---Wolt Drive - produkty

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, cena i dostępność w aptekach w Polsce

produkt na receptę do zastrzeżonego stosowania, tabletki powlekane,

Dizoproksyl tenowofiru (tenofovir disoproxil)

,

Emtrycytabina (emtricitabine)

, Mylan

Dawka:

200 mg + 245 mg

Opakowanie:

30 tabletek
w 5% aptek, od 159,90 zł do 247,99 zł

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

83 apteki z Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 159,90 zł do 247,99 zł.
 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan to lek w postaci doustnych tabletek. Preparat zawiera emtrycytabinę oraz dizoproksyl tenofowiru, wskazane w profilaktyce i leczeniu zakażenia wirusem HIV-1 u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

więcej: Stosowanie Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, skutki uboczne i interakcje Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Jak działa Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan?

W wyniku przemian metabolicznych, zarówno emtrycytabina i dizoproksyl tenofowiru ulegają przekształceniu do form aktywnych. Hamują wówczas enzym odwrotną transkryptazę HIV-1, co powoduje przerwanie łańcucha DNA wirusa i jego śmierć.

Nie używaj Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, jeśli:

 • masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu,
 • został potwierdzony pozytywny wynik zakażenia wirusem HIV-1 lub nie masz określonego statusu serologicznego, a lek miałbyś zastosować w ramach profilaktyki przedekspozycyjnej,
 • pacjent ma mniej niż 12 lat.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan?

 • Poinformuj lekarza o wcześniejszym przyjmowaniu leków przeciwretrowirusowych w celu leczenia zakażenia wirusem HIV-1 zawierającym mutację K65R.
 • Jeśli wystąpią objawy kliniczne wskazujące na ostre zakażenie wirusowe oraz niedawną ekspozycję na wirus HIV-1, należy opóźnić przyjmowanie leku o co najmniej miesiąc i wykluczyć zakażenie HIV-1 przed rozpoczęciem leczenia w ramach profilaktyki wirusa. 
 • Jeśli jesteś zakażony wirusem HIV-1 z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C i przyjmujesz leki przeciwretrowirusowe, możesz być narażony na zwiększone ryzyko ciężkich działań niepożądanych dotyczących wątroby, mogących prowadzić do zgonu. W celu zapewnienia odpowiedniego leczenia zakażeniaHIV z jednoczesnym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B lub C, lekarz powinien uwzględniać aktualne wytyczne dotyczące terapii zakażenia HIV. 

Jak stosować Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan?

 • W przypadku osób dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i więcej, o masie ciała co najmniej 35 kg, dawkowanie podczas leczenia zakażenia HIV to 1 tabletka raz na dobę.
 • W zapobieganiu zakażeniom wirusem HIV, dawkowanie dla osób dorosłych to 1 tabletka raz na dobę.
 • Lek należy przyjmować w trakcie jedzenia.
 • Tabletkę można rozkruszyć i zawiesić w około 100 ml wody, soku pomarańczowego lub winogronowego i natychmiast zażyć.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan?

 • Jeśli pominąłeś dawkę leku, a  minęło mniej niż 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania dawki, należy przyjąć ją jak najszybciej i powrócić do schematu dawkowania.Jeśli minęło więcej niż 12 godzin, a zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i powrócić do schematu dawkowania.
 • Jeżeli w ciągu 1 godziny od przyjęcia leku wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę. Jeśli wymioty pojawią się później niż po 1 godzinie od przyjęcia leku, nie należy przyjmować kolejnej dawki. 
 • W czasie terapii należy kontrolować funkcjonowanie wątroby oraz nerek, a wszelkie zaobserwowane zaburzenia, natychmiast zgłaszać lekarzowi.
 • Przyjmowanie leku może wpływać negatywnie na zdrowie kości. W przypadku zauważenia nieprawidłowości kostnych u dzieci i młodzieży, należy skonsultować się z endokrynologiem i nefrologiem.
 • Podczas terapii może dojść do zwiększenia masy ciała.

Czy mogę łączyć Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan z innymi lekami?

 • Leku nie należy stosować z preparatami zawierającymi adefowir lub lamiwudynę ze względu na ryzyko wystąpienia nefrotoksyczności.
 • Jednoczesne przyjmowanie leku z dydanozyną, może prowadzić do wzrostu stężenia dydanozyny we krwi, zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej i zapalenia trzustki.
 • Lek jest wydalany głównie przez nerki, dlatego jego równoczesne podawanie z produktami leczniczymi osłabiającymi czynność tego narządu lub konkurującymi o aktywne wydzielanie kanalikowe, np. cydofowirem może prowadzić dozwiększenia stężenia w surowicy krwi wszystkich przyjmowanych leków, a co za tym idzie do zwiększenia ryzyka wystąpienia ich działań niepożądanych.
 •  Aminoglikozydy, amfoterycyna B, foskarnet, gancyklowir, pentamidyna, wankomycyna,cydofowir i interleukina-2 podawane razem z lekiem, mogą doprowadzić do nefrotoksyczności.
 • Połączenie leku z atazanawirem, rytonawirem, darunawirem, lopinawirem również może doprowadzić do niebezpiecznego  zaburzenia funkcjonowania nerek.
 • Ledipaswir, sofosbuwir oraz welpataswir stosowane jednocześnie z lekiem, mogą nasilać jego działania niepożądane. 

Czy mogę łączyć Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan z alkoholem?

Podczas stosowania leku, nie powinno się spożywać alkoholu ze względu na ryzyko zaburzenia funkcjonowania nerek i wątroby.

Czy po zastosowaniu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan mogę prowadzić pojazdy?

Brak informacji na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów. Warto jednak zaznaczyć, że podczas leczenia mogą występować zawroty głowy.

Czy mogę stosować Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan będąc w ciąży?

Jeśli istnieje konieczność przyjmowania leku, można go stosować w czasie ciąży.

Czy po zastosowaniu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan mogę karmić piersią?

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku, ponieważ substancje czynne przenikają do mleka matki.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan?

Podczas stosowania leku może dojść do następujących działań niepożądanych:

 • nudności,
 • biegunki, 
 • wymiotów,
 • neutropenii,
 • reakcji uczuleniowych,
 • hipofosfatemii,
 • hiperglikemii,
 • hipertrójglicerydemii,
 • zaburzeń snu,
 • bólu i zawrotów głowy,
 • hiperbilirubinemii,
 • bóli brzucha,
 • wzdęć,
 • wysypki,
 • obrzęku naczynioruchowego,
 • zwiększonej aktywności kinazy keratynowej,
 • astenii.

Skład Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

 • substancje czynne: 1 tabletka zawiera 200 mg emtrycytabiny oraz 245 mg dizoproksylu tenofowiru (coodpowiada 300 mg dizoproksylu maleinianu tenofowiru),
 • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza o niewielkim stopniu podstawienia, tlenek żelaza czerwony, krzemionka koloidalna, stearynian magnezu, hypromeloza, dwutlenek tytanu, triacetyna, błękit brylantowy FCF, lak aluminiowy, tlenek żelaza żółty.

Jak przechowywać Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan?

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Źródła

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Skład Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

 • substancje czynne: 1 tabletka zawiera 200 mg emtrycytabiny oraz 245 mg dizoproksylu tenofowiru (coodpowiada 300 mg dizoproksylu maleinianu tenofowiru),
 • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza o niewielkim stopniu podstawienia, tlenek żelaza czerwony, krzemionka koloidalna, stearynian magnezu, hypromeloza, dwutlenek tytanu, triacetyna, błękit brylantowy FCF, lak aluminiowy, tlenek żelaza żółty.

Kto może wystawić receptę na Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Kategorie Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Dostępność Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan w aptekach

Wszystkie opakowania Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylanw 5% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Najnowsze filmy