---

Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki powlekane,

Amlodypina (amlodipine)

,

Atorwastatyna (atorvastatin)

,

Peryndopryl (perindopril)

, Servier

Opakowanie:

Koszyk:

100+ aptek z Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 32,99 zł do 71,99 zł.
 Pokaż mapę 
---

Więcej informacji o Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg

Triveram to doustny lek złożony zawierający w składzie trzy substancje lecznicze: atorwastatynę, peryndopryl i amlodypinę. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej, powiązanej z hipercholesterolemią lub hiperlipidemią.

więcej: Stosowanie Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg, skutki uboczne i interakcje Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg

Jak działa Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg?

Atorwastatyna należy do grupy statyn. Jej działanie polega na obniżeniu lipidów we krwi poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu. Powoduje tym samym zmniejszenie stężenia "złego" cholesterolu (LDL) oraz triglicerydów, jednocześnie zwiększając stężenie "dobrego" cholesterolu (HDL).

Peryndopryl to lek zaliczany do grupy inhibitorów enzymu konwertazy angiotensyny. Poprzez hamowanie działania tego enzymu, peryndopryl rozkurcza naczynia krwionośne, zmniejszając ciśnienie krwi. 

Amlodypina jest natomiast lekiem zaliczanym do grupy blokerów kanału wapniowego. Działa poprzez zmniejszenie stężenia wapnia w komórkach mięśnia sercowego oraz w naczyniach krwionośnych, co powoduje ich rozszerzenie i spadek ciśnienia krwi. 

Nie używaj Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg, jeśli:

  • u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynne, jakikolwiek lek należący do grupy inhibitorów angiotensyny (inhibitor ACE), pochodnych dihydropirydyny, statyn lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
  • współistnieje czynna choroba wątroby lub niewyjaśnione zwiększenie aktywności prób wątrobowych, 
  • u kobiet w ciąży, karmiących piersią i u kobiet w wieku rozrodczym, niestosujących skutecznych metod antykoncepcyjnych, 
  • stwierdzono ciężkie niedociśnienie tętnicze lub wstrząs (w tym kardiogenny), 
  • u pacjenta występuje zwężenie drogi odpływu lewej komory serca,
  • występuje hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po przebyciu ostrego zawału serca, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego), związany z uprzednim leczeniem inibitorami ACE w wywiadzie, bądź wrodzony lub idioparyczny obrzęk naczynioruchowy, 
  • pacjent stosuje pozaustrojowe metody leczenia powodujące kontakt krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym, 
  • stwierdzono znaczne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy zaopatrującej jedyną nerkę, 
  • jednocześnie stosowane są produkty lecznicze zawierające aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg?

Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Triveram należy oznaczyć aktywność kinazy kreatynowej u pacjentów z:

  • zaburzeniami czynności nerek,
  • niedoczynnością tarczycy,
  • chorobami mięśni (również w wywiadzie rodzinnym),
  • wcześniejszym wystąpieniem uszkodzeń mięśni po stosowaniu statyn lub fibratów,
  • chorobą wątroby w wywiadzie lub spożywających duże ilości alkoholu.

Jak stosować Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg?

Należy stosować jedną tabletkę dziennie, najlepiej rano, przed posiłkiem. 

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg?

  • Należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi wystąpienie bólów mięśniowych, kurczów lub osłabienia mięśni, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu złe samopoczucie lub gorączka.
  • W przypadku pojawienia się objawów obrzęku naczynioruchowego, czyli obrzęku twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni lub krtani, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza. 
  • Podczas leczenia inhibitorami ACE (do których należy perindopril, składnik Triveramu), u niektórych pacjentów występuje suchy, uporczywy kaszel, który ustępuje po przerwaniu leczenia. 
  • W trakcie leczenia atorwastatyną nie należy spożywać dużych ilości soku grejpfrutowego.

Czy mogę łączyć Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg z innymi lekami?

  • Ryzyko wystąpienia rabdomiolizy (rozpadu mięśni) jest zwiększone, gdy Triveram stosowany jest jednocześnie z cyklosporyną, telitromycyną, klarytromycyną, delawidryną, styrypentolem, ketokonazolem, worykonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, letermowirem, inhibitorami proteazy HIV (rytonawirem, lopinawirem, atazanawirem, indynawirem, darunawirem, typranawirem), gemfibrozylem, kwasem fibrynowym, kwasem fuksydowym, erytromycyną, niacyną i ezetymibem. 
  • Ryzyko hiperkalemii wzrasta, jeśli jednocześnie są stosowane: aliskiren, sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II, niesteroidowe leki przeciwzapalne, heparyny, leki immunosupresyjne (np. cyklosporyna, takrolimus, trimetoprim), kotrimoksazol, dantrolen. 
  • Jednoczesne stosowanie estramustyny lub gliptyny zwiększa ryzyko obrzęku naczynioruchowego.
  • Jednoczesne stosowanie litu zwiększa ryzyko jego toksyczności.
  • Podczas stosowania leków przeciwcukrzycowych i Triveramu może dojść do obniżenia poziomu glukozy we krwi. Ryzyko jest szczególnie wysokie w początkowych dniach leczenia. 
  • Jednoczesne stosowanie baklofenu może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.
  • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (ibuprofen, kwas acetylosalicylowy) mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe Triveramu oraz zwiększać ryzyko niewydolności nerek.
  • Racekadotryl oraz inhibitory mTOR (syrolimus, ewerolimus, tamsyrolimus) mogą powodować zwiększone ryzyko obrzęku naczyniowego, jeśli stosowane są jednocześnie z Triveramem. 
  • Jednoczesne stosowanie Triveramu i doustnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać stężenie noretyndronu i etynyloestradiolu w osoczu.
  • Niektóre leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne mogą nasilać działanie obniżające ciśnienie krwi.
  • Jednoczesne stosowanie soli złota w iniekcjach może prowadzić do zaczerwienienia twarzy, nudności, wymiotów i niedociśnienia.

Czy mogę łączyć Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg z alkoholem?

Nie zaleca się stosowania alkoholu w trakcie przyjmowania Triveramu.

Czy po zastosowaniu Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg mogę prowadzić pojazdy?

Lek ten nie wpływa bezpośrednio na zdolność prowadzenia pojazdu, ale ze względu na możliwość wystąpienia niskiego ciśnienia krwi, zawrotów głowy, zmęczenia i nudności, zwłaszcza na początku leczenia, zaleca się zachowanie ostrożności.

Czy mogę stosować Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg będąc w ciąży?

Lek jest przeciwwskazany podczas ciąży. W trakcie terapii, kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie metody antykoncepcyjne. 

Czy po zastosowaniu Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg mogę karmić piersią?

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Triveram.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg?

  • stan zapalny nosa i gardła,
  • małopłytkowość, leukopenia, eozynofilia, agranulocytoza lub pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna,
  • nadwrażliwość i anafilaksja, 
  • hiperglikemia, hiponatremia, hiperkaliemia, jadłowstręt, 
  • zaburzenia snu, depresja, koszmary senne, splątanie, 
  • senność, zawroty głowy, gól głowy drżenie, zaburzenie smaku, omdlenie, niedoczulica, parestezje, hipertonia, neuropatia obwodowa, udar, niepamięć, zaburzenia pozapiramidowe, 
  • zaburzenia widzenia, 
  • szum uszny, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, utrata słuchu, 
  • zawał serca, dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca,
  • niedociśnienie tętnicze, zapalenie naczyń krwionośnych, uderzenia gorąca, 
  • nudności, wymioty, ból w górnej i dolnej części brzucha, niestrawność, biegunka, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki, rozrost dziąseł, zmieniona czynność jelit, odbijanie się, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, 
  • niewydolność wątroby,
  • wysypka, świąd, pokrzywka, plamica, odbarwienie skóry, nadmierne pocenie się, osutka, łysienie,
  • obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry złuszczające, pemfigoid, nasilenie łuszczycy, zespół Stevensa Johnsona, reakcje nadwrażliwości na światło, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy, 
  • obrzęk stawów, kostek, ból kończyn i stawów,
  • ból, zmęczenie i skurcze mięśni pleców i szyi, miopatia, rabdomioliza, zerwanie mięśni, zapalenie ścięgna, zespół toczniopodobny, immunozależna miopatia, 
  • zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy, częstomocz, niewydolność nerek, 
  • zaburzenia erekcji, ginekomastia, 
  • zmiany w obrazie biochemicznym krwi.

Skład Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg

  • substancje lecznicze: atorwastatyna 10, 20 lub 40 mg, peryndopryl 5 lub 10 mg, amlodypina 5 lub 10 mg,
  • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, wapnia węglan, hydroksypropyloceluluza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, magnezu stearynian, glicerol, hypromeloza, makrogol 6000, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak przechowywać Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniże 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Źródła

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Skład Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg

  • substancje lecznicze: atorwastatyna 10, 20 lub 40 mg, peryndopryl 5 lub 10 mg, amlodypina 5 lub 10 mg,
  • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, wapnia węglan, hydroksypropyloceluluza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, magnezu stearynian, glicerol, hypromeloza, makrogol 6000, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Kto może wystawić receptę na Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg

2020-10-13

Jak informuje producent, kolejna partia leku Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg ma trafić do aptek pod koniec przyszłego tygodnia. Pozostałe dawki leku są w stałej sprzedaży.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg

Dostępność Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg aptekach

Wszystkie opakowania Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mgw 28% aptek
30 tabletekw 28% aptek

Ulotka produktu Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Triveram 20 mg + 5 mg + 5 mg (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
;