Stosowanie i działanie Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg tabletki

Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg to lek złożony, zawierający w swoim składzie 3,5 mg perindoprilu i 2,5 mg amlodypiny. Preparat wskazany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego u osób dorosłych.

Produkt o kategorii ATC C09BB: Serce, Leki działające na układ renina-angiotensyna, Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach, inhibitorów konwertazy angiotensyny w połączeniach z antagonistami wapnia.

Ostrzeżenie. Poniższy artykuł dotyczy leku na receptę. Nasze artykuły są pisane i weryfikowane przez farmaceutów, a na ich treść nie mają wpływu producenci.

Jak działa Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg?

Perindopril należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Hamuje powstawanie angiotensyny II, przez co ogranicza jej bezpośrednie działanie kurczące mięśnie gładkie tętniczek, zmniejsza opór obwodowy i zwiększa pojemność minutową serca, dzięki czemu obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Amlodypina zaliczana jest do grupy blokerów kanałów wapniowych. Hamuje transport jonów wapnia do wnętrza komórek, a tym samym działa rozkurczająco i powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego.

Nie używaj Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg, jeśli:

 • jesteś uczulony na substancje czynne lub jakiekolwiek substancje pomocnicze zawarte w leku Co-Prestarium Initio,
 • cierpisz na ciężkie zaburzenia czynności nerek,
 • jesteś po przeszczepie nerki,
 • cierpisz na hiperaldosteronizm pierwotny,
 • po zastosowaniu leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny wystąpił u Ciebie obrzęk naczynioruchowy,
 • chorujesz na dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy,
 • stwierdzono u Ciebie ciężkie niedociśnienie tętnicze,
 • doświadczyłeś kiedykolwiek wstrząsu (w tym również wstrząsu kardiogennego),
 • stwierdzono u Ciebie zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. zwężenie zastawki aorty dużego stopnia),
 • chorujesz na hemodynamicznie niestabilną niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego,
 • stwierdzono u Ciebie znaczne, obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki,
 • u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg?

Pacjenci poddawani odczulaniu powinni po konsultacji z lekarzem czasowo odstawić lek Co-Prestarium Initio, aby uniknąć wystąpienia reakcji rzekomo anafilaktycznej, objawiającej się m.in. wstrząsem, utratą świadomości w czasie do 20 minut od kontaktu z substancją szkodliwą.

Pacjenci poddawani dializoterapii z użyciem błon o dużej przepuszczalności powinni zachować szczególną ostrożność. Konieczne może okazać się zastosowanie błon dializacyjnych innego typu lub leku nadciśnieniowego z innej grupy, na czas prowadzenia dializ.

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej funkcjonującej nerki, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż stosowanie leku Co-Prestarium Initio może zwiększyć ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego oraz niewydolności nerek.

Należy zachować ostrożność stosując leki z grupy antagonistów kanału wapniowego, w tym amlodypinę, u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia w przyszłości zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zgonu.

Jak stosować Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg?

Początkowo zaleca się stosowanie 1 tabletki raz na dobę, najlepiej rano przed posiłkiem.

Jeśli po czterech tygodniach leczenia nie zaobserwowano poprawy kontroli ciśnienia tętniczego, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 2 tabletek raz na dobę.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg?

 • Podczas stosowania leku Co-Prestarium Initio należy regularnie kontrolować poziom kreatyniny i potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.
 • Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W razie pogorszenia parametrów wątrobowych, lekarz może zdecydować o przerwaniu stosowania leku.
 • W razie wystąpienia obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, głośni lub krtani, leczenie należy przerwać natychmiast. Do czasu ustąpienia objawów pacjent powinien pozostać pod obserwacją lekarza. Konieczne może okazać się przyjęcie leków przeciwalergicznych.
 • W razie wystąpienia obrzęku krtani, języka lub głośni należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. W takiej sytuacji podanie adrenaliny może okazać się konieczne.
 • Pacjentom cierpiącym na kolagenozę, stosującym leki immunosupresyjne, ze współistniejącą niewydolnością nerek, zaleca się okresowe oznaczanie liczby krwinek białych. W razie wystąpienia objawów zakażenia bakteryjnego, takich jak gorączka, ból głowy, ból mięśni, konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu rozpoczęcia odpowiedniej antybiotykoterapii.
 • Ze względu na zawartość amlodypiny, leku nie należy popijać sokiem z grejpfruta, gdyż może on nasilać hipotensyjne działanie preparatu.
 • Pacjenci z cukrzycą przyjmujący insulinę lub doustne leku przeciwcukrzycowe, powinni monitorować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza na początku stosowania leku Co-Prestarium Initio.

Czy mogę łączyć Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg z innymi lekami?

 • Jednoczesne stosowanie preparatu z lekami zawierającymi sakubitryl i walsartan nie jest wskazane, gdyż zwiększa ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego. Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan przed upływem 36 godzin od podania ostatniej dawki leku Co-Prestarium Initio.
 • Jednoczesne przyjmowanie leków z grupy inhibitorów mTOR, takich jak np. syrolimus, ewerolimus, tamsyrolimus nie jest wskazane, gdyż zwiększa ryzyko wystąpienia obrzęków naczynioruchowych.
 • Leku Co-Prestarium Initio nie należy łączyć z preparatami z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenem, gdyż może to prowadzić do wystąpienia niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek.
 • Perindopril może zaburzać działanie leków stosowanych do znieczulenia ogólnego, dlatego na dzień przed planowanym zabiegiem należy przerwać stosowanie leku.
 • Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Co-Prestarium Initio wraz z lekami oszczędzającymi potas, suplementami potasu lub zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas.
 • Perindopril zwiększa toksyczne działanie soli litu.
 • Jednoczesne przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może osłabić działanie leku.
 • Jednoczesne przyjmowanie rifampicyny, wyciągu z ziela dziurawca, wpływa na zmniejszenie stężenie amlodypiny w osoczu.
 • Jednoczesne przyjmowanie leków moczopędnych nieoszczędzających potasu nie jest wskazane, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, gdyż może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego.
 • Leki takie jak baklofen, amifostyna, leki przeciwdepresyjne czy przeciwpsychotyczne mogą nasilać hipotensyjne działanie preparatu Co-Prestarium Initio, dlatego ich jednoczesne stosowanie wymaga odpowiedniego dawkowania lub w niektórych przypadkach może być przeciwwskazane.
 • Leki sympatykomimetyczne, kortykosteroidy, tetrakozaktyd mogą osłabiać działanie leku.
 • Leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne (np. prazosyna, alfuzosyna, doksazosyna) nasilają działanie leku Co-Prestarium Initio i mogą zwiększać ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej (niedociśnienie i zawroty głowy przy zmianie pozycji ciała z leżącej na stojącą).

Czy mogę łączyć Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg z alkoholem?

Leku nie należy łączyć z alkoholem, gdyż może to prowadzić do omdlenia i utraty przytomności na skutek niedociśnienia ortostatycznego.

Czy po zastosowaniu Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg mogę prowadzić pojazdy?

Ponieważ podczas stosowania leku mogą wystąpić, m.in. zawroty głowy, zaburzenia widzenia oraz senność, zdolność reakcji może być zaburzona, szczególnie w pierwszych dniach stosowania leku. W razie wystąpienia wyżej opisanych objawów, nie należy w tym okresie prowadzić pojazdów mechanicznych.

Czy mogę stosować Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg będąc w ciąży?

Leku nie należy stosować podczas ciąży.

Czy po zastosowaniu Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg mogę karmić piersią?

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg?

Do najczęstszych działań niepożądanych występujących po zastosowaniu leku Co-Prestarium Initio należą, m.in.:

 • zawroty i ból głowy,
 • suchy, męczący kaszel,
 • obrzęki kończyn.

Rzadziej zaobserwowano także:

 • nadmierną męczliwość,
 • rumień i wysypkę skórną,
 • wzrost poziomu cukru we krwi.

Skład Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg

 • substancje czynne: 2,378 mg perindoprilu (co odpowiada 3,5 mg perindoprilu z argininą), 3,4675 mg amlodypiny bezylanu (co odpowiada 2,5 mg amlodypiny),
 • substancje pomocnicze: hydroksypropyloceluloza, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, cytrynian trietylu, stearynian magnezu

Jak przechowywać Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg?

Brak specjalnych zaleceń odnośnie warunków przechowywania leku.

Źródła

Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego

autor: Angelika Talar-Śpionek, mgr farm.
redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.
ostatnia zmiana: 08.08.2019 11:24:07

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje na temat produktu, ale nie możesz go traktować jako konsultację farmaceutyczną. Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę, a w przypadku pytań skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Opakowania Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg

30 tabletek

Servier

dostępny w 57% aptek

gdzie kupić od 15,95 do 27,97 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Jakich suplementów diety nie mogę stosować zażywając Prestarium?
Czy prestarium 5mg koliduje z jakimiś suplementami jeżeli tak to jakimi oraz z jakimi lekami nie Lenczyk wolno.
odpowiada Iwona Napierała

Czy bolące stawy mogą być skutkiem ubocznym stosowania prestarium?
Biorę Prestarium 2,5 mg,Nebilenin 1/4 tabletki 5mg,.Od dłuższego czasu bolą mnie stawy w kostkach ,kolanach ,łokciach .Puchną mi nogi w kostkach i ja...
odpowiada Iwona Napierała

Czy mogę wziąć 100 mg sildenafilu, jeśli przyjmuję leki Co-Prestarium i Tertensif SR?
Witam mam problem z potencja, lecze się na nadciśnienie (tentersiw i coprestarium) Czy mogę wziąść Sildenafil 100mg
odpowiada Katarzyna Domagała

Co mam zrobić, jeśli mam skoki ciśnienia po leku Limetic?
Od dziś biorę lemetic i zauważyłam skoki ciśnienia wczoraj wzięłam ostatnia tabletkę orgametril i ciśnienie było ok biorę leki bibloc1,25, encorton 5m...
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy mogę stosować Co-Prestarium, jeśli zażywam Encorton, Bibloc i Orgametril?
Biorę lek orgametril i mam nie zawsze skoki ciśnienia lekarz rodzinny powiedział że jeśli będę miała 140 te pierwsze ciśnienie mam brać lek na nadciśn...
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy mogę brać Co-Prestarium przy niskim ciśnieniu?
mam skoki ciśnienia czy mogę brać ten lek przy niskim ciśnieniu? np 124/55 .lek przepisany przez kardiologa po operacji tętniaka aorty
odpowiada Katarzyna Domagała

Na Twoje pytania w temacie co-prestarium odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Wyślij pytanie

Ulotka

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg (szybki podgląd pliku PDF).

źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Obejrzyj oryginał ulotki Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg.