Statystyki

Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego

kategoria ATC o kodzie J01

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki przeciwinfekcyjne (kod J).

Zawiera 1023 produkty, z czego 981 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 31 to leki OTC (bez recepty), 11 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 115 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 1023 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 242.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, które są dostępne w największej ilości aptek.