Newirapina (nevirapine)

6 produktów zawierających Newirapina, w tym 6 na receptę.

Żaden nie jest dostępny w aptekach.

Nevirapine Accord

tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Nevirapine Teva

tabletki, 120 tabletek blistry OPA/Alu/PVC/Alu

lek na receptę

w 0% aptek

Nevirapine Mylan

tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 tabletek blistry

lek na receptę

w 0% aptek

Nevirapine Mylan

tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 120 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Viramune

tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 120 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Viramune

zawiesina, 240 mililitrów

lek na receptę

w 0% aptek