Statystyki

Leki zmniejszające stężenie lipidów

kategoria ATC o kodzie C10

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Serce (kod C).

Zawiera 821 produktów, z czego 325 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 68 to leki OTC (bez recepty), 428 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 86 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 821 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 268.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Leki zmniejszające stężenie lipidów, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 2 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C10. Leki zmniejszające stężenie lipidów (268)