Oryginalna ulotka dla Visanne
tabletki

produkt na receptę

dienogest

Dawka

2 mg

Opakowanie

28 tabletek
w 38% aptek, refundowany
Produkt w kategorii: układ moczowo-płciowy i hormony płciowe, hormony płciowe i modulatory układu płciowego, progestageny (kategoria ATC G03DB).

Ulotki Visanne dla opakowania 28 tabletek (2 mg).

Wybrany dokument Visanne:
Dokument z 2021-03-27
PDF
dokument PDF dla Visanne

Podgląd dokumentu PDF Visanne

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-27

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Visanne , 2 mg, tabletki

Dienogestum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Visanne i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Visanne

3. Jak przyjmować lek Visanne

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Visanne

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK VISANNE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Visanne jest stosowany w leczeniu endometriozy (objawów bólowych wywołanych nieprawidłowo ulokowaną błoną śluzową macicy). Lek Visanne zawiera hormon, progestagen o nazwie dienogest1.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU VISANNE

Kiedy nie przyjmować leku Visanne

Jeśli:

 • stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dienogest lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6 i zakończenie punktu 2).
 • występuje zakrzep krwi (choroba zakrzepowo-zatorowa) w żyłach. Może to wystąpić na przykład w naczyniach krwionośnych w nogach (zakrzepica żył głębokich) lub płucach (zatorowość płucna).

Patrz również „Lek Visanne i żylne zakrzepy krwi” poniżej;

 • występuje lub występowała w przeszłości ciężka choroba tętnic, w tym choroba układu sercowo-naczyniowego, taka jak atak serca, udar lub choroba serca powodująca zmniejszony dopływ krwi (dławica piersiowa). Patrz również „Lek Visanne i tętnicze zakrzepy krwi” poniżej;
 • występuje cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych;
 • występuje lub występowała w przeszłości ciężka choroba wątroby (i parametry czynności wątroby nie powróciły do normy). Objawami choroby wątroby może być zażółcenie skóry i (lub) świąd całego ciała;
 • występuje lub występował w przeszłości łagodny lub złośliwy guz wątroby;
 • występuje lub występował w przeszłości lub istnieje podejrzenie występowania złośliwego guza zależnego od hormonów płciowych, takiego jak rak piersi lub guz narządu rodnego;
 • występuje niewyjaśnione krwawienie z pochwy;

Jeśli którykolwiek z tych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania leku Visanne, należy natychmiast przerwać jego zażywanie i skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Visanne nie wolno stosować hormonalnych środków antykoncepcyjnych w jakiejkolwiek postaci (tabletka, plaster, system domaciczny).

Lek Visanne NIE jest środkiem antykoncepcyjnym. W celu zapobiegania ciąży powinno się stosować prezerwatywy lub inne niehormonalne środki antykoncepcyjne.

W niektórych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Visanne. Mogą być konieczne regularne badania lekarskie. Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z następujących stanów występuje lub występował w przeszłości u pacjentki.

Jeśli:

 • występował w przeszłości zakrzep krwi (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub ktoś z najbliższej rodziny miał zakrzep krwi we względnie młodym wieku;
 • bliski krewny choruje na raka piersi;
 • występowała kiedykolwiek depresja;
 • występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi rozwinie się w czasie zażywania leku Visanne;
 • wystąpi choroba wątroby podczas zażywania leku Visanne. Objawy mogą obejmować zażółcenie skóry, oczu lub świąd na całym ciele. Należy poinformować lekarza, jeśli takie objawy wystąpiły również podczas uprzedniej ciąży;
 • występuje cukrzyca lub okresowo występowała cukrzyca podczas porzedniej ciąży;
 • wystąpiła kiedykolwiek ostuda (złocisto-brązowe plamy na skórze, zwłaszcza na twarzy). W takim przypadku należy unikać zbyt długiego przebywania na słońcu lub narażenia na promieniowanie ultrafioletowe;
 • podczas zażywania leku Visanne występuje ból w dolnej części brzucha.

Podczas zażywania leku Visanne szansa na zajście w ciążę jest zmniejszona, ponieważ lek Visanne może wpływać na owulację.

W przypadku zajścia w ciążę podczas zażywania leku Visanne istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko ciąży pozamacicznej (zarodek rozwija się poza macicą). Przed rozpoczęciem zażywania leku Visanne należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki w przeszłości wystąpiła ciąża pozamaciczna lub występują u niej zaburzenia czynności jajowodów.

Lek Visanne i ciężkie krwawienie z macicy

Krwawienie z macicy, na przykład u kobiet z chorobą, w której błona śluzowa macicy (endometrium) wrasta w warstwę mięśni macicy, nazywaną gruczolistością macicy, lub łagodnymi guzami macicy, czasami nazywanymi mięśniakami macicy, może ulec nasileniu podczas stosowania leku Visanne. Jeśli krwawienie jest obfite i utrzymuje się przez dłuższy czas to może prowadzić to do spadku liczby czerwonych krwinek (niedokrwistości), która może być ciężka w niektórych przypadkach. W przypadku niedokrwistości należy porozmawiać z lekarzem, czy konieczne jest przerwanie zażywania leku Visanne.

Lek Visanne i zmiany profilu krwawienia

U większości kobiet leczonych lekiem Visanne występują zmiany profilu krwawienia menstruacyjnego (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Lek Visanne i żylne zakrzepy krwi

Niektóre badania wskazują, że może występować nieznaczne, nieistotne statystycznie, zwiększone ryzyko zakrzepów krwi w nogach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa), powiązane ze stosowaniem leków zawierających progestageny, takich jak lek Visanne. Bardzo rzadko zakrzepy krwi mogą powodować ciężkie, trwałe kalectwo lub mogą nawet prowadzić do śmierci.

Ryzyko żylnego zakrzepu krwi zwiększa się:

 • z wiekiem;
 • jeśli występuje nadwaga;
 • jeśli w młodym wieku występował zakrzep krwi w nodze (zakrzepica), płucach (zatorowość płucna) lub innym narządzie (również u bliskiego krewnego);
 • jeśli planowana jest operacja, wystąpił poważny wypadek lub unieruchomienie występuje przez dłuższy czas. Ważne jest, aby poinformować z wyprzedzeniem lekarza o stosowaniu leku Visanne, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia. Lekarz poinformuje, kiedy ponownie rozpocząć stosowanie leku Visanne. Zazwyczaj czas ten wynosi dwa tygodnie po wyzdrowieniu.

Lek Visanne i tętnicze zakrzepy krwi

Istnieją niewielkie dowody na związek między podawaniem leków zawierających progestageny, takich jak lek Visanne, i zwiększonym ryzykiem występowania zakrzepu krwi na przykład w naczyniach krwionośnych serca (atak serca) lub mózgu (udar). U kobiet z nadciśnieniem krwi ryzyko wystąpienia udaru może być nieznacznie zwiększone w związku z przyjmowaniem takich leków jak lek Visanne.

Ryzyko tętniczego zakrzepu krwi zwiększa się:

 • u kobiet palących - zaleca się rzucenie palenia w przypadku stosowania leku Visanne, zwłaszcza w wieku powyżej 35 lat;
 • jeśli występuje nadwaga;
 • jeśli u bliskiego krewnego wystąpił atak serca lub udar w młodym wieku;
 • jeśli występuje wysokie ciśnienie krwi.

Należy zwrócić się do lekarza przed przyjęciem leku Visanne.

Należy przerwać zażywanie leku Visanne i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku zaobserwowania możliwych objawów zakrzepu krwi, takich jak:

 • silny ból i (lub) obrzęk jednej z nóg;
 • nagły silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować również do lewego ramienia;
 • nagła duszność;
 • nagły kaszel bez oczywistej przyczyny;
 • jakikolwiek niezwykły, silny lub długo utrzymujący się ból głowy lub nasilenie migreny;
 • częściowa lub całkowita ślepota lub podwójne widzenie;
 • trudności z mówieniem lub niezdolność mówienia;
 • zawroty głowy lub omdlenie;
 • osłabienie, dziwne uczucie lub zdrętwienie jakiejkolwiek części ciała.

Lek Visanne i rak

Z obecnie dostępnych danych nie wynika jasno, czy lek Visanne zwiększa ryzyko raka piersi, czy też nie.

Raka piersi obserwowano nieznacznie częściej u kobiet przyjmujących hormony w porównaniu z kobietami nieprzyjmującymi hormonów, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane leczeniem. Na przykład może to wynikać z faktu, że więcej nowotworów jest wykrywanych i są wykrywane wcześniej u kobiet przyjmujących hormony, ponieważ są one częściej badane przez lekarza. Częstość występowania nowotworów piersi jest stopniowo coraz mniejsza po przerwaniu leczenia hormonalnego. Ważna jest regularna kontrola piersi i skontaktowanie się z lekarzem w przypadku wyczucia guzka.

W rzadkich przypadkach u kobiet zażywających hormony zgłaszano łagodne guzy wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach złośliwe guzy wątroby. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku niezwykle silnego bólu brzucha.

Lek Visanne i osteoporoza

Zmiany gęstości mineralnej kości (ang. bone mineral density, BMD)

Stosowanie leku Visanne może wpływać na wytrzymałość kości u młodzieży (12 do mniej niż 18 lat).

Dlatego, jeżeli pacjentka ma mniej niż 18 lat, lekarz indywidualnie rozważy korzyści i ryzyko stosowania leku Visanne, biorąc pod uwagę możliwe czynniki ryzyka utraty masy kostnej (osteoporoza).

Jeżeli pacjentka stosuje lek Visanne, dla zdrowia kości powinna zadbać o odpowiednie spożycie wapnia i witaminy D z dietą lub w postaci suplementów.

Jeśli u pacjentki występuje zwiększone ryzyko zachorowania na osteoporozę (osłabienie kości z powodu utraty substancji mineralnych kości), lekarz dokładnie rozważy korzyści i zagrożenia wynikające z leczenia lekiem Visanne, ponieważ lek Visanne wykazuje umiarkowane działanie hamujące (supresja) produkcję estrogenu (innego rodzaju hormonów żeńskich) przez organizm.

Lek Visanne a inne leki

Należy zawsze informować swojego lekarza o obecnie stosowanych lekach lub produktach ziołowych.

Należy również powiedzieć każdemu lekarzowi, lekarzowi dentyście lub farmaceucie przepisującym inny lek o zażywaniu leku Visanne.

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Visanne we krwi i zmniejszać jego skuteczność lub powodować działania niepożądane.

Obejmują one:

 • leki stosowane w następujących chorobach:

padaczka (np. fenytoina4, barbiturany, primidon, karbamazepina2, okskarbazepina3, topiramat5, felbamat);

gruźlica (np. ryfampicyna);

zakażenia HIV i zapalenie wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, takie jak rytonawir, newirapina, efawirenz);

zakażenia grzybicze (gryzeofulwina, ketokonazol).

 • Ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Visanne z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Visanne, pacjent powinien unikać picia soku grejpfrutowego, ponieważ może to zwiększyć stężenie leku Visanne we krwi. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Testy laboratoryjne

Jeśli pacjentka musi wykonać badanie krwi, powinna powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratoryjnemu o tym, że zażywa lek Visanne, ponieważ lek Visanne może wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie wolno zażywać leku Visanne w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn u osób stosujących lek

Visanne.

Lek Visanne zawiera laktozę.

W przypadku nietolerancji niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku

Visanne.

Dzieci i młodzież Leku Visanne nie należy stosować u dziewcząt przed pierwszą miesiączką.

Stosowanie leku Visanne może wpływać na wytrzymałość kości u młodzieży (12 do mniej niż 18 lat).

Dlatego, jeżeli pacjentka ma mniej niż 18 lat, lekarz indywidualnie rozważy korzyści i ryzyko stosowania

Visanne, biorąc pod uwagę możliwe czynniki ryzyka utraty masy kostnej (osteoporoza).

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK VISANNE

Lek Visanne należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka u osób dorosłych to 1 tabletka na dobę.

Poniższe informacje dotyczą leku Visanne, jeśli lekarz nie zalecił inaczej. Należy przestrzegać poniższych instrukcji, w przeciwnym razie pacjentka nie odniesie pełnych korzyści z zażywania leku Visanne.

Leczenie lekiem Visanne można rozpocząć w każdym dniu naturalnego cyklu.

Dorośli: Należy zażywać jedną tabletkę codziennie, najlepiej o stałej porze, w razie konieczności popijając małą ilością płynu. Po skończeniu opakowania należy rozpocząć następne bez stosowania przerwy. Należy kontynuować zażywanie tabletek również w dniach krwawienia miesiączkowego.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Visanne

Brak jest zgłoszeń dotyczących poważnego szkodliwego działania po jednokrotnym zażyciu zbyt dużej liczby tabletek leku Visanne. W razie wątpliwości należy jednak skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zażycia leku Visanne lub wystąpienie wymiotów lub biegunki

Działanie leku Visanne będzie mniej skuteczne w przypadku pominięcia zażycia tabletki. W przypadku pominięcia jednej lub kilku tabletek należy jak najszybciej zażyć tylko jedną tabletkę i kontynuować następnego dnia zażywanie tabletki o stałej porze.

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin po zażyciu leku Visanne lub wystąpienia ciężkiej biegunki, istnieje ryzyko, że substancja czynna tabletki nie będzie wchłonięta przez organizm. Sytuacje te są podobne do sytuacji w której doszło do pominięcia zażycia tabletki. Po wymiotach lub biegunce występujących w ciągu 3-4 godzin po zażyciu leku Visanne należy jak najszybciej zażyć następną tabletkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Visanne

Jeśli pacjentka przerwie zażywanie leku Visanne, może dojść do nawrotu poprzednich objawów endometriozy.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania takie są częstsze w czasie pierwszych miesięcy po rozpoczęciu zażywania leku Visanne i zazwyczaj ustępują wraz z kontynuacją stosowania. Mogą również wystąpić zmiany profilu krwawienia, takie jak plamienia, nieregularne krwawienie lub miesiączka może w ogóle nie wystąpić.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentek)

 • wzrost masy ciała
 • obniżony nastrój, problemy ze snem, nerwowość, utrata zainteresowania seksem lub zmiany nastroju
 • ból głowy lub migrena
 • nudności, ból brzucha, wzdęcia, rozdęty brzuch lub wymioty
 • trądzik lub wypadanie włosów
 • ból pleców
 • dyskomfort piersi, torbiel jajnika lub uderzenia gorąca
 • krwawienie z macicy i (lub) pochwy, w tym plamienie
 • osłabienie lub drażliwość

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentek)

 • niedokrwistość
 • utrata masy ciała lub zwiększenie apetytu
 • lęk, depresja lub nagłe zmiany nastroju
 • zachwianie równowagi autonomicznego układu nerwowego (kontroluje on podświadome funkcje organizmu, np. pocenie się) lub zaburzenia uwagi
 • suche oko
 • szumy uszne
 • nieswoiste problemy z krążeniem lub kołatanie serca
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • uczucie duszności
 • biegunka, zaparcia, dyskomfort brzucha, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie dziąseł
 • sucha skóra, nadmierne pocenie się, ciężki świąd całego ciała, występowanie owłosienia typu męskiego (hirsutyzm), łamliwość paznokci, łupież, zapalenie skóry, nieprawidłowy wzrost włosów, reakcja nadwrażliwości na światło lub problemy z pigmentacją
 • ból kości, kurcze mięśni, ból i (lub) uczucie ciężkości ramion i rąk lub nóg i stóp
 • zakażenie dróg moczowych
 • pleśniawki pochwy, suchość okolicy narządów płciowych, upławy, ból w obrębie miednicy, zapalenie zanikowe narządów płciowych z upławami (zanikowe zapalenie sromu i pochwy) lub guzek lub guzki piersi
 • obrzęk z powodu zatrzymania płynów

Dodatkowe działania niepożądane u młodzieży (12 do mniej niż 18 lat): utrata gęstości kości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VISANNE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Nie stosować po upływie” lub „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Visanne

Substancją czynną jest dienogest. Każda tabletka zawiera 2 mg dienogestu.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon

K 25, talk, krospowidon (typ A), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Visanne i co zawiera opakowanie Tabletki Visanne są białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie płaskie ze ściętymi krawędziami, z wytłoczoną literą „B” po jednej stronie i o średnicy 7 mm.

Tabletki są dostarczane w blistrze zawierającym 14 tabletek powlekanych.

Pudełka zawierają blistry z 28, 86 lub 168 tabletkami.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/ https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Podmiot odpowiedzialny: Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Niemcy

Wytwórca: Bayer Weimar GmbH & Co. KG

Döbereinerstrasse 20

99427 Weimar

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami: Visanne : Austria, Czechy, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Islandia, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy

Visannette : Belgia, Cypr, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luxemburg, Łotwa.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel.: (22) 572 35 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2020

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Spis treści ulotki:

Spis treści ulotki:

1. CO TO JEST LEK VISANNE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

1. CO TO JEST LEK VISANNE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU VISANNE

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU VISANNE

Kiedy nie przyjmować leku Visanne

Kiedy nie przyjmować leku Visanne

Jeśli:

Jeśli:

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Testy laboratoryjne

Testy laboratoryjne

Ciąża karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża karmienie piersią i wpływ na płodność

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Lek Visanne zawiera laktozę.

Lek Visanne zawiera laktozę.

W przypadku nietolerancji niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Visanne.

W przypadku nietolerancji niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Visanne.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK VISANNE

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK VISANNE

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Visanne

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Visanne

Pominięcie zażycia leku Visanne lub wystąpienie wymiotów lub biegunki

Pominięcie zażycia leku Visanne lub wystąpienie wymiotów lub biegunki

Przerwanie stosowania leku Visanne

Przerwanie stosowania leku Visanne

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VISANNE

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VISANNE

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2020

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2020


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/dienogest

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/carbamazepine

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/okskarbazepina

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenytoina

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/topiramat

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.