---Wolt Drive - produkty

Tirosint Sol, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, płyn,

Lewotyroksyna (levothyroxine)

, IBSA

Dawka:

Opakowanie:

30 pojemników
w 20% aptek, od 44,99 zł do 129,99 zł

Koszyk:

100+ aptek z Tirosint Sol na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 44,99 zł do 129,99 zł.
 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Tirosint Sol

Tirosint Sol to lek dostępny na receptę w postaci doustnego płynu, przeznaczony w terapii chorób tarczycy. Substancją czynną preparatu jest lewotyroksyna. Preparat pakowany jest w jednodawkowe pojemniki ułatwiające przyjęcie odpowiedniej ilość leku. Stosuje się go u osób z chorobami tarczycy, m.in. w leczeniu łagodnego wola w stanie eutyreozy, w terapii zastępczej przy niedoczynności tarczycy oraz terapii supresyjnej w złośliwym nowotworze tarczycy.

więcej: Stosowanie Tirosint Sol, skutki uboczne i interakcje Tirosint Sol

Jak działa Tirosint Sol?

 • Lek Tirosint Sol wykazuje działanie identyczne z naturalnym hormonem tarczycy powstającym w gruczole tarczowym (organizm ludzki nie odróżnia syntetycznej lewotyroksyny od naturalnej).
 • Lewotyroksyna ulega przekształceniu do T3 (trójjodotyroniny) w narządach obwodowych i wykazuje działanie na receptory dla T3. Substancja ta reguluje tempo i intensywność procesów metabolicznych w całym organizmie.

Nie używaj Tirosint Sol, jeśli:

 • masz nadwrażliwość na składniki preparatu,
 • występuje u Ciebie nieleczona niewydolność kory nadnerczy, nieleczona niedoczynność przysadki mózgowej, nieleczona nadczynność tarczycy,
 • stwierdzono u Ciebie ostry zawał mięśnia sercowego, ostre zapalenie mięśnia sercowego lub ostre zapalenie serca.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Tirosint Sol?

 • W celu zapobiegania ostrej niewydolności kory nadnerczy, przed rozpoczęciem stosowania leku Tirosint Sol należy wykluczyć lub podjąć leczenie, m.in. niewydolności wieńcowej, dusznicy bolesnej, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, niedoczynności przysadki mózgowej i niewydolności kory nadnerczy.

Jak stosować Tirosint Sol?

Stosowanie leku Tirosint Sol powinno być zgodne z zaleceniami lekarza prowadzącego. We wszystkich przypadkach, oprócz noworodków zaleca się stopniowe rozpoczynanie kuracji preparatem z systematycznym (co 2-4 tygodnie) zwiększaniem dawki, aż do osiągnięcia pełnej dawki podtrzymującej.

Lek Tirosint Sol należy stosować rano na czczo, co najmniej pół godziny przed posiłkiem. Preparat może być stosowany bezpośrednio do ust, na łyżkę lub po rozcieńczeniu w wodzie. W przypadku rozcieńczenia leku w wodzie, Tirosint Sol należy wycisnąć do szklanki wody, a następnie bezpośrednio spożyć. Zaleca się dodatkowe przepłukanie szklanki wodą i wypicie jej w celu zapewnienia przyjęcia całkowitej dawki leku. W celu wylania zawartości pojemnika, należy odkręcić górne zamknięcie, odwrócić pojemnik spodem do góry. Następnie powoli naciskać środkowym i wskazującym palcem środkową, miękką część pojemnika i zwolnić nacisk na kilka sekund. Czynność tę należy powtórzyć co najmniej 5 razy, aż lek przestanie wypływać z pojemnika.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Tirosint Sol?

 • Przed zastosowaniem leku zawsze należy sprawdzać, czy stosuje się prawidłową dawkę leku. Poszczególne dawki preparatu różnią się kolorami naklejek na pojemnikach jednodawkowych.
 • W trakcie stosowania preparatu należy wykonywać systematyczne oznaczenie poziomu hormonu tyreotropowego (TSH) we krwi ze względu na możliwość występowania zwiększonego stężenia T4 i fT4.
 • W przypadku pacjentów z niewydolnością wieńcową, niewydolnością serca, tachyarytmią lub u kobiet w okresie post- i okołomenopauzalnym, należy częściej kontrolować parametry tarczycy.
 • Ze względu na możliwość występowania zaburzeń psychicznych, zaleca się obserwację pacjenta pod kątem zmian nastroju.
 • W przypadku niemowląt urodzonych przedwcześnie, z bardzo małą masą urodzeniową, należy kontrolować parametry hemodynamiczne. Ze względu na możliwą niedojrzałą czynność nadnerczy, może wystąpić zapaść krążeniowa u dziecka.
 • W przypadku pacjentów ze stwierdzoną padaczką, należy obserwować częstość i intensywność występowania napadów padaczkowych.
 • W razie konieczności zmiany preparatu na inny produkt leczniczy zawierający lewotyroksynę, mogą nastąpić zaburzenia pracy tarczycy.
 • U osób stosujących leki przeciwcukrzycowe, należy regularnie monitorować stężenie cukru we krwi.
 • W przypadku pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny, zaleca się regularną kontrolę parametrów krzepnięcia.
 • Podczas stosowania leku należy stosować się ściśle do wskazań lekarza. W przypadku przekroczenia zalecanych dawek, mogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak np. kołatanie rytmu serca, zaburzenia pracy serca, bóle głowy, biegunka.

Czy mogę łączyć Tirosint Sol z innymi lekami?

 • Nie należy stosować leku Tirosint Sol z tyreostatykami, za wyjątkiem terapii wspomagającej.
 • Lewotyroksyna może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych.
 • Lewotyroksyna może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryny).
 • Żywice jonowymienne (np. kolestyramina) zmniejszają wchłanianie lewotyroksyny. Zaleca się zachowanie 4-5 godzinnego odstępu między lekami.
 • Preparaty zawierające glin, jony żelaza i wapnia mogą zmniejszać wchłaniane lewotyroksyny. Zaleca się zachowanie co najmniej 2-godzinnego odstęp między lekami.
 • Salicylany, dikumarol, furosemid, klofibrat i fenytoina mogą powodować zwiększenie stężenia lewotyroksyny we krwi.
 • Propylotiouracyl, glikokortykosteroidy (np. hydrokortyzon), betablokery (np. bisoprolol), amiodaron, środki kontrastowe zawierające jod, sertralina, chlorochina, proguanil oraz leki indukujące enzymy wątrobowe osłabiają działanie leku Tirosint Sol.
 • W przypadku stosowania estrogenów (w hormonalnej terapii zastępczej lub antykoncepcji hormonalnej) może być konieczne zwiększenie dawki leku Tirosint Sol.
 • Inhibitory proteazy (np. rytonawir) oraz inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib) mogą wpływać na działanie lewotyroksyny.
 • Sewelamer może wpływać na poziom TSH.
 • Orlistat może zmniejszać wchłanianie soli jodowych lub lewotyroksyny. Zaleca się zachowanie odstępu pomiędzy tymi preparatami.
 • Soja może zmniejszać wchłanianie leku Tirosint Sol w jelitach.

Czy mogę łączyć Tirosint Sol z alkoholem?

Nie ma przeciwwskazań do spożywania alkoholu podczas kuracji lekiem Tirosint Sol.

Czy po zastosowaniu Tirosint Sol mogę prowadzić pojazdy?

Ze względu na to, że lewotyroksyna jest identyczna z naturalnym hormonem, lek nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Czy mogę stosować Tirosint Sol będąc w ciąży?

Lek Tirosint Sol może być stosowany w okresie ciąży. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Należy regularnie określać poziom parametrów tarczycy w celu dostosowania dawki leku.

W przypadku stosowania leku jako terapii wspomagającej w leczeniu nadczynności tarczycy, nie należy go stosować w okresie ciąży.

Czy po zastosowaniu Tirosint Sol mogę karmić piersią?

Lek Tirosint Sol przenika w ilościach nieznaczących klinicznie do mleka matki. Może być bezpiecznie stosowany przy karmieniu piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Tirosint Sol?

Prawidłowo stosowany preparat rzadko wywołuje działania niepożądane. Podczas leczenia obserwowano reakcje alergiczne skóry i dróg oddechowych oraz obrzęk naczynioruchowy.

Skład Tirosint Sol

 • Substancja czynna: Każdy 1 ml roztworu zawiera 13, 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 lub 200 mikrogramów lewotyroksyny sodowej.
 • Substancja pomocnicza: 85% glicerol.

Jak przechowywać Tirosint Sol?

Lek Tirosint Sol należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Po otwarciu saszetki, preparat można przechowywać przez 15 dni. Zawartość pojemnika jednodawkowego należy spożyć od razu po otwarciu.

Źródła

 • Ulotka
 • Charakterystyka Produktu Leczniczego

Skład Tirosint Sol

 • Substancja czynna: Każdy 1 ml roztworu zawiera 13, 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 lub 200 mikrogramów lewotyroksyny sodowej.
 • Substancja pomocnicza: 85% glicerol.

Kto może wystawić receptę na Tirosint Sol?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Tirosint Sol

2024-03-12

Od producenta mamy informację, iż do dyspozycji pacjentów pozostanie 7 dawek leku Tirosint Sol: 13, 25, 50, 75, 100, 125 i 150 mcg. Pozostałe dostępne są wyłącznie do wyczerpania aktualnych zapasów.

2023-10-31

Jak pokazują nasze statystyki - Tirosint Sol 50 mcg/ml zaczyna pojawiać się w aptekach.

2023-10-17

Jak pokazują nasze statystyki, Tirosint Sol w dawce 25 mcg zaczyna powoli pojawiać się w aptekach.

2023-10-04

Jak pokazują nasze statystyki, Tirosint Sol w dawce 75 mcg zaczyna powoli pojawiać się w aptekach.

2023-05-05

27 kwietnia 2023 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu następujących serii leku TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 13 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 220751, data ważności: 31.01.2024 TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 25 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 220420, data ważności: 31.10.2023 numer serii: 220966, data ważności: 31.03.2024 numer serii: 221066, data ważności: 30.04.2024 TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 50 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 220965, data ważności: 31.03.2024 numer serii: 221153, data ważności: 31.05.2024 TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 75 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 221159, data ważności: 31.05.2024 TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 88 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 220968, data ważności: 31.03.2024 TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 100 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 221062 , data ważności: 30.04.2024 Warszawa, 27 kwietnia 2023 r. Strona 2 z 4 TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 112 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 220970, data ważności: 31.03.2024 TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 137 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 221052, data ważności: 30.04.2024 TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 150 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 220857, data ważności: 28.02.2024 numer serii: 221051, data ważności: 30.04.2024 TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 175 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 221070, data ważności: 30.04.2024 TIROSINT SOL (Levothyroxinum natricum), 200 mcg, roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym numer serii: 220560, data ważności: 30.11.2023 numer serii: 221151, data ważności: 31.05.2024 podmiot odpowiedzialny: IBSA Farmaceutici Italia S.r.L. Włochy Powodem decyzji jest wada jakościowa produktu - wynik poza specyfikacją w zakresie zawartości substancji czynnej. Pacjenci posiadający w/w serie leku powinni zaprzestać jego stosowania - lek można zwrócić do apteki lub zutylizować.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Tirosint Sol

Dostępność Tirosint Sol w aptekach

Wszystkie opakowania Tirosint Solw 42% aptek
30 pojemnikóww 20% aptek
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Tirosint Sol

Najnowsze filmy