Oryginalna ulotka dla Platox 5 Mg/ml
iniekcja

produkt na receptę

Oksaliplatyna (oxaliplatin)

Dawka

50 mg
brak ofert

Opakowanie

1 fiolka
w 0% aptek
Produkt w kategorii: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, cytostatyki, pozostałe leki przeciwnowotworowe (kategoria ATC L01XA).

Ulotki Platox 5 Mg/ml dla opakowania 1 fiolka (50 mg).

Wybrany dokument Platox 5 Mg/ml:
Dokument z 2017-12-24
PDF
dokument PDF dla Platox 5 Mg/ml

Podgląd dokumentu PDF Platox 5 Mg/ml

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2017-12-24

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Platox, 5 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Oxaliplatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Platox i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Platox

3. Jak stosować lek Platox

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Platox

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Platox i w jakim celu się go stosuje

Platox zawiera substancję czynną oksaliplatynę1. Oksaliplatyna jest lekiem przeciwnowotworowym, stosowanym do leczenia raka okrężnicy (jelita grubego) lub odbytnicy (końcowego odcinka jelita) z przerzutami lub jako dodatkowe leczenie po zabiegu chirurgicznym usunięcia guza (rozrostu) okrężnicy lub odbytnicy.

Lek stosuje się w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi o nazwach: 5-fluorouracyl (5-FU) i kwas folinowy (FA).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Platox

Kiedy nie stosować leku Platox

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na oksaliplatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • u kobiet karmiących piersią,
 • jeśli liczba krwinek jest zmniejszona,
 • jeśli pacjent odczuwa mrowienie lub drętwienie palców rąk i (lub) stóp, albo ma trudności w wykonywaniu zadań wymagających precyzji, jak np. zapinanie guzików,
 • jeśli u pacjenta występuje poważne zaburzenie czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Platox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • gdy występują łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności nerek,
 • u osób, które w przeszłości miały reakcję alergiczną na leki zawierające platynę, takie jak karboplatyna lub cisplatyna.

Lek Platox a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Podczas leczenia oksaliplatyną kobieta nie może zajść w ciążę i musi stosować skuteczne metody antykoncepcji. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas leczenia, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza. Podczas leczenia należy stosować skuteczne metody antykoncepcji, kobiety - również do 4 miesięcy po zakończeniu leczenia, mężczyźni – do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Platox podczas karmienia piersią.

Płodność

Oksaliplatyna może powodować bezpłodność, która może być nieodwracalna. Mężczyźni powinni unikać spłodzenia dziecka podczas leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia i zwrócić się do lekarza w celu uzyskania porady dotyczącej zachowaniu nasienia w banku nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ponieważ leczenie oksaliplatyną może zwiększać ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów, oraz innych objawów neurologicznych, które mogą wpływać na sposób chodzenia i równowagę, lek może wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ten lek może powodować czasową utratę wzroku. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi takie działanie niepożądane.

3. Jak stosować lek Platox

Lek jest przeznaczony do stosowania tylko u osób dorosłych.

Oksaliplatynę może przepisać lekarz specjalizujący się w onkologii.

Dawka leku zależy od powierzchni ciała pacjenta (wyliczonej w m2) oraz jego stanu ogólnego.

Zależy również od innych leków stosowanych w leczeniu nowotworu. Czas leczenia określi lekarz.

Lek Platox podaje się w infuzji dożylnej (w kroplówce) przez 2 do 6 godzin.

Dawka u dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku, wynosi zwykle 85 mg/m2 pc., podawana jest co 2 tygodnie, przed infuzją innego leku przeciwnowotworowego.

Dawka oraz czas, przez który lek będzie podawany zależy od wyników badań krwi danego pacjenta oraz poprzednich doświadczeń ze stosowaniem oksaliplatyny, dotyczących działań niepożądanych.

Podanie kolejnej dawki może być przełożone na późniejszy termin, w zależności od wyników badań krwi lub nasilenia owrzodzenia jamy ustnej. Przed każdym podaniem leku oraz w określonym czasie po jego podaniu, lekarz będzie przeprowadzał badanie układu nerwowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Platox

Lek będzie podawany pacjentowi w szpitalu, więc jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma za małą lub zbyt dużą dawkę leku. Niemniej jednak, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożadane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane, ważne jest, aby poinformować o tym lekarza przed następnym podaniem leku.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów:

Nieprawidłowe tworzenie się siniaków, krwotok lub objawy zakażenia takie, jak ból gardła i wysoka gorączka.

Ciągła lub ciężka biegunka albo wymioty.

Zapalenie jamy ustnej i błon śluzowych (bolesność wargi lub owrzodzenia w jamie ustnej).

Niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, jak kaszel bez wydzieliny, trudności w oddychaniu lub trzeszczenia.

Objawy obrzęku naczynioruchowego – obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg, ust lub gardła (co może spowodować trudności w połykaniu i oddychaniu).

Zespół objawów takich, jak napady drgawkowe, bóle głowy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, dezorientacja i utrata wzroku. Te objawy mogą być spowodowane wystąpieniem zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (rzadka choroba układu nerwowego).

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

Zaburzenia nerwów, które mogą powodować objawy takie, jak osłabienie, mrowienie lub drętwienie palców u rąk i stóp, w okolicy ust lub w gardle i mogą być czasami połączone ze skurczami. Te objawy są często wywoływane przez zimno, np. otwarcie lodówki lub podczas picia zimnych napojów. Pacjent może mieć również trudności z wykonywaniem precyzyjnych czynności, np. z zapinaniem guzików. Chociaż w większości przypadków objawy ustępują po zakończeniu leczenia, istnieje możliwość, że pozostaną trwale po zakończeniu leczenia.

U niektórych pacjentów występuje uczucie mrowienia, jak po podrażnieniu prądem, przechodzące wzdłuż ramion lub tułowia, podczas skręcania szyi.

Podczas stosowania oksaliplatyny może występować nieprzyjemne uczucie w gardle, zwłaszcza podczas przełykania oraz uczucie braku tchu. Te dolegliwości, jeśli występują, zwykle pojawiają się w ciągu godzin od podania kroplówki z lekiem i mogą być wywoływane przez zimno. Chociaż są to nieprzyjemne dolegliwości, nie trwają długo, ustępują samoistnie i nie wymagają leczenia. W wyniku tych dolegliwości lekarz może zadecydować o zmianie leczenia.

Objawy zakażenia, jak np. ból gardła i wysoka gorączka.

Zmniejszenie liczby białych krwinek, które może spowodować zwiększenie ryzyka zakażenia.

Zmniejszenie liczby płytek krwi, które może zwiększać ryzyko krwotoku lub występowania siniaków.

Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może spowodować bladość skóry, osłabienie lub duszność. Przed rozpoczęciem leczenia i podczas kolejnych cyklów podawania leku, lekarz zaleci badanie krwi w celu ustalenia, czy liczba krwinek jest wystarczająca.

Reakcje alergiczne – wysypki skórne, w tym zaczerwienienie i swędzenie skóry, obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg, ust lub gardła (który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu) oraz uczucie, że pacjent zaraz zemdleje.

Osłabienie lub utrata apetytu.

Zbyt duże stężenie glukozy2 (cukru) we krwi, które może powodować zwiększone pragnienie, suchość w ustach lub częstsze oddawanie moczu.

Za małe stężenie potasu3 we krwi, które powoduje nieprawidłowy rytm serca.

Zbyt duże stężenie sodu we krwi, które powoduje uczucie zmęczenia, osłabienie i drażliwość, drgawki lub śpiączkę.

Zaburzenia smaku.

Bóle głowy.

Krwawienia z nosa.

Duszność.

Kaszel.

Nudności, wymioty – przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci lek przeciwwymiotny, który będzie podawany również po zakończeniu podawania kroplówki.

Biegunka – jeśli biegunka trwa długo lub jest ciężka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bolesność ust lub warg, owrzodzenia w jamie ustnej.

Ból żołądka, zaparcie.

Zmiany na skórze.

Utrata włosów.

Bóle pleców.

Zmęczenie, utrata siły i (lub) osłabienie, bóle ciała.

Ból lub zaczerwienienie w pobliżu lub w miejscu podania kroplówki.

Gorączka.

Zaburzenia wyników prób czynnościowych wątroby.

Zwiększenie masy ciała.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 na 10 osób):

Katar.

Zakażenia w klatce piersiowej.

Odwodnienie.

Nadmierne podniecenie lub drażliwość.

Zawroty głowy.

Obrzęk nerwów biegnących do mięśni.

Sztywność szyi, nietolerancja lub niechęć do jasnego światła i ból głowy.

Zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia.

Nieprawidłowe krwawienia, krew w moczu lub stolcu.

Zakrzepica, zwykle w nogach, która powoduje ból, obrzęk lub zaczerwienienie.

Zakrzepica w płucach, która powoduje ból w klatce piersiowej i duszność.

Zaczerwienienie twarzy.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

Ból w klatce piersiowej, czkawka.

Niestrawność i zgaga.

Łuszczenie się skóry, wysypka, zwiększone pocenie się i choroby paznokci.

Bóle stawów i bóle kości.

Bolesne oddawanie moczu lub zmiana częstości oddawania moczu.

Zmiany w badaniach czynnościowych nerek.

Zmniejszenie masy ciała.

Depresja.

Trudności ze snem.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 na 100 osób):

Zaburzenia słuchu.

Zablokowanie lub obrzęk jelita.

Uczucie pobudzenia lub nerwowości.

Badania krwi wykazujące zwiększenie kwasowości.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 na 1000 osób):

Bełkotliwa mowa.

Głuchota.

Niewyjaśnione objawy ze strony układu oddechowego, trudności w oddychaniu, zwłóknienie w płucach powodujące uczucie duszności. Niekiedy mogą być one śmiertelne.

Zapalenie, które powoduje ból brzucha lub biegunkę.

Odwracalna, czasowa utrata wzroku.

Silny ból brzucha, nudności, wymioty (zapalenie trzustki).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej, niż 1 na 10 000 osób):

Choroby wątroby, które będzie obserwował lekarz.

Zaburzenia czynności nerek.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Drgawki.

Zespół hemolityczno-mocznicowy, który może powodować zmęczenie, zażółcenie skóry i białkówek oczu, nieprawidłowe siniaczenie lub krwawienia siniaki i oddawanie mniejszej ilości moczu lub brak oddawania moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Platox

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania zamkniętych fiolek. Nie stosować leku Platox po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Odtworzony lek należy natychmiast rozcieńczyć wodą do wstrzyknięć lub 5% glukozą (50 mg/ml), tak, aby uzyskane stężenie leku wynosiło od nie mniej niż 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Po rozcieńczeniu roztwór należy podawać natychmiast. Stabilność chemiczną i fizyczną wykazano przez 48 godzin, w temperaturze od 2°C do 8°C. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za przechowywanie roztworu, które prawidłowo nie powinno być dłuższe niż

24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że przygotowanie roztworu miało miejsce w kontrolowanych, walidowanych i aseptycznych warunkach.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Jak wygląda lek Platox i co zawiera opakowanie

 • Substancją czynną jest oksaliplatyna.
 • Ponadto lek zawiera laktozę jednowodną.

Lek Platox ma postać proszku, z którego po rozpuszczeniu uzyskuje się roztwór do infuzji.

Lek jest dostarczany w szklanych opakowaniach zwanych fiolkami, które zawierają 50 mg lub 100 mg oksaliplatyny. Jeden ml przygotowanego roztworu zawiera 5 mg oksaliplatyny. Fiolki mogą być pokryte ochronną powłoką z plastiku, by zmniejszyć ryzyko rozlania zawartości w razie ich stłuczenia

opakowanie to nosi nazwę ONCO-TAIN. Fiolki są dostępne w pojedynczych opakowaniach.

Roztwór do infuzji otrzymuje się, mieszając proszek z wodą do wstrzykiwań lub 5% roztworem glukozy. Następnie roztwór ten dodatkowo rozcieńcza się 5% glukozą i podaje w postaci dożylnej infuzji (kroplówki).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Hospira UK Limited

Queensway Royal Leamington Spa Warwickshire, CV31 3RW Wielka Brytania.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2017 _____________________________________________________________________

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości

Podobnie jak w przypadku innych cytotoksycznych produktów leczniczych, należy zachować ostrożność podczas postępowania z produktem leczniczym oraz przygotowywania roztworu oksaliplatyny.

Instrukcja postępowania

Postępowanie personelu medycznego z substancją cytotoksyczną wymaga zachowania środków ostrożności w celu ochrony pracownika i otoczenia.

Roztwory cytotoksycznych produktów leczniczych do iniekcji muszą być przygotowywane przez personel posiadający wiedzę o stosowanym produkcie, w warunkach gwarantujących integralność produktu leczniczego, ochronę środowiska, a w szczególności - ochronę osób mających kontakt z lekiem, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wydzielenia specjalnego miejsca. W tym miejscu nie wolno palić tytoniu, jeść ani pić.

Personel należy wyposażyć w sprzęt niezbędny do postępowania z produktem leczniczym, jak rękawice ochronne z długimi mankietami, maski ochronne, nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawiczki do jednorazowego stosowania, ochronne przykrycia stanowiska roboczego, pojemniki i zbiorcze worki na odpady.

Należy zachować ostrożność podczas kontaktu z kałem i wymiocinami.

Należy ostrzec kobiety w ciąży, żeby unikały czynności związanych z postępowaniem z cytotoksycznymi produktami leczniczymi.

Takie same środki ostrożności należy zachować w przypadku rozbitych pojemników, które należy traktować jak skażone odpady. Skażone odpady należy spalić w odpowiednio oznakowanych, sztywnych pojemnikach. Patrz też poniżej „Usuwanie pozostałości”.

Jeśli dojdzie do przypadkowego zetknięcia ze skórą proszku oksaliplatyny, rozpuszczonego lub rozcieńczonego roztworu do infuzji, należy natychmiast dokładnie umyć skórę wodą.

Jeśli dojdzie do przypadkowego zetknięcia z błoną śluzową proszku oksaliplatyny, rozpuszczonego lub rozcieńczonego roztworu do infuzji, należy natychmiast dokładnie umyć błonę śluzową wodą.

Specjalne zalecenia dotyczące podawania

NIE używać wyposażenia do wstrzykiwań zawierającego aluminium.

NIE podawać produktu leczniczego bez rozcieńczenia.

Jako rozcieńczalnika do sporządzania roztworu do infuzji można użyć tylko 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy. NIE stosować do odtwarzania lub rozcieńczenia chlorku sodowego lub roztworów zawierających chlorki.

NIE mieszać z innymi produktami leczniczymi w tym samym worku do infuzji i nie podawać przez ten sam zestaw do infuzji.

NIE mieszać z produktami leczniczymi lub roztworami o odczynie zasadowym, zwłaszcza z 5-fluorouracylem, roztworami kwasu folinowego zawierającymi trometamol jako substancję pomocniczą, solami trometamolu innych produktów leczniczych. Produkty lecznicze lub roztwory o odczynie zasadowym mogą niekorzystnie wpływać na stabilność oksaliplatyny.

Instrukcja stosowania z kwasem folinowym (FA) (w postaci folinianu wapnia lub folinianu disodowego)

Oksaliplatynę w dawce 85 mg/m2 pc. podawanej jako wlew dożylny w 250 do 500 ml 5% glukozy (50 mg/ml) roztworu glukozy podaje się w tym samym czasie, co wlew dożylny kwasu folinowego (FA) w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, trwającym powyżej 2 godzin do 6 godzin, przy zastosowaniu łącznika w kształcie litery Y, umieszczonego bezpośrednio przed miejscem wlewu.

Nie należy mieszać tych obydwu produktów leczniczych w tym samym worku do wlewu dożylnego.

Kwas folinowy (FA) nie może zawierać trometamolu jako substancji pomocniczej i należy go rozcieńczyć tylko z użyciem izotonicznego 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy, nie należy natomiast nigdy stosować do rozcieńczania roztworów zasadowych, roztworu chlorku sodowego lub roztworów zawierających chlorki.

Instrukcja stosowania z 5-fluorouracylem (5-FU)

Oksaliplatynę należy podawać zawsze przed fluoropirymidynami – np. 5-fluorouracylem (5-FU).

Po podaniu oksaliplatyny należy przepłukać kaniulę i następnie podawać 5-fluorouracyl (5-FU).

Dodatkowe informacje dotyczące produktów leczniczych stosowanych w skojarzeniu z oksaliplatyną, patrz odpowiednia Charakterystyka Produktu Leczniczego danego wytwórcy.

NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE zalecane rozpuszczalniki (patrz poniżej).

Nie wolno podawać żadnych rozcieńczonych roztworów, w których występuje osad; należy je zniszczyć zgodnie z zasadami, obowiązującymi w odniesieniu do niebezpiecznych odpadów (patrz poniżej).

Odtworzenie roztworu

Do odtworzenia roztworu należy używać wody do wstrzyknięć lub 5% roztworu glukozy.

Do fiolki zawierającej 50 mg leku: dodać 10 ml rozpuszczalnika, uzyskując stężenie 5 mg oksaliplatyny w 1 ml.

Do fiolki zawierającej 100 mg leku: dodać 20 ml rozpuszczalnika, uzyskując stężenie 5 mg oksaliplatyny w 1 ml.

Z mikrobiologicznego i chemicznego punktu widzenia odtworzony roztwór leku należy natychmiast rozcieńczyć 5% roztworem glukozy.

Tuż przed podaniem leku należy optycznie ocenić wygląd roztworu. Należy stosować tylko roztwór bez widocznych cząstek.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Każdą nie zużytą część roztworu do infuzji należy zniszczyć.

Rozcieńczanie przed infuzją dożylną

Z fiolki (lub fiolek) należy pobrać potrzebną ilość odtworzonego roztworu i rozcieńczyć w 250 ml do

500 ml 5% roztworu glukozy tak, by uzyskać stężenie oksaliplatyny od nie mniejszego niż 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml. Zakres stężeń, dla którego wykazano stabilność fizykochemiczną oksaliplatyny wynosi od 0,2 mg/ml do 1,3 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej. Wykazano, że w temperaturze od 2oC do 8oC roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 48 godzin. Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór należy podać natychmiast. Jeśli roztwór nie jest podany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania roztworu. Czas przechowywania roztworu po rozcieńczeniu nie powinien przekraczać 24 godzin w temperaturze od

2 do 8°C, chyba że odtworzenie postaci pierwotnej i rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

Tuż przed podaniem leku należy optycznie ocenić wygląd roztworu. Należy stosować tylko roztwór bez widocznych cząstek.

NIGDY nie należy stosować roztworów chlorku sodu lub roztworów zawierających chlorki do odtwarzania ani do rozcieńczania produktu leczniczego.

Infuzja

Podanie oksaliplatyny nie wymaga nadmiernego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatynę rozcieńczoną w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy, tak by stężenie leku wynosiło nie mniej niż 0,2 mg/ml, należy podawać przez 2 do 6 godzin w postaci infuzji do żyły obwodowej lub do cewnika umieszczonego w jednej z żył centralnych. Jeśli oksaliplatyna jest stosowana z 5-fluorouracylem, infuzja oksaliplatyny musi być podana przed infuzją 5-fluorouracylu.

Usuwanie pozostałości

Niezużytą część produktu leczniczego oraz materiały użyte w trakcie jego rozpuszczania, rozcieńczania i podawania, muszą być zniszczone zgodnie ze standardowymi procedurami szpitala, dotyczącymi cytotoksycznych produktów leczniczych i z uwzględnieniem aktualnych przepisów w zakresie niszczenia niebezpiecznych odpadów.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/oksaliplatyna

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Potas

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.