dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 15 gramów (0,1%), 30 gramów (0,1%).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...ULOTKA DLA PACJENTA Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Elocom, 1 mg/g, maść Mometasoni furoas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest Elocom i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elocom 3. Jak stosować lek Elocom 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Elocom 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest Elocom i w jakim celu się go stosuje Lek Elocom w postaci maści zawiera substancję czynną - mometazonu furoinian.

Lek Elocom w postaci maści wskazany w łagodzeniu objawów zapalnych i świądu, w reagujących na leczenie kortykosteroidami chorobach skóry, takich jak łuszczyca i atopowe zapalenie skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elocom Kiedy nie stosować leku Elocom: - jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian, inne kortykosteroidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), - w trądziku pospolitym, - w trądziku różowatym, - w zaniku skóry, - w zapaleniu skóry wokół ust, - w zakażeniach bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowych (np. opryszczka zwykła, półpasiec i ospa wietrzna, brodawki zwykłe, kłykciny kończyste, mięczak (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających mometasone

W kolejności według dostępności w aptekach.