dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 czopków (0,1 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Diclofenac GSK, 50 mg, czopki Diclofenac GSK, 100 mg, czopki Diclofenacum natricum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Spis treści ulotki: 1. Co to jest Diclofenac GSK i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diclofenac GSK 3. Jak stosować Diclofenac GSK 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać Diclofenac GSK 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest Diclofenac GSK i w jakim celu się go stosuje Diclofenac GSK jest lekiem przeciwreumatycznym, przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Diclofenac GSK w postaci czopków stosuje się, gdy podanie leku w formie doustnej jest niewskazane, np. gdy występują wymioty.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diclofenac GSK Kiedy nie stosować leku Diclofenac GSK  Jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);  jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka lub owrzodzenie jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację (przedziurawienie ściany żołądka lub jelita);  jeśli u pacjenta wystąpiło kiedykolwiek krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja związana ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 3 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających diclofenac

W kolejności według dostępności w aptekach.

Opakowania Diclofenac Gsk

10 czopków

0,1 G Glaxosmithkline, Poznań

dostępny w 92% aptek

gdzie kupić od 9,95 do 16,95 zł

10 czopków

0,05 G Glaxosmithkline, Poznań

dostępny w 75% aptek

gdzie kupić od 6,49 do 12,99 zł