Oryginalna ulotka dla Refluxend
tabletki

produkt na receptę

Ezomeprazol (esomeprazole)

Dawka

20 mg
brak ofert

Opakowanie

10 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, leki stosowane w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego, leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym (kategoria ATC A02BC).

Ulotki Refluxend dla opakowania 10 tabletek (20 mg).

Wybrany dokument Refluxend:
Dokument z 2017-09-29

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - 2016-12-07_Refluxend_20_40_PIL_pl_tclean

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Refluxend, 20 mg, tabletki dojelitowe

Refluxend, 40 mg, tabletki dojelitowe

Esomeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Refluxend i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Refluxend

3. Jak stosować lek Refluxend

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Refluxend

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Refluxend i w jakim celu się go stosuje

Lek Refluxend zawiera substancję nazywaną ezomeprazol. Zalicza się on do grupy leków zwanych

inhibitorami pompy protonowej”. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Lek Refluxend jest stosowany w leczeniu następujących chorób:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

 • Choroba refluksowa przełyku (ang. Gastro-esophageal reflux disease, GORD). Występuje ona wtedy, gdy kwas solny z żołądka przedostaje się do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem) powodując ból, stan zapalny i zgagę.
 • Owrzodzenie żołądka lub górnego odcinka jelita wywołane przez bakterie zwane Helicobacter pylori. W takiej sytuacji lekarz może przepisać dodatkowo antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodów.

Dorośli

 • Owrzodzenia spowodowane przez leki określane, jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Lek Refluxend może być stosowany także w celu zapobiegania rozwojowi owrzodzeń podczas przyjmowania NLPZ.

 • Zwiększone wydzielanie soku żołądkowego spowodowane zmianami w trzustce (zespół

Zollingera-Ellisona).

 • Długotrwałe leczenie po uprzednim dożylnym zapobieganiu nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Refluxend

Kiedy nie stosować leku Refluxend

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ezomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol).
 • jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

Jeśli którakolwiek z podanych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta nie wolno zastosować leku Refluxend.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zażyciem leku Refluxend należy zapytać lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Refluxend, należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacjenta występują:

 • ciężkie choroby wątroby,
 • ciężkie choroby nerek,
 • jeśli pacjent ma zaplanowane szczególne badanie krwi (oznaczenie chromograniny A),
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku Refluxend, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego.

Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być przerwanie stosowania leku Refluxend. Należy również powiedzieć o wszelkich innych występujących działaniach niepożądanych takich, jak ból stawów.

Stosowanie leku Refluxend może maskować objawy innych chorób. Dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli przed zastosowaniem lub podczas stosowania leku Refluxend występuje którykolwiek z podanych niżej objawów:

 • znaczna, niezamierzona utrata masy ciała i zaburzenia połykania,
 • bóle brzucha lub objawy niestrawności,
 • wymioty treścią pokarmową lub wymioty z domieszką krwi,
 • czarne, smoliste stolce (kał podbarwiony krwią).

W przypadku przepisywania leku Refluxend do stosowania doraźnie, należy poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza, jeśli objawy nie ustąpią lub jeśli charakter dolegliwości ulegnie zmianie.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej jak lek Refluxend, w szczególności przez okres dłuższy niż rok może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań w okolicy stawu biodrowego, nadgarstkowego lub kręgosłupa.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent stosuje glikokortykosteroidy (które zwiększają ryzyko osteoporozy) lub ma osteoporozę.

Lek Refluxend a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych bez recepty. Jest to ważne, ponieważ lek Refluxend może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Refluxend.

Nie należy przyjmować leku Refluxend, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosuje się którykolwiek z następujących leków:

 • Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV);
 • Klopidogrel (w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów);
 • Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);
 • Erlotynib (stosowany w leczeniu raka);
 • Cytalopram, imipramina lub klomipramina (leki stosowane w leczeniu depresji);
 • Diazepam (lek stosowany w leczeniu lęku, padaczki lub w celu rozluźnienia mięśni);
 • Fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki). W przypadku przyjmowania fenytoiny, lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Refluxend;
 • Leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna. Lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Refluxend;
 • Cylostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego – bólu odczuwalnego w kończynach dolnych w trakcie chodzenia spowodowany nieprawidłowym przepływem krwi);
 • Cyzapryd (lek stosowany w leczeniu niestrawności lub zgagi);
 • Digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca);
 • Metotreksat (lek stosowany w chemioterapii w wysokich dawkach w leczeniu raka)- jeśli pacjent przyjmuje duże dawki metotreksatu, lekarz może zadecydować o tymczasowym przerwaniu terapii lekiem Refluxend;
 • Takrolimus (stosowany przy przeszczepach organów);
 • Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);
 • Ziele dziurawca (stosowane w leczeniu depresji).

Jeśli lekarz zalecił stosowanie antybiotyków (amoksycyliny1 i klarytromycyny) jednocześnie z lekiem

Refluxend, w celu leczenia owrzodzeń spowodowanych zakażeniem Helicobacter pylori, jest to bardzo ważne, aby powiedzieć lekarzowi o innych stosowanych lekach.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna stosować lek Refluxend w tym okresie.

Nie wiadomo czy lek Refluxend przenika do mleka ludzkiego. Z tego względu, nie należy stosować leku Refluxend w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Refluxend prawdopodobnie nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania narzędzi i maszyn.

Lek Refluxend zawiera sacharozę i laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Refluxend

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek Refluxend nie jest zalecany u dzieci poniżej 12 roku życia.
 • W razie długotrwałego przyjmowania leku Refluxend lekarz może kontrolować stan pacjenta (szczególnie przy stosowaniu leku przez okres dłuższy niż rok).
 • Jeśli lekarz zalecił przyjmowanie leku Refluxend tylko w razie potrzeby, należy powiadomić go, jeśli objawy ulegną zmianie.

Sposób podawania

 • Lek może być stosowany o każdej porze dnia.
 • Lek może być stosowany z posiłkiem lub na czczo.
 • Lek należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy żuć ani kruszyć. Tabletka zawiera powlekane peletki, których otoczka chroni lek przed działaniem soku żołądkowego. Ważne jest, aby peletki nie uległy zniszczeniu.

Postępowanie w razie trudności z połykaniem

W razie trudności z połknięciem tabletek należy:

 • Włożyć tabletkę do szklanki z niegazowaną wodą. Nie używać żadnych innych płynów.
 • Mieszać do rozpuszczenia się tabletki (roztwór nie będzie przejrzysty). Wypić roztwór natychmiast lub w ciągu 30 minut. Zawsze zamieszać roztwór tuż przed wypiciem.
 • Aby upewnić się, że lek został zażyty w całości, szklankę należy dokładnie wypłukać połową objętości wody i wypić. Stałe kawałeczki zawierają lek, nie należy ich zatem żuć ani rozgryzać.

Jeśli pacjent nie może przełykać

Tabletkę można zmieszać z wodą i umieścić w strzykawce, a następnie podawać przez zgłębnik bezpośrednio do żołądka (zgłębnik żołądkowy).

Dawkowanie

 • Lekarz poinformuje ile tabletek przyjmować i jak długo. Zależy to od choroby pacjenta, jego wieku i czynności wątroby.
 • Poniżej podano zazwyczaj stosowane dawki.

Leczenie zgagi spowodowanej chorobą refluksową przełyku (GORD):

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze:

 • U pacjentów, u których stwierdzono niewielkie uszkodzenie przełyku, zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg leku Refluxend raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli nie doszło do wyleczenia przełyku, lekarz może zalecić przyjmowanie tej samej dawki przez kolejne 4 tygodnie.
 • Zazwyczaj stosowana dawka leku po wyleczeniu przełyku to jedna tabletka leku Refluxend 20 mg raz na dobę.
 • Jeśli przełyk nie był uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend to 20 mg na dobę. Po wyrównaniu objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku doraźnie w dawce do 20 mg na dobę.
 • W razie ciężkich chorób wątroby, lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku.

Leczenie owrzodzenia wywołanego zakażeniem Helicobacter pylori i zapobieganie nawrotom choroby

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat lub powyżej:

 • Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka leku Refluxend 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.
 • Lekarz zaleci także stosowanie antybiotyków, np. amoksycylinę lub klarytromycynę.

Leczenie wrzodów żołądka spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

Dorośli w wieku 18 lat i starsi:

 • Zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie wrzodom żołądka podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

Dorośli w wieku 18 lat i starsi:

 • Zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 20 mg na dobę.

Leczenie zwiększonego wydzielania soku żołądkowego spowodowanego przez zmiany w trzustce (zespół

Zollingera-Ellisona)

Dorośli w wieku 18 lat i starsi:

 • Zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 40 mg dwa razy na dobę.
 • Lekarz ustali dawkę i czas trwania leczenia w zależności od potrzeb pacjenta. Maksymalna dawka to 80 mg dwa razy na dobę.

Długotrwałe leczenie po uprzednim dożylnym zapobieganiu nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych

Dorośli w wieku 18 lat i starsi:

 • Zazwyczaj stosowana dawka leku Refluxend, to jedna tabletka 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Refluxend

W przypadku podejrzenia, że zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Refluxend należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Refluxend

 • W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć ją tak szybko jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej (dwie dawki w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Refluxend

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Refluxend i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • Nagły świszczący oddech, obrzęk ust, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenia lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).
 • Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem się skóry. Mogą również pojawić się pęcherze i krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów rodnych. Mogą to być objawy zespołu

Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.

 • Żółta skóra, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie, które mogą być objawami chorób wątroby.

Powyższe działania niepożądane występują.

Do innych działań niepożądanych, które mogą wystąpić z określona częstością należą:

Często (u mniej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • Ból głowy.
 • Objawy ze strony żołądka lub jelit: biegunka, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia.
 • Nudności, wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 osoby na 100)

 • Obrzęki stóp i wokół kostek.
 • Zaburzenia snu (bezsenność).
 • Zawroty głowy, uczucie kłucia, mrowienia i drętwienia, senność.
 • Uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).
 • Suchość w jamie ustnej.
 • Zmiany w badaniach krwi oceniających czynność wątroby.
 • Wysypka, grudkowa wysypka (pokrzywka) i świąd skóry.
 • Złamanie kości szyjki udowej, nadgarstka lub kręgosłupa (jeśli lek Refluxend jest stosowany długotrwale w dużych dawkach).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 osoby na 1 000)

 • Zaburzenia dotyczące krwi, takie jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi. Może to powodować osłabienie, łatwe tworzenie się siniaków oraz sprzyja zakażeniom.
 • Małe stężenie sodu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty oraz skurcze.
 • Uczucie pobudzenia, dezorientacji lub przygnębienia.
 • Zaburzenia smaku.
 • Zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźnie widzenie.
 • Nagła zadyszka lub duszność (skurcz oskrzeli).
 • Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.
 • Zakażenie grzybicze zwane pleśniawką, które może zajmować jelita.
 • Choroby wątroby, łącznie z żółtaczką, która powoduje żółte zabarwienie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie.
 • Utrata włosów (łysienie).
 • Wysypka skórna po ekspozycji na światło słoneczne.
 • Bóle stawów lub mięśni.
 • Złe samopoczucie i brak energii.
 • Nasilone pocenie się.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 osoby na 10 000)

 • Zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek).
 • Agresja.
 • Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy).
 • Ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu
 • Nagle pojawiająca się ciężka wysypka lub owrzodzenia lub złuszczanie się skóry. Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół

Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

 • Osłabienie mięśni.
 • Ciężkie choroby nerek.
 • Powiększenie piersi u mężczyzn.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

 • Jeśli pacjent stosuje lek Refluxend przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może ulec zmniejszeniu poziom magnezu we krwi. Objawami małego stężenia magnezu we krwi są: zmęczenie, mimowolne drżenia mięśniowe, splątanie, napady drgawek, zawroty głowy, przyspieszenie czynności serca. Jeśli pacjent zaobserwuje niektóre z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Małe stężenie magnezu we krwi może również prowadzić do zmniejszenia stężenia wapnia i potasu we krwi.
 • Lekarz może zadecydować o regularnej kontroli stężenia magnezu we krwi.
 • Zapalnie jelita (prowadzące do biegunki).
 • Wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.

W bardzo rzadkich przypadkach lek Refluxend może wywierać wpływ na liczbę krwinek białych, prowadząc do niedoboru odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje dotyczące przyjmowanego leku.

Pacjent nie powinien przejmować się listą działań niepożądanych wymienionych powyżej. Możliwe, że u pacjenta nie wystąpi żadne z nich.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49-21-301 fax: +48 22 49-21-309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Refluxend

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku zewnętrznym i blistrze po:

Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Refluxend Lek Refluxend zawiera Peletki o składzie: Substancja czynna Ezomeprazol (w postaci ezomeprazolu magnezowego)

 • Pozostałe składniki to:

Substancje pomocnicze:

Hypromeloza 15Cp.

Sacharoza, ziarenka o składzie:

Sacharoza, skrobia kukurydziana, glukoza ciekła,

Otoczka izolująca:, hypromeloza 3 cP, talk.

Otoczka dojelitowa: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, trietylu cytrynian, talk.

Otoczka ochronna: makrogol 6000

Tabletki o składzie:

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, hypromeloza 3 cP, alkohol stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna.

Microcellac 100 o składzie: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian

Otoczka tabletki: Opadry Pink O4F 5465 o składzie (w/w): hypromeloza 15 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Refluxend i co zawiera opakowanie Refluxend 20 mg: tabletki dojelitowe koloru różowego, kształtu owalnego, dwuwypukłe z wytłoczeniem

20” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie. Wymiary tabletki: 16,1 mm x 8,1 mm x 4,9 mm.

Refluxend 40 mg: tabletki dojelitowe koloru różowego, kształtu owalnego, dwuwypukłe z wytłoczeniem

40” na jednej stronie i gładkie na drugiej stronie. Wymiary tabletki: 19,1 mm x 8,1 mm x 5,8 mm.

Lek Refluxend dostępny jest w blistrach zawierających 10, 20 lub 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny: Alvogen IPCo S.àr.l.

5, Rue Heienhaff L-1736, Senningerberg

Luksemburg

Wytwórca: Pharma Pack Hungary Kft.

Vasút utca 13

Budaörs, 2040

Węgry S.C. LABORMED-PHARMA S.A.44B Theodor Pallady Blvd., 3rd district, Bukareszt, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do: Alvogen Poland Sp. z o.o.

ul. Kniaźnina 4a 01-607 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2016-11-25

Alvogen (Logo)


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/amoksycylina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.