---Wolt Drive - produkty

Klacid, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, granulat (do wytworzenia zawiesiny),

Klarytromycyna (clarithromycin)

, Bgp Products

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Klacid na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 45,48 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 27,79 zł - Odpłatność 50%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Klacid

  Klacid granulat to lek dostępny na receptę będący antybiotykiem w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej. Lek zawiera klarytromycynę - antybiotyk z grupy makrolidów i wskazany jest, m.in. w leczeniu zakażeń bakteryjnych górnych i dolnych dróg oddechowych oraz skóry. Może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 6 miesiąca życia.

  więcej: Stosowanie Klacid, skutki uboczne i interakcje Klacid

  Jak działa Klacid?

  Klarytromycyna blokuje syntezę białka w komórkach bakteryjnych poprzez wiązanie się z rybosomami i uniemożliwianie wydłużania łańcucha białkowego. Hamuje tym samym rozwój bakterii, ale nie zabija ich. Z tego względu nazywana jest antybiotykiem bakteriostatycznym.

  Nie używaj Klacid, jeśli:

  • w przeszłości stwierdzono u Ciebie nadwrażliwość na klarytromycynę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w preparacie,
  • w przeszłości występowało u Ciebie wydłużenie odstępu QT lub zaburzenia rytmu serca, w tym torsade de pointes,
  • występuje u Ciebie hipokaliemia lub ciężka niewydolność wątroby współistniejąca z niewydolnością nerek.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Klacid?

  Klacid jest lekiem w postaci granulatu, z którego należy samodzielnie wykonać zawiesinę. W tym celu, do granulatu znajdującego się w butelce należy dodać przegotowanej, ostudzonej wody do linii oznaczonej na etykiecie, a następnie energicznie wstrząsnąć. Przed każdym kolejnym użyciem, zawiesinę należy wstrząsnąć. Prawidłowo przygotowana zawiesina może zawierać drobne, nierozpuszczone "grudki", które przypominają kryształki cukru.

  Jak stosować Klacid?

  Zalecana dawka klarytromycyny w postaci zawiesiny dla dzieci to 7,5 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę.

  Jeżeli lek ten stosowany jest u dorosłych, zalecana dawka wynosi 250 mg dwa razy na dobę.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Klacid?

  • Należy zachować szczególna ostrożność podczas stosowania klarytromycyny u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.
  • Powikłaniem wynikającym ze stosowania klarytromycyny i innych leków przeciwbakteryjnych, może być rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Powikłanie to może mieć różne nasilenie- od lekkiej biegunki, po prowadzące do śmierci zapalenie okrężnicy. Rozpoznanie należy brać pod uwagę u każdego pacjenta z biegunką występującą po leczeniu antybiotykami.
  • Długotrwałe stosowanie klarytromycyny może spowodować rozwój niewrażliwych bakterii i grzybów.
  • Należy zachować ostrożność stosując klarytromycynę u osób z chorobą wieńcową, ciężką niewydolnością serca, hipomagnezemią, bradykardią.

  Czy mogę łączyć Klacid z innymi lekami?

  • Jeśli klarytromycyna podawana jest z warfaryną, istnieje ryzyko ciężkiego krwotoku oraz istotnego zwiększenia wartości INR.
  • Jednoczesne stosowanie klarytromycyny i leków przeciwcukrzycowych może spowodować istotną hipoglikemię.
  • Jednoczesne stosowanie klarytromycyny z cyzaprydem, pimozydem, astemizolem i terfenadyną zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
  • Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i innych leków o działaniu ototoksycznym, zwłaszcza z  antybiotykami aminoglikozydowymi. W trakcie leczenia i po jego zakończeniu należy przeprowadzić badania czynności błędnika i słuchu.
  • Jednoczesne stosowanie klarytromycyny i ergotaminy lub dihydroergotaminy może prowadzić do ostrego zatrucia alkaloidami sporyszu, co objawia się skurczem naczyń i niedokrwieniem kończyn oraz innych tkanek, w tym ośrodkowego układu nerwowego.
  • W wyniku jednoczesnego stosowania klarytromycyny i digoksyny oraz kolchicyny, może dojść do objawów zatrucia tymi lekami.
  • Werapamil, stosowany razem z klarytromycyną, może wywoływać zmniejszenie ciśnienia tętniczego, bradykardię i kwasicę mleczanową.
  • Jednoczesne stosowanie klarytromycyny i leków metabolizowanych przez izoenzym CYP3A, może prowadzić do zwiększenia stężeń tych leków, a tym samym nasilenia ich działania i wzrost ryzyka skutków ubocznych. Wśród tych leków wymienia się, m.in.: alprazolam, karbamazepinę, cylostazol, cyklosporynę, dyzopiramid, lowastatynę, metyloprednizolon, midazolam, omeprazol, chinidynę, ryfabutynę, sildenafil, symwastatynę, syrolimus, takrolimus, terfenadynę, triazolam i winblastynę, a także fenytoinę, teofilinę i walproinian.

  Czy mogę łączyć Klacid z alkoholem?

  W trakcie stosowania klarytromycyny nie należy spożywać alkoholu.

  Czy po zastosowaniu Klacid mogę prowadzić pojazdy?

  Klarytromycyna może wywoływać zawroty głowy, stan splątania i dezorientację, co może zmniejszać zdolność prowadzenia pojazdów.

  Czy mogę stosować Klacid będąc w ciąży?

  Nie zaleca się stosowania klarytromycyny w okresie ciąży, chyba że korzyści znacznie przewyższają ryzyko.

  Czy po zastosowaniu Klacid mogę karmić piersią?

  Klarytromycyna przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania tego leku i karmienia piersią.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Klacid?

  • zapalenie tkanki łącznej, kandydoza, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zakażenie pochwy, zapalenie okrężnicy, róża, łupież rumieniowy,
  • jadłowstręt, zmniejszenie łaknienia, hipoglikemia,
  • bezsenność, niepokój, nerwowość, napady krzyku, zaburzenia psychotyczne, stan splątania, depersonalizacja, depresja, dezorientacja, omamy, niezwykłe sny,
  • ból i zawroty głowy, zaburzenia węchu i smaku,
  • kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca,
  • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, wymioty, nudności, zaparcia),
  • nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, zapalenie i niewydolność wątroby, żółtaczka,
  • wysypka, nadmierna potliwość, pęcherzowe zapalenie skóry, świąd, pokrzywka, wysypka plamkowo- grudkowa, zespół Stevensa- Johnsona, martwica naskórka, wysypka polekowa z eozynofilią i objawami narządowymi (DRESS), trądzik, plamica Schonleina- Henocha,
  • skurcze mięśni, sztywność mięśniowo- szkieletowa, ból mięśni,
  • niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek,
  • uczucie rozbicia, gorączka, astenia, ból w klatce piersiowej, 
  • zwiększenie wartości INR, wydłużenie czasu protrombinowego, nieprawidłowa barwa moczu.

  Skład Klacid

  • substancja czynna: 250 mg klarytromycyny w 250 ml roztworu,
  • substancje pomocnicze: kwas poliakrylowy (Carbopol 974P), powidon K90, hypromelozy ftalan (HP-55), olej rycynowy, dwutlenek krzemu, maltodekstryna, sacharoza, dwutlenek tytanu (E171), guma ksantanowa, substancja smakowo- zapachowa "Fruit Punch", potasu sorbinian, kwas cytrynowy bezwodny.

  Jak przechowywać Klacid?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Zawiesinę należy spożyć w ciągu 14 dni.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego

  Skład Klacid

  • substancja czynna: 250 mg klarytromycyny w 250 ml roztworu,
  • substancje pomocnicze: kwas poliakrylowy (Carbopol 974P), powidon K90, hypromelozy ftalan (HP-55), olej rycynowy, dwutlenek krzemu, maltodekstryna, sacharoza, dwutlenek tytanu (E171), guma ksantanowa, substancja smakowo- zapachowa "Fruit Punch", potasu sorbinian, kwas cytrynowy bezwodny.

  Kto może wystawić receptę na Klacid?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Klacid

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Klacid

  Kategorie Klacid

  Ceny po refundacji, 60 mililitrów, 50 mg/ml

  Odpłatność 100%
  45,48 zł
  Limit
  35,38 zł
  Odpłatność 50%
  27,79 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Klacid w aptekach

  Wszystkie opakowania Klacidw 96% aptek
  60 mililitróww 90% aptek

  Ulotka produktu Klacid

  Klacid
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Klacid (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy