---Merz Spezial - pytania

Asia (anonim, 46.148.92.) Warszawa 2 lata temu

Czy witamina C może wpływać na skuteczność antykoncepcji?

Dzień dobry, miałam pytanie odnośnie wpływu witaminy C dotyczącej interakcji z tabletkami antykoncepcyjnymi. Z niepokoju pisałam w sprawie udzielenia porady medycznej do wybranych koncernów farmaceutycznych. Wszystkie koncerny typu polpharma, Bayer, pfizer odpisały że nie ma takiej interakcji i gdyby takowa występowała musiałaby znaleźć się taka informacja w chpl i ulotce. Polpharma odpisała że były prawidłowo przeprowadzone badania które jasno wykazały brak wpływu witaminy C na etynyloestradiol... Dlaczego więc na wszystkich forach jak i na tym portalu przekazuje się informacje ze witamina c ma wpływ? Koncerny twierdzą że agencja do spraw nadzory nad lekami musi kontrolować takie rzeczy i gdyby interakcja była, musiałaby zostać wyszczególniona w ulotce...

7 odpowiedzi, 1 subskrybent

* pole wymagane

Możesz przeciągnąć tu plik zdjęcia.

* pole wymagane

Powiadamiaj o nowej odpowiedzi.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Katarzyna Domagała Farmaceuta

2 lata temu

Zadaniem nas - farmaceutów - jest przekazywanie pacjentom rzetelnej i aktualnej wiedzy o lekach, opartej nie tylko na danych z ulotki, ale także na doniesieniach z bieżących badań klinicznych. Informacje takie czerpiemy, np. z baz danych.

Faktycznie, ulotka jest dla pacjenta podstawowym źródłem wiedzy, jednak dla farmaceuty - niekoniecznie. Ulotki aktualizowane są raz na kilka lat, natomiast badania interakcji lekowych prowadzone są nieustannie i naszym zadaniem jest śledzenie ich i uzupełnienie o te informacje wiedzy pacjenta.

Poniżej załączam przykładowe zdjęcia:
- ulotki jednego z leków zawierających w składzie sylimarynę jako substancję czynną,

- wykładu dla farmaceutów zawierających aktualne informacje na temat związków wchodzących w interakcję z sylimaryną, opracowanego w oparciu o wyniki najnowszych badań.

Jest to potwierdzeniem, na to, że naszym obowiązkiem jest nieodsyłanie pacjenta tylko do ulotki, a sprawdzanie wszystkich możliwych interakcji lekowych w trosce o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Farmaceutów, zgodnie z Ustawą o Zawodzie, obowiązuje aktualna i tylko aktualna wiedza medyczna.

Katarzyna Domagała Farmaceuta

2 lata temu

W artykule o wpływie innych leków na antykoncepcję załączyłam informację, że dane na ten temat są niejednoznaczne i jest to temat żywy, nadal poddawany dyskusji, aby nasze pacjentki nie miały wątpliwości co do przedstawianych przez nas zapisów.

Dziękuję za przekazane informacje.

Katarzyna Domagała Farmaceuta

2 lata temu

Brak istnienia tej interakcji nie jest całkowicie jednoznaczy, w mojej ocenie, pomimo nielicznych danych. Uważam, że warto poczekać na szersze doniesienia w tej sprawie skoro jest ona nadal mocno dyskusyjna.

Ja (anonim, 46.148.92.) 2 lata temu

Bardzo dziękujemy za kontakt i teoretyczne pytanie związane ze stosowaniem leku Microgynon 21.

Potwierdzamy, że dokumenty rejestracyjne leku Microgynon 21 nie wskazują bezpośrednio na możliwość interakcji z witaminą C.

Jedyną wskazywaną interakcją (pośrednio związaną z witaminą C) jest ta z sokiem grejpfrutowym, potencjalnie prowadząca do wzrostu stężenia składników aktywnych leku Microgynon 21.

Zarówno Bayer jak i odpowiednie (polskie i europejskie) instytucje nadzoru prowadzą nieustanny monitoring bezpieczeństwa (w tym interakcji) leków. W przypadku stwierdzenia nowych danych dotyczących bezpieczeństwa konkretnego leku odpowiednie informacje wprowadza się do ulotki oraz charakterystyki produktu leczniczego.

Bayer

Ja (anonim, 46.148.92.) 2 lata temu

Dzień dobry,

Szanowna Pani,

w literaturze wpływ witaminy C na metabolizm innych produktów leczniczych jest szeroko dyskutowany.

W przypadku witaminy C i etynyloestradiolu również dyskutowano taką interakcję.

Jednak nie ma dostępnych, jednoznacznych wyników badań wskazujących, że witamina C wpływa na metabolizm etynyloestradiolu.

Sugerowano, że witamina C może wydłużać metabolizm etynyloestradiolu tym samym nasilać jego działanie, ale również i związane z jego stosowaniem działania niepożądane.

Ze względu na brak odpowiednich dowodów, co do słuszności tej tezy nie ma odpowiednich zaleceń EMA, co do zapisów w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Odpowiedź polfarmex

Katarzyna Domagała Farmaceuta

2 lata temu

Na wstępie chciałabym zwrócić się do Pani z prośbą o załączenie nam odpowiedzi uzyskanych z innych koncernów farmaceutycznych dotyczących interakcji antykoncepcji z witaminą C, gdyż do tej pory kilkukrotnie zamieściła Pani tylko wpis z firmy Polpharma. Chętnie zapoznam się z pozostałymi. Być może pomoże nam to wspólnie przedyskutować problem.

Odnosząc się już stricte to Pani zapytania, pisząc artykuł na temat wpływu innych leków na antykoncepcję, w tym witaminy C, natknęłam się na opis nielicznych przypadków w bazach danych, które opisywały sytuację zbliżoną do zaprezentowanej przez Panią Kingę Gawidziel, w których ostatecznie i jednoznacznie nie można było wykluczyć całkowitego braku wpływu witaminy C na antykoncepcję hormonalną, stąd też podjęłam decyzję o zamieszczeniu takowego wpisu w artykule celem zachowania bezpieczeństwa przez nasze pacjentki.

W ulotkach produktów leczniczych niejednokrotnie napotkałam się na stwierdzenie, iż nie przeprowadzono badań w pewnym kierunku, więc ostatecznie nie można wykluczyć wpływu danej substancji na antykoncepcję hormonalną. Jeśli zatem ostatecznie nie można wykluczyć wpływu czy jak napisała Pani Kinga - substancja nie powinna wpływać na antykoncepcję, nie ma jednoznacznej pewności, że nie wpływa.

Oczywiście zakres badań na temat witaminy C i jej interakcji z innymi lekami w tym z antykoncepcją, stale się poszerza i na światło dzienne wychodzą coraz nowe dowody naukowe. Jeśli uzyskamy ich wystarczającą ilość, aby ostatecznie wykluczyć wpływ witaminy C na środki zapobiegające ciąży z całą pewnością zaktualizujemy te informacje. Pomocne mogą nam być w tym odpowiedzi, które uzyskała Pani od innych firm.

Ja (anonim, 46.148.92.) 2 lata temu

Orlifique a witamina C
2 cze 2021 Gawidziel Kinga kinga.gawidziel@polpharma.com domnie(więcej) Szanowna Pani,

Odnosząc się do zapytania dotyczącego potencjalnego wpływu witaminy C na skuteczność doustnej złożonej antykoncepcji hormonalnej (jaka jest zawarta w naszym produkcie leczniczym Orlifique), pragnę poinformować, że nie ma wystarczających dowodów klinicznych, które by to potwierdzały.

Zgodnie ze stroną Stockley's Drug Interactions, doniesienia na ten temat mają charakter jedynie anegdotyczny. Z kilku dostępnych źródeł literaturowych wynika, że witamina C, zwana inaczej kwasem askorbinowym, nie wpływa na farmakokinetykę etynyloestradiolu oraz lewonorgestrelu, które to znajdują się w produkcie Orlifique.

Znalazłam jeden opis przypadku dotyczący kobiety u której wystąpiło obfite krwawienie śródcykliczne w ciągu 2-3 dni od odstawienia kwasu askorbinowego w dawce 1 g na dobę. Sugerowano, że było to spowodowane spadkiem poziomu etynyloestradiolu po odstawieniu witaminy C, co mogło zwiększyć ryzyko niepowodzenia antykoncepcji. Jednocześnie nie da się tutaj wykluczyć wpływu innych leków bądź czynników, które mogły mieć miejsce. Z kolei dobrze kontrolowane badania wykazały, że kwas askorbinowy nie zmienia farmakokinetyki steroidowych środków antykoncepcyjnych, a co za tym idzie, nie powinien wpływać na ich efekt leczniczy.

Taka odpowiedź jest z polpharmy

Pytania i odpowiedzi użytkowników zawierające opinie na temat produktów nie są weryfikowane pod kątem nabycia lub używania produktu. Firmy często zamawiają pisanie anonimowych komentarzy, aby kształtować pozytywne opinie o swoich produktach, lub negatywne o konkurencji. Dlatego kieruj się w pierwszej kolejności informacjami w odpowiedziach farmaceutów.

  Podobne pytania

  Specjaliści

  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Artykuły