Elicea Q-Tab cena i dostępność w aptekach w całym kraju

tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Produkt na receptę

Oryginalna ulotka

Wybrane opakowanie:

Lokalizacja:

Ukryj mapę
ma lek na stanie pozostałe apteki

Cena Elicea Q-Tab i apteki, w których jest dostępny, wyszukiwanie w całej Polsce

Elicea Q-Tab 28 tabletek jest dostępny w ponad 100 aptekach.

Widocznych jest 100 ofert z najbliższych aptek w cenie od 17,99 zł do 39,99 zł. Zmień obszar wyszukania na mniejszy, aby przeglądać oferty pozostałych.

Wszystkie apteki Teraz otwarte Całodobowe
tylko przyjmujące przeterminowane leki
tylko tworzące leki robione
tylko tworzące leki oczne robione
tylko akceptujące e-receptę

Poleć znajomym: Jeśli mogliśmy pomóc, będziemy wdzięczni za udostępnienie informacji o GdziePoLek.pl znajomym na Facebooku. Dziękujemy!

Więcej informacji o Elicea Q-Tab:

Elicea Q-Tab to preparat mający postać tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Substancją czynną leku jest escitalopram, wykazujący działanie przeciwdepresyjne. Preparat stosuje się w leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych, a także w niektórych rodzajach lęku oraz zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych.

autor: Katarzyna Rząca, mgr farm.

Najnowsze wiadomości o Elicea

2 abonentów

Powiadamiaj mnie o każdej nowej wiadomości dotyczącej Elicea

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Jak działa Elicea Q-Tab?

Elicea Q-Tab jest doustnym lekiem przeciwdepresyjnym, w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Serotonina to hormon tkankowy, neuroprzekaźnik ośrodkowego układu nerwowego i układu pokarmowego. Powstaje z tryptofanu (aminokwasu, który dostarczamy z pokarmem) i pełni rolę posłańca organizmu, przekazującego informacje między komórkami mózgowymi. Wytwarzana jest głównie przez płytki krwi, błonę śluzową jelita oraz ośrodkowy układ nerwowy, wpływa więc na regulację snu, apetytu, podwyższa ciśnienie krwi i wpływa na jej krzepnięcie, powoduje skurcz mięśni gładkich. Wpływa na nastrój, popęd seksualny, napęd. Jej niedobory prowadzą do spadku nastroju, libido, zaburzeń snu i apetytu, depresji. Depresja więc, to nie tylko obniżenie nastroju, ale fizyczne zaburzenie, które objawiające się zmniejszeniem stężenia serotoniny w organizmie. U osób ze zdiagnozowaną depresją czy lękiem uogólnionym, w wynikach laboratoryjnych moczu, krwi czy płynu mózgowo-rdzeniowego obserwuje się mniejszą ilość metabolitu serotoniny.

Substancja czynna leku Elicea Q-Tab to escytalopram w dawce 5, 10, 15 i 20 mg w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Substancja ta nie powoduje zwiększenia stężenia serotoniny w ogóle, ale sprawia, że serotonina dłużej przebywa w przestrzeni między komórkami nerwowymi i powoduje, że nie jest ona ponownie wchłaniana, a jej przekaźnictwo jest zwiększone.

Stosowana jest w leczeniu: dużych epizodów depresyjnych, zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez, fobii społecznej, zespołu lęku uogólnionego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Nie używaj Elicea Q-Tab, jeśli:

 • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
 • stosujesz leki z grupy nieselektywnych nieodwracalnych oraz odwracalnych inhibitorów MAO (monoaminooksydazy, enzymu, którego nieprawidłowości w działaniu prowadzą do zaburzeń nastroju i ciśnienia tętniczego)
 • masz rozpoznany lub wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT w obrazie EKG lub stosujesz leki, które wydłużają odstęp QT

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Elicea Q-Tab?

Leku Elicea Q-Tab nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia ze względu na zaobserwowanie w tej grupie pacjentów zachowań samobójczych (myśli i próby samobójcze) i napadów agresji w trakcie terapii escytalopramem. Nie ma także danych mówiących o tym, jaki wpływ ma ta substancja na rozwój psychiczny i fizyczny u dzieci i młodzieży.

W przypadku pacjentów z lękiem napadowym, w celu uniknięcia stanów lękowych na początku leczenia, zaleca się małą dawkę escytalopramu przez co najmniej dwa tygodnie kuracji. Pacjenci z epizodami manii (podwyższony lub drażliwy nastrój, nieuzasadnione uczucie euforii, lub szybka i częsta frustracja) powinny odstawić lek jeśli wystąpi faza manii.

Należy zachować ostrożność u osób z niewydolnością wątroby, z zaburzeniami czynności nerek, chorobą niedokrwienną serca, znaczną bradykardią, niedawno przebytym zawale serca, padaczką, u pacjentów z jaskrą (ryzyko rozszerzenia źrenicy).

Nie ma bezpośrednich interakcji escytalopramu z alkoholem, jednak nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia. Należy przerwać stosowanie leku Elicea Q-Tab w przypadku wystąpienia drgawek. W przypadku pacjentów, którzy mają padaczkę i zaobserwuje się u nich zwiększenie częstości napadów padaczkowych, koniecznie będzie odstawienie leku Elicea Q-Tab.

Jak stosować Elicea Q-Tab?

W leczeniu epizodów depresji, lęku uogólnionego, fobii społecznej i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych stosuje się dawki od 10 mg do 20 mg na dobę. Dawkę ustala lekarz na podstawie nasilenia objawów, indywidualnej tolerancji pacjenta na lek, a także innych uwarunkowań. Po osiągnięciu efektów leczenia (około 2-4 tydzień kuracji) konieczne jest przyjmowanie leku w najmniejszej dawce podtrzymującej, dostosowanej indywidualnie do pacjenta.


U osób w podeszłym wieku, na początku leczenia zaleca się stosowanie połowę dawki oraz mniejszej dawki maksymalnej. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej nie należy przyjmować jednocześnie z posiłkiem! Należyją umieścić na języku, gdzie łatwo się rozpuści, bez konieczności popijania wodą. Uważaj wyciągając tabletkę z blistra, ponieważ łatwo ją rozkruszyć. Lekodstawia się stopniowo przez okres od jednego do dwóch tygodni. Nie wolno odstawić leku z dnia na dzień!

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Elicea Q-Tab?

Jeśli lekarz podejmuje decyzję o podaniu leku Elicea Q-Tab osobom poniżej 18 roku życia, osoba ta powinna być uważnie obserwowana przez swoich najbliższych. Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia), wspominanie o śmierci, niepokojące rysunki. Ryzyko wystąpienia myśli samobójczych utrzymuje się do momentu znaczącej poprawy, co jednak wymaga czasu (pierwsze efekty można zaobserwować po dwóch tygodniach kuracji). Tyczy się to nie tylko depresji, a także innych zaburzeń, w których stosowany jest escytalopram (lęk napadowy, fobia społeczna, zespół lęku uogólnionego). Szczególna ostrożność i konieczność obserwacji pacjenta wymagana jest także u osób, które miały próby samobójcze lub myśli samobójcze przed zastosowaniem leczenia, szczególnie o osób poniżej 25 roku życia.

Jeśli przyjmujesz doustne leki przeciwzakrzepowe należy prowadzić kontrolę parametrów krzepnięcia krwi podczas wprowadzania i odstawiania escytalopramu (lek wpływa na krzepnięcia krwi). Nie powinno się też pić alkoholu.

Czy mogę łączyć Elicea Q-Tab z innymi lekami?

Lek Elicea Q-Tab może wpływać na poziom stężenia glukozy we krwi, dlatego osoby z cukrzycą konieczna może być zmiana dawkowania insuliny lub (i) doustnych leków przeciwcukrzycowych. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, a także innych leków wpływających na czynność płytek krwi, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, kwas acetylosalicylowy, NPLZ. Podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI obserwowano spadek stężenia sodu. Jeśli przyjmujesz leki diuretyczne (moczopędne), jesteś narażony na wystąpienie hiponatremii. Jeśli w trakcie leczenia escytalopramem zauważysz u siebie problemy z pamięcią i koncentracją, bóle głowy, zaburzenia równowagi skontaktuj się koniecznie z lekarzem.  

Pamiętaj, że jednoczesne stosowanie leków o działaniu serotoninergicznym (powodujących zwiększenie stężenia serotoniny) mogą spowodować wystąpienie objawów zespołu serotoninowego, który jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia (objawiający się m. in halucynacjami, podwyższoną temperaturą, nadmiernym poceniem się, przyspieszoną akcją serca, niepokojem). Jednoczesne stosowanie preparatów z dziurawca (ziele, które stosowane jest przy obniżonym nastroju), może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych leku Elicea Q-Tab, a z preparatami zawierającymi lit lub tryptofanem powoduje nasilenie działania escytalopramu. Możliwe, że konieczne będzie zmodyfikowanie dawkowania niektórych leków, jeśli jednocześnie stosujesz lek Elicea Q-Tab, np. omeprazol, fluwoksaminę, tiklopidynę, cymetydynę, metoprolol, propafenon, klomipraminę, risperidon.

Leku Elicea Q-Tab nie należy stosować równocześnie z:

 • nieselektywnymi i selektywnymi inhibitorami MAO (monoaminooksydazy), np. moklobemid. linezolid,
 • lekami przeciwarytmicznymi,  
 • lekami przeciwpsychotycznymi, np. haloperydol,  
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD), np. amitryptylina,  
 • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi, np. erytromycyna, leki przeciwmalaryczne,
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, np. mizolastyna,  
 • lekami o działaniu serotoninergicznym, np. tryptanami (stosowanymi w leczeniu migreny), tramadolem (opioidowy lek przeciwbólowy),
 • neuroleptykami (lekami przeciwpsychotycznymi), np. pochodne fenotiazyny

Czy po zastosowaniu Elicea Q-Tab mogę prowadzić pojazdy?

Lek Elicea Q-Tab nie powoduje zaburzeń sprawności intelektualnej i psychoruchowej, jednak nie można wykluczyć wypływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn.

Czy mogę stosować Elicea Q-Tab będąc w ciąży?

Nie zaleca się stosowania leku Elica w trakcie ciąży, chyba że jest to bezwględnie konieczne. Nie wolno też nagle przerywać leczenia. Stosowanie escytalopramu w późnym okresie ciąży może zwiększyć ryzyko wystąpienia przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków.

Czy po zastosowaniu Elicea Q-Tab mogę karmić piersią?

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Elicea Q-Tab, ponieważ przypuszcza się, że lek przenika do mleka matki. Decyzję o możliwości karmienia piersią w trakcie leczenia escytalopramem podejmuje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Elicea Q-Tab?

Najczęściej występują w trakcie pierwszych dwóch tygodni leczenia, potem ulegają zmniejszeniu:

 • nudności,
 • bóle głowy,
 • zwiększenie masy ciała,
 • lęk, niepokój,
 • zmniejszenie libido (zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn)
 • bezsenność lub senność,
 • drżenia,
 • bóle mięśni  

  Rzadziej pojawiają się m.in

  • omdlenia,
  • przyspieszona akcja serca,
  • krwawienia z nosa, przewodu pokarmowego,
  • obrzęk,
  • łysienie,
  • akatyzja, czyli poczucie ciągłej potrzeby poruszania się,
  • artymia komorowa,      


  Nagłe odstawienie leku Elicea Q-Tab powoduje wystąpienie tzw. objawów odstawiennych: zawroty głowy, zaburzenia czucia (wrażenie porażenia prądem elektrycznym), pobudzenie, niepokój, splątanie, pocenie się, kołatania serca, drażliwość, zaburzenia widzenia.

  Skład Elicea Q-Tab

  Substancja czynna: escytalopram w dawce 5, 10 lub 20 mg (w postaci szczawianu)

  Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, krospowidon, powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, hypromeloza 6 c P, dwutlenek tytanu, makrogol 3000, triacetyna

  Jak przechowywać Elicea Q-Tab?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Elicea Q-Tab, PubMed

  Skonsultuj się z lekarzem on-line

  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

  Umów telekonsultację

  Ulotka Elicea

  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Elicea Q-Tab (szybki podgląd pliku PDF).

  źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Obejrzyj oryginał ulotki Elicea Q-Tab.

  } ;