Statystyki

Makrolidy

kategoria ATC o kodzie J01FA

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Makrolidy, linkozamidy i streptograminy (kod J01F).

Zawiera 117 produktów, z czego 115 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 2 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 33 produkty refundowane (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 117 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 49.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Makrolidy, które dostępne są w aptekach.