Oryginalna ulotka dla Nasehaler
aerozol

produkt na receptę

Mometazon (mometasone)

Dawka

50 mcg w dawce
brak ofert

Opakowanie

18 gramów = 140 dawek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ oddechowy, leki stosowane w chorobach nosa, leki udrożniające nos i inne preparaty do stosowania miejscowego (kategoria ATC R01AD).

Ulotki Nasehaler dla opakowania 18 gramów = 140 dawek (50 mcg w dawce).

Wybrany dokument Nasehaler:
Dokument z 2021-02-01
PDF
dokument PDF dla Nasehaler

Podgląd dokumentu PDF Nasehaler

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-01

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

pl-pl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nasehaler, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina (mometazonu furoinian w postaci jednowodnej)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Nasehaler i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nasehaler

3. Jak stosować lek Nasehaler

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nasehaler

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nasehaler i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Nasehaler, aerozol do nosa, zawiesina?

Nasehaler zawiera substancję czynną, którą jest mometazonu1 furoinian (w postaci jednowodnej).

Mometazonu furoinian to glikokortykosteroid (w skrócie - steroid), który wykazuje działanie przeciwzapalne oraz zmniejszające obrzęk i podrażnienie, które powodują kichanie, swędzenie, zatkany nos i katar.

W jakim celu stosuje się lek Nasehaler?

Katar sienny i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa Nasehaler stosowany jest w leczeniu objawów kataru siennego (zwanego także sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych.

Katar sienny, który występuje w określonych porach w ciągu roku, jest reakcją alergiczną spowodowaną wdychaniem pyłków drzew, traw, chwastów, a także zarodników pleśni i grzybów.

Całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa występuje przez cały rok, a objawy mogą być spowodowane wrażliwością na różnorodne czynniki, w tym roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt (lub złuszczony naskórek), pierze oraz niektóre pokarmy. Nasehaler zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa i w ten sposób łagodzi kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego nosa lub wydzielinę z nosa, spowodowane katarem siennym lub całorocznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Polipy nosa Nasehaler jest stosowany w leczeniu polipów nosa u osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych.

Polipy nosa są to małe narośla na błonie śluzowej nosa, zwykle występujące w obu nozdrzach.

Nasehaler zmniejsza stan zapalny w nosie, powodując stopniowe zmniejszanie się polipów w nosie, dzięki temu zmniejsza uczucie zatkanego nosa, który może utrudniać oddychanie przez nos.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nasehaler

Kiedy nie stosować leku Nasehaler

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie błony śluzowej nosa. Stosowanie leku Nasehaler w czasie niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki, może spowodować zaostrzenie objawów zakażenia. Z rozpoczęciem stosowania aerozolu do nosa pacjent powinien odczekać do chwili ustąpienia zakażenia.
 • Jeśli pacjent niedawno przebył operację nosa lub doznał urazu nosa. Nie należy stosować aerozolu do nosa, aż do czasu zagojenia się ran.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nasehaler należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki, jeśli:

 • jeśli pacjent choruje lub kiedykolwiek chorował na gruźlicę,
 • jeśli u pacjenta występuje jakiekolwiek inne zakażenie,
 • jeśli pacjent jest leczony innymi lekami z grupy glikokortykosteroidów podawanymi doustnie lub w zastrzykach,
 • jeśli pacjent choruje na mukowiscydozę.

Podczas stosowania leku Nasehaler należy omówić to z lekarzem

 • jeśli układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo (występują trudności w zwalczaniu zakażenia) i pacjent miał kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną. Należy unikać kontaktu z osobami, u których występują te zakażenia.
 • jeśli u pacjenta występuje zakażenie nosa lub gardła.
 • jeśli lek jest stosowany kilka miesięcy lub dłużej.
 • jeśli pacjent ma długotrwałe podrażnienie nosa lub gardła.

Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas, mogą wystąpić działania niepożądane z powodu wchłaniania się leku w organizmie.

Jeśli wystąpi swędzenie lub podrażnienie oczu, lekarz może zalecić inne leczenie z lekiem Nasehaler.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa stosuje się w dużych dawkach przez długi czas, mogą one powodować pewne działania niepożądane, takie jak spowolnienie tempa wzrostu u dzieci.

U dzieci długotrwale leczonych glikokortykosteroidami podawanymi do nosa zaleca się regularne kontrolowanie wzrostu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zmian należy poinformować o tym lekarza.

Inne leki i Nasehaler

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą nasilić działanie [nazwa produktu leczniczego] i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków w celu leczenia alergii, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku Nasehaler. U niektórych pacjentów po zaprzestaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Mogą również ujawnić się inne objawy alergiczne, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Nasehaler u kobiet w ciąży. Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian przenika do mleka ludzkiego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Nasehaler na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nasehaler zawiera benzalkoniowy chlorek Nasehaler zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować reakcje skórne lub podrażnienie błony śluzowej nosa.

3. Jak stosować lek Nasehaler

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Aerozolu do nosa nie należy stosować częściej, przez dłuższy czas lub w większych dawkach niż zalecił to lekarz prowadzący.

LEK JEST PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE DO NOSA.

Leczenie kataru siennego i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa

Stosowanie u osób dorosłych oraz u dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

 • Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki.
 • Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zalecić zwiększenie dawki: maksymalna dawka dobowa to cztery dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 3 do 11 lat

Zwykle stosuje się jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki leku Nasehaler, jednak pełne korzyści z leczenia mogą nie być obserwowane w ciągu dwóch pierwszych dni leczenia. Dlatego należy kontynuować regularne stosowanie w celu uzyskania pełnych korzyści z leczenia.

Jeśli pacjent ma nasilony katar sienny, lekarz może zalecić mu rozpoczęcie stosowania leku Nasehaler kilka dni przed przewidywanym rozpoczęciem okresu pylenia, gdyż pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów kataru siennego.

Pod koniec okresu pylenia objawy kataru siennego powinny się zmniejszyć, wówczas leczenie może nie być potrzebne.

Polipy nosa

Stosowanie u osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat

Zwykle stosuje się początkowo dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

 • Jeśli po 5 - 6 tygodniach nie uda się w stopniu wystarczającym opanować objawów, wówczas dawka może zostać zwiększona do dwóch psiknięć aerozolu do każdego otworu nosowego, dwa razy na dobę. Po opanowaniu objawów lekarz powinien zalecić pacjentowi zmniejszenie dawki.
 • Jeśli po upływie 5 do 6 tygodni stosowania omawianego leku dwa razy na dobę, pacjent nie zauważy poprawy, powinien wówczas skontaktować się z lekarzem.

Przygotowanie aerozolu do nosa do użycia

W przypadku użycia aerozolu do nosa po raz pierwszy należy przygotować dozownik do użycia, rozpylając 10 dawek do uzyskania drobnej mgiełki. W tym celu: 1. Należy delikatnie wstrząsnąć butelką.

2. Końcówkę dozownika należy uchwycić między palcem wskazującym i środkowym, przytrzymując jednocześnie kciukiem spód butelki.

3. Trzymając kciuk nieruchomo, nacisnąć pompkę rozpylacza palcami, kierując końcówkę dozownika od siebie.

Jeśli aerozol do nosa nie był używany przez co najmniej 14 dni, należy przygotować dozownik do użycia, rozpylając 2 dawki do uzyskania drobnej mgiełki.

Jeśli aerozol nie wydostaje się i pacjent sądzi, że końcówka dozownika może być zatkana, wówczas należy ją oczyścić. (Patrz niżej - instrukcja czyszczenia). NIE WOLNO odblokowywać dziurki dozownika szpilką lub innym ostrym przedmiotem, gdyż może to uszkodzić mechanizm rozpylający.

Jak stosować aerozol do nosa

1. Należy delikatnie wstrząsnąć butelkę.

2. Zdjąć nasadkę ochronną.

3. Delikatnie wydmuchać nos.

4. Trzymać butelkę jak na rysunku. Zamknąć jeden otwór nosowy palcem, a następnie końcówkę dozownika umieścić w drugim otworze nosowym. Pochylić głowę do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry. Rozpocząć powolny wdech przez nos i jednocześnie zdecydowanym ruchem nacisnąć pompkę rozpylacza palcami, uwalniając w ten sposób aerozol z mometazonu furoinianem.

5. Wykonać wydech przez usta. Jeśli konieczne jest podanie więcej niż jednego psiknięcia do tego samego otworu nosowego, powtórzyć czynności opisane w punkcie 4.

Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i wykonać wydech przez usta.

W celu podania aerozolu do drugiego otworu nosowego należy powtórzyć czynności opisane w punktach 4 i 5.

Po użyciu aerozolu, końcówkę dozownika należy delikatnie wytrzeć czystą chusteczką, a na butelkę nałożyć z powrotem nasadkę.

Czyszczenie butelki leku Nasehaler

1. Aerozol do nosa należy czyścić co najmniej raz w tygodniu, gdyż końcówka dozownika może ulec zatkaniu i może w związku z tym nie działać prawidłowo.

2. Zdjąć nasadkę.

3. Delikatnie pociągnąć za białą szyjkę butelki w celu zdjęcia końcówki dozownika.

4. Końcówkę dozownika i nasadkę namoczyć w ciepłej wodzie przez kilka minut, a następnie opłukać pod bieżącą wodą.

5. Zostawić w ciepłym miejscu do całkowitego wyschnięcia, a następnie ponownie złożyć. Nie suszyć w bardzo ciepłym miejscu.

6. Ponownie nasunąć końcówkę dozownika i przygotować do użycia, jeśli jest to konieczne, wykonując kilka rozpyleń do uzyskania drobnej mgiełki.

7. Nie należy podejmować prób odblokowania dozownika poprzez wkładanie pinezek lub innych ostrych przedmiotów, gdyż może to uszkodzić dozownik i spowodować podanie niewłaściwej dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nasehaler

W razie przypadkowego zastosowania większej niż zalecana dawki leku Nasehaler należy jak najszybciej powiadomić o tym lekarza.

Jeśli steroidy stosowane są przez długi okres lub w dużych dawkach, w rzadkich przypadkach mogą wywoływać niekorzystny wpływ na hormony pacjenta. U dzieci mogą wpływać na wzrost i rozwój.

Pominięcie zastosowania leku Nasehaler

W przypadku, gdy pacjent zapomniał zastosować lek Nasehaler, powinien przyjąć lek od razu, jak sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie stosując lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nasehaler

U niektórych pacjentów pierwsze oznaki złagodzenia objawów powinny być zauważalne 12 godzin po podaniu pierwszej dawki leku Nasehaler; jednak w ciągu pierwszych dwóch dni można nie uzyskać pełnych korzyści z leczenia. Bardzo ważne jest regularne stosowanie aerozolu do nosa. Nie należy przerywać leczenia dopóki nie zaleci tego lekarz, nawet jeśli stan pacjenta się poprawi.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu tego leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (alergiczne).

Reakcje te mogą być ciężkie. Należy przerwać stosowanie leku Nasehaler i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli wystąpią objawy, takie jak:

 • obrzęk twarzy, języka lub gardła
 • problemy z przełykaniem
 • pokrzywka
 • świszczący oddech lub trudności w oddychaniu

Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas, działania niepożądane mogą występować z powodu wchłaniania się leku w organizmie.

Inne działania niepożądane

Większość osób stosujących aerozole do nosa nie zgłasza żadnych działań niepożądanych. Jednak u niektórych osób po zastosowaniu leku Nasehaler lub innego kortykosteroidu w postaci aerozolu do nosa wystąpiły następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • kichanie
 • krwawienie z nosa [występowało bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób) u pacjentów z polipami nosa, którzy stosowali dwie dawki leku Nasehaler do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę]
 • podrażniony nos lub ból gardła
 • owrzodzenie błony śluzowej nosa
 • zakażenie górnych dróg oddechowych

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia,
 • nieostre widzenie
 • uszkodzenie przegrody nosowej oddzielającej nozdrza
 • zaburzenia smaku i węchu
 • trudności w oddychaniu i (lub) świszczący oddech

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nasehaler

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 ºC. Nie zamrażać.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
 • Nie stosować leku Nasehaler po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
 • Zużyć w ciągu 2 miesięcy od pierwszego zastosowania.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nasehaler

 • Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każde uruchomienie dostarcza 50 mikrogramów mometazonu furanianu (jako monohydrat) jak dostarczonej dawki (ex siłownika).
 • - Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, glicerol, celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza sodowa, polisorbat 80, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Nasehaler i co zawiera opakowanie

Jedna biała, nieprzezroczysta, plastikowa butelka z białą pompką dozującą uwalniającą aerozol, biała końcówka do nosa i przezroczysta nasadka na końcówkę dozownika.

Każda butelka leku Nasehaler dostarcza 140 dawek.

Pojedyncze naciśnięcie dozownika uwalnia dawkę 50 mikrogramów mometazonu furoinianu (w postaci jednowodnej).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Czech republic sro.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Prague 7, Czech republic

Wytwórca/importer: Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Theodor 28, Pchery (Pharmos a.s. facility), 273 08, Czechy

Cipla (EU) Limited, Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2LE,,Wielka Brytania Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60,Box-19, 2018 Antwerp, Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Valeant Pharma Poland sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów tel. (+48) 17 865 51 00, faks: (+48) 17 862 46 18

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Wielka Brytania Mometasone furoate 50 micrograms/actuation nasal spray, suspension Bułgaria Мометазонов фуроат Сипла 50 микрограма / впръскване спрей за нос, суспензия Słowacja Mometasone furoate Cipla 50 mikrogramov nosová suspenzná aerodisperzia Grecja Mometasone furoate Cipla 50 µικρογραµµάρια / ενεργοποίηση,

Ρινικό εκνέφωµα, εναιώρηµα Holandia Mometasonfuroaat Cipla 50 microgram/ verstuiving neusspray, suspensie Rumunia Mometazonă furoat Cipla 50 micrograme/doza, spray nazal, suspensie Czechy Mometason furoát Cipla 50 mikrogramů/dávku Polska Nasehaler Portugalia Mometasona Generis

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08/2017


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/mometazon

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.