Oryginalna ulotka dla Esomeprazol Renantos
tabletki

produkt na receptę

Ezomeprazol (esomeprazole)

Dawka

20 mg
brak ofert

Opakowanie

14 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, leki stosowane w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego, leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym (kategoria ATC A02BC).

Ulotki Esomeprazol Renantos dla opakowania 14 tabletek (20 mg).

Wybrany dokument Esomeprazol Renantos:
Dokument z 2017-09-29

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U ŻYTKOWNIKA Esomeprazol Renantos, 20 mg, tabletki dojelitowe Esomeprazol Renantos, 40 mg, tabletki dojelitowe

Esomeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Esomeprazol Renantos i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Esomeprazol Renantos

3. Jak przyjmować lek Esomeprazol Renantos

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Esomeprazol Renantos

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK Esomeprazol Renantos I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Esomeprazol Renantos zawiera substancję czynną o nazwie esomeprazol. Należy on do grupy leków nazywanych „inhibitorami pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu wytwarzanego przez żołądek.

Lek Esomeprazol Renantos jest stosowany w leczeniu następujących chorób:

Dorośli i młode osoby w wieku 12 lat i więcej

 • Choroba refluksowa przełyku (ang. Gastro-oesophageal Reflux Disease, GORD). Choroba ta polega na przedostawaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co powoduje ból, stan zapalny i zgagę.
 • Wrzody żołądka lub dwunastnicy z zakażeniem bakteriami nazywanymi „Helicobacter pylori”. W przypadku występowania tej choroby lekarz może również przepisać antybiotyki do leczenia zakażenia i umożliwienia wygojenia wrzodów.

Dorośli

 • Wrzody żołądka spowodowane lekami nazywanymi NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Lek Esomeprazol Renantos może być również stosowany w celu zapobiegania tworzeniu się wrzodów żołądka w przypadku przyjmowania NLPZ.
 • Zbyt duża ilość kwasu w żołądku spowodowana guzem w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona).
 • Przedłużenie leczenia zapobiegającego ponownemu krwawieniu z wrzodów trawiennych po po dożylnym podaniu leku Esomeprazol Renantos.

2. INFORMACJE WA ŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU Esomeprazol Renantos

Kiedy nie przyjmować leku Esomeprazol Renantos:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na esomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6: Inne informacje),
 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol),
 • jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Nie wolno przyjmować leku Esomeprazol Renantos w przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych powyżej sytuacji.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Esomeprazol

Renantos.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Esomeprazol Renantos

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Esomeprazol Renantos, pacjent ma:

 • ciężką chorobę wątroby ,
 • ciężką chorobę nerek.

Lek Esomeprazol Renantos może maskować objawy innych chorób.

Dlatego, jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji przed rozpoczęciem przyjmowania leku Esomeprazol Renantos lub podczas jego przyjmowania, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem:

 • znaczna utrata masy ciała bez przyczyny oraz problemy z połykaniem.
 • bóle brzucha lub niestrawność.
 • wymioty pokarmem lub krwi ą.
 • czarne stolce (kał z domieszką krwi) .

Jeśli lek Esomeprazol Renantos był przepisany do leczenia doraźnego, należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują lub zmienią charakter.

Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej, np. Esomeprazol Renantos, szczególnie przez okres dłuższy niż rok, może w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko złamań kości stawu biodrowego, nadgarstka lub kręgosłupa. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent cierpi na osteoporozę lub jeśli przyjmuje kortykosterydy (które mogą zwiększać ryzyko osteoporozy).

Inne leki i Esomeprazol Renantos

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Esomeprazol Renantos może wpływać na sposób działania niektórych leków a niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Esomeprazol Renantos.

Nie należy stosować leku Esomeprazol Renantos, jeśli pacjent przyjmuje lek nelfinawir (stosowany do leczenia zakażenia HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • Atazanawir (stosowany do leczenia zakażenia HIV).
 • Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).
 • Erlotinib (stosowany w leczeniu nowotworów).
 • Cytalopram, imipramina lub klomipramina (stosowane w leczeniu depresji).
 • Diazepam (stosowany w leczenua stanów lękowych, rozluźniania mięśni lub w padaczce).
 • Fenytoina (stosowana w padaczce). Jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę, konieczna będzie obserwacja pacjenta przez lekarza podczas rozpoczynania lub przerywania przyjmowania leku Esomeprazol

Renantos.

 • Leki stosowane do rozrzedzania krwi, takie jak warfaryna. Może być konieczna obserwacja pacjenta przez lekarza podczas rozpoczynania lub przerywania przyjmowania leku Esomeprazol Renantos.
 • Cilostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego – bólu kończyn dolnych przy chodzeniu, który jest spowodowany przez niedostateczne ukrwienie).
 • Cyzapryd (stosowany w leczeniu niestrawności i zgagi).
 • Klopidogrel (stosowany w zapobieganiu powstawaniu skrzepów krwi).
 • Digoksyna (stosowana w leczeniu chorób serca).
 • Metotreksat (chemioterapeutyk stosowany w wysokich dawkach w leczeniu nowotworów) – w przypadku gdy pacjent przyjmuje wysokie dawki metotreksatu lekarz może na pewien czas przerwać terapię Esomeprazol Renantos.
 • Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy).
 • Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (stosowane w leczeniu depresji).

W razie jednoczesnego przyjmowania amoksycyliny1 i klarytromycyny oraz leku Esomeprazol Renantos w leczeniu wrzodów wywołanych zakażeniem Helicobacter pylori, niezwykle ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich innych przyjmowanych lekach.

Ciąża i karmienie piersią

Przed przyjęciem leku Esomeprazol Renantos należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka może przyjmować lek Esomeprazol Renantos. .

Nie wiadomo, czy esomeprazol przenika do mleka ludzkiego. Z tego powodu nie należy przyjmować leku Esomeprazol Renantos podczas karmienia piersią.

Esomeprazol Renantos z jedzeniem i piciem Lek Esomeprazol Renantos można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Esomeprazol Renantos miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania narzędzi lub maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Esomeprazol Renantos Lek Esomeprazol Renantos tabletki dojelitowe zawiera sacharozę, która jest rodzajem cukru. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWA Ć LEK Esomeprazol Renantos Lek Esomeprazol Renantos należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • Lek Esomeprazol Renantos tabletki dojelitowe nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
 • W przypadku przyjmowania tego leku przez długi czas (zwłaszcza przez okres dłuższy niż rok), może być konieczna kontrola lekarska.
 • Jeśli lekarz zalecił pacjentowi, aby przyjmował tek lek doraźnie, należy poinformować go o wszelkich zmianach w objawach

Przyjmowanie leku

 • Tabletki można przyjmować o dowolnej porze dnia.
 • Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub na czczo.
 • Tabletki połykać w całości popijając wodą. Tabletek nie żuć ani nie rozgniatać gdyż zawierają one powlekane peletki, które uniemożliwiają rozpad leku pod wpływem kwasu w żołądku. Ważne, aby nie uszkodzić peletek.

Postępowanie w razie trudności z połykaniem tabletek

 • Jeśli pacjent ma trudności z połykaniem tabletek:
  • Włożyć je do szklanki wody niegazowanej. Nie stosować żadnych innych płynów.
  • Mieszać, aż tabletki rozpadną się (mieszanina nie będzie przerzysta). Mieszaninę wypić natychmiast lub w ciągu 30 minut. Płyn z rozpuszczoną tabletką zamieszać bezpośrednio przed jego wypiciem.
  • Aby być upewnić się, że zażyty został cały lek należy przepłukać szklankę napełniając ją wodą do połowy i wypić. Stałe elementy zawierają lek - nie żuć ich ani nie rozgniatać.
 • Jeśli pacjent nie może samodzielnie połykać, tabletkę można wymieszać z pewną ilością wody i przenieść do strzykawki. Następnie podać przez sondę (zgłębnik żołądkowy) bezpośrednio do żołądka.

Dawkowanie

 • Lekarz poinformuje pacjenta, ile i jak długo przyjmować tabletki. Jest to zależne od stanu pacjenta, jego wieku i czynności wątroby.
 • Zazwyczaj stosowane dawki są podane poniżej.

Choroba refluksowa przełyku (GERD):

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat lub starsze:

 • U pacjentów, u których stwierdzono niewielkie uszkodzenie przełyku, zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa 40 mg leku Esomeprazol Renantos raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli nie doszło do wyleczenia choroby, lekarz może zalecić przyjmowanie tej samej dawki przez kolejne 4 tygodnie .
 • Po wyleczeniu choroby refluksowej zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa 20 mg leku Esomeprazol Renantos raz na dobę.
 • Jeśli przełyk nie był uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa 20 mg leku Esomeprazol Renantos raz na dobę. Po uzyskaniu kontroli objawów lekarz może zalecić przyjmowanie leku doraźnie, maksymalnie do jednej tabletki dojelitowej 20 mg leku Esomeprazol Renantos raz na dobę.
 • W razie ciężkiej choroby wątroby, lekarz może zalecić mniejszą dawkę.

Leczenie choroby wrzodowej spowodowanej zakażeniem Helicobacter pylori i zapobieganie

Nawrotom choroby:

 • Dorośli i młodzież od 12 roku życia: zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa 20 mg leku Esomeprazol Renantos dwa razy na dobę przez tydzień.
 • Lekarz zaleci pacjentowi również przyjmowanie takich antybiotyków, jak amoksycylina i klarytromycyna.

Leczenie wrzodów żołądka spowodowanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi ( NLPZ):

 • Dorośli w wieku od 18 lat: zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa 20 mg leku Esomeprazol Renantos raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie wrzodom żołądka podczas leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi ( NLPZ):

 • Dorośli w wieku od 18 lat: zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa 20 mg leku Esomeprazol Renantos raz na dobę.

Leczenie nadmiaru kwasu w żołądku spowodowanej guzem trzustki (zespół Zollingera-Ellisona):

 • Dorośli w wieku 18 lat i więcej: zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa 40 mg Esomeprazol Renantos dwa razy na dobę.
 • Lekarz dostosuje dawkę w zależności od potrzeb pacjenta i podejmie również decyzję, jak długo pacjent powinien przyjmować lek. Maksymalna dawka to 80 mg dwa razy na dobę.

Przedłużenie leczenia zapobiegającego ponownemu krwawieniu z wrzodów trawiennych po po dożylnym podaniu leku Esomeprazol Renantos.

 • Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka dojelitowa 40 mg leku Esomeprazol Renantos raz na dobę przez 4 tygodnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Esomeprazol Renantos

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana przez lekarza dawki leku Esomeprazol Renantos należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty..

Pominięcie przyjęcia leku Esomeprazol Renantos

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednak, jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, nie należy zażywać dawki pominiętej.

 • Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPO ŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Esomeprazol Renantos może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku Esomeprazol Renantos i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • Nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenia lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).
 • Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub jej złuszczaniem. Mogą również pojawić się pęcherze i krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych. Może to być objawy zespołu

Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka.

 • Zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie, które mogą być objawami choroby wątroby.

Powyższe działania niepożądane są rzadkie; występują u mniej niż u jednego na 1 000 pacjentów.

Inne działania niepożądane obejmują:

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

 • Ból głowy.
 • Zaburzenia układu pokarmowego: biegunka, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia.
 • Nudności lub wymioty.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

 • Obrzęk stóp i kostek.
 • Zaburzenia snu (bezsenność).
 • Zawroty głowy, uczucie mrowienia, senność.
 • Uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).
 • Suchość w jamie ustnej.
 • Zmiany w wynikach badań krwi oceniających czynność wątroby.
 • Wysypka skórna, pokrzywka i świąd skóry.
 • Złamania w obrębie stawu biodrowego, nadgarstka lub kręgosłupa (jeśli Esomeprazol Renantos jest stosowany w wysokich dawkach i przez dłuższy okres czasu).

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

 • Zaburzenia dotyczące krwi, takie jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi. Może to powodować osłabienie, powstawanie siniaków lub większą podatność na zakażenia.
 • Niskie stężenie sodu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty i kurcze mięśni.
 • Uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia.
 • Zaburzenia smaku.
 • Zaburzenia wzroku (niewyraźne widzenie).
 • Nagła duszność (skurcz oskrzeli).
 • Zapalenie jamy ustnej.
 • Zakażenie grzybicze przewodu pokarmowego.
 • Choroby wątroby, łącznie z żółtaczką, która powoduje żółte zabarwienie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie.
 • Wypadanie włosów (łysienie).
 • Wysypka skórna po ekspozycji na światło słoneczne.
 • Bóle stawów lub mięśni.
 • Ogólne złe samopoczucie, brak energii.
 • Zwiększona potliwość.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

 • Zaburzenia liczby krwinek, w tym agranulocytoza (niedobór białych krwinek).
 • Agresja.
 • Widzenie, czucie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy).
 • Ciężkie choroby wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zaburzenia czynności mózgu.
 • Nagłe pojawienie się ciężkiej wysypki lub pęcherzy lub złuszczanie się skóry. Może temu towarzyszyć wysoka gorączka i bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka).
 • Osłabienie siły mięśniowej.
 • Ciężkie choroby nerek.
 • Powiększenie piersi u mężczyzn.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • Niskie stężenie magnezu we krwi. W przypadku przyjmowania Esomeprazol Renantos przez więcej niż trzy miesiące możliwe jest, że poziomy magnezu we krwi mogą się obniżyć. Niskie poziomy magnezu mogą objawiać się zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszeniem czynności serca. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi. Niskie poziomy magnezu mogą także prowadzić do obniżenia poziomów potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zdecydować o wykonywaniu regularnych testów w celu monitorowania poziomów magnezu.
 • Zapalenie przewodu pokarmowego (prowadzące do biegunki).

Lek Esomeprazol Renantos może w bardzo rzadkich przypadkach mieć wpływ na białe krwinki, prowadząc do niedoboru odporności.

W przypadku wystąpienia zakażenia z takimi objawami jak gorączka z bardzo złym samopoczuciem, lub gorączka z objawami zakażenia miejscowego, takimi jak ból szyi, gardła lub jamy ustnej lub trudności z oddawaniem moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia badań krwi wykluczających niedobór białych krwinek (agranulocytozę).

Bardzo ważne, aby poinformować lekarza o przyjmowanych obecnie lekach..

Nie należy niepokoić się powyższym wykazem działań niepożądanych. Żadne z nich może się nie wystąpić.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWA Ć LEK Esomeprazol Renantos

 • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
 • Przechowywać w oryginalnym pojemniku (blistrze) w celu ochrony przed wilgocią.
 • Nie przyjmować tabletek po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze po

Termin ważności (EXP)}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa.. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Esomeprazol Renantos

Substancją czynną leku jest esomeprazol. Esomeprazol Renantos tabletki dojelitowe są dostarczane w dwóch mocach zawierających 20 mg lub 40 mg esomeprazolu (w postaci esomeprazolu magnezowego trójwodnego).

Ponadto lek zawiera: glicerolu monostearynian, hypromelozę, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), mannitol (E421), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, celulozę, parafinę stałą, makrogol 4000, polisorbat 80, powidon, sodu stearylofumaran, sacharoza, ziarenka o składzie: sacharoza i skrobia kukurydziana, talk, tytanu dwutlenek (E171, trietylu cytrynian,.

Jak wygląda lek Esomeprazol Renantos i co zawiera opakowanie

 • Esomeprazol Renantos, 20 mg tabletki dojelitowe to różowe, owalne tabletki powlekane o średnich wymiarach 14,0 mm x 7,0 mm.
 • Esomeprazol Renantos, 40 mg tabletki dojelitowe to różowe, owalne tabletki powlekane o średnich wymiarach 17,6 mm x 8,8 mm.
 • Lek Esomeprazol Renantos 20 mg tabletki dojelitowe jest dostępny w opakowaniach zawierających po 7, 14, 28, 56, 98 tabletek w blistrach.
 • Lek Esomeprazol Renantos 40 mg tabletki dojelitowe jest dostępny w opakowaniach zawierających po 7, 14, 28 tabletek w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Renantos Pharmavertriebsgesellschaft mbH

Beethovenstraße 10

89340 Leipheim

Niemcy

Wytwórci LAMP S. PROSPERO S.p.A.

Via della Pace 25

41030 San Prospero (Modena)

Włochy FARMEA 10, rue Bouché Thomas ZAC d’Orgemont, BP 50723

49007 Angers Cedex

Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami: BE: Esomeprazole Renantos 20/40 mg, comprimé gastro-resistant DE: Esomeprazol Renantos 20/40 mg magensaftresistente Tabletten ES: Esomeprazol Renantos 20/40 mg comprimidos gastrorresistentes FR: Esomeprazole Renantos 20/40 mg, comprimé gastro-resistant LU: Esomeprazole Renantos 20/40 mg, comprimé gastro-resistant NL: Esomeprazol Renantos 20/40 mg maagsapresistente tabletten PL: Esomeprazol Renantos PT: Esomeprazol Renantos UK: Esomeprazole 20/40 mg gastro-resistant tablets SE: Esomeprazol Renantos 20/40 mg enterotabletter

Data zatwierdzenia ulotki: 21.03.2013


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/amoksycylina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.