Statystyki

Leki stosowane w chorobach tarczycy

kategoria ATC o kodzie H03

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leczenie hormonalne (kod H).

Zawiera 97 produktów, z czego 83 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 5 to leki OTC (bez recepty), 9 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 16 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 97 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 29.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki stosowane w chorobach tarczycy, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

H03. Leki stosowane w chorobach tarczycy (29)