---

Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin), cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, płyn,

Alergoidy pyłków roślin (alergeny pyłków roślin)

, Stallergenes

Opakowanie:

Koszyk:

UWAGA: w sprzedaży dostępne są różne mieszanki Staloral, potwierdź z apteką jaki rodzaj jest aktualnie dostępny.

100+ aptek z Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 320,10 zł do 500,00 zł.
 Pokaż mapę 
---

Więcej informacji o Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)

Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) to doustna szczepionka odczulająca dostępna na receptę. Stosowana w celu zmniejszenia wrażliwości na alergeny roślinne, a tym samym złagodzenia reakcji alergicznej, objawiającej się jako świąd, kichanie, katar, zapalenie spojówek. Zawiera niskie dawki wyciągów alergenowych - pyłków traw, drzew lub zbóż. Leczenie przebiega w dwóch etapach - dostępne są szczepionki podstawowe (gdzie pacjent stopniowo zwiększa dawkę leku) i podtrzymujące (podanie stałej dawki). Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci od 5. roku życia.

więcej: Stosowanie Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin), skutki uboczne i interakcje Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)

Jak działa Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)?

Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) jest lekiem odczulającym, zawierającym w swoim składzie wyciągi alergenowe. Preparat podawany jest w ramach immunoterapii swoistej, mającej na celu uniewrażliwienie pacjenta na dany alergen. Dokładny mechanizm działania alergenów nie jest poznany. Wykazano, że immunoterapia powoduje zmiany w odpowiedzi limfocytów T (cząstek odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną) na podany alergen, podwyższa poziom swoistych przeciwciał IgG4 i IgG1, a czasem IgA oraz obniża poziom swoistych przeciwciał IgE. 

Nie używaj Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin), jeśli:

 • jesteś uczulony na którykolwiek z pozostałych składników leku,
 • cierpisz na choroby lub zaburzenia układu immunologicznego,
 • u pacjenta stwierdzono chorobę nowotworową,
 • chorujesz na ciężką lub niekontrolowaną astmę,
 • u pacjenta stwierdzono zapalenie jamy ustnej.

Tylko lekarz może określić, czy istnieją przeciwwskazania do stosowania tego leku.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)?

Jeżeli występuje taka konieczność, przed rozpoczęciem terapii należy ustabilizować objawy alergii odpowiednim leczeniem objawowym. Jeśli u pacjenta występują ciężkie objawy kliniczne alergii w momencie rozpoczęcia leczenia – terapię należy odłożyć w czasie. Lek zawiera w swoim składzie sód.

Ponadto przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli: 

 • pacjent chorował na inne choroby w ostatnim czasie lub alergia uległa nasileniu,
 • pacjent ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu w jamie ustnej lub ma mieć usunięty ząb - należy przerwać leczenie lekiem Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin), aż do czasu całkowitego wygojenia jamy ustnej,
 • pacjent choruje lub chorował w przeszłości na eozynofilowe zapalenie przełyku,
 • w trakcie leczenia u pacjenta wystąpi silny lub uporczywy ból brzucha, trudności w połykaniu lub ból w klatce piersiowej,

Podczas pierwszego stosowania preparatu należy pamiętać, że pompka dozująca odmierza pełną dawkę leku po 5 naciśnięciach. 

Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę konieczność użycia epinefryny w przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych.

Jak stosować Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)?

Lek Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Wielkość podawanej dawki leku nie zależy od wieku pacjenta, ale od jego indywidualnej reaktywności na alergen. Immunoterapia jest bardziej skuteczna, jeżeli wprowadzana jest w początkowej fazie choroby. W przypadku alergii sezonowych, zaleca się rozpocząć leczenie przed sezonem pylenia i kontynuować aż do jego końca. W przypadku alergii całorocznej, zaleca się kontynuować leczenie przez cały rok.

Leczenie preparatem Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) dzieli się na dwa etapy - leczenie podstawowe (ze stopniowym zwiększaniem dawki) oraz leczenie podtrzymujące (za pomocą stałej dawki).

W leczeniu wykorzystywane są roztwory alergenów o różnych stężeniach, dla których opakowania różnią się kolorem wieczka - kolor wieczka: niebieski – stężenie 10 IR/ml; kolor wieczka: fioletowy – stężenie 300 IR/ml.

Lek należy przyjmować w trakcie dnia, do pustych ust, bez jedzenia i picia. Dawka leku powinna być podana pod język poprzez silne naciśnięcie pompki i połknięta po około 2 minutach.


Leczenie podstawowe ze zwiększaniem dawki:

 • Dawkę leku należy odmierzyć pod język poprzez naciśnięcie tłoczka pompki dozującej. Po 2 minutach porcję leku należy połknąć. Preparat stosuje się codziennie, zwiększając każdorazowo dawkę, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej, według schematu dawkowania zawartego w ulotce. Schemat dawkowania może być modyfikowany wg potrzeb przez lekarza.


Leczenie podtrzymujące - dawka stała:

 • Maksymalna, dobrze tolerowana dawka leku powinna być przyjmowana codziennie lub trzy razy w tygodniu. Zalecane dawkowanie to przynajmniej 4 naciśnięcia 3 razy w tygodniu lub 2 do 4 naciśnięć przyjmowanych codziennie, przy zastosowaniu roztworu o stężeniu 300 IR/ml.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)?

W większości przypadków leczenie odczulające stosuje się przez okres od 3 do 5 lat. W przypadku alergii sezonowej, immunoterapię swoistą można prowadzić przez kilka sezonów w kolejnych latach. W razie braku istotnej poprawy po roku stosowania preparatu (w przypadku alergii całorocznej) lub po pierwszym sezonie pylenia (w przypadku alergii sezonowej) lekarz dokona ponownej oceny terapii. 

Jeżeli pacjent przyjął wyższą dawkę leku niż jest to zalecane, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub farmaceutę, ponieważ może to wywołać większą ilość działań niepożądanych o zwiększonym nasileniu. 

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Przyjmowanie leku należy kontynuować według ustalonego schematu. 

W razie odstawienia leku na krócej niż tydzień, można kontynuować terapię stosując ostatnią przyjmowaną dawkę. W przypadku przerwania leczenia na dłużej niż tydzień, w celu wznowienia terapii należy skontaktować się z lekarzem.

Czy mogę łączyć Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) z innymi lekami?

Przed rozpoczęciem terapii należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach. 

Jeżeli pacjent przyjmuje określone leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne lub inhibitory monoaminooksydazy-MAO), istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku potrzeby zastosowania epinefryny (przepisywanej w przypadku ciężkich reakcji alergicznych), nawet ze skutkiem śmiertelnym.

W przypadku, gdy pacjent ma planowane szczepienie profilaktyczne przeciw chorobom zakaźnym może wykonać je bez konieczności przerywania leczenia, ale tylko po ocenie ogólnego stanu zdrowia.

Leczenie objawowe alergii (np. lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami donosowymi) może przebiegać równocześnie z przyjmowaniem leku Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin).

Czy mogę łączyć Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) z alkoholem?

Nie wydaje się, aby szczepionka doustna wchodziła w istotne kliniecznie interakcje z alkoholem.

Czy po zastosowaniu Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) mogę prowadzić pojazdy?

Lek Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) nie wywiera wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. 

Czy mogę stosować Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) będąc w ciąży?

Brak danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania leku Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) podczas ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie kuracji, terapia może być kontynuowana pod ścisłym nadzorem lekarza.

Czy po zastosowaniu Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) mogę karmić piersią?

Nie wiadomo, czy lek Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) jest wydzielany do mleka matki. Należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub odstawieniu produktu, po rozważeniu korzyści karmienia piersią dla dziecka i korzyści leczenia dla kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)?

Podczas stosowania preparatu Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak reakcje alergiczne występujące bezpośrednio po podaniu leku lub z opóźnieniem. Wśród nich mogą pojawić się świąd oka i ucha lub jamy ustnej, podrażnienie gardła, obrzęk gardła, pęcherze jamy ustno-gardłowej, nieżyt nosa, kaszel, rumień, obrzęk warg, obrzęk języka, zapalenie, obrzęk i parestezje jamy ustnej, dyskomfort w jamie ustno-gardłowej, zaburzenia gruczołów, ślinowych, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka.

Należy pamiętać, że działanie niepożądane mogą, ale nie muszą wystąpić u wszystkich pacjentów.

Rzadziej występujące działania niepożądane opisane są w ulotce leku dołączonej do opakowania. 

Skład Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe o stężeniu 10 lub 300 IR*/ml (zgodnie z poniższym wykazem) w połączeniu z mannitolem. Skład jakościowy substancji czynnej może być dobierany indywidualnie dla pacjenta w zakresie alergenów wymienionych w poniższym wykazie.

 • Wyciągi alergenów pochodzenia roślinnego: 604 Ambrozja (Ambrosia elatior), 605 Bylica pospolita (Artemisia vulgaris), 657 Parietaria lekarska (Parietaria officinalis), 710 Solanka kolczysta (Salsola kali), 705 Trawa bermudzka (Cynodondactylon), 627 Kupkówka pospolita (Dactylisglomerata), 631 Tomka wonna (Anthoxanthumodoratum), 638 Życica trwała (Lolium perenne), 658 Wiechlina łąkowa (Poa pratensis), 661 Tymotka łąkowa (Phleum pratense), 671 Żyto (Secale cereale), 609 Olcha czarna (Alnusglutinosa), 615 Brzoza biała (Betulaalba), 619 Grab zwyczajny (Carpinus betulus), 716 Jałowiec (Juniperusashei), 651 Oliwka europejska (Olea europea), 649 Leszczyna (Corylusavellana).
 • Substancje pomocnicze: Sodu chlorek, glicerol, woda oczyszczona.

Jak przechowywać Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)?

Przed otwarciem lek Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) należy przechowywać w lodówce, w temperaturze 2°C - 8°C.

Po pierwszym otwarciu preparat o stężeniu 10 IR/ml należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C) do 1 miesiąca, z kolei preparat o stężeniu 300 IR/ml - w temperaturze poniżej 25°C do 1 miesiąca lub w lodówce (2°C - 8°C) do 1 miesiąca.

Źródła

 • Ulotka leku Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) 
 • Charakterystyka produktu leczniczego Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) 

Skład Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)

Substancję czynną stanowią wyciągi alergenowe o stężeniu 10 lub 300 IR*/ml (zgodnie z poniższym wykazem) w połączeniu z mannitolem. Skład jakościowy substancji czynnej może być dobierany indywidualnie dla pacjenta w zakresie alergenów wymienionych w poniższym wykazie.

 • Wyciągi alergenów pochodzenia roślinnego: 604 Ambrozja (Ambrosia elatior), 605 Bylica pospolita (Artemisia vulgaris), 657 Parietaria lekarska (Parietaria officinalis), 710 Solanka kolczysta (Salsola kali), 705 Trawa bermudzka (Cynodondactylon), 627 Kupkówka pospolita (Dactylisglomerata), 631 Tomka wonna (Anthoxanthumodoratum), 638 Życica trwała (Lolium perenne), 658 Wiechlina łąkowa (Poa pratensis), 661 Tymotka łąkowa (Phleum pratense), 671 Żyto (Secale cereale), 609 Olcha czarna (Alnusglutinosa), 615 Brzoza biała (Betulaalba), 619 Grab zwyczajny (Carpinus betulus), 716 Jałowiec (Juniperusashei), 651 Oliwka europejska (Olea europea), 649 Leszczyna (Corylusavellana).
 • Substancje pomocnicze: Sodu chlorek, glicerol, woda oczyszczona.

Kto może wystawić receptę na Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)

Brak wiadomości w ostatnim czasie.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)

Kategorie Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)

Klasyfikacja ATC Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin): V01AA

Dostępność Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) aptekach

Wszystkie opakowania Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)w 12% aptek
1 zestaw podtrzymujący: 2 fiolki 10 mililitrów + pompki dozującew 8% aptek

Ulotka produktu Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Staloral 300 Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)

Najnowsze filmy

;