Oryginalna ulotka dla DHEA Aflofarm (Eljot)
tabletki powlekane

produkt dostępny bez recepty

Prasteron (prasterone)

Dawka

25 mg
brak ofert

Opakowanie

30 tabletek
w 0% aptek
DHEA Aflofarm (Eljot) to tabletki z dehydroepiandrosteronem (prasteronem, DHAE), hormonem ulegającym przemianom do hormonów płciowych - androgenów u mężczyzn, estrogenów u kobiet. Lek stosuje się w celu uzupełnienia niedoborów DHEA u dorosłych powyżej 40 roku życia.

Ulotki DHEA Aflofarm (Eljot) dla opakowania 30 tabletek (25 mg).

Wybrany dokument DHEA Aflofarm (Eljot):
Dokument z 2021-02-01
PDF
dokument PDF dla DHEA Aflofarm (Eljot)

Podgląd dokumentu PDF DHEA Aflofarm (Eljot)

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-01

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

DHEA_ELJOT_ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DHEA Aflofarm, 25 mg, tabletki powlekane

Prasteronum

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek DHEA Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DHEA Aflofarm

3. Jak stosować lek DHEA Aflofarm

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek DHEA Aflofarm

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek DHEA Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

Dehydroepiandrosteron, substancja czynna leku DHEA Aflofarm, jest hormonem wytwarzanym w nadnerczach i wydzielanym do krwi. Wytwarzanie jest największe w 25. roku życia a następnie stopniowo zmniejsza się wraz z wiekiem (do 20% wartości maksymalnej ok. 70. roku życia). W narządach i tkankach dehydroepiandrosteron ulega przemianom do hormonów płciowych: androgenów u mężczyzn, estrogenów u kobiet.

Stosowanie DHEA Aflofarm ma na celu uzupełnianie niedoborów dehydroepiandrosteronu.

Ponieważ w procesie starzenia ilość wytwarzanego w organizmie dehydroepiandrosteronu zmniejsza się, podawanie dodatkowych ilości tego hormonu (uzupełnianie niedoborów) może korzystnie działać na niektóre schorzenia i objawy zależne od podeszłego wieku oraz poprawiać ogólne zadowolenie pacjenta z życia.

Dehydroepiandrosteron dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, ulega w organizmie przemianom do substancji wywierających działanie, a następnie jest wydalany w moczu głównie po przemianie w substancje nieaktywne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DHEA Aflofarm

Nie wolno stosować leku DHEA Aflofarm:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na dehydroepiandrosteron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli występuje rak sutka (piersi), jajnika i inne nowotwory estrogenozależne (których wzrost zależy od żeńskich hormonów płciowych),
 • jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby i nerek,
 • jeśli występuje przerost i rak gruczołu krokowego,
 • jeśli występuje rak sutka u mężczyzn i inne nowotwory.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek DHEA Aflofarm ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Nie należy stosować DHEA Aflofarm u dzieci i młodzieży ani u osób w wieku poniżej 40 lat.Nie stosować u osób uprawiających wyczynowo sport.

Nie należy stosować DHEA Aflofarm u pacjentów w trakcie leczenia hormonalnego, np. u kobiet w trakcie hormonalnej terapii zastępczej lub u mężczyzn podczas leczenia testosteronem1 (patrz punkt:

Stosowanie innych leków)

Inne leki i DHEA ELJOT

Lek ten może nasilać działanie środków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Stosowanie leku u kobiet w trakcie hormonalnej terapii zastępczej (zapobieganie i leczenie objawów menopauzy) może prowadzić do objawów związanych z nadmiarem estrogenów. Stosowanie leku u mężczyzn podczas leczenia preparatami testosteronu może nasilić efekty androgenne.

DHEA Aflofarm może osłabiać działanie leków przeciwdrgawkowych (stosowanych w padaczce, np.

karbamazepiny2, kwasu walproinowego) i psycholeptycznych (stosowanych w psychiatrii, np.

pochodnych fenotiazyny, diazepiny i oksazepiny). Antagoniści wapnia (leki stosowane w chorobach układu krążenia, np. nitrendypina5, diltiazem3) i doustne leki hipoglikemizujące (leki stosowane w cukrzycy, np. metformina4) zwiększają stężenie dehydroepiandrosteronu w surowicy krwi.

Glikokortykosteroidy silnie hamują wytwarzanie dehydroepiandrosteronu w nadnerczach, co powoduje obniżenie stężenia tego hormonu we krwi. Leki zawierające dehydroepiandrosteron mogą osłabiać działanie leków przeciwpsychotycznych (np. chloropromazyny, soli litu) i powodować nawrót zaburzeń psychicznych. Insulina, zarówno wytwarzana w organizmie jak i podawana jako lek, przyspiesza usuwanie DHEA z organizmu i obniża stężenie hormonu we krwi.

Ciąża, karmienie piersią, wpływ na płodność

Nie należy stosować leku DHEA Aflofarm u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu DHEA Aflofarm na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek DHEA Aflofarm

1 tabletka raz na dobę doustnie, rano, podczas posiłku.

Maksymalna dawka dobowa zalecana kobietom wynosi 25 mg (1 tabletka raz na dobę), a mężczyznom 50 mg (2 tabletki na dobę).

W przypadku konieczności stosowania dawek większych niż 25 mg u kobiet i 50 mg u mężczyzn (tylko z przepisu lekarza) należy oznaczać stężenie hormonu w surowicy i odpowiednio często wykonywać badania lekarskie.

Efekt działania występuje po kilku tygodniach stosowania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku DHEA Aflofarm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

U kobiet działania niepożądane są wynikiem androgennego wpływu metabolitów hormonu. Działania te występują rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000) i rejestrowane są z reguły u kobiet przyjmujących wysokie dawki DHEA, ok. 50-200 mg/dobę, przez dłuższy okres. Mogą wówczas wystąpić następujące objawy:

Zaburzenia endokrynologiczne:

 • hirsutyzm (nadmierne owłosienie typu męskiego)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

 • trądzik, świąd skóry, wzrost potliwości
 • przetłuszczanie się skóry i włosów
 • nasilenie wypadania włosów na głowie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

 • niekorzystne zmiany składu lipidów krwi (np. spadek stężenia HDL)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

 • zaburzenia miesiączkowania

W przeprowadzonych badaniach klinicznych z udziałem mężczyzn w wieku średnim i podeszłym, którym podawano DHEA Aflofarm w dawkach dobowych 50-100 mg przez okres 3-6 miesięcy działań niepożądanych nie odnotowano. W szczególności nie stwierdzono negatywnego wpływu leku DHEA Aflofarmna: poziom antygenu PSA we krwi, objętość prostaty czy utrudnienia w oddawaniu moczu.

W badaniach klinicznych stwierdzono, że DHEA Aflofarm w dawkach 25-100 mg/24 h stosowany u kobiet i u mężczyzn przez dłuższy okres (3-12 miesięcy) nie wywołuje zaburzeń czynności wątroby, nerek i tarczycy, nie wpływa na wyniki analiz hematologicznych ani na parametry podstawowych czynności życiowych (tętno, ciśnienie krwi, oddech).

W przypadku przedawkowania skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek DHEA Aflofarm

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek DHEA Aflofarm

Substancją czynną leku jest prasteron ( dehydroepiandrosteron) 25 mg.

Pozostałe substancje pomocnicze to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, sorbitol, kwas stearynowy 50, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza, makrogol 600, maltodekstryna.

Jak wygląda lek DHEA Aflofarm i co zawiera opakowanie

Tabletki w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

W pudełku znajduje się 30 tabletek (2 blistry po 15 szt.) lub 60 tabletek (4 blistry po 15 szt.)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

Wytwórca: Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.

ul. Wojska Polskiego 3

39 - 300 Mielec

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/testosteron

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/carbamazepine

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/diltiazem

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/metformina

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/nitrendypina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.