Apteki realizujące usługę nowy lek w Polsce

Wyszukaj produkt, aby zobaczyć, w których aptekach jest dostępny:

8 aptek w Polsce

Lokalizacja:
 Pokaż mapę 

Czym jest usługa Nowy Lek?

Nowy Lek jest usługą świadczoną w ramach opieki farmaceutycznej. Jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie efektywności farmakoterapii u pacjenta stosującego nowo przepisany lek w ramach długotrwałej terapii choroby przewlekłej (np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, astmy). Farmaceuta ma poinstruować pacjenta, jak prawidłowo stosować nowy preparat. 

Kto może skorzystać z usługi Nowy Lek?

Usługa Nowy Lek przeznaczona jest dla osób, którym w ramach terapii choroby przewlekłej po raz pierwszy przepisano receptę na jakiś lek - może być to nowa substancja lub ta sama, którą stosował wcześniej, ale w innej postaci np. zmiana z tabletek o natychmiastowym uwalnianiu na zmodyfikowane uwalnianie lub z tabletek na plastry. Usługa ta jest dostępna dla pacjentów po udzieleniu stosownej zgody lub zgody rodziców bądź opiekunów, jeżeli taka zgoda nie może być wyrażona bezpośrednio przez osobę chorą.

Jak przebiega usługa Nowy Lek? - 3 etapy 

Usługa Nowy Lek składa się z trójetapowej konsultacji farmaceutycznej, która powinna być udzielona w ciągu 30 dni od momentu realizacji recepty na “nowy lek”. Po 7 dniach od wykupienia leku ma się odbyć stacjonarnie wstępne spotkanie z farmaceutą świadczącym usługę. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje o nowym leku, a także objaśnione zasady oraz cel jego stosowania. 

Kolejnym etapem jest spotkanie interwencyjne, które aranżowane jest po 7 lub 14 dniach od spotkania wstępnego. Może ono odbywać się stacjonarnie lub za pomocą narzędzi teleinformatycznych. Podczas tego spotkania ustala się, czy lek stosowany jest w odpowiedni sposób. Jest to również moment na odpowiedź na wszystkie pytania chorego związane z terapią. 

Ostatnim etapem jest spotkanie kontrolne, odbywające się po ok. dwóch tygodniach od spotkania interwencyjnego (stacjonarnie lub on-line). Podczas spotkania kontrolnego ustala się, czy pacjent zrozumiał ideę nowej terapii, czy lek przyjmowany jest w sposób prawidłowy oraz czy nie wystąpiły problemy podczas jego stosowania. 

Czy usługa Nowy Lek jest darmowa?

Na ten moment usługa nie jest jeszcze finansowana ze środków publicznych. W zależności od apteki - koszty pokrywa dana placówka lub pacjent. 

Kiedy usługa Nowy Lek będzie dostępna w aptekach?

Usługa zaczyna być już dostępna w aptekach - komercyjnie. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy i czy znajdzie się wśród świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej.