Pulmicort, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, zawiesina,

Budezonid (budesonide)

, Astrazeneca

Dawka:

Opakowanie:

Koszyk:

100+ aptek z Pulmicort na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 81,59 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 3,20 zł - Ryczałt
 • 24,48 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla kobiet w ciąży
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 

  Więcej informacji o Pulmicort

  Pulmicort to lek na receptę w postaci zawiesiny do nebulizacji, stosowany w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych. Substancją czynną preparatu jest kortykosteroid - budezonid o działaniu przeciwzapalnym. Lek podawany w postaci nebulizacji, drogą wziewną.

  więcej: Stosowanie Pulmicort, skutki uboczne i interakcje Pulmicort

  Jak działa Pulmicort?

  Pulmicort jest glikokortykosteroidem, czyli lekiem o silnym miejscowym działaniu przeciwzapalnym. Stosuje się go w leczeniu astmy oskrzelowej oraz u pacjentów z zespołem krupu. Preparat zmniejsza stan zapalny, dzięki czemu łagodzi podrażnienie i nadreaktywność dróg oddechowych. Dzięki blokowaniu oddziaływania histaminy i metacholiny na drogi oddechowe, osłabia skurcz oskrzeli we wczesnej oraz późnej fazie reakcji alergicznej, czego efektem jest opanowanie duszności u pacjenta. Początek działania terapeutycznego preparatu może wystąpić w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia leczenia, natomiast pełne działanie pozwalające na kontrolę astmy osiąga się zwykle po kilku tygodniach nieprzerwanego stosowania.

  Preparat jest wskazany:

  • u chorych z astmą oskrzelową, u których konieczne jest długotrwałe podawanie glikokortykosteroidów w celu kontrolowania procesu zapalnego toczącego się w układzie oddechowym,
  • chorych z zespołem krupu: ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli – niezależnie od przyczyny, związanym z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącym do zaburzeń oddychania.

  Nie używaj Pulmicort, jeśli:

  Jesteś uczulony na budezonid lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Pulmicort?

  Przed zastosowaniem, zapoznaj się z instrukcją obsługi nebulizatora. Dobór odpowiedniej wielkości maseczki, w zależności od wieku pacjenta, umożliwi dotarcie odpowiedniej ilości leku do dróg oddechowych chorego, a dzięki temu leczenie będzie skuteczniejsze. 

  Pamiętaj, że leku Pulmicort nie należy stosować w celu złagodzenia objawów w ostrym napadzie astmy. W takiej sytuacji przyjmij krótko działający lek rozszerzający oskrzela, który powinieneś zawsze nosić przy sobie. 

  Jak stosować Pulmicort?

  Preparat przeznaczony jest do stosowania w postaci inhalacji, wykonywanych przy pomocy nebulizatora z ustnikiem lub maską twarzową. 

  Standardowa dawka dla osoby dorosłej, nie leczonej wcześniej glikokortykosteroidami lub z dobrze kontrolowanymi objawami wynosi 1 mg dziennie, przyjmowana raz na dobę, rano lub wieczorem. W przypadku zaostrzenia choroby, lekarz może zalecić zwiększenie dawki powyżej 1 mg, wtedy lek przyjmuje się w dawce podzielonej, dwa razy dziennie. 

  Zalecana całkowita dawka dzienna dla dzieci od 6 miesiąca życia wynosi 0,25 do 0,5 mg. W razie konieczności dawka może być zwiększona do 1 mg. 

  Pulmicort znajduje także zastosowanie w leczeniu zespołu krupu u niemowląt i dzieci. W tych przypadkach stosuje się nebulizacje 2 mg budezonidu. Dawkę podaje się w całości lub podzieloną na dwie, po 1 mg w odstępie 30 minut. Takie dawkowanie może być powtarzane co 12 godzin, maksymalnie do 36 godzin albo do poprawy stanu pacjenta. 

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Pulmicort?

  Pamiętaj o każdorazowym wypłukaniu jamy ustnej wodą, po wykonanej inhalacji. Jeśli zastosowano nebulizator z maseczką twarzową, należy umyć także twarz. Ten dobry nawyk zmniejszy ryzyko wystąpienia infekcji grzybiczej. 

  Złagodzenie objawów powinno pojawić się po kilku godzinach od zastosowania pierwszej dawki leku. Pełny efekt działania preparatu występuje po kilku tygodniach. Jeżeli stosujesz lek regularnie, w zaleconych dawkach, a Twoje objawy nie ustępują, poinformuj o tym lekarza, ponieważ może być konieczne wprowadzenie do terapii innych leków. 

  Po zastosowaniu leku Pulmicort może nastąpić nagły skurcz oskrzeli ze świszczeniem. Jeśli zauważysz takie objawy, przerwij natychmiast przyjmowanie leku i skontaktuj się z lekarzem.

  Dzieci leczone długotrwale lekami glikokortykosteroidowymi, w tym lekiem Pulmicort, muszą być poddawane regularnym pomiarom, gdyż leki te mogą powodować spowolnienie wzorstu.  

  Czy mogę łączyć Pulmicort z innymi lekami?

  Budezonid, czyli substancja czynna leku Pulmicort, jest metabolizowany przez ten sam enzym (CYP3A4) co ketokonazol i itrakonazol (leki przeciwgrzybicze). W efekcie, może nastąpić znaczny wzrost stężenia budezonidu w organizmie, a przez to nasilone działanie tej substancji. Zaleca się unikanie jednoczesnej terapii lekiem Pulmicort oraz wymienionymi lekami przeciwgrzybiczymi. Jeśli zastosowanie obu leków jest konieczne w tym samym czasie, należy zachować jak najdłuższą przerwę między przyjęciem dawki Pulmicortu i dawki ketokonazolu lub itrakonazolu. Dobrym rozwiązaniem może okazać się także zmniejszenie przyjmowanej dawki budezonidu, lecz decyzja ta musi być podjęta po konsultacji z lekarzem. 

  Wzrost stężenia budezonidu w osoczu, może wystąpić także u kobiet przyjmujących równocześnie wysokie dawki estrogenów lub steroidowych leków antykoncepcyjnych.

  Podczas zmiany terapii z doustnych glikokortykosteroidów na leki wziewne należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ w tym okresie istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności kory nadnerczy. Pacjenci przestawiani na glikokortykosteroidy wziewne, z doustnych, mogą doświadczyć także reakcji alergicznych takich jak wysypki lub wodnisty katar, które były tłumione przez stosowane sterydy o działaniu ogólnoustrojowym.  

  Czy po zastosowaniu Pulmicort mogę prowadzić pojazdy?

  Lek Pulmicort nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. 

  Czy mogę stosować Pulmicort będąc w ciąży?

  Jeśli planujesz lub jesteś w ciąży, poinformuj o tym lekarza przepisującego lek. Preparat może być stosowany przez kobietę w ciąży, tylko wtedy gdy lekarz stwierdzi, że korzyść dla matki jest większa niż ryzyko dla płodu. Badania wykazały, że przyjmowanie Pulmicortu podczas ciąży, w zalecanych dawkach, nie zwiększa ryzyka wystąpienia wad wrodzonych u dzieci. 

  Czy po zastosowaniu Pulmicort mogę karmić piersią?

  Substancja czynna preparatu Pulmicort przenika do mleka kobiecego w nieznacznej ilości. Należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy korzyść z przyjmowania leku przez matkę jest większa niż ryzyko dla dziecka. 

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Pulmicort?

  Często występują:

  • zakażenia grzybicze gardła oraz jamy ustnej,
  • podrażnienie gardła,
  • kaszel,
  • chrypka.

  Rzadziej występują:

  • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i tkanek znajdujących się pod nią),
  • pokrzywki, wysypki,
  • kontaktowe zapalenie skóry,
  • krwawe wybroczyny,
  • skurcz oskrzeli,
  • nerwowość, niepokój, depresja,
  • zaburzenia czynności naderczy.

  Skład Pulmicort

  Substancja czynna: 0,250 mg, 0,500 mg lub 1 mg budezonidu zmikronizowanego w 2 ml preparatu (czyli 0,125 mg, 0,250 mg lub 0,500 mg budezonidu zmikronizowanego na 1 ml preparatu). 

  Substancje pomocnicze: disodu edetynian, chlorek sodu, polisorbat 80, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

  Jak przechowywać Pulmicort?

  Lek przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu w celu zabezpieczenia przed wilgocią.  Zawartość plastikowego pojemnika powinna zostać zużyta do 12 godzin od otwarcia. Po otwarciu torebki z folii aluminiowej produkt w plastikowych pojemnikach jednostkowych, chroniony od światła jest ważny przez 3 miesiące.

  Źródła

  1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych -Charakterystyki Produktów Leczniczych (http://leki.urpl.gov.pl/).

  2. PubMed - Biblioteka Medycyny Narodowego Instytutu Zdrowia USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

  Skład Pulmicort

  Substancja czynna: 0,250 mg, 0,500 mg lub 1 mg budezonidu zmikronizowanego w 2 ml preparatu (czyli 0,125 mg, 0,250 mg lub 0,500 mg budezonidu zmikronizowanego na 1 ml preparatu). 

  Substancje pomocnicze: disodu edetynian, chlorek sodu, polisorbat 80, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

  Kto może wystawić receptę na Pulmicort?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Pulmicort

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Pulmicort

  Kategorie Pulmicort

  Ceny po refundacji, 20 pojemników, 500 mcg/ml

  Limit
  81,59 zł
  Odpłatność 100%
  81,59 zł
  Odpłatność 30%
  24,48 zł
  Ryczałt
  3,20 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla kobiet w ciąży
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Pulmicort w aptekach

  Wszystkie opakowania Pulmicortw 90% aptek
  20 pojemnikóww 77% aptek

  Ulotka produktu Pulmicort

  Pulmicort
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Pulmicort (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy