Kiedy należy mi się zwrot kosztów za leki?

udostępnij:

Jak ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów za leki w aptece? Wszystko o tym, kto może otrzymać fakturę w aptece, jakie leki podlegają uldze rehabilitacyjnej oraz w jaki sposób rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Dlaczego pacjenci proszą o wystawienie faktury w aptece?

Czasem w aptece zauważyć można, że niektórzy pacjenci otrzymują fakturę na wykupione preparaty. Powodów może być kilka:

  • chcą odzyskać część poniesionych kosztów leczenia – ulga rehabilitacyjna,
  • wydruk na kartce formatu A4 jest czytelniejszy niż paragon i łatwiej go przechowywać,
  • paragon fiskalny z czasem blednie, a potwierdzenie zakupu jest niezbędne przy składaniu reklamacji.

Kto może otrzymać fakturę w aptece?

Każda osoba, która zażąda wydania omawianego dokumentu sprzedaży, ma do niego prawo i powinna go otrzymać od pracownika apteki. Pacjent może to zrobić od razu przy dokonywaniu zakupów lub w terminie do 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Pacjent musi oddać paragon farmaceucie lub technikowi farmaceutycznemu, tak aby ten mógł go dopiąć do egzemplarza faktury pozostającej w aptece. Bez zwrotu paragonu, często błędnie nazywanego rachunkiem (rachunek jest nazwą niepoprawną, ponieważ dotyczy sprzedaży zwolnionej z podatku VAT) nie można wystawić faktury.

Na kogo może być wystawiona faktura w aptece?

Dość często zdarza się, że pacjenci proszą o wystawienie dokumentu zakupu na dane osobowe inne niż te naniesione na receptę. Osoba realizująca transakcję nie ma podstaw do odmowy wydania takiej faktury. Podobnie, jeśli pacjent realizuje kilka recept na różne nazwiska, to również może poprosić o fakturę zbiorczą na jedne dane. Jeżeli pacjent będzie chciał rozliczyć się z takich faktur w Urzędzie Skarbowym, to w razie kontroli, konsekwencje wyłudzenia zwrotu podatku poniesie on, a nie apteka.

Na kogo faktura nie może być wystawiona w aptece?

Osoba wydająca lek lub inny produkt z apteki, musi odmówić wydania faktury osobie lub firmie, która chce otrzymać dokument, na którym będzie umieszczony NIP przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Jest to związane z ustawą „antywywozową”, która chroni przed niekontrolowaną sprzedażą leków za granicę.

Na czym polega ulga rehabilitacyjna i komu przysługuje?

Z odliczenia wydatków na zakupy leków oraz indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych (np. paski do glukometru, ciśnieniomierz), których stosowanie zalecił lekarz specjalista, może skorzystać osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny, jeżeli niepełnosprawny nie przekroczył w roku podatkowym dochodu w wysokości dwunastokrotności renty socjalnej. Górna granica dochodu dla osoby niepełnosprawnej za 2018 rok wyniesie 12357,60 zł brutto.

Odliczeniem objęta jest nadwyżka wydatków podatnika powyżej 100 zł miesięcznie. Jeśli pacjent wyda w danym miesiącu na leki 90zł, to za ten okres nie będzie mu przysługiwała kwota do odliczenia. Wydając w aptece 300zł w przeciągu jednego miesiąca, pacjent będzie mógł odliczyć 200zł (300zł - 100zł = 200zł).

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej.

O niepełnosprawności oraz jej stopniu orzeka: powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (pierwsza instancja), wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (druga instancja) oraz rejonowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, jako organ odwoławczy dokonujący kontroli prawidłowości orzekania przez organy administracji publicznej.

Jak odliczyć wydatki poniesione na leki w deklaracji podatkowej?

Ulgę należy wykazać najpierw w załączniku PIT/O (rubryka ulga rehabilitacyjna), a następnie w PIT-37 (rubryka odliczenie od dochodu wykazane w PIT/O). Trzeba pamiętać, że odliczeniu za każdy miesiąc podlega kwota różnicy pomiędzy kwotą wydatkowaną na leki, a kwotą 100 zł - nie jest to cała kwota wydatku poniesionego w aptece.

Na jakie leki pacjent może dostać ulgę rehabilitacyjną?

Zdarza się, że fiskus kwestionuje w trakcie kontroli kwotę obliczonej ulgi. Nie wystarczy wtedy okazanie oryginałów faktur. Niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń od lekarza specjalisty zawierających informację o tym, że niepełnosprawny powinien stosować zalecane leki w sposób ciągły lub okresowy. Dobrze jest posiadać również kserokopie recept.

Leki przyjmowane bez recepty, np. suplementy diety, dermokosmetyki czy też leki ogólnie niezwiązane z niepełnosprawnością przepisane przez lekarza rodzinnego nie podlegają odliczeniu.

Przykładowo, niepełnosprawny chorujący na cukrzycę typu II, posiada receptę od diabetologa na metforminę (np. Siofor 850), paski do glukometru (np. Wellion Sympar), glimepiryd (np. Amaryl 2), a do tego receptę od lekarza rodzinnego na antybiotyk z amoksycyliną (np. Duomox) i syrop wykrztuśny z bromheksyną (np. Flegamina bez cukru). Dodatkowo wziął ze sobą zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne - wkładki urologiczne - wystawione przez specjalistę urologa. Poza receptą, dokupił suplement diety z morwą biała (np. Morwa Biała Forte). Czy może on odliczyć wszystkie poniesione w aptece wydatki?

Leki zalecone przez diabetologa, łącznie z paskami do pomiaru glikemii, jak najbardziej podlegają odliczeniu (sprzęt związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych). Dokupione tabletki z morwą białą nie są lekiem i z tego powodu nie mogą być odliczone pomimo tego, że diabetolog mógł je zalecić pacjentowi. Recepta wystawiona przez lekarza rodzinnego na antybiotyk i syrop, również nie powinna zostać rozliczona z Urzędem Skarbowym, ponieważ jest to przepisanie nowego leku, a nie kontynuacja terapii zalecanej przez specjalistę (tylko leki „przedłużane” przez lekarza rodzinnego podlegają odliczeniu).

Odpisowi od podatku nie podlegają również wydatki na pieluchomajtki, wkładki urologiczne, podkłady, itd. Zdaniem Ministerstwa Finansów wyroby te nie są środkami higienicznymi i nie mieszczą się w definicji produktu leczniczego. Nie mogą być również uznane za sprzęt, urządzenie czy narzędzie techniczne niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych.

redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.

ostatnia zmiana: 30.11.2018 20:59:11

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

sortowanie:
filtrowanie:

Amaryl 2

tabletki, 30 tabletek

glimepiride

lek na receptę

w 84% aptek

od 10,53 zł

Duomox

tabletki, 20 tabletek

amoxicillinum

lek na receptę

w 100% aptek

od 16,90 zł

Flegamina Classic o smaku miętowym bez cukru

syrop, 120 mililitrów

bromhexine

produkt dostępny bez recepty

w 99% aptek

od 12,74 zł

Siofor 850

tabletki powlekane, 90 tabletek

metformin

lek na receptę

w 100% aptek

od 19,52 zł

Wellion Symphar

test paskowy, 50 pasków

wyrób medyczny

w 34% aptek

od 36,63 zł

Zioła w tabletkach morwa biała forte

tabletki powlekane, 60 tabletek

morus alba

suplement diety

w 61% aptek

od 15,49 zł

Pytania i opinie

Dodaj pytanie

* pole wymagane

Zdjęcia

Możesz przeciągnąć tu plik zdjęcia.

* pole wymagane

Podbicie pytania

Wymagane jest podbicie pytania: im większa kwota tym wyżej pytanie w kolejce do odpowiedzi.

Kwota podbicia pytania: 19,99 zł z VAT

Twój adres email:

Email będzie użyty tylko dla potrzeb płatności

Po wysłaniu pytania zostaniesz przekierowany do płatności.
Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane.