---Wolt Drive - produkty

Tramal, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, krople,

tramadol

, Stada

Dawka:

100 mg/ml

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Tramal na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 78,29 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 0,00 zł - Bezpłatny
 • 23,49 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Tramal

  Tramal to lek w kroplach zawierający tramadol - substancję stosowaną w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

  więcej: Stosowanie Tramal, skutki uboczne i interakcje Tramal

  Jak działa Tramal?

  Tramadol to substancja narkotyczna o silnym działaniu. Pobudza on receptory tzw. opioidowe (znajdujące się w układzie nerwowym), odpowiedzialne za regulację odczuwania bólu.

  Lek Tramal wpływa na komunikację między komórkami nerwowymi zależnymi od noradrenaliny i serotoniny (neuroprzekaźniki, mediatory), znosząc w ten sposób ból.

  Siła jego działania określana jest jako 1/10 do 1/6 siły działania morfiny.

  Preparat wykazuje również działanie przeciwkaszlowe.

  Nie używaj Tramal, jeśli:

  • jesteś uczulony na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • masz ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi, opioidowymi lub lekami psychotropowymi;
  • przyjmujesz inhibitory MAO (leki stosowane głównie w leczeniu depresji, choroby Parkinsona i niskiego ciśnienia) lub w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie preparatem przyjmowałeś inhibitory MAO;
  • masz padaczką nie poddającą się leczeniu;
  • jest u Ciebie prowadzone leczenie uzależnienia od opioidów (np. metadon, kodeina, morfina);
  • masz ciężką niewydolność nerek lub ciężką niewydolność wątroby.

  Nie należy stosować preparatu jako terapii substytucyjnej (zastępczej) u pacjentów uzależnionych od opioidów.

  Szczegółowy wykaz chorób i sytuacji, w których należy zachować środki ostrożności lub które wykluczają stosowanie leku, znajduje się w ulotce leku. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Tramal?

  Preparat należy stosować ostrożnie u osób:

  • uzależnionych od opioidów,
  • wrażliwych na leki opioidowe,
  • po urazach głowy,
  • we wstrząsie,
  • z zaburzeniami świadomości niejasnego pochodzenia,
  • z zaburzeniami oddechowymi,
  • z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym,
  • starszych po 75 roku życia, z niewydolnością nerek lub wątroby, u których wydalanie leku z organizmu może być opóźnione,
  • z nietolerancją cukrów, ponieważ lek zawiera sacharozę.

  Jak stosować Tramal?

  Lek jest wydawany na receptę i należy go stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

  Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dawka zwykle stosowana dla:

  • dorosłych i dzieci po 12 roku życia to: 50-100 mg co 4-6 godzin,
  • dzieci powyżej 1 roku: dawka jednorazowa 1-2 mg/kg masy ciała.

  Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 8 mg tramadolu na kilogram masy ciała.

  Lek stosuje się doustnie, niezależnie od posiłków, z niewielką ilością płynu lub cukru.

  Jedna kropla leku zawiera 2,5 mg tramadolu.

  Jedno naciśnięcie pompki uwalnia 12,5 mg tramadolu i odpowiada 5 kroplom.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Tramal?

  Stosowanie leku Tramal może prowadzić do uzależnienia i rozwoju tolerancji (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu uzyskania takiego samego efektu), dlatego należy go stosować nie dłużej, niż jest to konieczne.

  Nie należy samodzielnie odstawiać leku, szczególnie jeśli lek był stosowany długotrwale. Przerwanie stosowania leku należy omówić z lekarzem - doradzi on kiedy i jak odstawić lek.

  Czy mogę łączyć Tramal z innymi lekami?

  Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty.

  Leku nie można stosować jednocześnie z inhibitorami MAO - monoaminooksydazy (leki stosowane głównie w leczeniu depresji, choroby Parkinsona i niskiego ciśnienia), np. moklobemid, selegilina.

  Wzrost ryzyka i nasilenie się działań niepożądanych może wystąpić, gdy lek Tramal połączymy z:

  • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), np. escitalopram, fluoksetyna;
  • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), np. wenlafaksyna;
  • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, np. nortryptylina, doksepina;
  • lekami przeciwpsychotycznymi, np. chlorprotiksen, haloperidol, sulpiryd;
  • innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy, np. buproprion.

  Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tramal równocześnie z:

  • pochodnymi kumaryny, np. warfaryna;
  • lekami metabolizowanymi (rozkładanymi) w wątrobie przez izoenzym cytochromu P450 (erytromycyna, ketokonazol);
  • ondansetronem - lek przeciwwymiotny;
  • karbamazepiną - lek psychotropowy, przeciwdrgawkowy, poprawiający nastrój;
  • pentazocyną, nalbufiną, butorfanolem, buprenorfiną - leki te działają na te same receptory, co lek Tramal (może to osłabić jego działanie).

  Wszystkie konsekwencje stosowania leku Tramal z powyższymi lekami można sprawdzić w ulotce leku.

  Czy mogę łączyć Tramal z alkoholem?

  Podczas stosowania leku bezwzględnie nie należy spożywać alkoholu.

  Czy po zastosowaniu Tramal mogę prowadzić pojazdy?

  Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

  Czy mogę stosować Tramal będąc w ciąży?

  Nie należy stosować leku w czasie ciąży.

  Czy po zastosowaniu Tramal mogę karmić piersią?

  Nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią z powodu jednorazowego podania leku.

  Jeśli lek ma być podany więcej niż jeden raz, nie należy karmić piersią.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Tramal?

  Wśród bardzo często i często występujących działań niepożądanych wymienia się: zawroty głowy, nudności, bóle głowy, senność, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, pocenie się, uczucie zmęczenia.

  Szczegółowy opis wszystkich działań niepożądanych znajduje się w ulotce leku.

  Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia reakcji alergicznych, takich jak: spuchnięta twarz, język lub gardło, trudności w połykaniu lub pokrzywka połączona z trudnościami w oddychaniu, spadek ciśnienia krwi, osłabienie, omdlenie w wyniku zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego.

  Skład Tramal

  • substancja czynna: chlorowodorek tramadolu w stężeniu 50mg/0,5ml,
  • substancje pomocnicze: sacharoza 0,2g/ml, sorbitan potasu, glicerol 85%, glikol propylenowy, cyklaminian sodu, sacharynian sodu, hydroksystearynian makroglicerolu, olejek miętowy, zapach anyżowy, woda oczyszczona.

  Opakowanie zawiera 10 ml płynu w buteleczce z kroplomierzem lub 96 ml płynu w butelce z pompką dozującą.

  Jak przechowywać Tramal?

  Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Źródła

  Karta charakterystyki produktu leczniczego

  Skład Tramal

  • substancja czynna: chlorowodorek tramadolu w stężeniu 50mg/0,5ml,
  • substancje pomocnicze: sacharoza 0,2g/ml, sorbitan potasu, glicerol 85%, glikol propylenowy, cyklaminian sodu, sacharynian sodu, hydroksystearynian makroglicerolu, olejek miętowy, zapach anyżowy, woda oczyszczona.

  Opakowanie zawiera 10 ml płynu w buteleczce z kroplomierzem lub 96 ml płynu w butelce z pompką dozującą.

  Kto może wystawić receptę na Tramal?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Tramal

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Tramal

  Klasyfikacja ATC Tramal: N02AX

  Ceny po refundacji, 96 mililitrów, 100 mg/ml

  Limit
  78,29 zł
  Odpłatność 100%
  78,29 zł
  Odpłatność 30%
  23,49 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł
  Bezpłatny
  0,00 zł

  Dostępność Tramal w aptekach

  Wszystkie opakowania Tramalw 71% aptek
  96 mililitróww 64% aptek

  Ulotka produktu Tramal

  Tramal
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Tramal (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy