---Wolt Drive - produkty

Mounjaro, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja,

Tirzepatyd (tirzepatide)

, Eli Lilly

Dawka:

Opakowanie:

1 fiolka 0,5 ml
w 74% aptek, od 259,99 zł do 540,50 zł

Koszyk:

100+ aptek z Mounjaro na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 259,99 zł do 540,50 zł.
 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Mounjaro

Mounjaro to lek na cukrzycę typu 2 w formie zastrzyków dostępnych na receptę. Jest to pierwszy lek zawierający substancję czynną tirzepatyd i może być stosowany u pacjentów źle reagujących na doustne leczenie metforminą lub jako dodatek do już prowadzonej terapii przeciwcukrzycowej. Lek ten może być także stosowany na odchudzanie - u osób otyłych lub z nadwagą i towarzyszącymi chorobami, np. nadciśnieniem, dyslipidemią, cukrzycą typu 2 czy chorobami układu krążenia. Podaje się go podskórnie (w powłoki jamy brzusznej, udo lub górną część ramienia), przeznaczony jest dla osób dorosłych.

więcej: Stosowanie Mounjaro, skutki uboczne i interakcje Mounjaro

Jak działa Mounjaro?

Tirzepatyd poprawia kontrolę glikemii, powodując obniżenie stężenia glukozy na czczo i po posiłku u pacjentów z cukrzycą typu 2 w kilku mechanizmach:

 • zwiększa wrażliwość komórek β trzustki na glukozę; nasila wydzielanie insulinyw pierwszej i drugiej fazie w sposób zależny od stężenia glukozy (w dawce 15 mgzwiększał wydzielanie insuliny w pierwszej i drugiej fazie odpowiednio o 466% i 302% wporównaniu ze stanem wyjściowym),
 • zwiększa wrażliwość na insulinę, 
 • obniża stężenie glukagonu na czczo i po posiłku w sposób zależny odpoziomu glukozy,
 •  opóźnia opróżnianie żołądka, co może hamować tempo wchłaniania glukozy po posiłkui wywierać korzystny wpływ na glikemię poposiłkową. 

Tirzepatyd obniża masę ciała i zmniejsza masę tkanki tłuszczowej w organizmie. Mechanizmy związane z redukcją masy ciała i tkanki tłuszczowej wpływają na zmniejszenie spożycia pokarmu poprzez regulację łaknienia. Badania kliniczne wykazują, że tirzepatyd zmniejsza pobór energii i łaknienie, zwiększając uczucie sytości i pełności oraz zmniejszając uczucie głodu.

Nie używaj Mounjaro, jeśli:

 • masz nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze zawarte w leku, 
 • masz mniej niż 18 lat.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Mounjaro?

Ponieważ nie przeprowadzono badań tirzepatydu u pacjentów po przebytym zapaleniu trzustki czy z ciężką chorobą układu pokarmowego (w tym z ciężkim porażeniem żołądka) lub z nieproliferacyjną retinopatią cukrzycową wymagającą natychmiastowego leczenia, retinopatią proliferacyjną lub cukrzycowym obrzękiem plamki - jeśli cierpisz na tego typu schorzenia, należy zachować ostrożność. 

Jak stosować Mounjaro?

 • Początkowa dawka tirzepatydu wynosi 2,5 mg raz w tygodniu. Po 4 tygodniach dawkę należy zwiększyć do 5 mg raz w tygodniu. Po upływie co najmniej 4 tygodni leczenia aktualnie stosowaną dawką można zwiększać dawkę w przyrostach co 2,5 mg, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zalecane dawki podtrzymujące to 5 mg, 10 mg i 15 mg. Maksymalna dawka wynosi 15 mg raz w tygodniu.
 • W razie potrzeby można zmienić wyznaczony w tygodniu dzień podawania produktu, o ile odstęp między dwiema kolejnymi dawkami wynosi co najmniej 3 dni. 
 • Produkt leczniczy Mounjaro należy wstrzykiwać podskórnie w powłoki jamy brzusznej, udo lub górnączęść ramienia.Dawkę można podać o dowolnej porze dnia, podczas posiłku lub między posiłkami.Miejsce wstrzyknięcia każdej dawki należy zmieniać rotacyjnie. Jeśli pacjent przyjmuje także insulinęwe wstrzyknięciach, produkt leczniczy Mounjaro powinien wstrzykiwać w inne miejsce

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Mounjaro?

 • Lek może powodować ostre zapalenie trzustki. W razie wystąpienia objawów, jak uporczywy, silny ból w nadbrzuszu z wymiotami, biegunką lub gorączką, należy pilnie skonsultować się z lekarzem. 
 • Podczas łączenia Mounjaro z innymi lekami przeciwcukrzycowymi zwiększa się ryzyko hipoglikemii. Należy obserwować reakcję organizmu, a w razie potrzeby, zmodyfikować dawkę obu leków (po konsultacji z lekarzem).
 • Stosowanie tirzepatydu wiązało się z występowaniem działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, w tym nudności, wymiotów i biegunki. Te działania niepożądane mogą prowadzić do odwodnienia, które może spowodować pogorszenie czynności nerek, z ostrą niewydolnością nerek włącznie - należy zachować ostrożność, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. 

Czy mogę łączyć Mounjaro z innymi lekami?

 • Ponieważ lek opóźnia opróżnianie żołądka, może wpływać na wchłanianie leków - zwłaszcza w początkowym okresie stosowania Mounjaro. Należy zachować ostrożność w trakcie łączenia tego leku z lekami o wąskim indeksie terapeutycznym (np. warfaryną, digoksyną).
 • Lek nie obniża skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. 

Czy mogę łączyć Mounjaro z alkoholem?

Nie ma bezwzględnego przeciwwskazania do spożywania alkoholu w trakcie terapii. Niemniej alkohol może niekorzystnie wpływać na przebieg leczenia i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. 

Czy po zastosowaniu Mounjaro mogę prowadzić pojazdy?

Można prowadzić pojazdy po zastosowaniu leku Mounjaro. Jeśli oprócz Mounjaro stosujesz insulinę lub pochodne sulfonylomocznik, istnieje ryzyko hipoglikemii - należy zachować ostrożność i unikać prowadzenia pojazdów w pierwszych dniach terapii. 

Czy mogę stosować Mounjaro będąc w ciąży?

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. Nie zaleca się stosowania tirzepatydu w okresie ciąży ani u kobiet w okresie rozrodczym niestosujących antykoncepcji.

Czy po zastosowaniu Mounjaro mogę karmić piersią?

Z uwagi na brak wystarczających badań, nie zaleca się stosowania tego produktu w trakcie laktacji. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać stosowanie tirzepatydu, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Mounjaro?

Mounjaro, jak każdy lek może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego muszą one wystąpić. 

W trakcie kuracji tym lepiej najczęściej obserwuje się:

 • hipoglikemię w przypadku łączenia tego leku z insuliną lub pochodną sulfonylomocznika, 
 • nudności, biegunkę. 

Często występuje również:

 • reakcja nadwrażliwości, 
 • ból w miejscu wstrzyknięcia, 
 • zawroty głowy, 
 • niedociśnienie tętnicze, 
 • ból brzucha, niestrawność, wymioty, zaparcia, refluks,
 • wypadanie włosów, 
 • uczucie zmęczenia, 
 • przyspieszenie akcji serca. 

Skład Mounjaro

 • Substancja czynna: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg lub 15 mg  tirzepatydu w 0,5 ml roztworu - we wstrzykiwaczu półautomatycznym napełnionym lub w fiolce, 
 • substancje pomocnicze: sodu fosforan dwuzasadowy, siedmiowodny sodu chlorek, kwas chlorowodorowy stężony i sodu wodorotlenek (do regulacji pH), woda do wstrzykiwań.

Jak przechowywać Mounjaro?

Przechowywać w lodówce (w temperaturze 2°C – 8°C).Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Produkt leczniczy Mounjaro może być przechowywany poza lodówką łącznie nie dłużej niż przez 21 dni w temperaturze nieprzekraczającej 30ºC, a później wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony lub fiolkę należy wyrzucić. 

Źródła

Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego 

Skład Mounjaro

 • Substancja czynna: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg lub 15 mg  tirzepatydu w 0,5 ml roztworu - we wstrzykiwaczu półautomatycznym napełnionym lub w fiolce, 
 • substancje pomocnicze: sodu fosforan dwuzasadowy, siedmiowodny sodu chlorek, kwas chlorowodorowy stężony i sodu wodorotlenek (do regulacji pH), woda do wstrzykiwań.

Kto może wystawić receptę na Mounjaro?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Mounjaro

2024-06-17

Aktualnie w aptekach dostępny jest również Mounjaro w dawkach 12,5 mg i 15 mg - pokazują nasze statystyki.

2024-04-24

Aktualnie w aptekach dostępny jest również Mounjaro w dawkach 7,5 mg i 10 mg - pokazują nasze statystyki.

2024-03-25

Od producenta otrzymaliśmy dzisiaj informację, iż data pojawienia się nowych dawek Mounjaro nie jest jeszcze znana. Producent nie zdradza swoich planach biznesowych.

2024-01-18

Mounjaro dostępny jest w aptekach w formie fiolek. Bez dołączonych igieł i strzykawek. Producent rekomenduje strzykawki 1 ml z igłą do wstrzyknięć podskórnych od długości od 4 mm do 12,7 mm (najlepiej jak najkrótsze).

2024-01-17

Od producenta mamy informację, iż produkt leczniczy Mounjaro (fiolki 2,5 mg i 5 mg) został dostarczony do polskiej sieci dystrybucji i powinien być szerzej dostępny w aptekach w najbliższych dniach. W naszych statystykach widać już pierwsze dostawy do aptek.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Mounjaro

Kategorie Mounjaro

Dostępność Mounjaro w aptekach

Wszystkie opakowania Mounjarow 78% aptek
1 fiolka 0,5 mlw 74% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Najnowsze filmy