Stosowanie i działanie Fraxiparine iniekcja

Nadroparyna (nadroparin)

Produkt na receptę

Produkt działający przeciwzakrzepowo, w postaci zastrzyków podskórnych.

Produkt o kategorii ATC B01AB: Krążenie, krew, Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty przeciwzakrzepowe, Heparyna i pochodne.

Ostrzeżenie. Poniższy artykuł dotyczy leku na receptę. Nasze artykuły są pisane i weryfikowane przez farmaceutów, a na ich treść nie mają wpływu producenci.

Jak działa Fraxiparine?

Fraxiparine jest lekiem w postaci zastrzyków (ampułkostrzykawek) zaliczanym do grupy leków przeciwzakrzepowych.

Substancja czynna to nadroparyna wapniowa, drobnocząsteczkowa heparyna, która hamuje działanie odpowiednich czynników krzepnięcia krwi. Lek Fraxiparine stosowany jest:

 • w leczeniu zakrzepicy żył głębokich z występującą lub nie zatorowością płucną,
 • w zapobieganiu rozwojowi żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w chirurgii otropedycznej,
 • w zapobieganiu rozwojowi zakrzepicy żylnej u pacjentów unieruchomionych z powodów innych niż zabieg chirurgiczny,
 • w zapobieganiu wykrzepiania w układzie krążenia pozaustrojowego podczas hemiodializy
Różne produkty lecznicze heparyn drobnocząsteczkowych (LMWH) nie muszą być równoważne z powodu różnej aktywności biologicznej każdego z produktów. Należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzne instrukcje dotyczące dawkowania dla każdej heparyny drobnocząsteczkowej.


Nie używaj Fraxiparine jeśli:

 • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
 • wystąpiła u Ciebie małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi) po podaniu leku Fraxiparine poprzednio,
 • występują u Ciebie ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • występuje u Ciebie ostre bakteryjne zapalenie wsierdzia,
 • występują u Ciebie krwawienia lub choroba powodująca zmniejszenie krzepliwości,
 • masz ciężkie zaburzenia czynności nerek,
 • masz chorobę wrzodową żołądka lub/i dwunastnicy lub krwotoki z przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego
 • niedawno przeszedłeś wylew krwi do mózgu

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Fraxiparine?

Ważne jest by stosować się do zaleceń lekarza podczas stosowania leku Fraxiparine. U pacjentów powyżej 80 roku życia oraz u osób o małej masie ciała istnieje zwiększone ryzyko krwawień, dlatego wymagają oni szczególnej obserwacji.

Jakie mogą być konsekwencje stosowania Fraxiparine z innymi lekami?

Należy poinformować lekarza o wszystkichych stosowanych lekach. Przed leczeniem należy odstawić niektóre leki: m. in. salicylany, kwas acetylosalicylowy, NLPZ (np. ibuprofen, naproxen), inne leki przeciwpłytkowe

Jak stosować Fraxiparine?

Dawkę  ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Należy przyjmować lek Fraxiparine tak długo, jak wymaga tego kuracja zalecona przez lekarza. Nie przerywaj stosowania leku na własną rękę.

Lek przyjmuje się w zastrzykach podskórnych lub dożylnie, najczęściej podaje się go w fałd skórny brzuszny, przytrzymując go kciukiem i palcem wskazującym. Ampułkostrzykawkę należy wprowadzić pionowo w fałd skóry.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Fraxiparine?

Podczas stosowania leku Fraxiparine należy wykowywać regularnie badania krwi, w szczególności kontrolować liczbę płytek krwi, ponieważ zdarza się, że dochodzi do wystąpienia małopłytkowości (niedobór płytek krwi). W takim przypadku lekarz zaleci inny lek przeciwzakrzepowy. Po podskórnym podaniu leku w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić ból, krwiak i łagodnepodrażnienie miejscowe. Rzadko obserwowano twarde zapalne guzki w miejscu wstrzyknięcia. Jednak objawy przemijają po kilku dniach i nie powodują koniecznościodstawienia produktu leczniczego.

Czy po zastosowaniu Fraxiparine mogę prowadzić pojazdy?

Lek Fraxiparine nie wypływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania narzędzi lub maszyn.

Czy mogę stosować Fraxiparine będąc w ciąży?

Przyjmuje się, że heparyny drobnocząsteczkowe nie przenikają przez łożysko. Jeżeli u kobiety w ciąży istnieją wskazania do antykoagulacji, w przypadku zdecydowanej konieczności można stosować heparynę drobnocząsteczkową.

Czy po zastosowaniu Fraxiparine mogę karmić piersią?

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku karmienia piersią. Nie ma danych, które mówiłyby w jakim stopniu terapeutyk przenika do mleka matki. Zaleca się unikania stosowania leku Fraxiparine podczas karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Fraxiparine?

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Fraxiparine w przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej objawiającej się pokrzywką (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze), obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk twarzy lub ust utrudniających oddychanie) oraz martwicy skóry w miejscu wstrzyknięcia (podskórne wylewy krwi, twarde lub bolesne zaczerwienienie skóry)
Najczęściej występującym działaniem niepożądanym są krwawienia o różnym stopniu nasilenia. Np:

 • małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia,
 • reakcja skórna w miejscu wstrzyknięcia,
 •   zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotranferaz), które przemija po odstawieniu leku


Rzadziej pojawiają się m.in:

 • zwiększenie lub zmniejszenie liczby płytek krwi,
 • wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie, świąd skóry,
 • zwapnienie pod skórą w miejscu wstrzyknięcia,
 • reakcja rzekomoanafilaktyczna (objawy podobne do bardzo mocnej reakcji alergicznej),
 • martwica skóry,
 • przemijające zwiększenie liczby eozynofili (komórek ukłądu odpornościowego odpowiedzialnych za zwalczanie pasożytów i biorące udział w reakcji alergicznej),
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi,
 • priapizm czyli długotrwały i bolesny wzwód prącia

Skład Fraxiparine

Substancja czynna: nadroparyna wapniowa w dawkach:

 • 2 850 j.m w 0,3 ml roztworu do wstrzykiwań,
 • 3 800 j.m w 0,4 ml roztworu do wstrzykiwań,
 • 5 700 j.m w 0,6 ml roztworu do wstrzykiwań,
 • 7 600 j.m w 0,8 ml roztworu do wstrzykiwań,
 • 9 500 j.m w 1 ml roztworu do wstrzykiwań


Substancje pomocnicze: roztwór wodorotlenku wapnią lub kwas solny do ustalenia pH, woda wstrzykiwań.

Jak przechowywać Fraxiparine?

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią oraz w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie wolno stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Za termin ważności uważany jest ostatni dzień miesiąca, który został podany na opakowaniu.
Leków nie zależy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Źródła

Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Fraxiparine

autor: Katarzyna Rząca, mgr farm.
edytor: Justyna Grzechocińska, mgr farm.
ostatnia zmiana: 2016-03-18 12:00:18

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje na temat produktu, ale nie możesz go traktować jako konsultację farmaceutyczną. Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę, a w przypadku pytań skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.