---Wolt Drive - produkty

Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja, BioNTech Manufacturing GmbH

Dawka:

Opakowanie:

Koszyk:

0 aptek z Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech na stanie w Polsce

Lokalizacja:

To opakowanie nie jest dostępne w żadnej współpracującej aptece w kraju.

 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech

Comirnaty to szczepionka przeciwko COVID-19 u osób wieku powyżej 5 roku życia. Comirnaty zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka SARS-CoV-2. Szczepionka nie zawiera samego koronawirusa i nie może wywoływać choroby COVID-19.

więcej: Stosowanie Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech, skutki uboczne i interakcje Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech

Jak działa Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech?

Działanie szczepionki Comirnaty polega na przygotowaniu organizmu do obrony przed COVID-19. Cząsteczka mRNA znajdująca się w szczepionce zawiera informacje na temat białka "spike". Jest to białko, które znajduje się na powierzchni SARS-CoV-2, którego wirus potrzebuje, aby dostać się do komórek organizmu.

W momencie otrzymania szczepionki, niektóre komórki organizmu odczytują instrukcję mRNA i tymczasowo wytwarzają białko "spike". Układ odpornościowy zaszczepionej osoby rozpoznaje wtedy to białko jako obce i produkuje przeciwciała oraz aktywuje limfocyty T, które mają za zadanie zwalczyć wirusa.

Jeśli później dana osoba będzie miała kontakt z wirusem SARS-CoV-2, jej układ odpornościowy rozpozna go i będzie gotowy do obrony organizmu.

mRNA ze szczepionki nie pozostaje w organizmie, lecz ulega rozpadowi wkrótce po szczepieniu.

Pełna deklarowana skuteczność szczepionki pojawia się po 7 dniach od przyjęcia drugiej dawki leku.

Nie używaj Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech, jeśli:

masz uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech?

Należy poinformować lekarza, jeśli:

 • kiedykolwiek wystąpiła u nas ciężka reakcja alergiczna lub problemy z oddychaniem po jakiejkolwiek innej szczepionce, zastrzyku lub po podaniu leku Comirnaty w przeszłości,
 • kiedykolwiek zemdleliśmy po wstrzyknięciu igły,
 • ciężko chorujemy lub przechodzimy infekcję z wysoką gorączką,
 • występuje u nas problem z krwawieniem, łatwo dochodzi do powstawania siniaków lub stosuje się leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi,
 • mamy osłabiony układ odpornościowy z powodu choroby, takiej jak zakażenie wirusem HIV lub stosowanych leków.

Jak stosować Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech?

Comirnaty podaje się po rozcieńczeniu w postaci wstrzyknięcia 0,3 ml w mięsień naramienny (u dzieci od 5 do 11 roku życia 0,1 ml).

Podaje się dwa wstrzyknięcia w odstępie co najmniej 21 dni.

Trzecia dawka szczepionki zalecana jest wyłącznie osobom z zaburzeniami odporności (otrzymującym aktywne aktywne leczenie przeciwnowotworowe, po przeszczepach narządów przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne, po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat, z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami niedoborów odporności, z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV, przyjmującym duże dawki sterydów, osobom dializowanym). Dodatkowa dawka powinna być podana nie wcześniej niż 28 dni od drugiej dawki szczepionki.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech?

Tak jak w przypadku każdej innej szczepionki, Comirnaty może nie zapewniać pełnej ochrony wszystkim osobom, które ją otrzymały oraz nie wiadomo jak długo ochrona ta będzie się utrzymywać.

Ponieważ istnieje rekomendacja, aby Comirnaty uzyskała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, firma wprowadzająca Comirnaty do obrotu będzie nadal przedstawiać wyniki głównego badania, które będzie trwało przez 2 lata. To badanie i dodatkowe badania dostarczą informacji o tym, jak długo trwa ochrona, jak skutecznie szczepionka zapobiega ciężkiemu przebiegowi choroby COVID-19, jak dobrze chroni osoby z obniżoną odpornością, dzieci i kobiety w ciąży oraz czy zapobiega przypadkom choroby bezobjawowej.

Czy mogę łączyć Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech z innymi lekami?

Nie przeprowadzono badań interakcji Comirnaty z innymi lekami.

Nie badano jednoczesnego podawania Comirnaty z innymi szczepionkami.

Czy mogę łączyć Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech z alkoholem?

Nie ma informacji na temat stosowania szczepionki Comirnaty z alkoholem.

Czy po zastosowaniu Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech mogę prowadzić pojazdy?

Comirnaty wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Niektóre działania niepożądane mogą jednak zakłócać zdolność prowadzenia pojazdów, więc przed przystąpieniem do tej czynności należy poczekać aż działania te ustąpią.

Czy mogę stosować Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech będąc w ciąży?

Europejska Agencja Leków (EMA) podała we wtorek, że szczepionki przeciw Covid-19 oparte na technologii mRNA nie powodują powikłań ciążowych u przyszłych matek i ich dzieci. Jest to ocena danych z badań obejmujących ok. 65 tys. ciąż na różnych etapach.

Po podaniu szczepionki mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) nie stwierdzono u ciężarnych kobiet żadnych oznak zwiększonego ryzyka powikłań, poronień, przedwczesnych skutków ubocznych u nienarodzonych dzieci.

Część krajów UE poparło już stosowanie szczepionek przeciw Covid-19 u kobiet w ciąży, a wsparcie EMA dla szczepionek mRNA może wzmocnić kampanię szczepień ciężarnych w mniejszych krajach, które polegają na wiedzy naukowej regulatora, jakim jest EMA.

Czy po zastosowaniu Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech mogę karmić piersią?

Nie wiadomo czy Comirnaty przenika do mleka ludzkiego.

Decyzja o zastosowaniu szczepionki u kobiet karmiących piersią powinna być podjęta w ścisłej konsultacji z lekarzem, po rozważeniu korzyści i ryzyka.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech?

Jak wszystkie szczepionki, Comirnaty może powodować skutki uboczne, chociaż nie u każdego one występują.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą:

 • ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia,
 • zmęczenie,
 • ból głowy,
 • ból mięśni i stawów,
 • dreszcze i gorączka,
 • nudności.

Na podstawie dostępnych danych nie została określona częstość występowania wstrząsu anafilaktycznego po podaniu szczepionki.

Skład Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech

Jest to fiolka wielodawkowa. Jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 6 dawek po 0,3 ml po rozcieńczeniu.

 • substancja czynna: 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki COVID-19 mRNA;
 • substancje pomocnicze: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, cholesterol, chlorek potasu, diwodorofosforan potasu, chlorek sodu, dwuwodny fosforan disodu, sacharoza, woda do wstrzykiwań.

Jak przechowywać Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Szczepionkę należy przechowywać w zamrażarce w temperaturze od -90°C do -60°C.

Po wyjęciu z zamrażarki, nierozcieńczoną szczepionkę można przechowywać do 31 dni w temperaturze od 2°C do 8°C lub do 2 godzin w temperaturze do 30°C.

Po rozcieńczeniu szczepionkę przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C i zużyć w ciągu 6 godzin.

Źródła

Ulotka dla pacjenta szczepionki Comirnaty

Skład Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech

Jest to fiolka wielodawkowa. Jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 6 dawek po 0,3 ml po rozcieńczeniu.

 • substancja czynna: 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki COVID-19 mRNA;
 • substancje pomocnicze: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, cholesterol, chlorek potasu, diwodorofosforan potasu, chlorek sodu, dwuwodny fosforan disodu, sacharoza, woda do wstrzykiwań.

Kto może wystawić receptę na Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech

2022-12-08

Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski za pośrednictwem mediów społecznościowych, do Polski dotarło już 504 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19, przeznaczonych dla najmłodszych dzieci. Będą nimi szczepione dzieci w wieku od 0.5 roku do 4 lat.

2022-08-16

17 sierpnia Ministerstwo Zdrowia wprowadzi możliwość szczepienia czwartą dawką szczepionki przeciw COVID-19 personelu medycznego, pracowników podmiotów, studentów kierunków medycznych i farmaceutów. Minister Adam Niedzielski poinformował, że resort chce, by pierwszeństwo miały osoby, które bezpośrednio zajmują się pacjentami covidowymi.

2022-04-15

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia - od 20 kwietnia osoby powyżej 80. roku życia mogą zapisywać się na czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Osoby w wieku 80+, które otrzymały pełny schemat szczepienia podstawowego oraz pierwszą dawkę przypominającą preparatem mRNA przeciw COVID-19 , od 20 kwietnia mogą zapisać się na drugą dawkę przypominającą. Już po północy z 19 na 20 kwietnia ruszy rejestracja na szczepienie. Dla osób powyżej 80 lat, które przyjęły dawkę przypominjącą mRNA, od której minęło minimum 150 dni, skierowania zostaną wystawione automatycznie. W przypadku braku skierowania, decyzję o wystawieniu podejmie lekarz. W szczepieniu przypominającym będą stosowane szczepionki mRNA, czyli Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) w połowie dawki.

2022-01-27

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenie Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 26 stycznia 2022 r. uwzględniające stanowisko WHO z dnia 21 stycznia 2022 r. oraz stanowisko amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) z dnia 5 stycznia 2022 r., informuje, że od dnia 28 stycznia 2022 r. rozpocznie się proces wystawiana skierowań na dawkę przypominjącą dla osób zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 12 r.ż. W szczepieniu przypominającym wykonywanym stosowany jest preparat Comirnaty (Pfizer-BioNTech) z zachowaniem odstępu co najmniej 5. miesięcy po ukończeniu pełnego (dwudawkowego) schematu szczepienia przeciw COVID-19.

2022-01-19

Europejska Agencja Leków (EMA) podała we wtorek, że szczepionki przeciw Covid-19 oparte na technologii mRNA nie powodują powikłań ciążowych u przyszłych matek i ich dzieci. Jest to ocena danych z badań obejmujących ok. 65 tys. ciąż na różnych etapach. Po podaniu szczepionki mRNA - Comirnaty (Pfizer-BioNTech) i Spikevax (Moderna) - nie stwierdzono u ciężarnych kobiet żadnych oznak zwiększonego ryzyka powikłań, poronień, przedwczesnych skutków ubocznych u nienarodzonych dzieci. Część krajów UE poparło już stosowanie szczepionek przeciw Covid-19 u kobiet w ciąży, a wsparcie EMA dla szczepionek mRNA może wzmocnić kampanię szczepień ciężarnych w mniejszych krajach, które polegają na wiedzy naukowej regulatora, jakim jest EMA.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech

Kategorie Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech

Dostępność Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTech w aptekach

Wszystkie opakowania Comirnaty szczepionka na COVID-19 mRNA Pfizer/BioNTechw 0% aptek
10 fiolek (100 dawek, 10 dawek/fiol.)w 0% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy