Statystyki

Makrolidy, linkozamidy i streptograminy

kategoria ATC o kodzie J01F

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego (kod J01).

Zawiera 145 produktów, z czego 143 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 2 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 38 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 145 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 60.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Makrolidy, linkozamidy i streptograminy, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

J01F. Makrolidy, linkozamidy i streptograminy (60)