---

Zomiren, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki,

alprazolam

, Krka

środek psychotropowy

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Zomiren na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 16,90 zł do 30,00 zł.
 Pokaż mapę 
---

Więcej informacji o Zomiren

Zomiren to doustny lek zawierający alprazolam, substancję należącą do grupy benzodiazepin. Preparat wskazany jest, m.in. w leczeniu ciężkich zaburzeń lękowych - lęku uogólnionego, napadowego z lub bez agorafobii oraz zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju. Lek może prowadzić do uzależnienia, dlatego przeznaczony jest do krótkotrwałej terapii.

więcej: Stosowanie Zomiren, skutki uboczne i interakcje Zomiren

Jak działa Zomiren?

Alprazolam wpływa na receptory benzodiazepinowe, znajdujące się przede wszystkim w układzie limbicznym, podwzgórzu, móżdżku i ciele prążkowym. W wyniku interakcji z receptorem lek wykazuje działanie przeciwlękowe, a dodatkowo przeciwdrgawkowe i przeciwdepresyjne. 

Nie używaj Zomiren, jeśli:

 • masz nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
 • stwierdzono u Ciebie nadwrażliwość na inne benzodiazepiny,
 • chorujesz na miastenię,
 • masz ciężką niewydolność oddechową lub zespół bezdechu sennego, 
 • cierpisz na ciężką niewydolność wątroby,
 • pacjent ma mniej niż 18 lat,
 • cierpisz na nietolerancję galaktozy, masz niedobór laktazy lub zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Zomiren?

Ze względu na ryzyko rozwoju uzależnienia lek należy podawać ostrożnie u osób ze skłonnościami do uzależnień od alkoholu, narkotyków i leków.

U pacjentów z depresją zastosowanie leku może zwiększać ryzyko popełnienia samobójstwa. Dlatego szczególną ostrożność oraz ograniczone w czasie leczenie należy zastosować u osób ze skłonnościami i myślami samobójczymi.

Jak stosować Zomiren?

Leczenie powinno być jak najkrótsze, a pacjent powinien być pod stałą opieką lekarza. Całkowity czas leczenia razem z czasem odstawienia powinien trwać nie dłużej niż 8-12 tygodni. Dawka powinna być ustalona indywidualnie w zależności od nasilenia objawów.

Zespół lęku uogólnionego i zespół lękowy z obniżeniem nastroju

 • dorośli - leczenie początkowe od 0,25 mg do 0,5 mg 3 razy na dobę, leczenie podtrzymujące od 0,5 mg do 4 mg w 1 lub 3 dawkach podzielonych,
 • osoby w wieku podeszłym - leczenie początkowe 0,25 mg 2 do 3 razy na dobę, leczenie podtrzymujące od 0,5 mg do 0,75 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Zespół lęku napadowego

 • od 0,5 mg do 1 mg przed snem, a następnie 4 mg na dobę w dawkach podzielonych (w wyjątkowych sytuacjach całkowita dawka dobowa może sięgać 8-10 mg).

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Zomiren?

Długotrwałe stosowanie leku może powodować uzależnienie psychiczne i fizyczne. 

Leczenie należy przerywać stopniowo, nagłe odstawienie leku powoduje rozwój zespołu odstawiennego, który charakteryzuje się bólami głowy, mięśni, bardzo silnym lękiem, napięciem, niepokojem ruchowym, spłataniem, drażliwością. Mogą się pojawić również depersonalizacja, przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, halucynacje, napady drgawkowe.

Podczas stosowania leku mogą pojawić się reakcje paradoksalne: niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, wybuchy złości, koszmary senne, omamy, psychozy. 

Zomiren może powodować niepamięć następczą, najczęściej kilka godzin po zażyciu dawki. 

Czas trwania leczenia powinien być zawsze jak najkrótszy.

Czy mogę łączyć Zomiren z innymi lekami?

 • Leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki, leki przeciwlękowe, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwdrgawkowe, leki przeciwhistaminowe, leki uspokajające nasilają działanie depresyjne leku Zomiren na OUN i w skrajnych przypadkach takie połączenie może prowadzić do zatrzymania oddechu.
 • Łączenie z opioidami zwiększa ryzyko wystąpienia nadmiernego uspokojenia, depresji oddechowej, a nawet śpiączki lub zgonu.
 • Przyjmowanie leku Zomiren z klozapiną zwiększa ryzyko nagłego zatrzymania oddechu.
 • Zomiren zwiększa stężenie w osoczu imipraminy i klomipraminy.
 • Nefazodon, fluwokzamina, cymetydyna zwiększają stężenie alprazolamu we krwi.
 • Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, worykonazol, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna nasilają działanie alprazolamu.
 • Łączenie inhibitorów proteazy HIV wraz z alprazolamem prowadzi do występowania złożonych interakcji.

Czy mogę łączyć Zomiren z alkoholem?

Leku nie można łączyć z alkoholem, ponieważ Zomiren może nasilać jego działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Czy po zastosowaniu Zomiren mogę prowadzić pojazdy?

Stosowanie leku Zomiren może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, ponieważ może powodować sedację, amnezję, zaburzenia koncentracji i miorelaksację.

Czy mogę stosować Zomiren będąc w ciąży?

Lek Zomiren może być stosowany w ciąży tylko jeśli ściśle przestrzegane są wskazania do stosowania i dawkowanie.

Czy po zastosowaniu Zomiren mogę karmić piersią?

Nie zaleca się stosowania leku Zomiren podczas karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Zomiren?

Do najczęściej występujących działań niepożądanych obserwowanych po zastosowaniu leku Zomiren należą:

 • niewyraźne widzenie,
 • zaparcia, nudności,
 • astenia, drażliwość, zmęczenie,
 • dezorientacja, depresja,
 • zmniejszenie łaknienia,
 • sedacja, senność,
 • ataksja, zaburzenia koordynacji,
 • zaburzenia pamięci,
 • niewyraźna mowa,
 • bóle i zawroty głowy,
 • uczucie "pustki" w głowie,
 • drażliwość,
 • pobudzenie psychoruchowe,
 • złość, agresywne zachowanie.

Pełna lista działań niepożądanych, wraz z częstością ich występowania, podana jest w ulotce znajdującej się w opakowaniu leku.

Skład Zomiren

 • substancja czynna: 0,25 mg lub 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu,
 • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidok K25, krospowidon, polisorbat 80, karmin E120 (tylko w dawcę 0,5 mg), błękit patentowy E131 (tylko w dawcę 1 mg), stearynian magnezu. 

Jak przechowywać Zomiren?

Lek Zomiren należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią.

Źródła

 • Charakterystyka Produktu Leczniczego Zomiren 10/2010
 • Alprazolam; https://www.drugs.com/alprazolam.html (data wejścia 12-12-2020)

Skład Zomiren

 • substancja czynna: 0,25 mg lub 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu,
 • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidok K25, krospowidon, polisorbat 80, karmin E120 (tylko w dawcę 0,5 mg), błękit patentowy E131 (tylko w dawcę 1 mg), stearynian magnezu. 

Kto może wystawić receptę na Zomiren?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Zomiren

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Zomiren

Dostępność Zomiren aptekach

Wszystkie opakowania Zomirenw 55% aptek
30 tabletekw 37% aptek

Ulotka produktu Zomiren

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Zomiren (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Zomiren

Najnowsze filmy

;