Oryginalna ulotka dla Ascalcin Plus O Smaku Grejpfrutowym
proszek musujący

produkt dostępny bez recepty

Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna) (acetylsalicylic acid)

+

Kwas askorbinowy (ascorbic acid)

+

Wapń (calcium)

Opakowanie:

10 torebek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, leki przeciwbólowe, inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (kategoria ATC N02BA).

Ulotki Ascalcin Plus O Smaku Grejpfrutowym dla opakowania 10 torebek.

Wybrany dokument Ascalcin Plus O Smaku Grejpfrutowym:
Dokument z 2016-09-24
PDF
dokument PDF dla Ascalcin Plus O Smaku Grejpfrutowym

Podgląd dokumentu PDF Ascalcin Plus O Smaku Grejpfrutowym

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2016-09-24

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I

GRYPA

3. Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA i w jakim celu się go

stosuje Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera kwas acetylosalicylowy, kwas askorbowy (witamina C) i wapń.

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Kwas askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń krwionośnych. Zmniejszają ich przepuszczalność, działają przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera substancje, które umożliwiają szybkie i całkowite rozpuszczenie się składników w wodzie. Dzięki temu łatwo się on wchłania i jest dobrze tolerowany.

Lek stosowany w leczeniu:

 • objawów przeziębienia i grypy,
 • gorączki,
 • bólów mięśni i stawów,
 • bólów głowy w tym migrenowych,
 • bólów zębów,
 • nerwobólów.

Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I

GRYPA

Kiedy nie stosować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

 • Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka, dwunastnicy; stany zapalne przewodu pokarmowego.
 • Jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do siniaków lub krwawień (skazę krwotoczną, zaburzenia krzepnięcia krwi).
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi.
 • Jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka).
 • Jeśli pacjent ma znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi.
 • Jeśli pacjent ma astmę oraz polipy w nosie.
 • Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek.
 • Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.
 • Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.
 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.
 • Jeśli pacjent ma fenyloketonurię (chorobę genetyczną, charakteryzująca się niedoborem enzymu nazywanego hydroksylazą fenyloalaniny).
 • U dzieci w wieku do 12 lat chorujących na ospę wietrzną lub grypę, gdyż może to spowodować wystąpienie rzadkiej, ale ciężkiej choroby tzw. zespołu Reye’a.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • jeśli pacjent ma alergię (np. katar sienny) lub astmę.
 • jeśli pacjentka ma krwotoki maciczne lub nadmierne krwawienie miesiączkowe.
 • jeśli u pacjenta jest planowany zabieg chirurgiczny (nie należy przyjmować leku co najmniej 5 dni przed zabiegiem).
 • jeśli pacjent ma dnę moczanową.
 • jeśli u pacjenta występowały wrzody żołądka lub jelit, a także krwawienie z przewodu pokarmowego.
 • jeśli pacjent ma łagodną chorobę nerek lub wątroby.
 • jeśli pacjent ma umiarkowaną niewydolność serca (choroba serca, która może objawiać się jako duszność i obrzęk stóp).
 • jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną.
 • jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze.
 • jeśli w organizmie pacjenta nie jest wytwarzany enzym nazywany dehydrogenazą glukozo-6- fosforanową.
 • jeśli pacjent ma powyżej 65 lat.
 • jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową.

Inne ważne informacje:

W przypadku zaburzeń serca, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu1, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy, takich jak Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane 3-5 dni.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy, takich jak Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA u dzieci do 12 lat, w przypadku zakażeń wirusem ospy wietrznej lub grypy, może spowodować wystąpienie rzadkiej choroby, powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu tzw. zespołu Reye’a.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA nie należy stosować, jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje:

 • leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi (np. pochodne kumaryny, heparyna, tyklopidyna), ponieważ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoków oraz ryzyko wydłużenia czasu krwawienia,
 • leki przeciwcukrzycowe (insulina, pochodne sulfonylomocznika),
 • sulfonamidy (stosowane w zakażeniach bakteryjnych),
 • fenytoinę lub kwas walproinowym (leki przeciwpadaczkowe),
 • digoksynę (stosowaną w leczeniu niewydolności serca),
 • metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów), Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA może powodować osłabienie lub nasilenie działania innych leków. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jednoczesnego przyjmowania:
 • kortykosteroidów oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż może dojść do działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek,
 • glikozydów nasercowych (pochodnych digoksyny i strofantyny, leków stosowanych w chorobach serca) gdyż mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca,
 • leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (np. probenecydu),
 • leków moczopędnych (np. furosemidu, leków tiazydowych),
 • leków obniżających ciśnienie krwi (kaptoprylu, enalaprylu),
 • pochodnych amfetaminy,
 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. opipramolu, doksepiny),
 • związków fluoru,
 • niektórych antybiotyków (fluorochinolonów i tetracyklin, leków stosowanych w zakażeniach bakteryjnych); powinno się zachować 3 godzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a lekiem Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA ,
 • witaminy D i leków blokujących kanał wapniowy (grupa leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym).

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek zaleca się przyjmować po posiłku.

Picie alkoholu podczas stosowania leku może nasilać drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na przewód pokarmowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA w czasie ciąży i karmienia piersią.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA może powodować zaburzenia płodności u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA stosowany w zalecanych dawkach, nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera sód

Lek zawiera 178-356 mg sodu na dawkę (1-2 saszetki), należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera aspartam2 – źródło fenyloalaniny.

Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Kwas askorbowy (witamina C) zawarty w leku może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi i moczu, badanie kału na krew utajoną).

3. Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Zalecana dawka:

Dorośli: 1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w ½ szklanki letniej wody, wymieszać i wypić.

Lek zaleca się stosować po posiłku.

Nie należy stosować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA dłużej niż zalecane 3-5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE

I GRYPA

W razie przypadkowego zażycia dawki, przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu3), obniżenie stężenia glukozy we krwi, zmiany skórne.

W przypadku ostrego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość, pobudzenie psychoruchowe, wysoka gorączka, śpiączka.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA stosuje się doraźnie. W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących ciężkich działań niepożądanych:

 • krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych stolców,
 • nadżerki błony śluzowej przewodu pokarmowego,
 • reakcje alergiczne (takie jak poważne trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, duszności).

Poza tym mogą wystąpić inne działania niepożądane:

 • zwiększone ryzyko krwawień,
 • zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej,
 • nudności, wymioty, bóle brzucha,
 • zwiększone krwawienia miesiączkowe,
 • zmiany skórne: rumień, pokrzywka,
 • obrzęki,
 • nadciśnienie,
 • niewydolność serca,
 • zawroty głowy,
 • szum w uszach,
 • pocenie się.

Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie kwas acetylosalicylowy może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Lek stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie stosować leku, jeśli wygląd proszku w saszetkach uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy 500 mg

 • kwas askorbowy (witamina C) 300 mg
 • wapń (w postaci wapnia laktoglukonianu) 200 mg

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu wodorowęglan (178 mg jonów sodu), kwas cytrynowy bezwodny, aspartam, aromat grejpfrutowy, sodu laurylosiarczan, betakaroten 1%, powidon K-25.

Jak wygląda lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA i co zawiera opakowanie

Lek ma postać sypkiego proszku musującego zapakowanego w saszetki.

Opakowanie zewnętrzne – pudełko tekturowe zawierające 6, 10, 14, 20 lub 28 saszetek oraz ulotkę dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny BIO-PROFIL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa tel/fax: 22 616 33 48 / 22 617 69 21

Wytwórca SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna ul. gen. Mariana Langiewicza 58 95-050 Konstantynów Łódzki

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/cholesterol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/aspartam

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.