawów stwardnienia rozsianego lub innych czynników stresowych.

Zaburzenia neurologiczne: W niektórych przypadkach obrzęku mózgu, ostre urazy rdzenia kręgowego, pogorszenie lub nawrót stwardnienia rozsianego.

w 0% aptek | znajdź Methylprednisolone w aptekach

Mitoxantron Accord mitoxantrone
iniekcja, lek na receptę do zastrzeżonego stosowania, L01DB

Lek ten hamuje również aktywność układu odpornościowego i jest z tego powodu stosowany w leczeniu pewnej postaci stwardnienia rozsianego, jeśli nie ma żadnej innej możliwości leczenia.

Bólu spowodowanego rakiem prostaty w zaawansowanym stadium (w połączeniu z kortykosteroidami) Wysoce aktywnej, nawracającej postaci stwardnienia rozsianego i szybko postępującej niepełnosprawności, w sytuacji, w której nie ma innych możliwości leczenia (patrz punkty 2 i 3).

w 0% aptek | znajdź Mitoxantron w aptekach

Chcesz wyszukać wśród leków dowolnego terminu?

Przejdź do wyszukiwarki w ulotkach

1 Wszystkie ulotki w formacie PDF, które zawierają treść tekstową (nie obraz). Wyszukiwanie jest automatyczne, Gdzie po lek nie ponosi odpowiedzialności za treść w ulotkach.

Potrzebujesz recepty lub konsultacji lekarza?

umów wizytę Internista