---Artresan Efekt - produkty

Arechin, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki,

Chlorochina (chloroquine)

, Polfa Pabianice

Dawka:

250 mg

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Arechin na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 20,18 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 6,05 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Artresan Efekt - produkty

  Więcej informacji o Arechin

  Arechin to lek dostępny na receptę w postaci tabletek, stosowany w terapii chorób pasożytniczych i reumatycznych. Substancją czynną preparatu jest fosforan chlorochiny. Lek wskazany jest w m.in. w zapobieganiu i leczeniu malarii, w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz tocznia rumieniowatego. Preparat przeznaczony jest dla młodzieży powyżej 14 roku życia oraz dla osób dorosłych.

  więcej: Stosowanie Arechin, skutki uboczne i interakcje Arechin

  Jak działa Arechin?

  Chlorochina zawarta w leku wyłącza aktywność pasożytów, szczególnie tych wywołujących malarię. Działa także immunosupresyjnie, co oznacza, że hamuje nadmiernie wyraźną odpowiedź układu odpornościowego, która może być skierowana przeciwko własnym tkankom. Dodatkowo hamuje reakcje zapalne.

  Nie używaj Arechin, jeśli:

  • jesteś uczulony na fosforan chlorochiny bądź na inne pochodne chlorochiny lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku,
  • wystąpiły u Ciebie zmiany w siatkówce oka lub w polu widzenia, spowodowane stosowaniem pochodnych 4-aminochinoliny,

  Szczególną ostrożność należy zachować m.in. przy jednoczesnym występowaniu chorób przewlekłych (m.in. zaburzeń czynności wątroby, siatkówki oka, nerek lub żołądka i jelit).

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Arechin?

  • Przed rozpoczęciem leczenia powinno się przeprowadzić badanie kontrolne wzroku.
  • Jeśli będziesz stosować lek w celu zapobieżenia zarażeniem się malarią - pamiętaj, że Arechin trzeba zacząć przyjmować na tydzień przed wyjazdem do strefy endemicznej, tak więc zaplanuj wizytę u lekarza z wyprzedzeniem.

  W ulotce przeznaczonej dla pacjenta znajduje się wykaz chorób oraz sytuacji, w których należy zachować środki ostrożności, lub które wykluczają możliwość stosowania leku. Przeczytaj je i w razie wątpliwości skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą. Powiedz lekarzowi o wszystkich przyjmowanych przez siebie lekach i suplementach.

  Jak stosować Arechin?

  Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarskich, ponieważ sposób dawkowania jest zależny od wielu czynników, m.in. od wieku oraz jednostki chorobowej.

  Trzeba pamiętać, że jeśli stosujemy lek zapobiegawczo w malarii, przyjmujemy go tydzień przed wyjazdem, podczas wyjazdu i 4 tygodnie po powrocie.

  Najlepiej przyjmować tabletki podczas posiłków.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Arechin?

  U osób leczonych przewlekle należy wykonywać badania kontrolne: okulistyczne, neurologiczne, badania krwi, ponieważ lek może powodować szereg działań niepożądanych.

  Ważne jest również unikanie ekspozycji na promieniowanie UV.

  Czy mogę łączyć Arechin z innymi lekami?

  • Chlorochina zawarta w leku Arechin stosowana wraz z cyklosporyną może zwiększać jej stężenie we krwi.
  • Podawanie chlorochiny wraz ze szczepionką przeciwko wściekliźnie zmniejsza skuteczność szczepionki. Dlatego szczepionkę należy podać przed rozpoczęciem leczenia preparatem Arechin.
  • Lek zmniejsza stężenie prazykwantelu, leku stosowanego w zwalczaniu pasożytów, takich jak przywry i tasiemce.
  • Środki zobojętniające (stosowane w łagodzeniu objawów zgagi) zmniejszają wchłanianie chlorochiny.

  Czy mogę łączyć Arechin z alkoholem?

  Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Arechin.

  Czy po zastosowaniu Arechin mogę prowadzić pojazdy?

  Arechin może wywierać negatywny wpływ na sprawność psychomotoryczną, co wyłącza pacjenta z kierowania pojazdami.

  Czy mogę stosować Arechin będąc w ciąży?

  Nie wolno stosować leku w ciąży, chyba że spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. W związku z tym nie zaleca się kobietom w ciąży wyjazdów w rejony o zwiększonym ryzyku zachorowania na malarię.

  Lek należy do kategorii C w klasyfikacji FDA leków stosowanych w ciąży. Oznacza to, że w badaniach doświadczalnych na zwierzętach wykazano działanie szkodliwe leków tej kategorii na płód, ale nie przeprowadzono badań klinicznych u kobiet w ciąży.

  Czy po zastosowaniu Arechin mogę karmić piersią?

  W trakcie stosowania leku Arechin nie możesz karmić piersią.

  Karmienia piersią nie można również traktować jako profilaktyki przeciwmalarycznej u dziecka (w przypadku, gdy potrzebuje ono takiej profilaktyki), ponieważ dawka leku, która przedostaje się do mleka, jest zbyt mała.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Arechin?

  Do najczęstszych działań niepożądanych opisanych po zastosowaniu leku Arechin należą, m.in.:

  • zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
  • nadwrażliwość na światło,
  • bóle i zawroty głowy,
  • spadki ciśnienia,
  • zaburzenia czynności wątroby,
  • hipoglikemia.

  Skład Arechin

  • substancja czynna: 250 mg fosforanu chlorochiny,
  • substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna.

  Jak przechowywać Arechin?

  Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

  Źródła

  Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego

  Skład Arechin

  • substancja czynna: 250 mg fosforanu chlorochiny,
  • substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna.

  Kto może wystawić receptę na Arechin?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Arechin

  2020-11-24

  Z końcem września wskazanie dotyczące stosowania doustnego leku z chlorochiną w leczeniu wspomagającym zakażeń koronawirusami typu beta, takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 zostało zniesione. Lek nie jest już dłużej rekomendowany w leczeniu pacjentów z COVID-19, zapis został usunięty z Charakterystyki Produktu Leczniczego.

  2020-09-01

  Minister Zdrowia ogłasza, iż z dniem 1 września 2020 r. znosi się ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych, zawierających chlorochinę albo hydroksychlorochinę, na jednego pacjenta określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta. Z Karty Charakterystyki leku Arechin zniknęło również wskazanie dot. stosowania leku u pacjentów z COVID-19.

  2020-04-01

  Producent leku Arechin - firma Adamed - poinformował, że od 2 kwietnia kolejne partie leku będą udostępnione aptekom. Możliwe będzie wystawienie i zrealizowanie recepty tylko na maksymalnie dwa opakowania leku na jednego pacjenta (co będzie weryfikowane numerem PESEL) w okresie 30 dni. Pacjenci będą mogli zakupić lek w aptece tylko na podstawie wystawionej przez lekarza recepty z odpłatnością refundacyjną 30% i tylko we wskazaniach objętych refundacją, to jest: zimnica (malaria), pełzakowica i ropień wątroby, różne postacie tocznia rumieniowatego, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL i porfiria skórna późna. Zgodnie z komunikatem, aby zakupić lek, pacjent po otrzymaniu recepty powinien skontaktować się telefonicznie lub osobiście z wybraną apteką - najlepiej najbliższą swojego miejsca pobytu - i zamówić lek (przy e-recepcie podając nr PESEL i PIN recepty a przy recepcie papierowej PESEL i 6 ostatnich cyfr z numeru recepty). Farmaceuta zamówi lek bezpośrednio w hurtowni producenta, która dostarczy lek do apteki realizując konkretną receptę. Pacjent będzie mógł odebrać lek w aptece po uzyskaniu informacji telefonicznej od farmaceuty, o tym, że lek został dostarczony. Odpłatność pacjenta za jedno opakowanie leku we wskazaniach objętych refundacją pozostaje bez zmian i wynosi 5,80 zł. Taki system dystrybucji leku jest rozwiązaniem czasowym. Preparat jest produkowany na bieżąco i jego następne partie mają trafić na rynek do końca kwietnia 2020.

  2020-03-17

  Firma Adamed, producent leku Arechin poinformował o uruchomieniu dodatkowej produkcji preparatu. Obecnie praca odbywa się "w trybie 3-zmianowym, aby sprostać bieżącym potrzebom epidemiologicznym w kraju, a także zapewnić dostępność dla pacjentów, którzy przyjmują ten lek w innych wskazaniach". Kolejne partie leku miałyby trafić na rynek do końca marca bieżącego roku. Dodamy osobne powiadomienie, jeśli tylko lek pojawi się w aptekach.

  2020-03-16

  Polskie Towarzystwo Dermatologiczne wydało komunikat dla pacjentów cierpiących na schorzenia skórne i leczących się chlorochiną (preparatem Arechin). Pacjenci chorując na toczeń, w przypadku wyczerpania zapasów leku powinni podjąć próbę kontaktu z lekarzem specjalistą lub POZ w celu ustalenia alternatywnego leczenia. Według opinii PTD "W większości przypadków kilkutygodniowa przerwa w leczeniu Arechiną nie wpływa znacząco na ogólny przebieg choroby, choć może wystąpić w tym czasie nasilenie objawów." Natomiast pacjenci chorujący na porfirię skórną późną powinni zgłosić do Szpitala z Oddziałem Dermatologicznym (dotyczy to tych placówek, które nie zostały przekształcone w szpitale chorób zakaźnych). Jednocześnie Towarzystwo informuje, że od poniedziałku 16.03.2020 pisząc na adres pacjenci@ptderm.pl będzie można uzyskać "ogólne informacje na temat możliwości tymczasowego odstawienia leków w przypadku poszczególnych chorób dermatologicznych". Źródło: https://www.ptderm.pl/aktualnosci/chlorochina-arechina

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Arechin

  Ceny po refundacji, 30 tabletek, 250 mg

  Limit
  20,18 zł
  Odpłatność 100%
  20,18 zł
  Odpłatność 30%
  6,05 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Arechin w aptekach

  Wszystkie opakowania Arechinw 68% aptek
  30 tabletekw 69% aptek

  Ulotka produktu Arechin

  Arechin
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Arechin (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy