Oryginalna ulotka dla Enalapril Medana
tabletki

produkt na receptę

Enalapryl (enalapril)

Dawka

5 mg
brak ofert

Opakowanie

30 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki działające na układ renina-angiotensyna, inhibitory konwertazy angiotensyny (kategoria ATC C09AA).

Ulotki Enalapril Medana dla opakowania 30 tabletek (5 mg).

Wybrany dokument Enalapril Medana:
Dokument z 2021-02-17

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Enalapril Medana, 5 mg, 10 mg, 20 mg, tabletki

Enalaprili maleas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Enalapril Medana i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enalapril Medana

3. Jak stosować lek Enalapril Medana

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Enalapril Medana

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Enalapril Medana i w jakim celu się go stosuje

Enalapril1 Medana zawiera substancję czynną enalaprylu maleinian, należącą do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE). Inhibitory ACE powodują obniżenie ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych.

Enalapril Medana jest stosowany:

 • w leczeniu nadciśnienia tętniczego,
 • w leczeniu objawowej niewydolności serca,
 • w zapobieganiu objawowej niewydolności serca u pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory, które nie dają jeszcze oznak niewydolności serca (bezobjawowa dysfunkcja lewej komory z frakcją wyrzutową lewej komory do 35%).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enalapril Medana

Kiedy nie stosować leku Enalapril Medana:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na enalaprylu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
 • po trzecim miesiącu ciąży (najlepiej jest także unikać stosowania leku Enalapril Medana we wczesnej ciąży – patrz „Ciąża”);
 • jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpił obrzęk jakiejkolwiek części ciała (obrzęk naczynioruchowy) o niewyjaśnionej przyczynie lub podczas leczenia innymi lekami z grupy inhibitorów ACE;
 • jeśli u krewnego pacjenta wystąpił kiedykolwiek w przeszłości obrzęk naczynioruchowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy powiedzieć lekarzowi o:

 • stosowaniu diety z małą zawartością soli;
 • jeśli w ostatnim czasie wystąpiły silne wymioty lub biegunka;
 • przyjmowaniu leków moczopędnych;
 • niewydolności serca, gdyż u pacjentów z niewydolnością serca może wystąpić nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z nasiloną niewydolnością serca przyjmujących niektóre leki moczopędne (np. furosemid), z małym stężeniem sodu we krwi lub z zaburzeniami czynności nerek;
 • chorobie niedokrwiennej serca lub zaburzeniach dopływu krwi do mózgu (chorobie naczyń mózgowych), gdyż w tej grupie pacjentów bardzo duże zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu;
 • chorobach takich jak stenoza aorty (zwężenie zastawki aorty), kardiomiopatia przerostowa lub zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca;
 • zaburzeniach czynności nerek, przeszczepieniu nerki, leczeniu za pomocą dializ, podwyższonym ciśnieniu tętniczym na skutek zwężenia tętnicy nerkowej (nadciśnienie naczyniowo-nerkowe);
 • zaburzeniach czynności wątroby;
 • jeśli pacjent jest w trakcie leczenia odczulającego, zmniejszającego odczyn po użądleniu pszczoły lub osy;
 • jeśli pacjent jest leczony za pomocą aferezy lipoprotein (usuwanie cholesterolu z krwi);
 • kolagenozach (złogach kolagenu w naczyniach krwionośnych), przyjmowaniu leków immunosupresyjnych (stosowanych w leczeniu chorób autoimmunologicznych, jak na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, po przeszczepach), przyjmowaniu allopurynolu (stosowanego w leczeniu dny moczanowej) lub prokainamidu (stosowanego w leczeniu zaburzeń rytmu serca), gdyż u tych pacjentów mogą wystąpić ciężkie zakażenia. Jeśli wystąpią objawy zakażenia, jak wysoka temperatura, dreszcze, należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego;
 • jeśli w przeszłości wystąpił obrzęk naczynioruchowy (objawy, takie jak świąd, pokrzywka, świszczący oddech lub obrzęk kończyn, twarzy, gardła, ust lub powiek) w czasie przyjmowania innych leków;
 • przyjmowaniu leków przeciwcukrzycowych lub insuliny, gdyż w takim przypadku w czasie pierwszego miesiąca leczenia należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi;
 • przyjmowania leków moczopędnych oszczędzających potas (jak spironolakton, triamteren, amiloryd), leków zawierających potas lub zamienników soli kuchennej zawierających potas, leków zwiększających stężenie potasu we krwi;
 • przyjmowaniu leków zawierających sole litu (stosowanych w leczeniu niektórych chorób psychicznych).

Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Enalapril Medana w przypadku planowanych zabiegów, takich jak:

 • afereza lipoprotein, polegająca na usuwaniu cholesterolu z krwi;
 • odczulanie, zmniejszające odczyn po użądleniu pszczoły lub osy;
 • jakikolwiek zabieg chirurgiczny lub podanie leków znieczulających.

Uwaga

Przed pójściem do szpitala lub wizytą u dentysty, należy poinformować personel medyczny o stosowaniu leku Enalapril Medana. Jest to bardzo ważne dla anestezjologa, jeśli ma być wykonany zabieg chirurgiczny w szpitalu.

Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być) w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Enalapril Medana we wczesnej ciąży, oraz nie wolno stosować go w drugim i trzecim trymestrze ciąży, gdyż może powodować ciężkie wady u dziecka, jeśli jest stosowany w tym okresie.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży enalapryl stosuje się wyłącznie w nadciśnieniu tętniczym. Dawkę leku ustala lekarz, w zależności od stanu pacjenta i wartości ciśnienia tętniczego.

Inne leki i Enalapril Medana

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent stosuje:

 • leki moczopędne oszczędzające potas, jak spironolakton, triamteren lub amiloryd; preparaty zawierające potas lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas, gdyż lek Enalapril Medana może zwiększać stężenie potasu we krwi;
 • leki moczopędne, jak np. furosemid, inne leki przeciwnadciśnieniowe, nitrogliceryna lub inne azotany, leki rozszerzające naczynia, gdyż jednoczesne ich przyjmowanie z lekiem Enalapril Medana może spowodować wystąpienie niedociśnienia tętniczego;
 • sole litu, stosowane w leczeniu niektórych chorób psychicznych, gdyż nie należy przyjmować leku Enalapril Medana wraz z solami litu;
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina), leki przeciwpsychotyczne, opioidy (stosowane w leczeniu silnego bólu), leki znieczulające (np. lidokaina), gdyż mogą nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe leku Enalapril Medana;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jak np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, indometacyna, celekoksyb, meloksykam lub diklofenak, gdyż leki te osłabiają przeciwnadciśnieniowe działanie leku Enalapril Medana, a nasilają jego działanie zwiększające stężenia potasu we krwi;
 • sympatykomimetyki, takie jak efedryna, noradrenalina i adrenalina stosowane w leczeniu niedociśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności krążenia, astmy lub alergii.

Przyjmowanie tych leków jednocześnie z lekiem Enalapril Medana może powodować utrzymywanie się zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi;

 • leki stosowane w cukrzycy jak (insulina, doustne leki przeciwcukrzycowe, jak glibenklamid, metformina), gdyż podczas jednoczesnego stosowania tych leków z lekiem Enalapril

Medana, może wystąpić nadmiernie zmniejszenie stężenia glukozy we krwi;

 • leki zawierające alkohol.

Enalapril Medana z jedzeniem i alkoholem Enalapril Medana może być stosowany niezależnie od posiłków.

Alkoholu nasila działanie leku Enalapril Medana zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, w wyniku czego mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenie.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być) w ciąży. Lekarz zaleci zaprzestanie przyjmowania leku Enalapril Medana przed zajściem w ciążę lub do czasu potwierdzenia ciąży oraz może zalecić stosowanie innego leku zamiast leku Enalapril Medana. Nie zaleca się stosowania leku Enalapril Medana we wczesnej ciąży, oraz nie wolno go stosować po trzecim miesiącu ciąży, gdyż stosowany w tym okresie może spowodować ciężkie wady u dziecka.

Karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi o karmieniu piersią lub rozpoczynaniu karmienia piersią. Karmienie piersią noworodków (w pierwszych kilku tygodniach po urodzeniu), a szczególnie wcześniaków w czasie stosowania leku Enalapril Medana, nie jest zalecane.

W przypadku starszych dzieci lekarz rozważy korzyści i ryzyko stosowania leku Enalapril Medana w czasie karmienia piersią, w porównaniu z innymi lekami.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma danych dotyczących przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn podczas stosowania tego leku.

Jednakże u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane związane z obniżeniem ciśnienia krwi (np. zawroty głowy). W przypadku ich występowania, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn dopóki pacjent nie upewni się, jaki wpływ ma na niego ten lek.

Lek Enalapril Medana zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Enalapril Medana

Sposób i droga podania

Lek należy przyjmować doustnie. Należy spróbować przyjmować lek zawsze o tej samej(ych) porze(ach) każdego dnia, niezależnie od posiłków.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawki leku lekarz ustala indywidualne zależnie od stanu pacjenta i wpływu leku na ciśnienie tętnicze krwi. Nie należy samodzielnie zmieniać dawki leku lub przerywać stosowania leku.

Zwykle lek jest stosowany jak podano poniżej:

Dorośli

Nadciśnienie tętnicze

Dawka początkowa wynosi od 5 mg do maksymalnie 20 mg, w zależności od stopnia nadciśnienia tętniczego oraz stanu pacjenta. Lek przyjmuje się raz na dobę. W łagodnym nadciśnieniu, zalecana dawka wynosi od 5 mg do 10 mg. U pacjentów, u których może wystąpić zbyt duże obniżenie ciśnienia tętniczego lekarz zaleci dawkę początkowej 5 mg lub mniejszą.

U pacjentów stosujących duże dawki leków moczopędnych, leczenie należy rozpoczynać po ścisłym nadzorem lekarza, ponieważ po pierwszej dawce leku może wystąpić niedociśnienie tętnicze. U tych pacjentów lekarz zaleci przyjmowanie leku w dawce początkowej 5 mg lub mniejszej. Jeżeli to będzie możliwe 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Enalapril Medana, lekarz zaleci przerwanie stosowania leku moczopędnego. Zwykle dawka podtrzymująca leku Enalapril Medana wynosi 20 mg na dobę. Maksymalna dawka podtrzymująca wynosi 40 mg na dobę.

Objawowa niewydolność serca / bezobjawowe zaburzenia czynności lewej komory

W leczeniu objawów niewydolności serca, enalapryl jest stosowany w skojarzeniu z lekami moczopędnymi oraz, w razie konieczności, z glikozydami naparstnicy lub lekami beta- adrenolitycznymi.

Początkowa dawka u pacjentów z niewydolnością serca i bezobjawowymi zaburzeniami lewej komory serca to zwykle 2,5 mg. Leczenie należy rozpoczynać po ścisłym nadzorem lekarza, w celu ustalenia wpływu leku na ciśnienie tętnicze krwi na początku leczenia. Lekarz stopniowo zwiększy dawkę leku do dawki podtrzymującej 20 mg, przyjmowanej w dawce pojedynczej lub w dwóch dawkach podzielonych w ciągu doby, w zależności od tolerancji leku przez pacjenta. Zaleca się, aby dostosowanie dawki odbywało się w okresie od 2 do 4 tygodni. Maksymalna dawka dobowa to 40 mg na dobę, przyjmowana w dwóch dawkach podzielonych w ciągu doby.

W wyjątkowych przypadkach, u niektórych pacjentów mogą być zastosowane większe dawki. Jeśli zostały przepisane większe dawki, należy przyjmować lek ściśle z zaleceniami lekarza i nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz dostosuje dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta, na podstawie stężenia kreatyniny w moczu oraz badania krwi.

W przypadku pacjentów dializowanych, dawka będzie się zmieniała każdego dnia, o czym poinformuje lekarz prowadzący.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dawkę ustala lekarz prowadzący, w zależności od wydolności nerek pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Doświadczenie w stosowaniu leku u dzieci z nadciśnieniem jest ograniczone.

Jeżeli dziecko jest w stanie połknąć tabletki, lekarz ustali dawkę zależnie od masy ciała dziecka i ciśnienia krwi. Dawka początkowa zwykle wynosi 2,5 mg u dzieci o masie ciała od 20 kg do mniej niż

50 kg oraz 5 mg u dzieci o masie ciała 50 kg i większej. Lek jest stosowany jeden raz na dobę. Lekarz dostosuje dawkę indywidualnie. Maksymalnie stosuje się do 20 mg na dobę u dzieci o masie ciała od 20 kg do mniej niż 50 kg i do 40 mg u dzieci o masie ciała 50 kg i większej.

Nie należy stosować leku u noworodków i dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Enalapril Medana

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecona, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem który podejmie odpowiednie leczenie, lub jednostką pogotowia ratunkowego.

Najczęstszymi objawami przedawkowania są obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i osłupienie (stan niemal całkowitej utraty świadomości). Inne objawy mogą obejmować zawroty głowy lub uczucie

pustki” w głowie z powodu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, silne lub szybkie bicie serca, przyspieszenie tętna, niepokój, kaszel, niewydolność nerek i przyspieszenie oddechu.

Pominięcie zastosowania leku Enalapril Medana

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją zażyć tak szybko jak to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Enalapril Medana

Nie wolno przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. Nie wolno także zmieniać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast odstawić lek Enalapril Medana i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią następujące objawy:

 • niedociśnienia tętniczego (zbyt niskiego ciśnienia krwi), jak zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki lub podczas zmiany pozycji ciała z siedzącej lub leżącej na stojącą
 • świąd, duszność lub świszczący oddech
 • zapalenie lub ból gardła, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych
 • objawy obrzęku naczynioruchowy (obrzęk dłoni, języka, ust, gardła, twarzy lub oczu)
 • ciężkie reakcje skórne, jak nagła wysypka, pieczenie skóry lub łuszczenie się skóry
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i białek oczu)

Poniżej przedstawiona jest lista działań niepożądanych, które występowały u pacjentów przyjmujących enalapryl według częstości występowania.

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • zawroty głowy, nieostre widzenie, osłabienie
 • kaszel
 • nudności

Częste (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • bóle głowy, depresja, omdlenie, niedociśnienie tętnicze, uczucie zmęczenia
 • duszność, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, przyspieszone bicie serca
 • biegunka, bóle brzucha, zaburzenia smaku
 • wysypka, reakcje uczuleniowe, obrzęk naczynioruchowy
 • zbyt duże stężenie potasu we krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Niezbyt częste (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

 • dezorientacja, senność, nerwowość, bezsenność
 • parestezje (uczucie kłucia, mrowienia i palenia)
 • kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu
 • niedokrwistość
 • ból gardła i chrypka, wydzielina z nosa, trudności w oddychaniu lub astma
 • wzdęcie lub ból brzucha (może spowodowane niedrożnością jelit), silny ból brzucha (może być spowodowany zapaleniem trzustki), wymioty, niestrawność, zaparcie, brak łaknienia, podrażnienie żołądka, suchość w ustach, wrzód żołądka (kłujący ból i uczucie głodu, szczególnie, jeżeli żołądek jest pusty)
 • nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, wypadanie włosów
 • zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, obecność białka w moczu
 • impotencja (zaburzenie funkcji seksualnych)
 • skurcze mięśni, zaczerwienienie twarzy, szumy w uszach, złe samopoczucie, gorączka
 • zbyt małe stężenie sodu we krwi
 • zbyt duże stężenie mocznika we krwi
 • zmniejszenie stężenia cukru (glukozy) we krwi

Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

 • marzenia senne, zaburzenia snu
 • słabe krążenie w palcach rąk i stóp powodujące zaczerwienienie i ból (objaw Raynauda)
 • gromadzenie płynu w płucach, katar lub ból nosa, eozynofilowe zapalenie płuc (choroba z nadwrażliwości płuc)
 • zaburzenia krwi (z objawami jak zmęczenie, osłabienie, duszność, uczucie wyczerpania, stałe lub nawracające przeziębienia, przedłużone krwawienia, zasinienia nieznanego pochodzenia), powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne (choroby, w których układ odpornościowy traktuje własne komórki jako obce i wytwarza przeciwko nim przeciwciała)
 • ból, obrzęk lub owrzodzenie (afty) jamy ustnej, zapalenie lub ból i obrzęk języka,
 • niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, zastój żółci (w tym z żółtaczką)
 • ciężkie reakcje skórne skóry (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzyca, erytrodermia), z objawami jak: między innymi rumień skóry, pęcherze, zapalenie, złuszczanie się skóry)
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • skąpomocz

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, jego objawy to ból głowy, osłabienie, nudności, wymioty, dezorientacja i drgawki

Podczas stosowana enalaprylu odnotowano również objawy takie jak gorączka, zapalenie naczyń krwionośnych, ból i zapalenie mięśni i stawów, nieprawidłowości krwi, wysypkę, nadwrażliwość na światło słoneczne lub inne objawy skórne.

Enalapril Medana może spowodować:

 • zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi (wskazują jaka jest czynność nerek)
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy (wskazujące jaka jest czynność wątroby).
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie krwi. Jeśli wystąpią siniaki lub czerwone czy purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować o tym lekarza.
 • zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek.
 • zmniejszenie stężenia cukru (glukozy) we krwi u pacjentów z cukrzycą. Na początku leczenia należy ściśle kontrolować stężenie cukru we krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Enalapril Medana

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Enalapril Medana po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Enalapril Medana

 • Substancją czynną leku jest enalaprylu maleinian.

Jedna tabletka zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg enalaprylu maleinianu.

 • Inne składniki leku to: sodu wodorowęglan, kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian

Jak wygląda lek Enalapril Medana i co zawiera opakowanie Enalapril Medana 5 mg to białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki, z kreska dzielącą.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Enalapril Medana 10 mg i 20 mg to białe, okrągłe, płaskie tabletki.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Medana Pharma SA ul. Władysława Łokietka 10 98-200 Sieradz

Wytwórca Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA ul. Władysława Łokietka 10 98-200 Sieradz tel. 43/ 8299207

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Medana Pharma SA

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/enalapril

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.