Stosowanie i działanie Elicea tabletki powlekane

escitalopram

Produkt na receptę

Elicea to lek przeciwdepresyjny, którego substancją czynną jest escitalopram - związek należący do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Preparat ma postać tabletek i znajduje zastosowanie w leczeniu ciężkich zaburzeń depresyjnych, a także fobii społecznej, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz niektórych rodzajów lęku.

Produkt o kategorii ATC N06AB: Układ nerwowy, Psychoanaleptyki, Leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny.

Produkt przypisany do tematów: Jak rozpoznać i leczyć depresję?, Zaburzenia lękowe (nerwica), Skuteczne sposoby na stres, Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD), Depresja, Fobia - czy strach ma wielkie oczy?.

Ostrzeżenie. Poniższy artykuł dotyczy leku na receptę. Nasze artykuły są pisane i weryfikowane przez farmaceutów, a na ich treść nie mają wpływu producenci.

Jak działa Elicea?

Elicea jest doustnym lekiem przeciwdepresyjnym z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Serotonina to hormon tkankowy, neuroprzekaźnik ośrodkowego układu nerwowego i układu pokarmowego. Powstaje z tryptofanu (aminokwasu, który dostarczamy z pokarmem), pełni rolę posłańca organizmu, przekazującego informacje między komórkami mózgowymi. Wytwarzana jest głównie przez płytki krwi, błonę śluzową jelita oraz ośrodkowy układ nerwowy, wpływa więc na regulację snu, apetytu, podwyższa ciśnienie krwi i wpływa na jej krzepnięcie, powoduje skurcz mięśni gładkich. Wpływa na nastrój, popęd seksualny, napęd. Jej niedobory prowadzą do spadku nastroju, libido, zaburzeń snu i apetytu, depresji. Depresja więc, to nie tylko obniżenie nastroju, ale fizyczne zaburzenie, które objawiające się zmniejszeniem stężenia serotoniny w organizmie. U osób ze zdiagnozowaną depresją czy lękiem uogólnionym, w wynikach laboratoryjnych moczu, krwi czy płynu mózgowo-rdzeniowego obserwuje się mniejszą ilość metabolitu serotoniny.

Substancja czynna leku Elicea to escytalopram w dawce 5, 10 lub 20 mg. Substancja ta nie powoduje zwiększenia stężenia serotoniny w ogóle, ale sprawia, że serotonina dłużej przebywa w przestrzeni między komórkami nerwowymi i powoduje, że nie jest ona ponownie wchłaniana, a jej przekaźnictwo jest zwiększone.

Lek stosowany jest w leczeniu:

 • dużych epizodów depresyjnych,
 • zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez (agorafobia to lęk przed wyjściem z domu, tłumem ludzi, miejscami publicznymi),
 • fobii społecznej,
 • zespołu lęku uogólnionego,
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Nie używaj Elicea, jeśli:

 • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
 • stosujesz leki z grupy nieselektywnych nieodwracalnych oraz odwracalnychinhibitorów MAO (monoaminooksydazy, enzymu, którego nieprawidłowości w działaniu prowadzą do zaburzeń nastroju i ciśnienia tętniczego),
 • masz rozpoznany lub wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT w obrazie EKG lub stosujesz leki, które wydłużają odstęp QT
 • Na co zwrócić uwagę przed użyciem Elicea?

  Leku Elicea nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia ze względu na zaobserwowanie w tej grupie pacjentów zachowań samobójczych (myśli i próby samobójcze) i napadów agresji w trakcie terapii escytalopramem. Nie ma także danych mówiących o tym, jaki wpływ ma ta substancja na rozwój psychiczny i fizyczny u dzieci i młodzieży.

  W przypadku pacjentów z lękiem napadowym, w celu uniknięcia stanów lękowych na początku leczenia, zaleca się małą dawkę escytalopramu przez co najmniej dwa tygodnie kuracji. Pacjenci z epizodami manii (podwyższony lub drażliwy nastrój, nieuzasadnione uczucie euforii, lub szybka i częsta frustracja) powinny odstawić lek jeśli wystąpi faza manii.

  Należy zachować ostrożność u osób z niewydolnością wątroby, z zaburzeniami czynności nerek, chorobą niedokrwienną serca, znaczną bradykardią, niedawno przebytym zawale serca, padaczką, u pacjentów z jaskrą (ryzyko rozszerzenia źrenicy).

  Nie ma bezpośrednich interakcji escytalopramu z alkoholem, jednak nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia. Należy przerwać stosowanie leku Elicea w przypadku wystąpienia drgawek. W przypadku pacjentów, którzy mają padaczkę i zaobserwuje się u nich zwiększenie częstości napadów padaczkowych, koniecznie będzie odstawienie leku Elicea.

  Jak stosować Elicea?

  W leczeniu epizodów depresji, lęku uogólnionego, fobii społecznej i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych stosuje się dawki od 10 mg do 20 mg na dobę. Dawkę ustala lekarz na podstawie nasilenia objawów, indywidualnej tolerancji pacjenta na lek, a także innych uwarunkowań. Po osiągnięciu efektów leczenia (około 2-4 tydzień kuracji) konieczne jest przyjmowanie leku w najmniejszej dawce podtrzymującej, dostosowanej indywidualnie do pacjenta.

  U osób w podeszłym wieku, na początku leczenia zaleca się stosowanie połowę dawki oraz mniejszej dawki maksymalnej. Tabletkę przyjmuje się codziennie o tej samej porze, między posiłkami.

  Lek odstawia się stopniowo przez okres od jednego do dwóch tygodni. Nie wolno odstawić leku z dnia na dzień!

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Elicea?

  Jeśli lekarz podejmuje decyzję o podaniu leku Elicea osobom poniżej 18 roku życia, osoba ta powinna być uważnie obserwowana przez swoich najbliższych. Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia), wspominanie o śmierci, niepokojące rysunki. Ryzyko wystąpienia myśli samobójczych utrzymuje się do momentu znaczącej poprawy, co jednak wymaga czasu (pierwsze efekty można zaobserwować po dwóch tygodniach kuracji). Tyczy się to nie tylko depresji, a także innych zaburzeń, w których stosowany jest escytalopram (lęk napadowy, fobia społeczna, zespół lęku uogólnionego). Szczególna ostrożność i konieczność obserwacji pacjenta wymagana jest także u osób, które miały próby samobójcze lub myśli samobójcze przed zastosowaniem leczenia, szczególnie o osób poniżej 25 roku życia.

  Jeśli przyjmujesz doustne leki przeciwzakrzepowe należy prowadzić kontrolę parametrów krzepnięcia krwi podczas wprowadzania i odstawiania escytalopramu (lek wpływa na krzepnięcia krwi). Nie powinno się też pić alkoholu.

  Czy mogę łączyć Elicea z innymi lekami?

  Lek Elicea może wpływać na poziom stężenia glukozy we krwi, dlatego osoby z cukrzycą konieczna może być zmiana dawkowania insuliny lub (i) doustnych leków przeciwcukrzycowych. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, a także innych leków wpływających na czynność płytek krwi, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, kwas acetylosalicylowy, NPLZ. Podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI obserwowano spadek stężenia sodu. Jeśli przyjmujesz leki diuretyczne (moczopędne), jesteś narażony na wystąpienie hiponatremii. Jeśli w trakcie leczenia escytalopramem zauważysz u siebie problemy z pamięcią i koncentracją, bóle głowy, zaburzenia równowagi skontaktuj się koniecznie z lekarzem.

  Pamiętaj, że jednoczesne stosowanie leków o działaniu serotoninergicznym (powodujących zwiększenie stężenia serotoniny) mogą spowodować wystąpienie objawów zespołu serotoninowego, który jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia (objawiający się m. in halucynacjami, podwyższoną temperaturą, nadmiernym poceniem się, przyspieszoną akcją serca, niepokojem). Jednoczesne stosowanie preparatów z dziurawca (ziele, które stosowane jest przy obniżonym nastroju), może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych leku Elicea, a z preparatami zawierającymi lit lub tryptofanem powoduje nasilenie działania escytalopramu. Możliwe, że konieczne będzie zmodyfikowanie dawkowania niektórych leków, jeśli jednocześnie stosujesz lek Elicea, np. omeprazol, fluwoksaminę, tiklopidynę, cymetydynę, metoprolol, propafenon, klomipraminę, risperidon.

  Leku Elicea nie należy stosować równocześnie z:

  • nieselektywnymi i selektywnymi inhibitorami MAO (monoaminooksydazy), np. moklobemid. linezolid,
  • lekami przeciwarytmicznymi lekami przeciwpsychotycznymi, np. haloperydol,
  • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD), np. amitryptylina,
  • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi, np. erytromycyna, leki przeciwmalaryczne,
  • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, np. mizolastyna,  
  • lekami o działaniu serotoninergicznym, np. tryptanami (stosowanymi w leczeniu migreny), tramadol (opioidowy lek przeciwbólowy),
  • neuroleptykami (lekami przeciwpsychotycznymi), np. pochodne fenotiazyny

  Czy po zastosowaniu Elicea mogę prowadzić pojazdy?

  Lek Elicea Q-Tab nie powoduje zaburzeń sprawności intelektualnej i psychoruchowej, jednak nie można wykluczyć wypływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn.

  Czy mogę stosować Elicea będąc w ciąży?

  Nie zaleca się stosowania leku Elica w trakcie ciąży, chyba że jest to bezwględnie konieczne. Nie wolno też nagle przerywać leczenia. Stosowanie escytalopramu w późnym okresie ciąży może zwiększyć ryzyko wystąpienia przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków.

  Czy po zastosowaniu Elicea mogę karmić piersią?

  Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Elicea, ponieważ przypuszcza się, że lek przenika do mleka matki. Decyzję o możliwości karmienia piersią w trakcie leczenia escytalopramem podejmuje lekarz.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Elicea?

  Najczęściej występują w trakcie pierwszych dwóch tygodni leczenia, potem ulegają zmniejszeniu:

  • nudności,
  • bóle głowy,
  • zwiększenie masy ciała,
  • lęk, niepokój,
  • zmniejszenie libido (zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn)
  • bezsenność lub senność,
  • drżenia,
  • bóle mięśni      Rzadziej pojawiają się m.in

  • omdlenia,
  • przyspieszona akcja serca,
  • krwawienia z nosa, przewodu pokarmowego,
  • obrzęk,
  • łysienie,
  • akatyzja, czyli poczucie ciągłej potrzeby poruszania się,
  • arytmia komorowa,       


  Nagłe odstawienie leku Elicea powoduje wystąpienie tzw. objawów odstawiennych: zawroty głowy, zaburzenia czucia (wrażenie porażenia prądem elektrycznym), pobudzenie, niepokój, splątanie, pocenie się, kołatania serca, drażliwość, zaburzenia widzenia

  Skład Elicea

  Substancja czynna: escytalopram w dawce 5, 10 lub 20 mg (w postaci szczawianu)

  Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, krospowidon, powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, hypromeloza 6 c P, dwutlenek tytanu, makrogol 3000, triacetyna

  Jak przechowywać Elicea?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Elicea, PubMed

  autor: Katarzyna Rząca, mgr farm.
  redaktor: Justyna Grzechocińska, mgr farm.
  ostatnia zmiana: 29.10.2015 14:51:25

  Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje na temat produktu, ale nie możesz go traktować jako konsultację farmaceutyczną. Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę, a w przypadku pytań skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

  Opakowania Elicea

  28 tabletek

  10 mg Krka

  dostępny w 69% aptek

  gdzie kupić od 7,99 do 53,11 zł

  28 tabletek

  5 mg Krka

  dostępny w 33% aptek

  gdzie kupić od 9,99 do 55,38 zł

  28 tabletek

  20 mg Krka

  dostępny w 10% aptek

  gdzie kupić od 69,00 do 100,99 zł

  Skonsultuj się z lekarzem on-line

  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

  Umów telekonsultację

  Najnowsze pytania

  Czy mogę zażywać Rutinacea Max D3, jeśli przyjmuję Spamilan i Elicea?
  Czy przy leku elicea oraz spamilan można przyjmować suplement rutinacea max d3?
  odpowiada Katarzyna Domagała

  Czy przyjmowanie trazodonu i escitalopramu może powodować spadek ciśnienia?
  Te leki przyjmuję od miesiąca.Od kilku dni spada mi cisnienie,mam zawroty glowy.Czy przyczyna tkwi w tych lekach?
  odpowiada Aleksandra Żywiec-Pelczar

  Czy mogę zastąpić lek Elicea Q-tab lekiem Escipram?
  Witam! Czy mogę zastąpić lek Elicea Q-tab 15 mg lękiem Escipram? Dziękuję za odpowiedź.
  odpowiada Katarzyna Domagała

  Czy po elicea mogę odczuwać szum w uszach?
  Czy po elicea moge miesz szum w uszacg
  odpowiada Aleksandra Mroczkowska

  Czy od leku Elicea przybiera się dużo na wadze?
  Czy rzeczywiście od leku Elicea można dużo przybierać na wadze
  odpowiada Anna Tyrańska

  Czy po leku Elicea może wystąpić kichanie oraz czy nerwicę lękową można leczyć bez leków?
  Witam czy nerwica lękowa to tylko zaburzenie myśli naszych i czy osłabienie mięśni ciała w nerwicy jest normalne??
  odpowiada Katarzyna Jutrzonka

  Na Twoje pytania w temacie elicea odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

  Wyślij pytanie

  Ulotka

  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Elicea (szybki podgląd pliku PDF).

  źródło: Producent

  Obejrzyj oryginał ulotki Elicea.

  Powiązane artykuły

  Jak rozpoznać i leczyć depresję?
  Andrzej Śniegurski, mgr farm. Smutek, przygnębienie, apatia, lęk i brak energii, by z tym walczyć. Każdy z nas doświadczał podobnych stanów w swoim życiu. Czasem jest to tylko krótkotrwały spadek formy, a niekiedy stan ten trwa tygodniami, miesiącami, latami… Depresja zbiera swoje żniwo w postaci straconych szans, rozbitych rodzin, a nierzadko doprowadza do sytuacji, kiedy nie ma już sił, by stawić czoła życiu. Jak reagować?


  Zaburzenia lękowe (nerwica)
  Marta Janocha, mgr farm. Lęk jest podstawowym symptomem chorób nerwicowych. Zaburzenia lękowe należą do najczęściej występujących problemów psychicznych. Dotyczą one ponad 20% wszystkich ludzi. Najczęściej na nerwicę chorują osoby między 24 a 44 rokiem życia. Niepokój, bezsenność, zawroty głowy, to zaledwie kilka objawów, które mogą towarzyszyć tym zaburzeniom.


  Skuteczne sposoby na stres
  Jakub Rutkowski, mgr farm. Sukces życiowy, pogoń za wyższymi zarobkami i awansem – to wszystko doprowadzić może do pracy ponad siły i stresu. Zbyt wysoki jego poziom nie tylko obniża komfort życia, ale może spowodować również choroby psychiczne. W jaki sposób zachować równowagę między życiem zawodowym i prywatnym? I jak stanąć na nogi, jeśli stres przerodził się już w lęk lub depresję?


  Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
  Karolina Zygmunt, mgr farm. Euforia, pobudzenie, ryzykowne zachowania… a następnie depresja. Takie zmiany mogą oznaczać chorobę afektywną dwubiegunową (CHAD). Jest to coś więcej niż tylko huśtawka nastrojów. Jak przebiega choroba dwubiegunowa? Jak opanować objawy i powrócić do normalnego funkcjonowania?


  Depresja
  Karolina Zygmunt, mgr farm. Uczucia smutku i przygnębienia, utrata radości z życia oraz brak energii do wykonywania codziennych czynności - objawy te, jeżeli utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, mogą świadczyć o depresji.


  Fobia - czy strach ma wielkie oczy?
  Katarzyna Jutrzonka, mgr farm. Osoby dotknięte fobią unikają sytuacji i obiektów powodujących lęk m.in. przed zamkniętymi pomieszczeniami - klaustrofobia, wysokością - akrofobia, tłumem i otwartymi przestrzeniami - agorafobia, czy też przed pająkami - arachnofobia. Czy z fobiami można żyć? Czy fobię można leczyć i całkowicie się jej pozbyć?