---

Bactroban, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, maść do nosa,

Mupirocyna (mupirocin)

, GlaxoSmithKline

Dawka:

2%

Opakowanie:

3 gramy
w 65% aptek, od 46,99 zł do 109,59 zł

Koszyk:

100+ aptek z Bactroban na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 46,99 zł do 109,59 zł.
 Pokaż mapę 
---

Więcej informacji o Bactroban

Bactroban to mający postać kremu lub maści preparat zawierający antybiotyk - mupirocynę. Preparat ten stosuje się w leczeniu niewielkich ran skórnych (szytych, szarpanych lub otarciowych), które uległy wtórnemu nadkażeniu bakteryjnemu.

więcej: Stosowanie Bactroban, skutki uboczne i interakcje Bactroban

Jak działa Bactroban?

Lek Bactroban w postaci maści do nosa zawiera jako substancję czynną mupirocynę. Należy ona do nowoczesnych antybiotyków, a jej działanie polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych, dzięki czemu po zastosowaniu miejscowym (do nosa) wykazuje działanie bakteriostatyczne (w mniejszych stężeniach) lub bakteriobójcze (w stężeniach większych). Maść Bactroban jest przeznaczona do stosowania wyłącznie do nosa, a wskazaniem do jej użycia jest eliminacja z nosa bakterii należących do grupy zwanej gronkowcami, w tym odpornych na metycylinę (antybiotyk) szczepów Staphyloccocus aureus (Gronkowiec złocisty).Należy pamiętać, iż Bactroban jest lekiem wydawanym z przepisu lekarza, dlatego rozpoczęcie stosowania tego produktu powinno nastąpić po konsultacji lekarskiej, wyraźnym jego zaleceniu i ustaleniu dawkowania oraz czasu stosowania. Pamiętaj, że Bactroban to maść przeznaczona do stosowania wyłącznie do nosa.

Nie używaj Bactroban, jeśli:

• masz uczulenie na mupirocynę, lub którykolwiek inny składnik zawarty w leku (wymienione w ulotce oraz w opracowaniu poniżej).

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Bactroban?

Pamiętaj:

  • by nie stosować maści Bactroban u noworodków i niemowląt,
  • Bactroban to maść, którą należy aplikować wyłącznie do nosa – należy unikać kontaktu z oczami i nie stosować jej w pobliżu oczu, ust, ani jej połykać. W przypadku dostania się maści do oka, należy dokładnie i obficie przemyć je wodą, aż do usunięcia pozostałości maści.
  • mupirocyna zawarta w maści to antybiotyk – tak jak w przypadku innych antybiotyków i produktów przeciwbakteryjnych, ich używanie powyżej zalecanego czasu, może spowodować, że bakterie staną się oporne na lek i w efekcie nie będzie on już skuteczny. By tego uniknąć stosuj preparaty zawierające antybiotyki dokładnie przez okres czasu, który został ustalony przez lekarza, bądź po konsultacji z farmaceutą.

Jak stosować Bactroban?

Lek Bactroban należy stosować do nosa 2 razy na dobę. Po pierwsze dokładnie umyj i osusz ręce przed użyciem leku. Wyciśnij niewielką ilość maści (wielkości główki od zapałki) na mały palec i umieść wewnątrz jednego z nozdrzy. Wyciśnij po raz kolejny taką samą ilość maści na palec i umieść wewnątrz drugiego z nozdrzy. Zaciśnij delikatnie skrzydełka nosa tak, aby rozprowadzić równomiernie maść w obrębie nozdrzy.Po zakręceniu tubki dokładnie umyj ręce.

Jeżeli istnieje konieczność użycia maści u małego dziecka można, zamiast małego palca, posłużyć się patyczkiem kosmetycznym. U tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność. Lek jest przeciwskazany u niemowląt i noworodków (bezpieczeństwo stosowania nie zostało określone).

To, jak długo należy stosować maść Bactroban ustali lekarz prowadzący. Zwykle, bakterie w nosie giną w ciągu od 3 do 5 dni od rozpoczęcia kuracji. Leku Bactroban nie należy stosować dłużej niż 10 dni. Stosuj lek przez taki okres czasu, jaki ustalił lekarz. Nie przerywaj stosowania maści wcześniej, ponieważ istnieje ryzyko, że nie wszystkie bakterie zginą, a co więcej mogą się dalej namnażać. Jeśli masz wątpliwości kiedy zakończyć stosowanie leku zapytaj lekarza prowadzącego lub farmaceutę. Bactroban jest wskazany tylko do stosowania donosowo, w przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie i obficie przemyj oczy wodą aż do usunięcia nadmiaru maści.

Jeżeli zapomnisz zastosować lek, użyj go natychmiast, gdy sobie przypomnisz. Jeśli jednak pora, o której powinieneś zastosować kolejną dawkę wypada w ciągu godziny – opuść dawkę, o której zapomniałeś. Nie stosuj podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Bactroban?

Pamiętaj, że substancją czynną zawartą w leku jest antybiotyk – mupirocyna. By zachowała ona swoje właściwości przeciwbakteryjne i była skuteczna, należy zachować szczególną ostrożność podczas samej aplikacji, jak i odkręcania i zakręcania tubki maści. Bardzo ważne jest dokładne umycie i wysuszenie rąk przed każdym zastosowaniem maści, by nie doprowadzić do zabrudzenia zawartości tubki i nadkażenia leku, czyli rozwoju niepożądanych bakterii. Istnieje wówczas ryzyko ich przeniesienia do nosa podczas aplikacji. Zwróć uwagę, czy podczas stosowania leku Bactroban nie wystąpiła biegunka (zwykle krwista i zawierająca śluz), bóle brzucha i gorączka - jeśli zaobserwujesz u siebie takie objawy niezwłocznie zgłoś się do lekarza (więcej informacji w akapicie poświęconym działaniom niepożądanym). Zwróć również uwagę, czy nie doświadczasz jakichkolwiek innych działań niepożądanych w związku ze stosowanym lekiem.

Czy mogę łączyć Bactroban z innymi lekami?

W przypadku maści Bactroban nie stwierdzono interakcji z innymi lekami. Pamiętaj jednak, by poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach, które stosowałeś, stosujesz obecnie lub masz zamiar zacząć stosować, także tych dostępnych bez recepty (w tym o preparatach ziołowych).

Czy po zastosowaniu Bactroban mogę prowadzić pojazdy?

Lek Bactroban nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Czy mogę stosować Bactroban będąc w ciąży?

Jeżeli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że możesz być w ciąży – przed użyciem leku skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.W związku z brakiem odpowiednich badań u ludzi, nie można wykluczyć ryzyka, iż podanie leku kobietom w ciąży nie wpłynie niekorzystnie na rozwój płodu. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza, korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Czy po zastosowaniu Bactroban mogę karmić piersią?

Jeżeli karmisz piersią – skonsultuj się z lekarzem przed użyciem leku.Brak danych na temat przenikania substancji czynnych produktu leczniczego do mleka matki. Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią, gdy w opinii lekarza, korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Bactroban?

Do niezbyt często występujących działań niepożądanych (czyli mających miejsce u 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów) należą:

  • świąd, zaczerwienienie, pieczenie, mrowienie lub kłucie w nosie, może także wystąpić katar.

Wymienione poniżej działania niepożądane należą do bardzo rzadkich (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów), należy mieć jednak świadomość, iż ich pojawienie się może być związane ze stosowaniem maści:

  • skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie),
  • uogólnione reakcje alergiczne, takie jak: uogólniona wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (puchnięcie – czasami również ust i twarzy, które może doprowadzić nawet do trudności z oddychaniem), omdlenie lub utrata przytomności.

W przypadku wyżej wymienionych objawów należy usunąć maść ze skóry (dotyczy skórnych reakcji nadwrażliwości), zaprzestać stosowania leku i możliwie szybko skontaktować się z lekarzem.J ak wspominano w opracowaniu powyżej, w sporadycznych przypadkach leki takie jak Bactroban (generalnie leki zawierające antybiotyki) mogą spowodować zapalenie jednej z części jelita grubego (okrężnicy). Stan taki określany jest jako rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. W przypadku zawartej w leku Bactroban mupirocyny sytuacja taka jest mało prawdopodobna ze względu na miejscowe zastosowanie antybiotyku (do nosa). Nie mniej jednak, jeżeli wystąpią takie objawy jak bóle brzucha, gorączka i biegunka, najczęściej krwista i zawierająca śluz, należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to tylko możliwe.

Jeśli wystąpią u Ciebie jakiekolwiek działania niepożądane podczas stosowania leku Bactroban maść do nosa, w tym również objawy niewymienione w ulotce, powinieneś to zgłosić zwracając się do osób wykonujących zawód medyczny np. farmaceuty, lekarza, pielęgniarki. Dzięki zgłoszeniom działań niepożądanych przyczyniasz się do gromadzenia większej liczby informacji na temat bezpieczeństwa leku.

Skład Bactroban

Substancją czynna w leku Bactroban maść do nosa jest mupirocyna w postaci mupirocyny wapniowej (mikronizowanej). Każdy gram maści zawiera 20 mg mupirocyny.Substancje pomocnicze: wazelina biała, sofistan 649

Jak przechowywać Bactroban?

Lek należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku chroniącym przed wilgocią, w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno stosować leku po upływie terminu ważności, który widnieje na opakowaniu (za termin ten uznaje się ostatni dzień miesiąca, który został podany na opakowaniu).Leków nie wolno wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpady. Jeżeli masz wątpliwości jak należy postąpić z niepotrzebnymi już (lub przeterminowanymi) lekami skonsultuj się z farmaceutą. Postępując prawidłowo z takimi lekami przyczyniasz się do ich odpowiedniej utylizacji, a co za tym idzie - do ochrony środowiska.

Źródła

Charakterystyka Produktu Leczniczego, Ractions Weekly (baza danych naukowych).

Skład Bactroban

Substancją czynna w leku Bactroban maść do nosa jest mupirocyna w postaci mupirocyny wapniowej (mikronizowanej). Każdy gram maści zawiera 20 mg mupirocyny.Substancje pomocnicze: wazelina biała, sofistan 649

Kto może wystawić receptę na Bactroban?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Bactroban

2022-11-25

Jak pokazują nasze statystyki Bactroban maść do nosa pojawia się w coraz większej liczbie aptek.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Bactroban

Dostępność Bactroban aptekach

Wszystkie opakowania Bactrobanw 65% aptek

Ulotka produktu Bactroban

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Bactroban (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Bactroban

;