Stosowanie i działanie Bactroban maść do nosa

Mupirocyna (mupirocin)

Produkt na receptę

Bactroban to mający postać kremu lub maści preparat zawierający antybiotyk - mupirocynę. Preparat ten stosuje się w leczeniu niewielkich ran skórnych (szytych, szarpanych lub otarciowych), które uległy wtórnemu nadkażeniu bakteryjnemu.

Produkt o kategorii ATC R01AX: Przeziębienie i alergia, Leki stosowane w chorobach nosa, Leki udrożniające nos i inne preparaty do stosowania miejscowego, Inne.

Produkt przypisany do tematów: AZS - atopowe zapalenie skóry u dzieci i dorosłych.

Ostrzeżenie. Poniższy artykuł dotyczy leku na receptę. Nasze artykuły są pisane i weryfikowane przez farmaceutów, a na ich treść nie mają wpływu producenci.

Jak działa Bactroban?

Lek Bactroban w postaci maści do nosa zawiera jako substancję czynną mupirocynę. Należy ona do nowoczesnych antybiotyków, a jej działanie polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych, dzięki czemu po zastosowaniu miejscowym (do nosa) wykazuje działanie bakteriostatyczne (w mniejszych stężeniach) lub bakteriobójcze (w stężeniach większych). Maść Bactroban jest przeznaczona do stosowania wyłącznie do nosa, a wskazaniem do jej użycia jest eliminacja z nosa bakterii należących do grupy zwanej gronkowcami, w tym odpornych na metycylinę (antybiotyk) szczepów Staphyloccocus aureus (Gronkowiec złocisty).Należy pamiętać, iż Bactroban jest lekiem wydawanym z przepisu lekarza, dlatego rozpoczęcie stosowania tego produktu powinno nastąpić po konsultacji lekarskiej, wyraźnym jego zaleceniu i ustaleniu dawkowania oraz czasu stosowania. Pamiętaj, że Bactroban to maść przeznaczona do stosowania wyłącznie do nosa.

Nie używaj Bactroban, jeśli:

• masz uczulenie na mupirocynę, lub którykolwiek inny składnik zawarty w leku (wymienione w ulotce oraz w opracowaniu poniżej).

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Bactroban?

Pamiętaj:

  • by nie stosować maści Bactroban u noworodków i niemowląt,
  • Bactroban to maść, którą należy aplikować wyłącznie do nosa – należy unikać kontaktu z oczami i nie stosować jej w pobliżu oczu, ust, ani jej połykać. W przypadku dostania się maści do oka, należy dokładnie i obficie przemyć je wodą, aż do usunięcia pozostałości maści.
  • mupirocyna zawarta w maści to antybiotyk – tak jak w przypadku innych antybiotyków i produktów przeciwbakteryjnych, ich używanie powyżej zalecanego czasu, może spowodować, że bakterie staną się oporne na lek i w efekcie nie będzie on już skuteczny. By tego uniknąć stosuj preparaty zawierające antybiotyki dokładnie przez okres czasu, który został ustalony przez lekarza, bądź po konsultacji z farmaceutą.

Jak stosować Bactroban?

Lek Bactroban należy stosować do nosa 2 razy na dobę. Po pierwsze dokładnie umyj i osusz ręce przed użyciem leku. Wyciśnij niewielką ilość maści (wielkości główki od zapałki) na mały palec i umieść wewnątrz jednego z nozdrzy. Wyciśnij po raz kolejny taką samą ilość maści na palec i umieść wewnątrz drugiego z nozdrzy. Zaciśnij delikatnie skrzydełka nosa tak, aby rozprowadzić równomiernie maść w obrębie nozdrzy.Po zakręceniu tubki dokładnie umyj ręce.

Jeżeli istnieje konieczność użycia maści u małego dziecka można, zamiast małego palca, posłużyć się patyczkiem kosmetycznym. U tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność. Lek jest przeciwskazany u niemowląt i noworodków (bezpieczeństwo stosowania nie zostało określone).

To, jak długo należy stosować maść Bactroban ustali lekarz prowadzący. Zwykle, bakterie w nosie giną w ciągu od 3 do 5 dni od rozpoczęcia kuracji. Leku Bactroban nie należy stosować dłużej niż 10 dni. Stosuj lek przez taki okres czasu, jaki ustalił lekarz. Nie przerywaj stosowania maści wcześniej, ponieważ istnieje ryzyko, że nie wszystkie bakterie zginą, a co więcej mogą się dalej namnażać. Jeśli masz wątpliwości kiedy zakończyć stosowanie leku zapytaj lekarza prowadzącego lub farmaceutę. Bactroban jest wskazany tylko do stosowania donosowo, w przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie i obficie przemyj oczy wodą aż do usunięcia nadmiaru maści.

Jeżeli zapomnisz zastosować lek, użyj go natychmiast, gdy sobie przypomnisz. Jeśli jednak pora, o której powinieneś zastosować kolejną dawkę wypada w ciągu godziny – opuść dawkę, o której zapomniałeś. Nie stosuj podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Bactroban?

Pamiętaj, że substancją czynną zawartą w leku jest antybiotyk – mupirocyna. By zachowała ona swoje właściwości przeciwbakteryjne i była skuteczna, należy zachować szczególną ostrożność podczas samej aplikacji, jak i odkręcania i zakręcania tubki maści. Bardzo ważne jest dokładne umycie i wysuszenie rąk przed każdym zastosowaniem maści, by nie doprowadzić do zabrudzenia zawartości tubki i nadkażenia leku, czyli rozwoju niepożądanych bakterii. Istnieje wówczas ryzyko ich przeniesienia do nosa podczas aplikacji. Zwróć uwagę, czy podczas stosowania leku Bactroban nie wystąpiła biegunka (zwykle krwista i zawierająca śluz), bóle brzucha i gorączka - jeśli zaobserwujesz u siebie takie objawy niezwłocznie zgłoś się do lekarza (więcej informacji w akapicie poświęconym działaniom niepożądanym). Zwróć również uwagę, czy nie doświadczasz jakichkolwiek innych działań niepożądanych w związku ze stosowanym lekiem.

Czy mogę łączyć Bactroban z innymi lekami?

W przypadku maści Bactroban nie stwierdzono interakcji z innymi lekami. Pamiętaj jednak, by poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach, które stosowałeś, stosujesz obecnie lub masz zamiar zacząć stosować, także tych dostępnych bez recepty (w tym o preparatach ziołowych).

Czy po zastosowaniu Bactroban mogę prowadzić pojazdy?

Lek Bactroban nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Czy mogę stosować Bactroban będąc w ciąży?

Jeżeli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że możesz być w ciąży – przed użyciem leku skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.W związku z brakiem odpowiednich badań u ludzi, nie można wykluczyć ryzyka, iż podanie leku kobietom w ciąży nie wpłynie niekorzystnie na rozwój płodu. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza, korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Czy po zastosowaniu Bactroban mogę karmić piersią?

Jeżeli karmisz piersią – skonsultuj się z lekarzem przed użyciem leku.Brak danych na temat przenikania substancji czynnych produktu leczniczego do mleka matki. Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią, gdy w opinii lekarza, korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Bactroban?

Do niezbyt często występujących działań niepożądanych (czyli mających miejsce u 1 na 100 do 1 na 1000 pacjentów) należą:

  • świąd, zaczerwienienie, pieczenie, mrowienie lub kłucie w nosie, może także wystąpić katar.

Wymienione poniżej działania niepożądane należą do bardzo rzadkich (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów), należy mieć jednak świadomość, iż ich pojawienie się może być związane ze stosowaniem maści:

  • skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie),
  • uogólnione reakcje alergiczne, takie jak: uogólniona wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (puchnięcie – czasami również ust i twarzy, które może doprowadzić nawet do trudności z oddychaniem), omdlenie lub utrata przytomności.

W przypadku wyżej wymienionych objawów należy usunąć maść ze skóry (dotyczy skórnych reakcji nadwrażliwości), zaprzestać stosowania leku i możliwie szybko skontaktować się z lekarzem.J ak wspominano w opracowaniu powyżej, w sporadycznych przypadkach leki takie jak Bactroban (generalnie leki zawierające antybiotyki) mogą spowodować zapalenie jednej z części jelita grubego (okrężnicy). Stan taki określany jest jako rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. W przypadku zawartej w leku Bactroban mupirocyny sytuacja taka jest mało prawdopodobna ze względu na miejscowe zastosowanie antybiotyku (do nosa). Nie mniej jednak, jeżeli wystąpią takie objawy jak bóle brzucha, gorączka i biegunka, najczęściej krwista i zawierająca śluz, należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to tylko możliwe.

Jeśli wystąpią u Ciebie jakiekolwiek działania niepożądane podczas stosowania leku Bactroban maść do nosa, w tym również objawy niewymienione w ulotce, powinieneś to zgłosić zwracając się do osób wykonujących zawód medyczny np. farmaceuty, lekarza, pielęgniarki. Dzięki zgłoszeniom działań niepożądanych przyczyniasz się do gromadzenia większej liczby informacji na temat bezpieczeństwa leku.

Skład Bactroban

Substancją czynna w leku Bactroban maść do nosa jest mupirocyna w postaci mupirocyny wapniowej (mikronizowanej). Każdy gram maści zawiera 20 mg mupirocyny.Substancje pomocnicze: wazelina biała, sofistan 649

Jak przechowywać Bactroban?

Lek należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku chroniącym przed wilgocią, w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno stosować leku po upływie terminu ważności, który widnieje na opakowaniu (za termin ten uznaje się ostatni dzień miesiąca, który został podany na opakowaniu).Leków nie wolno wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpady. Jeżeli masz wątpliwości jak należy postąpić z niepotrzebnymi już (lub przeterminowanymi) lekami skonsultuj się z farmaceutą. Postępując prawidłowo z takimi lekami przyczyniasz się do ich odpowiedniej utylizacji, a co za tym idzie - do ochrony środowiska.

Źródła

Charakterystyka Produktu Leczniczego, Ractions Weekly (baza danych naukowych).

autor: Justyna Grzechocińska, mgr farm.
redaktor: Justyna Grzechocińska, mgr farm.
ostatnia zmiana: 30.11.2015 14:23:06

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje na temat produktu, ale nie możesz go traktować jako konsultację farmaceutyczną. Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę, a w przypadku pytań skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Opakowania Bactroban

3 gramy

2% Glaxosmithkline

dostępny w 59% aptek

gdzie kupić od 29,70 do 89,00 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Czy Mupirox ma zamiennik bez recepty o podobnym działaniu?
Czy jakis zamiennik bez recepty występuje o podobnym dzialaniu
odpowiada Karolina Zygmunt

Czy Bactroban maść do nosa może być stosowana przy stanie zapalnym mieszka włosowego zamiast maści Bactroban do skóry?
Czy Bactroban maść do nosa może być stosowana przy stanie zapalnym mieszka włosowego zamiast maści Bactroban do skóry?
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy Mupina jest skuteczna przy gęstym katarze i czy ma tańszy zamiennik?
Witam, czy tam maść jest skuteczna pediatra przepisał ją przy gęstym katarze syna. Czy posiada tańszy zamiennik
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy Bactroban do nosa jest jeszcze dostępny w Polsce?
czy jest jeszcze dostępny w Polsce bactroban do nosa?
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy w najbliższym czasie będzie dostępny Bacroban do nosa?
Czy w najbliższym czasie będzie dostępny Bacroban do nosa?
odpowiada Agnieszka Soroko

Czy dostanę masc Bactroban do nosa 20mg/g 1 op tuba 3g?
witam czy dostane masc bactroban do nosa 20mg/g 1 op tuba 3g
odpowiada Karolina Zygmunt

Na Twoje pytania w temacie bactroban odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Wyślij pytanie

Ulotka

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Bactroban (szybki podgląd pliku PDF).

źródło: Producent

Obejrzyj oryginał ulotki Bactroban.

Powiązane artykuły

AZS - atopowe zapalenie skóry u dzieci i dorosłych
Katarzyna Borkowska, mgr farm. Atopowe zapalenie skóry (AZS) coraz częściej dotyka dzieci i dorosłych. Ta przewlekła, dokuczliwa i nieuleczalna choroba potrafi znacznie obniżyć komfort życia pacjenta. Czy jednak jesteśmy wobec niej bezradni? W dzisiejszych czasach dermokosmetyki oraz nowoczesne leki steroidowe potrafią zdziałać cuda.