---Wolt Drive - produkty

Depratal, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki,

Duloksetyna (duloxetine)

, Adamed

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Depratal na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 21,20 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 11,01 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Depratal

  Depratal to lek w postaci doustnych tabletek z duloksetyną. Wykazuje działanie przeciwdepresyjne, przeciwlękowe i przeciwbólowe. Preparat wskazany jest w leczeniu depresji, uogólnionych napadów lękowych oraz bólu towarzyszącego obwodowej neuropatii cukrzycowej.

  więcej: Stosowanie Depratal, skutki uboczne i interakcje Depratal

  Jak działa Depratal?

  Duloksetyna będąca substancją czynną Depratalu powoduje zwiększenie zewnątrzkomórkowego stężenia serotoniny i noradrenaliny w różnych obszarach mózgu, czemu zawdzięcza swoje działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Działanie przeciwbólowe wynika z nasilenia aktywności szlaków ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnych za hamowanie bólu.

  Nie używaj Depratal, jeśli:

  • masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu,
  • cierpisz na zaburzenia czynności wątroby,
  • cierpisz na ciężkie zaburzenia czynności nerek,
  • wykazano u Ciebie niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, które może doprowadzić do przełomu nadciśnieniowego,
  • stwierdzono u Ciebie nietolerancję fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Depratal?

  • Przed przyjęciem leku poinformuj lekarza, jeśli wystąpiły u Ciebie epizody manii, napady padaczkowe lub cierpisz na chorobę afektywną dwubiegunową.
  • Zachowaj ostrożność i poinformuj lekarza, jeśli stwierdzono u Ciebie podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe lub istnieje ryzyko jaskry z wąskim kątem przesączania, ponieważ duloksetyna może powodować rozszerzenie źrenic.
  • Poinformuj lekarza, jeśli występują u Ciebie zaburzenia pracy narządów, takich jak wątroba czy nerki, ponieważ stosowanie leku Depratal może je dodatkowo obciążać.
  • Poinformuj lekarza, jeśli w najbliższym czasie planujesz zajść w ciążę.

  Jak stosować Depratal?

  • W przypadku dużych zaburzeń depresyjnych i bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej stosuje się 60 mg duloksetyny na dobę w czasie posiłku lub po nim.
  • W zaburzeniach lękowych uogólnionych zaleca się podawanie 30 mg leku raz na dobę w czasie posiłku lub po nim. Jeżeli efekty terapii są niezadowalające, można zwiększyć dawkę do 60 mg. W przypadku pacjentów, u których stwierdzono także zaburzenia depresyjne zaleca się podawać 60 mg jako dawkę początkową. Lekarz może zwiększyć dawkę do 120 mg.
  • Nie zaleca się podawania Depratalu dzieciom poniżej 18. roku życia.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Depratal?

  • Podczas stosowania leku należy regularnie sprawdzać ciśnienie tętnicze krwi.
  • Jeśli w czasie terapii pojawią się objawy, takie jak: pobudzenie, omamy, tachykardia, zmienne ciśnienie krwi, zaburzenia koordynacji, biegunka, nudności, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ może to oznaczać wystąpienie zespołu serotoninowego.
  • Stosując lek należy uważnie obserwować swoje reakcje i informować lekarza o wszystkich niepokojących zmianach, ponieważ zanim dojdzie do zadowalającego efektu terapeutycznego Depratalu, mogą wystąpić myśli samookaleczenia i samobójstwa.
  • W czasie stosowania leku może dojść do hiponatremii spowodowanej zespołem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), dlatego należy zachować szczególną ostrożność u osób, u których ryzyko wystąpienia hiponatremii jest zwiększone. Dotyczy to głównie osób w podeszłym wieku.
  • Nagłe przerwanie terapii może skutkować pojawieniem się działań niepożądanych leku, dlatego zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

  Czy mogę łączyć Depratal z innymi lekami?

  • Jednoczesne stosowanie leku z: furazolidonem, amitryptyliną, sertraliną, selegiliną, solami litu, moklobemidem, linezolidem czy wyciągiem z dziurawca może doprowadzić do zwiększonego stężenia serotoniny w mózgu, co zwiększa ryzyko wystąpienia niebezpiecznego zespołu serotoninowego.
  • Przyjmowanie w tym samym czasie Depratalu oraz leków zawierających bupropion może skutkować wystąpieniem drgawek i majaczenia.
  • Jednoczesne stosowanie leku z dekstrometorfanem może zwiększać stężenie dekstrometrofanu we krwi, a co za tym idzie, ryzyko jego działań niepożądanych.
  • Citalopram w połączeniu z Depratalem może wywołać, np.: wymioty, bóle i zawroty głowy, gorączkę, podwyższenie ciśnienia, halucynacje, dreszcze, zaburzenia koordynacji.
  • Leki zawierające apiksaban stosowane jednocześnie z Depratalem mogą doprowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia krwawień, a nawet krwotoków.
  • Duloksetyna, escitalopram, paroksetyna, fluwoksamina i fluoksetyna mają taki sam mechanizm działania, zatem jednoczesne stosowanie leków zawierających te substancje zwiększa ryzyko wystąpienia i nasilenia ich działań niepożądanych.
  • Jednoczesne stosowanie Depratalu z lekami zawierającymi tramadol może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych tramadolu.
  • Przyjmowanie Depratalu z preparatami zawierającymi dimetynden może skutkować nadmierną sennością, zawrotami głowy czy zaburzeniami koncentracji.

  Czy mogę łączyć Depratal z alkoholem?

  Nie powinno się spożywać alkoholu podczas stosowania leku Depratal, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby. Ponadto połączenie duloksetyny z alkoholem może nasilać działanie uspokajające.

  Czy po zastosowaniu Depratal mogę prowadzić pojazdy?

  Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania maszyn, dlatego zaleca się obserwowanie reakcji organizmu po przyjęciu leku. Jeżeli wystąpią objawy, takie jak: nadmierne uspokojenie, senność, bóle i zawroty głowy, należy zrezygnować z prowadzenia pojazdu.

  Czy mogę stosować Depratal będąc w ciąży?

  Depratal można stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają zagrożenie dla płodu. 

  Czy po zastosowaniu Depratal mogę karmić piersią?

  Nie zaleca się stosowania Depratalu podczas karmienia piersią, ze względu na brak danych odnośnie wpływu przyjmowanej przez matkę duloksetyny na niemowlę.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Depratal?

  Podczas stosowania leku może najczęściej dojść do:

  • bólu głowy,
  • senności,
  • nudności,
  • suchości w jamie ustnej.

  Skład Depratal

  • Substancja czynna: 30 mg lub 60 mg chlorowodorku duloksetyny.
  • Substancje pomocnicze: cukier prasowalny, skrobia kukurydziana, stearynian magnezu, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu, cytrynian trietylu, talk, dwutlenek tytanu, symetykon.

  Jak przechowywać Depratal?

  Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego

  https://go.drugbank.com/salts/DBSALT000378

  Skład Depratal

  • Substancja czynna: 30 mg lub 60 mg chlorowodorku duloksetyny.
  • Substancje pomocnicze: cukier prasowalny, skrobia kukurydziana, stearynian magnezu, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu, cytrynian trietylu, talk, dwutlenek tytanu, symetykon.

  Kto może wystawić receptę na Depratal?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Depratal

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Depratal

  Klasyfikacja ATC Depratal: N06AX

  Ceny po refundacji, 28 tabletek, 30 mg

  Odpłatność 100%
  21,20 zł
  Limit
  14,56 zł
  Odpłatność 30%
  11,01 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Depratal w aptekach

  Wszystkie opakowania Depratalw 74% aptek
  28 tabletekw 60% aptek

  Ulotka produktu Depratal

  Depratal
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Depratal (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Artykuły związane z Depratal

  Najnowsze filmy