Oryginalna ulotka dla Oxaliplatin Teva
iniekcja

produkt na receptę

Oksaliplatyna (oxaliplatin)

Dawka

0,02 G/4 ML
brak ofert

Opakowanie

1 fiolka
w 0% aptek
Produkt w kategorii: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, cytostatyki, pozostałe leki przeciwnowotworowe (kategoria ATC L01XA).

Ulotki Oxaliplatin Teva dla opakowania 1 fiolka (0,02 G/4 ML).

Wybrany dokument Oxaliplatin Teva:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Oxaliplatin Teva

Podgląd dokumentu PDF Oxaliplatin Teva

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Oxaliplatin Teva, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Oxaliplatin Teva i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxaliplatin Teva

3. Jak stosować lek Oxaliplatin Teva

4. Możliwe działania niepożądane

5 Jak przechowywać lek Oxaliplatin Teva

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oxaliplatin Teva i w jakim celu się go stosuje

Oxaliplatin1 Teva jest lekiem zawierającym substancję czynną oksaliplatynę.

Oksaliplatyna jest stosowana w leczeniu raka jelita grubego (leczenie III stadium raka okrężnicy po całkowitej resekcji pierwotnego guza, raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami).

Oksaliplatyna stosowana jest w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, o nazwach 5-fluorouracyl i kwas folinowy.

Oxaliplatin Teva jest lekiem zawierającym platynę wykazującym działanie przeciwnowotworowe lub przeciwrakowe.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxaliplatin Teva

Kiedy nie stosować leku Oxaliplatin Teva

 • jeśli pacjent ma uczulenie na oksaliplatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli pacjentka karmi piersią (patrz również punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”)
 • jeśli u pacjenta występuje zmniejszenie liczby ciałek krwi;
 • jeśli u pacjenta występuje mrowienie i drętwienie palców u rąk i (lub) stóp i pacjent ma trudności w wykonywaniu precyzyjnych czynności, takich jak zapinanie guzików;
 • jeśli pacjent ma poważne zaburzenia nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Oxaliplatin Teva należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na leki zawierające platynę, takie jak karboplatyna lub cisplatyna; Reakcja alergiczna może wystąpić podczas każdej infuzji oksaliplatyny
 • jeśli pacjent ma umiarkowane lub łagodne zaburzenia czynności nerek;
 • jeśli u pacjenta występują podczas leczenia jakiekolwiek zaburzenia czynności wątroby lub nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia serca, takie jak zaburzenia czynności elektrycznej serca (tzw. wydłużenie odstępu QT), nieregularną czynność serca albo zaburzenia serca w wywiadzie rodzinnym.

Jeśli w dowolnym czasie którekolwiek z poniższych stwierdzeń dotyczy pacjenta, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Lekarz może zadecydować o podjęciu leczenia, zmniejszeniu dawki leku Oxaliplatin Teva lub opóźnieniu bądź przerwaniu leczenia.

 • Jeśli w trakcie leczenia pacjent ma nieprzyjemne odczucie w gardle (zwłaszcza podczas połykania) i odczuwa duszność, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
 • Jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerwów w rękach lub stopach, takie jak drętwienie lub mrowienie albo osłabione czucie w rękach lub stopach, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
 • Jeśli pacjent odczuwa ból głowy, ma zaburzenia umysłowe, napady drgawek i zaburzenia widzenia od nieostrego widzenia do utraty wzroku, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
 • Jeśli pacjent ma nudności lub wymioty, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
 • Jeśli pacjent ma ciężką biegunkę, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
 • Jeśli pacjent ma owrzodzenie warg lub jamy ustnej (zapalenie błon śluzowych i (lub) zapalenie jamy ustnej), należy powiedzieć o tym lekarzowi.
 • Jeśli pacjent ma biegunkę lub zmniejszoną liczbę krwinek białych albo płytek krwi, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zmniejszyć dawkę leku Oxaliplatin Teva lub opóźnić jego podanie.
 • Jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione objawy oddechowe, takie jak kaszel lub jakiekolwiek trudności w oddychaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zadecydować o przerwaniu stosowania leku Oxaliplatin Teva
 • Jeśli pacjent odczuwa bardzo silne zmęczenie, duszność lub ma chorobę nerek i oddaje niewielką ilość moczu lub wcale nie oddaje moczu (objawy ostrej niewydolności nerek), należy powiedzieć o tym lekarzowi.
 • Jeśli pacjent ma gorączkę (38°C lub większą) lub dreszcze, co może wskazywać na zakażenie, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza ze względu na ryzyko rozwoju zakażenia krwi.
 • Jeśli pacjent ma gorączkę >38°C, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może sprawdzić, czy nie nastąpiło również zmniejszenie liczby krwinek białych.
 • Jeśli u pacjenta wystąpiło niespodziewane krwawienie lub powstają siniaki (rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe), należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż mogą to być objawy powstawania zakrzepów w małych naczyniach krwionośnych.
 • Jeśli podczas leczenia pacjent zemdlał (stracił przytomność) lub ma nieregularną czynność serca podczas przyjmowania Oxaliplatin Teva należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza, gdyż mogą to być objawy ciężkich zaburzeń serca.
 • Jeśli pacjent odczuwa ból mięśni i ma obrzęki wraz z osłabieniem, gorączką lub czerwono- brązowym zabarwieniem moczu, należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż mogą to być objawy uszkodzenia mięśni (rabdomioliza), które może prowadzić do zaburzeń czynności nerek lub innych powikłań.
 • Jeśli pacjent odczuwa ból brzucha, ma nudności, krwawe wymioty lub w wymiocinach obecne są ciemnobrązowe cząstki przypominające ziarenka kawy, lub gdy stolce są bardzo ciemne (smoliste), co może wskazywać na wrzód jelita (wrzód żołądka lub jelita z możliwością krwawienia lub perforacji), należy powiedzieć o tym lekarzowi.
 • Jeśli pacjent odczuwa ból brzucha, ma krwawą biegunkę oraz nudności i (lub) wymioty, co może być spowodowane zmniejszeniem dopływu krwi do ściany jelita (niedokrwienie jelita), należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Lek Oxaliplatin Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również lekach które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

 • Nie zaleca się zajścia w ciążę w trakcie leczenia oksaliplatyną. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Kobiety powinny stosować odpowiednią metodę antykoncepcji w trakcie leczenia i przez 4 miesiące po jego zakończeniu.
 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, bardzo ważne jest omówienie tego z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
 • Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, musi natychmiast poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

 • Podczas leczenia oksaliplatyną nie wolno karmić piersią.

Płodność

 • Oksaliplatyna może powodować niepłodność, również nieodwracalną. Przed rozpoczęciem leczenia pacjenci powinni zasięgnąć porady na temat możliwości przechowywania nasienia.
 • Mężczyznom odradza się poczęcie dziecka podczas leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. W tym czasie należy stosować odpowiednią antykoncepcję.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie oksaliplatyny związane jest ze zwiększonym ryzykiem zawrotów głowy, nudności i wymiotów a także innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód i utrzymanie równowagi. W razie wystąpienia takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Jeśli w trakcie leczenia lekiem Oxaliplatin Teva pacjent ma zaburzenia widzenia nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn oraz wykonywać niebezpiecznych czynności.

3. Jak stosować lek Oxaliplatin Teva

Lek Oxaliplatin Teva przeznaczony jest tylko dla dorosłych pacjentów. .

Tylko do jednorazowego użytku.

Dawkowanie

Dawka leku Oxaliplatin Teva wyliczana jest na podstawie powierzchni ciała pacjenta, a ta z kolei na podstawie wzrostu i masy ciała.

Zalecana dawka dla dorosłych (w tym dla osób w podeszłym wieku) wynosi 85 mg/m powierzchni ciała.

Dawka, jaką otrzymuje pacjent, zależy również od wyników badań krwi oraz tego, czy u pacjenta wystąpiły działania niepożądane po poprzednim podaniu leku Oxaliplatin Teva.

Sposób i droga podania

 • Oxaliplatin Teva przepisywany jest przez specjalistę w leczeniu raka (onkologa).
 • Leczenie prowadzi personel medyczny, który ustala konieczną dawkę leku Oxaliplatin Teva.
 • Oxaliplatin Teva podawany jest w powolnym wstrzyknięciu do jednej z żył pacjenta (infuzja dożylna), trwającym od 2 do 6 godzin.
 • Oxaliplatin Teva podaje się w tym samym czasie, co kwas folinowy, a przed infuzją

5-fluorouracylu.

Częstość podawania

Infuzję powtarza się zazwyczaj co 2 tygodnie.

Czas trwania leczenia

Czas leczenia ustala lekarz.

Leczenie będzie trwać maksymalnie 6 miesięcy, jeśli zostało rozpoczęte po całkowitej resekcji guza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxaliplatin Teva

Ponieważ lek podawany jest przez personel medyczny, jest bardzo mało prawdopodobne, aby podano zbyt dużą lub za małą dawkę.

W razie przedawkowania możliwe jest nasilenie działań niepożądanych. Lekarz może zastosować odpowiednie leczenie tych działań niepożądanych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących leczenia, należy zwracać się do lekarza prowadzącego, farmaceuty lub pielęgniarki.

Pominięcie zastosowania leku Oxaliplatin Teva

Termin przyjęcia leku ustala lekarz prowadzący. Jeśli pacjent uważa, że pominięto dawkę, należy najszybciej, jak to możliwe, skontaktować się w tej sprawie z lekarzem prowadzącym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane, należy koniecznie powiadomić o tym lekarza przed przyjęciem następnej dawki leku.

Poniżej opisano działania niepożądane, które mogą wystąpić.

Należy natychmiast powiadomić lekarza w razie zaobserwowania następujących objawów:

 • Objawy alergii lub reakcji anafilaktycznej z nagłymi objawami takimi jak wysypka, swędzenie lub pokrzywka na skórze, trudności w połykaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała, duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu, skrajne zmęczenie (uczucie zbliżającego się omdlenia). W większości przypadków objawy te występują w trakcie wlewu lub bezpośrednio po, lecz opóźnione reakcje alergiczne obserwowano również w kilka godzin lub nawet dni po wlewie.
 • Nietypowe zasinienia, krwawienia lub objawy zakażenia, takie jak ból gardła i wysoka temperatura.
 • Uporczywa lub ciężka biegunka lub wymioty.
 • Obecność w wymiocinach krwi lub ciemnobrązowych drobin (jak fusy od kawy) .
 • Zapalenie jamy ustnej/błony śluzowej (bolesne wargi lub owrzodzenia jamy ustnej).
 • Niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, takie jak suchy kaszel, trudności w oddychaniu lub trzeszczenie.
 • Grupa objawów takich, jak: ból głowy, zmiany w stanie psychicznym, drgawki i zaburzenia widzenia od zamazanego widzenia do utraty wzroku (objawy zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii, rzadkiego schorzenia neurologicznego).
 • Krańcowe wyczerpanie ze zmniejszeniem liczby krwinek czerwonych i dusznością (niedokrwistość hemolityczna), występująca ze zmniejszeniem liczby płytek krwi lub bez, nieprawidłowe powstawanie siniaków (małopłytkowość) i choroba nerek, w której pacjent wydala mało moczu lub wcale (objawy zespołu hemolityczno-mocznicowego).

Inne znane działania niepożądane leku Oxaliplatin Teva.

Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób) )

 • Oxaliplatin Teva wpływa na nerwy (neuropatia obwodowa). Pacjent może odczuwać mrowienie i (lub) drętwienie palców rąk i nóg, okolicy ust lub gardła, czasami z kurczami.

Objawy te często wywołuje zimno, np. z otwartej lodówki lub trzymanego zimnego napoju;

mogą również utrudniać wykonywanie precyzyjnych czynności tj. zapinanie guzików.

Chociaż w większości wypadków objawy te ustępują całkowicie, mogą też utrzymywać się po zakończeniu leczenia. U niektórych osób odczucie mrowienia przypominającego „prąd elektryczny” przebiegający wzdłuż ramion lub klatki piersiowej po zgięciu szyi

 • Oxaliplatin Teva może czasami powodować nieprzyjemne odczucie w gardle, zwłaszcza podczas połykania, a także duszność. Objawy te (jeśli występują) pojawiają się zwykle w trakcie infuzji lub w ciągu kilku godzin i mogą być wywołane przez zimno. Chociaż nieprzyjemne, objawy te nie trwają długo i na ogół ustępują bez konieczności leczenia. Lekarz może zadecydować o zmianie leczenia.
 • Oxaliplatin Teva może powodować biegunkę, lekkie nudności i wymioty. Lekarz zastosuje lek przeciwwymiotny, który podaje się zazwyczaj przed leczeniem i można go przyjmować po zakończeniu cyklu leczenia.
 • Oxaliplatin Teva powoduje przemijające zmniejszenie liczby komórek krwi: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych może spowodować niedokrwistość, zmniejszenie liczby płytek krwi może spowodować nietypowe krwawienia lub powstawanie siniaków, a zmniejszenie liczby krwinek białych może zwiększyć podatność na zakażenia.

Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem leczenia lekarz zleci wykonanie badania krwi, aby sprawdzić, czy pacjent ma wystarczającą liczbę komórek krwi.

 • Odczucie dyskomfortu w miejscu wkłucia lub w jego okolicy podczas infuzji
 • Gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata siły (osłabienie), bóle ciała
 • Zmiany masy ciała, zmniejszenie lub brak apetytu, zaburzenia smaku, zaparcie
 • Ból głowy, ból pleców
 • Obrzęk nerwów w mięśniach, sztywność karku, nietypowe odczucie języka, które może zaburzać mowę, zapalenie jamy ustnej, zapalenie błon śluzowych (owrzodzenie warg lub jamy ustnej)
 • Ból brzucha
 • Nieprawidłowe krwawienie, w tym krwawienie z nosa
 • Kaszel, trudności w oddychaniu
 • Reakcje alergiczne, wysypka skórna, która może być czerwona i swędząca, nieznaczne wypadanie włosów (łysienie)
 • Zmiany wyników badań krwi, w tym wskazujących na nieprawidłową czynność wątroby.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • Zakażenie w wyniku zmniejszenia liczby krwinek białych
 • Poważne zakażenie krwi razem ze zmniejszeniem liczby krwinek białych (posocznica neutropeniczna), które może prowadzić do zgonu
 • Zmniejszenie liczby leukocytów z gorączką> 38,3°C lub przedłużoną gorączką >38°C przez ponad godzinę (neutropenia z gorączką),
 • Niestrawność i zgaga, czkawka, zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, czkawka i zawroty głowy
 • Nadmierne pocenie się i zmiany w obrębie paznokci, złuszczanie się skóry
 • Ból w klatce piersiowej
 • Wodnisty wyciek z nosa i zaburzenia płuc
 • Ból stawów i kości
 • Ból podczas oddawania moczu i zaburzenia czynności nerek, zmiany częstości oddawania moczu, odwodnienie
 • Obecność krwi w moczu i kale, obrzęk naczyń krwionośnych, zakrzep krwi w płucach
 • Wysokie ciśnienie tętnicze
 • Depresja, bezsenność
 • Zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia
 • Zmniejszenie stężenia wapnia we krwi.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • Poważne zakażenie krwi (posocznica), które może prowadzić do zgonu
 • Niedrożność lub obrzęk jelit
 • Nerwowość.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • Utrata słuchu
 • Zbliznowacenia i pogrubienie tkanki płucnej z trudnościami w oddychaniu, czasami prowadzące do zgonu (śródmiąższowa choroba płuc)
 • Przemijająca, krótkotrwała utrata wzroku
 • Niespodziewane krwawienie lub powstawanie siniaków na skutek powstawania zakrzepów w małych naczyniach krwionośnych (rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe) – stan, który może prowadzić do zgonu

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • obecność krwi lub ciemnobrązowych drobin (jak fusy od kawy) w wymiocinach
 • choroba nerek, w której pacjent oddaje niewielkie ilości moczu lub nie oddaje go wcale (objawy ostrej niewydolności nerek)
 • naczyniowa choroba wątroby.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • Alergiczne zapalenie naczyń (zapalenie naczyń krwionośnych)
 • Reakcja autoimmunologiczna powodująca zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi (pancytopenia autoimmunologiczna)
 • Poważne zakażenie krwi z niskim ciśnieniem tętniczym (wstrząs septyczny), które może prowadzić do zgonu
 • Drgawki (niekontrolowane drżenie ciała)
 • Skurcz krtani powodujący trudności w oddychaniu
 • Krańcowe wyczerpanie ze zmniejszeniem liczby krwinek czerwonych i dusznością (niedokrwistość hemolityczna), ze zmniejszeniem liczby płytek krwi lub bez oraz choroba nerek z oddawaniem niewielkiej ilości moczu lub zatrzymaniem oddawania moczu (objawy zespołu hemolityczno-mocznicowego), które może prowadzić do zgonu
 • Nieprawidłowy rytm serca (wydłużenie odstępu QT), który można stwierdzić w elektrokardiogramie (EKG) - stan, który może prowadzić do zgonu
 • Ból mięśni i obrzęk wraz z osłabieniem, gorączką lub czerwono-brązowym zabarwieniem moczu (objawy uszkodzenia mięśni o nazwie rabdomioliza) - stan, który może prowadzić do zgonu
 • Ból brzucha, nudności, krwawe wymioty lub obecność w wymiocinach ciemnobrązowych cząstek przypominających ziarenka kawy, lub bardzo ciemne (smoliste) stolce (objawy owrzodzenia żołądka lub jelita, z możliwością krwawienia lub perforacji) - stan, który może prowadzić do zgonu
 • Zmniejszony dopływ krwi do jelita (niedokrwienie jelita) - stan, który może prowadzić do zgonu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Oxaliplatin Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać fiolki z lekiem w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i fiolce po słowach „Termin ważności:” „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Należy unikać kontaktu Oxaliplatin Teva z oczami lub skórą. Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozlania leku, należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.

Po zakończeniu infuzji lekarz lub pielęgniarka starannie usuną pozostałości leku Oxaliplatin Teva.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oxaliplatin Teva

 • Substancją czynną leku jest oksaliplatyna; 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 5 mg oksaliplatyny.
 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Oxaliplatin Teva i co zawiera opakowanie Lek Oxaliplatin Teva to klarowny, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór umieszczony w bezbarwnej szklanej fiolce zamkniętej korkiem z kauczuku bromobutylowego, z aluminiowym kapslem i uszczelnieniem polipropylenowym.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

4 ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji zawiera 20 mg oksaliplatyny

10 ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny

20 ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny 40 ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Fiolki dostarczane są w pudełkach tekturowych, każde pudełko tekturowe zawiera jedną fiolkę. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Polska

Wytwórca: Pharmachemie B.V.

Swensweg 5 PO Box 552

2003 RN Haarlem

Holandia TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllő

Węgry Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Kraj Nazwa Belgia Oxaliplatine TEVA 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie Czechy Oxaliplatin - Teva 5 mg/ml Dania Oxaliplatin Teva Estonia Oxaliplatin-Teva 5mg/ml Francja Oxaliplatine TEVA 5 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Niemcy

Grecja

Oxaliplatin-GRY

5 mg / ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Oxaliplatin Teva 5 mg/ml, πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Węgry

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Holandia

Oxaliplatin-Teva 5 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz Oxaliplatin Pharmachemie 5 mg/ml, concentrate for solution for infusion OXALIPLATINO TEVA 5 mg/ ml concentrato per soluzione per infusione

Oxaliplatin-Teva 5mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Oxaliplatin-Teva 5 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui Oxaliplatine TEVA 5 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Oxalisin 5 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie Polska Oxaliplatin Teva

Słowenia

Hiszpania Oksaliplatin Teva 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje Oxaliplatino TEVA 5mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG Szwecja Oxaliplatin Teva 5 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning Wielka Brytania Oxaliplatin 5 mg/ml, concentrate for solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2017

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla lekarzy i pracowników służby zdrowia WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA OXALIPLATIN TEVA, 5 MG/ML, KONCENTRAT DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem przygotowywania Oxaliplatin Teva - koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, zapoznać się z całym opisem tej procedury.

1. Preparat Oxaliplatin Teva, 5 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przezroczystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym płynem, zawierającym 5 mg/ml oksaliplatyny i 45 mg/ml laktozy jednowodnej w wodzie do wstrzykiwań.

2. Postać Lek Oxaliplatin Teva dostarczany jest w postaci jednodawkowych fiolek.

Lek Oxaliplatin Teva jest przezroczystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym roztworem, zawartym w bezbarwnej szklanej fiolce zamkniętej korkiem z kauczuku bromobutylowego, z aluminiowym uszczelnieniem i kapslem.

4 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg oksaliplatyny.

10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg oksaliplatyny.

20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 100 mg oksaliplatyny.

40 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 200 mg oksaliplatyny.

Każde opakowanie kartonowe zawiera jedną fiolkę leku Oxaliplatin Teva.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Oxaliplatin Teva w opakowaniu handlowym:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C . Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Roztwór do infuzji:

Po rozcieńczeniu koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji w 5% roztworze glukozy (50 mg/ml), lek zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 2ºC–8°C lub przez 6 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór należy zużyć natychmiast.

Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za ustalenie czasu i warunków przechowywania jest odpowiedzialny użytkownik i normalnie czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2ºC–8°C, chyba że rozpuszczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Przed użyciem sprawdzić wzrokowo. Należy używać jedynie roztworów klarownych, bez widocznych cząstek stałych.

Produkt przeznaczony jest do użytku jednorazowego. Każdy niezużyty roztwór należy usunąć.

3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa posługiwania się lekiem

Podobnie jak w przypadku innych, potencjalnie toksycznych substancji, należy zachować ostrożność przy sporządzaniu i posługiwaniu się roztworami oksaliplatyny.

Instrukcja posługiwania się lekiem

Posługiwanie się tą cytotoksyczną substancją wymaga zachowania przez personel medyczny szczególnych środków ostrożności, aby zapewnić ochronę osoby podającej lek i jej otoczenia.

Roztwory środków cytotoksycznych do wstrzyknięć muszą być sporządzane przez odpowiednio przeszkolony personel z wiedzą na temat używanego leku, w warunkach gwarantujących integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska, a w szczególności ochronę pracowników posługujących się tymi produktami leczniczymi zgodnie z procedurami obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wydzielenia powierzchni przeznaczonej do tego celu. Na tej powierzchni zabronione jest palenie tytoniu, jedzenie lub picie.

Personel musi być zaopatrzony w odpowiednie środki ochrony, w szczególności fartuchy z długimi rękawami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawice jednorazowego użytku, osłony ochronne powierzchni roboczej, pojemniki i worki zbiorcze na odpady.

Należy zachować ostrożność przy usuwaniu ekskrementów i wymiocin.

Kobiety ciężarne należy przestrzec przed kontaktem ze środkami cytotoksycznymi.

Każdy uszkodzony pojemnik należy traktować i postępować z nim tak, jak z odpadem skażonym.

Odpady skażone powinny być spalane w odpowiednio oznakowanych, sztywnych pojemnikach. Patrz punkt „Usuwanie” poniżej.

W przypadku kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub gotowego roztworu do infuzji ze skórą, miejsce kontaktu należy natychmiast spłukać dokładnie wodą.

W przypadku kontaktu koncentratu oksaliplatyny lub gotowego roztworu do infuzyji z błoną śluzową, miejsce kontaktu należy natychmiast spłukać dokładnie wodą.

4. Przygotowanie do podania dożylnego

Szczególne środki ostrożności dotyczące podawania leku

 • NIE używać urządzeń iniekcyjnych zawierających aluminium.
 • NIE podawać w stanie nierozcieńczonym.
 • Do rozcieńczania używać tylko 5% (50 mg/ml) roztwór glukozy do infuzji. NIE rozcieńczać za pomocą roztworu chlorku sodu lub roztworów chlorków.
 • NIE mieszać z innymi lekami w tym samym worku infuzyjnym, ani nie podawać równocześnie przez tę samą linię infuzyjną.
 • NIE mieszać z lekami i roztworami alkalicznymi, zwłaszcza z preparatami 5-fluorouracylu, kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą oraz sole trometamolu innych substancji czynnych. Alkaliczne roztwory i produkty lecznicze wpływają niekorzystnie na trwałość oksaliplatyny.

Instrukcja dotycząca stosowania z kwasem folinowym (jako folinian wapnia lub folinian disodu)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m do podawania dożylnego w 250 – 500 ml 5% roztworze glukozy (50 mg/ml) podaje się w tym samym czasie co infuzję kwasu folinowego ) do podawania dożylnego w 5% roztworze glukozy, przez 2-6-godzin, przy użyciu linii infuzyjnej typu „Y”, umieszczoną bezpośrednio przed miejscem infuzji. Tych dwóch produktów leczniczych nie można mieszać ze sobą w tym samym worku infuzyjnym. Kwas folinowy nie może zawierać jako substancji pomocniczej trometamolu i może być rozcieńczony tylko izotonicznymi roztworami 5% glukozy (50 mg/ml), NIE wolno natomiast stosować roztworu o odczynie zasadowym lub roztworów chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki..

Instrukcja stosowania z 5-fluorouracylem

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropirymidynami (np. 5-fluorouracylem)

Po podaniu oksaliplatyny należy przepłukać linię, i dopiero potem można podać 5- fluorouracyl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących produktów leczniczych podawanych jednocześnie z oksaliplatyną, patrz odpowiednie Charakterystyki Produktu Leczniczego:

 • UŻYWAJ WYŁĄCZNIE zalecanych rozpuszczalników (patrz poniżej).
 • Należy stosować tylko przezroczyste roztwory bez cząstek 4.1 Sporządzanie roztworu do infuzji

Pobrać z fiolki (fiolek) wymaganą ilość roztworu, a następnie rozcieńczyć go w 250 ml do 500 ml 5% (50 mg/ml), roztworu glukozy uzyskując stężenie oksaliplatyny od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Zakres stężenia, dla którego wykazano stabilność fizykochemiczną oksaliplatyny, wynosi od 0,2 mg/ml do 2,0 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej.

Po rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy (50mg/ml), lek zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 2ºC–8°C lub 6 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast.

Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za ustalenie czasu i warunków przechowywania jest odpowiedzialny użytkownik i czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2ºC–8°C, chyba że rozpuszczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Sprawdzić wzrokowo przed użyciem. Należy używać wyłącznie roztworów klarownych, bez widocznych cząstek stałych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku jednorazowego. Każdy nie zużyty roztwór należy usunąć (patrz punkt poniżej „Usuwanie pozostałości” ).

NIGDY nie stosować do rozcieńczania roztworów zawierających chlorek sodu lub inny chlorek.

Zgodność roztworu do infuzji oksaliplatyny testowano z typowymi zestawami do podawania leku wykonanymi z PVC.

4.2 Infuzja roztworu

Podanie oksaliplatyny nie wymaga uprzedniego nawodnienia.

Oksaliplatyna rozcieńczona w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy (50 mg/ml) do stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml musi być podawana przez żyłę obwodową lub z dojścia centralnego przez 2 do 6 godzin. Gdy oksaliplatyna podawana jest z 5-fluorouracylem, infuzja oksaliplatyny musi być poprzedzona poprzedzać podanie 5-fluorouracylu..

4.3 Usuwanie

Pozostałości produktów, jak również wszystkie materiały użyte do rozcieńczania i podawania leku, muszą być zniszczone zgodnie ze standardową procedurą szpitalną dotyczącą postępowania ze środkami cytotoksycznymi oraz zgodnie z lokalnymi przepisami związanymi z usuwaniem odpadów niebezpiecznych.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/oksaliplatyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.