---Wolt Drive - produkty

Thyrozol, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki powlekane,

Tiamazol (thiamazole)

, Merck

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Thyrozol na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 18,90 zł do 54,99 zł.
 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Thyrozol

Thyrozol to doustny lek dostępny na receptę w postaci tabletek, stosowany w leczeniu chorób tarczycy. Substancją czynną preparatu jest tiamazol. Lek wskazany jest m.in. w zachowawczym leczeniu nadczynności tarczycy, jako przygotowanie do zabiegu operacyjnego we wszystkich postaciach nadczynności tarczycy oraz przed wdrożeniem leczenia jodem radioaktywnym i w terapii okresowej po leczeniu.

więcej: Stosowanie Thyrozol, skutki uboczne i interakcje Thyrozol

Jak działa Thyrozol?

Tiamazol hamuje w sposób zależny od dawki wbudowywanie jodu do tyrozyny i tym samym syntezę hormonów tarczycy. Działanie to pozwala na objawowe leczenie nadczynności tarczycy bez względu na jej przyczynę. Nie można obecnie jednoznacznie powiedzieć, czy tiamazol dodatkowo wpływa na "naturalny przebieg" nadczynności tarczycy indukowanej immunologicznie (choroba Gravesa-Basedowa), czyli czy hamuje leżące u podstawy choroby procesy immunologiczne. Uwalnianie z tyreocytów zsyntetyzowanych wcześniej hormonów tarczycy, pozostaje bez zmian. 

Nie używaj Thyrozol, jeśli:

 • wykazujesz nadwrażliwość na tiamazol, inne pochodne tionamidu lub na którąkolwiek substancję czynną preparatu, 
 • posiadasz zmiany w obrazie krwi obwodowej (granulocytopenię),
 • przed rozpoczęciem leczenia stwierdzono u Ciebie cholestazę niespowodowaną przez nadczynność tarczycy, 
 • wcześniej występowało u Ciebie uszkodzenie szpiku po leczeniu tiamazolem lub karbimazolem,
 • w przeszłości wystąpiło ostre zapalenie trzustki po podaniu tiamazolu lub proleku karbimazolu,
 • cierpisz na dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania, ze względu na obecność laktozy w preparacie,
 • pacjent ma mniej niż 2 lata,
 • przebyłeś ostre zapalenie trzustki w przeszłości.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Thyrozol?

 • W kobiet w wieku rozrodczym przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę.
 • U pacjentów z dużym wolem tarczycy, wywołującym nacisk na tchawicę, należy zachować ostrożność, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo powiększenia wola. W tej grupie leczenie powinno trwać możliwie krótko oraz przebiegać pod szczególną obserwacją. 

Jak stosować Thyrozol?

Tabletki należy połknąć w całości, popijać odpowiednią ilością płynu. W czasie początkowej terapii nadczynności tarczycy dużymi dawkami leku, porcje dobowe można podzielić na kilka dawek i stosować je w regularnych odstępach czasu. 

W zależności od ciężkości choroby i spożycia jodu, leczenie u osób dorosłych zazwyczaj rozpoczyna się od dawki dobowej tiamazolu od 10 do 40 mg.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Thyrozol?

 • Opisywano występowanie agranulocytozy u 0,3 do 0,6% przypadków. Objawami są zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie gardła, gorączka. Zazwyczaj agranulocytoza pojawia się w trakcie pierwszych tygodni leczenia, lecz może wystąpić również po kilku miesiącach od rozpoczęcia terapii. Zalecana jest ścisła kontrola morfologii krwi, zarówno przed jak i w trakcie leczenia. W przypadku wystąpienia któregoś z objawów, konieczna jest konsultacja z lekarzem i wykonanie morfologii krwi. W razie potwierdzenia agranulocytozy, lek należy natychmiast odstawić.
 • Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia tiamazolem.
 • Zbyt duże dawki leku mogą prowadzić do objawowej niedoczynności tarczycy i powiększenia wola z powodu wzrostu stężenia TSH.

Czy mogę łączyć Thyrozol z innymi lekami?

Niedobór jodu nasila odpowiedź tarczycy na tiamazol, natomiast nadmiar jodu ją osłabia. Dalsze bezpośrednie interakcje z innymi lekami nie są znane. Należy pamiętać, że w nadczynności tarczycy metabolizm i eliminacja innych produktów leczniczych mogą być przyspieszone. Procesy te ulegają normalizacji wraz z przywróceniem prawidłowej czynności tarczycy. W razie potrzeby, należy zmodyfikować dawkę.

Istnieją dowody na to, że wyrównanie nadczynności tarczycy może doprowadzić do normalizacji nasilonego działania antykoagulantów u pacjentów z nadczynnością tarczycy.

Czy mogę łączyć Thyrozol z alkoholem?

W trakcie terapii lekiem Thyrozol, nie zaleca się spożywania alkoholu. Obie substancje metabolizowane są w wątrobie, co może doprowadzać do znacznego jej obciążenia i niewydolności.

Czy po zastosowaniu Thyrozol mogę prowadzić pojazdy?

Przyjmowanie leku nie wywołuje negatywnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Czy mogę stosować Thyrozol będąc w ciąży?

Thyrozol można podawać w ciąży wyłącznie po przeprowadzeniu indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka i tylko w najmniejszej skutecznej dawce, bez dodatkowego podawania hormonów tarczycy. W trakcie leczenia, zaleca się ścisłe kontrolowanie stanu matki, płodu i noworodka. Nadczynność tarczycy w ciąży należy odpowiednio leczyć, aby zapobiec poważnym powikłaniom u matki i płodu.

Czy po zastosowaniu Thyrozol mogę karmić piersią?

Tiamazol przenika do mleka ludzkiego, gdzie może osiągać stężenia odpowiadające stężeniom leku w surowicy matki. Istnieje więc ryzyko rozwoju niedoczynności tarczycy u dziecka. Karmienie piersią w trakcie terapii jest możliwe, jednak przy założeniu przyjmowania najmniejszej dawki leku, do 10 mg na dobę, bez dodatkowego podawania hormonów tarczycy. Należy również regularnie kontrolować czynność gruczołu tarczycowego u noworodka. 

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Thyrozol?

 • Bardzo często: skórne reakcje alergiczne różnego stopnia (świąd, wysypka, pokrzywka). W większości przypadków mają one łagodny przebieg i ustępują w czasie dalszego leczenia.
 • Często: bóle stawów.
 • Niezbyt często: agranulocytoza, która może pojawić się dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach od rozpoczęcia leczenia i wymaga odstawienia leku. W większości przypadków następuje samoistna poprawa.
 • Rzadko: gorączka polekowa, zaburzenia smaku takie jak: zmienione odczuwanie smaku lub jego brak, mogą cofnąć się po zakończeniu terapii, normalizacja trwa zazwyczaj kilka tygodni.
 • Bardzo rzadko: trombocytopenia, pancytopenia, uogólniona limfadenopatia, autoimmunologiczny zespół insulinowy, polineuropatia, ostry obrzęk ślinianek, pojedyncze przypadki żółtaczki cholestatycznej i toksycznego zapalenia wątroby, które ustępują zazwyczaj po odstawieniu leku, łysienie, toczeń rumieniowy indukowany lekiem, ciężkie postaci skórnych reakcji alergicznych.

Skład Thyrozol

 • substancja czynna: 5 mg, 10 mg lub 20 mg tiamazolu,
 • substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu, hypromeloza, talk, celuloza, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: dimetikon 100, makrogol 400, dwutlenek tytanu (E171), tlenek żelaza (E172).

Jak przechowywać Thyrozol?

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. 

Źródła

 • Ulotka
 • Charakterystyka Produktu Leczniczego

Skład Thyrozol

 • substancja czynna: 5 mg, 10 mg lub 20 mg tiamazolu,
 • substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu, hypromeloza, talk, celuloza, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: dimetikon 100, makrogol 400, dwutlenek tytanu (E171), tlenek żelaza (E172).

Kto może wystawić receptę na Thyrozol?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Thyrozol

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Thyrozol

Dostępność Thyrozol w aptekach

Wszystkie opakowania Thyrozolw 96% aptek
50 tabletekw 91% aptek

Ulotka produktu Thyrozol

Thyrozol
Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Thyrozol (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Thyrozol

Najnowsze filmy